Xếp hạng
Master Origin Mega Empire Deus Extreme

Đây là danh sách những chiến binh tích cực nhất, những người có số lượt Reset cao nhất.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.

Máy chủ có Hệ thông reset đơn giản.

Xếp hạng chỉ hiển thị những người chơi hoạt động trong 30 ngày qua.


Bảng xếp hạng Reset
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Cấp độ
1 Relax IamSmile Duel Master 390 101 421 Online
2 Cooler -DevI- Grand Master 228 101 192 Offline
3 Cardinal Whizer Blade Master 351 101 166 Online
4 TRIBE -Timeless- Grand Master 295 101 165 Online
5 Cardinal Anneli High Elf 396 101 132 Online
6 Freedom -Domino- Grand Master 1 101 132 Offline
7 GANG -colobok- High Elf 400 101 117 Offline
8 Cooler Daddy-Rich Duel Master 223 101 116 Offline
9 Cardinal -Lucifer- Lord Emperor 400 101 113 Online
10 - DLAka2020 Lord Emperor 400 101 112 Offline
11 - Sovest Duel Master 395 101 111 Offline
12 Cooler _King1652 High Elf 224 101 105 Offline
13 Cooler -DeviL- Blade Master 222 101 105 Offline
14 - Sense Lord Emperor 400 101 100 Offline
15 TRIBE Glatron Lord Emperor 338 101 98 Online
16 TRIBE pohann Grand Master 15 101 95 Offline
17 TRIBE roopert High Elf 400 101 94 Offline
18 Cardinal LIZNA Grand Master 394 101 93 Online
19 Cardinal COONF Grand Master 384 101 93 Online
20 TRIBE junnn Grand Master 322 101 85 Offline
21 - BlueCat Grand Master 400 101 82 Offline
22 - BaTaPeuKa Duel Master 209 101 79 Online
23 Freedom HotSexToy Lord Emperor 359 101 78 Online
24 Cardinal Whisper Lord Emperor 400 101 77 Offline
25 TRIBE TanTann Blade Master 397 101 76 Offline
26 GANG WElSSMANN Lord Emperor 360 101 76 Online
27 Cardinal -TOP- Grand Master 400 101 74 Offline
28 Cardinal BUXO Blade Master 308 101 74 Offline
29 - DINAMO High Elf 363 101 71 Offline
30 AnhVsEM zPlayBoyz Duel Master 364 101 69 Offline
31 GANG NeverDie Blade Master 384 101 67 Offline
32 - applesauce Lord Emperor 209 101 67 Offline
33 Gigatic embembels Lord Emperor 59 101 67 Online
34 Planner -Jocker Duel Master 399 101 66 Offline
35 GANG KingPK Duel Master 377 101 66 Online
36 GANG AnocToJI Blade Master 326 101 66 Online
37 - Autumn- Duel Master 85 101 66 Offline
38 - -Invoker- Grand Master 392 101 65 Offline
39 mozg Pamela High Elf 66 101 65 Offline
40 - -Panther- Lord Emperor 357 101 64 Offline
41 - Unemployed Duel Master 326 101 64 Offline
42 - -YEET- Grand Master 391 101 63 Online
43 Gigatic Ciepina High Elf 381 101 63 Online
44 - Hyperaktiv Lord Emperor 368 101 63 Offline
45 Cardinal -Daddy- Lord Emperor 400 101 62 Online
46 - -Mrabc- Grand Master 400 101 62 Offline
47 - -HERO- Blade Master 400 101 61 Offline
48 TEMPLIER Zaya Lord Emperor 332 101 60 Offline
49 GANG begin Grand Master 400 101 59 Offline
50 PlanB -Zippy Lord Emperor 386 101 59 Online
51 - -Elentari- High Elf 243 101 59 Offline
52 AnhVsEM QuynhAh Grand Master 214 101 59 Online
53 - -TEAR- Lord Emperor 400 101 58 Offline
54 - -ConcordE- High Elf 400 101 57 Online
55 Cardinal --Hades-- Duel Master 400 101 57 Online
56 Cardinal CarDan Lord Emperor 324 101 57 Offline
57 okok TAHK Duel Master 304 101 57 Offline
58 TRIBE Sn0w High Elf 155 101 57 Offline
59 Cardinal IHeineken Duel Master 365 101 55 Online
60 ALONE1G DocCoSau Duel Master 357 101 55 Online
61 - -Saric Duel Master 332 101 55 Offline
62 - ChamTuuKa Lord Emperor 316 101 55 Offline
63 - -GanBasta- Duel Master 308 101 55 Offline
64 - xGiancOx Lord Emperor 361 101 54 Offline
65 TRIBE ComandeR Lord Emperor 397 101 53 Online
66 - xNishee Blade Master 300 101 53 Offline
67 GANG -HateMost- Blade Master 400 101 52 Offline
68 - BCEM3ABCE Blade Master 389 101 52 Offline
69 - -bundz- Duel Master 365 101 52 Online
70 Tributum -Charlies Duel Master 318 101 52 Online
71 - Evol Grand Master 390 101 51 Offline
72 Cooler B6789 Grand Master 221 101 51 Offline
73 - ReDLaDY High Elf 400 101 50 Offline
74 TRIBE IGrigar Grand Master 323 101 50 Offline
75 - Malibu-Inc Lord Emperor 400 101 49 Offline
76 GANG BladOzito Grand Master 342 101 49 Offline
77 - -3BEPU- High Elf 168 101 49 Offline
78 - -Chip- Lord Emperor 400 101 48 Offline
79 - A-Love-P Lord Emperor 394 101 48 Offline
80 - Fulgrem Grand Master 345 101 48 Offline
81 - -Nicaea- High Elf 400 101 47 Offline
82 - PakSongHjp Grand Master 377 101 47 Offline
83 Gigatic PIPELE High Elf 300 101 47 Online
84 Cardinal -MrPakHjp Grand Master 400 101 46 Offline
85 - -Drago Grand Master 400 101 46 Offline
86 - Anem Lord Emperor 331 101 46 Offline
87 PlanB -BadGirl- High Elf 314 101 46 Offline
88 RRIPP Bucis Grand Master 384 101 45 Offline
89 AnhVsEM KingOfEvli Lord Emperor 400 101 44 Offline
90 - -Shield- Blade Master 400 101 44 Offline
91 - MrDuck Duel Master 400 101 44 Offline
92 - -200 Lord Emperor 363 101 44 Offline
93 - Blad0zito Duel Master 400 101 43 Offline
94 Asgard -Napoleon- Lord Emperor 400 101 43 Offline
95 Cardinal -HEXE- Grand Master 375 101 43 Offline
96 - Mr-H Duel Master 360 101 43 Offline
97 - -Bitis- Duel Master 344 101 43 Offline
98 - BornRich Grand Master 342 101 43 Offline
99 Romanian Wall Lord Emperor 327 101 43 Offline
100 Defeat MegaRED Duel Master 225 101 43 Online