Xếp hạng

Đây là danh sách những chiến binh tích cực nhất, những người có số lượt Reset cao nhất.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.

Máy chủ có Hệ thông reset đơn giản.

Xếp hạng chỉ hiển thị những người chơi hoạt động trong 30 ngày qua.


Bảng xếp hạng Reset
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Cấp độ
1 Suicide Unemployed Duel Master 343 101 10 Offline
2 Suicide 6nurik High Elf 400 101 9 Online
3 TurnOFF MrNhatRi Lord Emperor 382 101 8 Online
4 Empire FckMachine Duel Master 348 101 8 Online
5 Empire GOLDEN Duel Master 347 101 8 Online
6 Suicide KENT Grand Master 400 101 7 Online
7 Suicide Pegas Lord Emperor 400 101 7 Offline
8 Suicide Whizer Blade Master 363 101 7 Online
9 TEMPLIER LyZeRiTo Lord Emperor 347 101 7 Online
10 Empire -AveRa- Grand Master 277 101 7 Online
11 Suicide -BillyM- Blade Master 396 101 6 Online
12 Empire LadyB High Elf 322 101 6 Online
13 - Ever Lord Emperor 1 101 6 Offline
14 Empire classico High Elf 390 101 5 Online
15 ONE1 Iobbuoi Duel Master 372 101 5 Online
16 TurnOFF AudiQ7 Lord Emperor 323 101 5 Online
17 impS ELLiX Duel Master 400 101 4 Online
18 guKapu BESSS Lord Emperor 367 101 4 Online
19 Empire OpuYm Grand Master 356 101 4 Online
20 TurnOFF DuyHoangDe Duel Master 355 101 4 Offline
21 Empire MangusT Lord Emperor 353 101 4 Online
22 Empire Magistrat Grand Master 343 101 4 Online
23 TEMPLIER Sovest Duel Master 340 101 4 Online
24 TurnOFF phong Duel Master 327 101 4 Online
25 Milda Kilerx23 Grand Master 319 101 4 Online
26 Empire ReDLaDY High Elf 298 101 4 Offline
27 Suicide melz Grand Master 104 101 4 Offline
28 Empire SRT8 Duel Master 400 101 3 Online
29 Empire CTR7 Lord Emperor 400 101 3 Offline
30 Suicide Dragonfly High Elf 400 101 3 Online
31 WeedArmy MGKing Duel Master 396 101 3 Online
32 Suicide CocainE Lord Emperor 384 101 3 Online
33 guKapu KvaZeMoDa High Elf 383 101 3 Online
34 TurnOFF ElfQueen High Elf 372 101 3 Online
35 Empire Quasar Lord Emperor 342 101 3 Online
36 Suicide Obsolete Duel Master 334 101 3 Online
37 Chaos BeLKa High Elf 332 101 3 Online
38 TurnOFF NeverDie Blade Master 320 101 3 Online
39 TurnOFF -Nomore- Grand Master 47 101 3 Offline
40 Chaos Vorlo Grand Master 400 101 2 Online
41 Chaos Azir Lord Emperor 400 101 2 Online
42 Suicide TAHK Lord Emperor 400 101 2 Offline
43 TurnOFF NoMore Grand Master 400 101 2 Online
44 TurnOFF -Celine-Vu Blade Master 400 101 2 Online
45 Chaos Dimania High Elf 399 101 2 Offline
46 Milda BlackBull Grand Master 395 101 2 Online
47 Empire -WOW- Duel Master 384 101 2 Online
48 Suicide Allmustdie Grand Master 379 101 2 Offline
49 TurnOFF Michelange High Elf 371 101 2 Online
50 guKapu IOWA Duel Master 369 101 2 Online
51 Chaos MoonCrayzy Grand Master 364 101 2 Online
52 Ultimate Anna High Elf 363 101 2 Online
53 TurnOFF ZaiZaiPhuc Blade Master 344 101 2 Offline
54 Ultimate NeverSmile Grand Master 311 101 2 Online
55 impS Epileptic Grand Master 309 101 2 Online
56 - MR-WILD Lord Emperor 267 101 2 Online
57 - NASEKOMOE Grand Master 223 101 2 Online
58 - Fartu Grand Master 103 101 2 Offline
59 TurnOFF -TG- Duel Master 398 101 1 Online
60 TurnOFF BabyRain Duel Master 396 101 1 Online
61 Chaos Whisper Lord Emperor 394 101 1 Offline
62 Ultimate -wazzaey- Grand Master 380 101 1 Online
63 Suicide Lukantiel- Blade Master 374 101 1 Online
64 TurnOFF DaiKaVN Blade Master 371 101 1 Online
65 impS ArTox Grand Master 361 101 1 Online
66 - Orbion Duel Master 358 101 1 Offline
67 impS Zephyros Blade Master 358 101 1 Online
68 ONE1 QuynhAh Grand Master 347 101 1 Online
69 TurnOFF -cocka- High Elf 337 101 1 Online
70 Suicide BlizcranK High Elf 318 101 1 Online
71 Turn0n SnSofm Blade Master 307 101 1 Online
72 guKapu RiverSong Grand Master 140 101 1 Offline
73 - zdraste Lord Emperor 124 101 1 Offline
74 ONE1 jockcuong Grand Master 104 101 1 Online
75 12zen Junior Blade Master 97 101 1 Offline
76 Turn0n Maybe Grand Master 52 101 1 Offline
77 xRuby BadBunny High Elf 13 101 1 Offline
78 Empire Spawn Grand Master 400 100 0 Offline
79 TEMPLIER StreamOFF Duel Master 400 100 0 Online
80 - Resonance Lord Emperor 400 100 0 Offline
81 Empire Sylvana High Elf 400 100 0 Offline
82 impS scuko Duel Master 399 100 0 Online
83 impS ElrondDL Lord Emperor 399 100 0 Online
84 TurnOFF KingPK Duel Master 398 100 0 Online
85 Chaos Torch Duel Master 398 100 0 Offline
86 TEMPLIER HellSMilEx Lord Emperor 397 100 0 Online
87 Empire EternaL Lord Emperor 397 100 0 Offline
88 TurnOFF Ocha Grand Master 397 100 0 Online
89 TurnOFF Baby-Kong Duel Master 396 100 0 Online
90 Empire -Aluf- Lord Emperor 392 100 0 Online
91 Chaos RiddicK Blade Master 392 100 0 Online
92 Chaos -Yasuo- Blade Master 392 100 0 Online
93 Empire Psycho Blade Master 390 100 0 Online
94 TurnOFF VanVu Grand Master 389 100 0 Online
95 ImperiaL N1ke High Elf 388 100 0 Online
96 Empire NewTon Lord Emperor 388 100 0 Online
97 TurnOFF LuXuBu High Elf 387 100 0 Online
98 Royal 1991 High Elf 387 100 0 Online
99 - KLON Grand Master 386 100 0 Online
100 Empire Tsefey Grand Master 386 100 0 Online