Xếp hạng

Đây là danh sách những chiến binh tích cực nhất, những người có số lượt Reset cao nhất.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.

Máy chủ có Hệ thông reset đơn giản.

Xếp hạng chỉ hiển thị những người chơi hoạt động trong 30 ngày qua.


Bảng xếp hạng Reset
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Cấp độ
1 Relax IamSmile Duel Master 354 101 317 Online
2 Cooler -DevI- Grand Master 366 101 126 Online
3 SNUFF -Timeless- Grand Master 348 101 105 Online
4 Cardinal Whizer Blade Master 268 101 99 Online
5 SNUFF Sense Lord Emperor 377 101 93 Online
6 Cardinal DLAka2020 Lord Emperor 400 101 89 Offline
7 Cardinal Ever Lord Emperor 371 101 89 Offline
8 TEMPLIER Sovest Duel Master 369 101 86 Online
9 SNUFF -colobok- High Elf 312 101 76 Online
10 - -TOP- Grand Master 400 101 72 Offline
11 Cardinal Anneli High Elf 400 101 69 Offline
12 Cardinal -Lucifer- Lord Emperor 365 101 69 Offline
13 Cooler Daddy-Rich Duel Master 358 101 67 Online
14 Cardinal Whisper Lord Emperor 354 101 67 Offline
15 Cardinal AMERlCA Grand Master 383 101 65 Offline
16 - Pamela High Elf 400 101 64 Offline
17 - Hyperaktiv Lord Emperor 356 101 63 Offline
18 Cardinal BlueCat Grand Master 400 101 62 Online
19 SNUFF -YEET- Grand Master 400 101 62 Offline
20 TRIBE TanTann Blade Master 400 101 61 Offline
21 SNUFF Dominator Lord Emperor 379 101 61 Online
22 - BaTaPeuKa Duel Master 137 101 61 Offline
23 Cardinal COONF Grand Master 377 101 60 Offline
24 Cardinal -Invoker- Grand Master 400 101 59 Online
25 - RvSekk- Lord Emperor 392 101 59 Offline
26 HappyWar KingPK Duel Master 319 101 58 Offline
27 Freedom -Domino- Grand Master 400 101 57 Offline
28 TEMPLIER KimoChi- Lord Emperor 386 101 57 Offline
29 Cardinal applesauce Lord Emperor 400 101 56 Online
30 Cardinal -Hercules- Blade Master 397 101 56 Offline
31 Cooler -DeviL- Blade Master 359 101 56 Online
32 Cooler _King1652 High Elf 335 101 56 Online
33 - -Saric Duel Master 318 101 55 Offline
34 RRIPP -GanBasta- Duel Master 394 101 54 Offline
35 TRIBE Glatron Lord Emperor 326 101 54 Offline
36 KANTO -Jocker Duel Master 334 101 53 Online
37 SNUFF xGiancOx Lord Emperor 400 101 52 Offline
38 Cardinal CarDan Lord Emperor 400 101 50 Online
39 Cardinal Unemployed Duel Master 400 101 50 Offline
40 SNUFF LIZNA Grand Master 380 101 49 Online
41 - -Chip- Lord Emperor 400 101 48 Offline
42 - A-Love-P Lord Emperor 392 101 48 Offline
43 TRIBE -Elentari- High Elf 216 101 48 Online
44 - --Hades-- Duel Master 400 101 47 Offline
45 SNUFF -HateMost- Blade Master 400 101 47 Offline
46 Cardinal ReDLaDY High Elf 390 101 47 Offline
47 Eternity BCEM3ABCE Blade Master 360 101 47 Online
48 SNUFF TripleXXX Lord Emperor 400 101 46 Offline
49 - -Drago Grand Master 400 101 46 Online
50 - Anem Lord Emperor 331 101 46 Offline
51 SNUFF -GaladrieL High Elf 400 101 45 Offline
52 SNUFF Malibu-Inc Lord Emperor 400 101 45 Offline
53 - PakSongHjp Grand Master 400 101 44 Offline
54 - classico High Elf 400 101 44 Online
55 IMMORTAL -Panther- Lord Emperor 373 101 44 Online
56 TEMPLIER Zaya Lord Emperor 371 101 44 Online
57 Eternity DINAMO High Elf 354 101 44 Online
58 SNUFF BladOzito Grand Master 400 101 43 Offline
59 TRIBE noviceg Duel Master 395 101 43 Online
60 - Autumn- Duel Master 395 101 43 Offline
61 Eternity Evol Grand Master 375 101 43 Offline
62 TRIBE pohann Grand Master 367 101 43 Online
63 - NebulaX High Elf 356 101 43 Offline
64 - Mr-H Duel Master 263 101 43 Offline
65 - Zephyrus Grand Master 204 101 43 Offline
66 - -Time- Lord Emperor 400 101 42 Offline
67 - Order Lord Emperor 362 101 42 Offline
68 SNUFF -Nicaea- High Elf 316 101 42 Online
69 TRIBE Fulgrem Grand Master 400 101 41 Online
70 SNUFF xNishee Blade Master 356 101 41 Online
71 SNUFF NeverDie Blade Master 312 101 40 Online
72 AnhVsEM zPlayBoyz Duel Master 227 101 40 Offline
73 - MrDuck Duel Master 225 101 40 Offline
74 RRIPP -Paco- Lord Emperor 400 101 39 Offline
75 - link92 Blade Master 392 101 39 Online
76 XxxX -BadGirl- High Elf 346 101 39 Offline
77 - -GucciGang Grand Master 337 101 39 Offline
78 - SpeedWagon Lord Emperor 400 101 38 Offline
79 Cardinal ChamTuuKa Lord Emperor 400 101 38 Online
80 - CJIeIIou Duel Master 400 101 38 Offline
81 IMMORTAL NoWayOut Lord Emperor 375 101 38 Offline
82 RRIPP JiuJitsy Duel Master 362 101 38 Offline
83 - -3BEPU- High Elf 125 101 38 Offline
84 - Game4Funed Duel Master 400 101 37 Offline
85 IMMORTAL -CHICKEN- Duel Master 387 101 37 Offline
86 - -Mrabc- Grand Master 338 101 37 Online
87 HappyWar -G1N- Duel Master 288 101 37 Online
88 Cardinal BUXO Blade Master 202 101 37 Online
89 Garena GreatKing Lord Emperor 138 101 37 Offline
90 - -BJIaguMup Grand Master 127 101 37 Offline
91 Cardinal -bundz- Duel Master 400 101 36 Offline
92 Cardinal -Mavis- Grand Master 400 101 36 Online
93 - -Napoleon- Lord Emperor 400 101 36 Offline
94 - -Aluf- Lord Emperor 370 101 36 Online
95 - -HoruS- Grand Master 400 101 35 Offline
96 - -BMW- Blade Master 400 101 35 Offline
97 IMMORTAL -Flash- Blade Master 359 101 35 Online
98 Gigatic embembels Lord Emperor 350 101 35 Offline
99 - H4Anh Duel Master 400 101 34 Offline
100 SNUFF Th4tS4uD0i Grand Master 400 101 34 Offline