Xếp hạng

Đây là danh sách những chiến binh tích cực nhất, những người có số lượt Reset cao nhất.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.

Máy chủ có Hệ thông reset đơn giản.

Xếp hạng chỉ hiển thị những người chơi hoạt động trong 30 ngày qua.


Bảng xếp hạng Reset
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Cấp độ
1 MrNhatRi MrNhatRi Lord Emperor 384 101 32 Online
2 Empire classico High Elf 394 101 30 Online
3 B0SS AudiQ7 Lord Emperor 300 101 28 Online
4 Chaos 6nurik High Elf 227 101 28 Offline
5 Chaos Unemployed Duel Master 378 101 26 Offline
6 Chaos -Paco- Lord Emperor 361 101 24 Online
7 CondorRr Michelange High Elf 290 101 24 Offline
8 TEMPLIER Sovest Duel Master 378 101 23 Online
9 ImperiaL -Mapc- Duel Master 378 101 23 Offline
10 Empire -AveRa- Grand Master 355 101 23 Online
11 Chaos Azir Lord Emperor 344 101 23 Online
12 - MaxpupkiN Grand Master 337 101 23 Offline
13 MrNhatRi phong Duel Master 384 101 22 Online
14 FLAME -Celine-Vu Blade Master 155 101 22 Online
15 Cardinal Ever Lord Emperor 400 101 21 Online
16 TEMPLIER LyZeRiTo Lord Emperor 399 101 21 Offline
17 Chaos Whizer Blade Master 394 101 21 Offline
18 Cardinal -Celine Duel Master 330 101 21 Online
19 Chaos Dragonfly High Elf 81 101 21 Online
20 Cardinal KENT Grand Master 400 101 20 Offline
21 B0SS KingPK Duel Master 399 101 20 Online
22 Cardinal Hyperaktiv Lord Emperor 386 101 20 Online
23 Empire BlizcranK High Elf 376 101 20 Online
24 CondorRr McGreg0r Lord Emperor 357 101 20 Online
25 CondorRr Iliuxa Grand Master 353 101 20 Online
26 Royal HellSMilEx Lord Emperor 226 101 20 Offline
27 ONE3 RedHairr Duel Master 377 101 19 Online
28 Chaos Whisper Lord Emperor 351 101 19 Online
29 NoobSlay NeverDie Blade Master 347 101 19 Offline
30 Chaos hKNELF High Elf 381 101 18 Offline
31 Empire LadyB High Elf 367 101 18 Online
32 ImperiaL OpuYm Grand Master 70 101 18 Online
33 ImperiaL FckMachine Duel Master 400 101 17 Online
34 Empire MangusT Lord Emperor 398 101 17 Online
35 - Asmodeus Duel Master 345 101 17 Offline
36 ONE1 Iobbuoi Duel Master 330 101 17 Online
37 Empire ReDLaDY High Elf 243 101 17 Offline
38 B0SS Reno2 Grand Master 390 101 16 Online
39 B0SS LadyCute High Elf 390 101 16 Online
40 - MoonCrayzy Grand Master 369 101 16 Offline
41 Empire -Aluf- Lord Emperor 326 101 16 Offline
42 ONE3 BabyRain Duel Master 317 101 16 Online
43 - KvaZeMoDa High Elf 235 101 16 Offline
44 Empire MrAgressor Duel Master 400 101 15 Online
45 Cardinal QuyetXoan Blade Master 400 101 15 Online
46 BurN -Joker- Lord Emperor 400 101 15 Online
47 FLAME LyaKakaya High Elf 400 101 15 Online
48 ONE2 SnSofm Blade Master 199 101 15 Online
49 Cardinal Sinks Grand Master 130 101 15 Offline
50 ONE1 QuynhAh Grand Master 49 101 15 Offline
51 Royal BeLKa High Elf 400 101 14 Online
52 FLAME -King- Lord Emperor 400 101 14 Online
53 Empire Magistrat Grand Master 389 101 14 Online
54 Empire -WOW- Duel Master 374 101 14 Online
55 ONE1 FATE Duel Master 368 101 14 Online
56 Chaos Dimania High Elf 363 101 14 Online
57 6THA3 -cocka- High Elf 321 101 14 Online
58 Chaos Asakura Lord Emperor 319 101 14 Online
59 Royal 1991 High Elf 311 101 14 Online
60 Cardinal ZaiZaiPhuc Blade Master 158 101 14 Offline
61 mdaaaaa -BillyM- Blade Master 130 101 14 Offline
62 - BlackBull Grand Master 16 101 14 Offline
63 CondorRr DeeZer High Elf 1 101 14 Offline
64 Chaos Inquzitor Lord Emperor 400 101 13 Online
65 ONE2 Xmz01 Duel Master 386 101 13 Online
66 CondorRr -Conan- Duel Master 371 101 13 Online
67 GIFTED Epileptic Grand Master 350 101 13 Offline
68 PhuQuoc apple High Elf 340 101 13 Online
69 Cardinal MrDuck Duel Master 314 101 13 Online
70 Chaos Orchid Duel Master 302 101 13 Online
71 - NASEKOMOE Grand Master 72 101 13 Online
72 Chaos befxke High Elf 395 101 12 Online
73 Chaos TAHK Lord Emperor 395 101 12 Online
74 Cardinal HUGE Blade Master 390 101 12 Online
75 PhuQuoc Ocha Grand Master 390 101 12 Online
76 ONE1 Delete Blade Master 389 101 12 Online
77 Royal Torch Duel Master 374 101 12 Online
78 ONE2 RedDevilz Grand Master 353 101 12 Online
79 Chaos Darq High Elf 335 101 12 Offline
80 - JANKORN Lord Emperor 297 101 12 Online
81 ImperiaL 1STMin Grand Master 247 101 12 Offline
82 - Vorlo Grand Master 223 101 12 Offline
83 Chaos 0minaruj Grand Master 1 101 12 Online
84 Empire -ComeDoz- Lord Emperor 1 101 12 Offline
85 - ChaosBot Lord Emperor 400 101 11 Offline
86 Chaos SeaBass Blade Master 400 101 11 Online
87 MrNhatRi -Nomore- Grand Master 391 101 11 Online
88 MrNhatRi Hard High Elf 384 101 11 Online
89 Krush MsTuyet High Elf 381 101 11 Online
90 - ELLiX Duel Master 370 101 11 Offline
91 TEMPLIER Rost Lord Emperor 359 101 11 Online
92 - Dancer- Duel Master 341 101 11 Offline
93 TEMPLIER SICK Blade Master 225 101 11 Online
94 ONE1 LuXuBu High Elf 134 101 11 Offline
95 Empire Tsefey Grand Master 42 101 11 Online
96 Empire CTR7 Lord Emperor 400 101 10 Online
97 Empire Psycho Blade Master 400 101 10 Offline
98 Empire -DareD- Lord Emperor 390 101 10 Online
99 Chaos Strongth3 Duel Master 385 101 10 Online
100 Chaos BEPTYXAi Grand Master 369 101 10 Online