Xếp hạng

Đây là danh sách những chiến binh tích cực nhất, những người có số lượt Reset cao nhất.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.

Máy chủ có Hệ thông reset đơn giản.

Xếp hạng chỉ hiển thị những người chơi hoạt động trong 30 ngày qua.


Bảng xếp hạng Reset
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Cấp độ
1 Relax IamSmile Duel Master 212 101 372 Online
2 Cooler -DevI- Grand Master 365 101 161 Online
3 ONLY1 -Timeless- Grand Master 400 101 148 Online
4 Cardinal Whizer Blade Master 400 101 135 Online
5 TEMPLIER Sovest Duel Master 309 101 109 Offline
6 tribute5 -colobok- High Elf 329 101 102 Online
7 - DLAka2020 Lord Emperor 400 101 100 Offline
8 Cardinal Anneli High Elf 385 101 99 Online
9 Cooler Daddy-Rich Duel Master 400 101 92 Online
10 Freedom -Domino- Grand Master 377 101 91 Online
11 Cardinal -Lucifer- Lord Emperor 380 101 90 Online
12 Cooler -DeviL- Blade Master 400 101 81 Online
13 Cooler _King1652 High Elf 400 101 81 Online
14 Cardinal COONF Grand Master 365 101 77 Online
15 Cardinal Whisper Lord Emperor 378 101 76 Offline
16 TRIBE noviceg Duel Master 303 101 75 Online
17 - BlueCat Grand Master 293 101 74 Offline
18 - -TOP- Grand Master 95 101 74 Offline
19 TRIBE LIZNA Grand Master 339 101 72 Online
20 TRIBE pohann Grand Master 298 101 72 Offline
21 TRIBE Glatron Lord Emperor 400 101 71 Online
22 - DINAMO High Elf 363 101 71 Offline
23 TRIBE TanTann Blade Master 278 101 71 Offline
24 dont junnn Grand Master 388 101 69 Online
25 - NeverDie Blade Master 363 101 67 Offline
26 - MrBORODA Lord Emperor 300 101 67 Offline
27 Cardinal applesauce Lord Emperor 400 101 66 Offline
28 - BaTaPeuKa Duel Master 226 101 66 Online
29 - -Invoker- Grand Master 398 101 64 Offline
30 Cardinal Unemployed Duel Master 392 101 63 Online
31 - Hyperaktiv Lord Emperor 368 101 63 Offline
32 League -YEET- Grand Master 400 101 62 Online
33 TRIBE roopert High Elf 400 101 62 Online
34 TEMPLIER Zaya Lord Emperor 332 101 60 Offline
35 IMMORTAL -Panther- Lord Emperor 357 101 58 Online
36 - -TEAR- Lord Emperor 400 101 57 Offline
37 - AnocToJI Blade Master 380 101 57 Offline
38 TRIBE -Elentari- High Elf 323 101 56 Offline
39 Farmer -Mrabc- Grand Master 250 101 56 Online
40 Cardinal CarDan Lord Emperor 400 101 55 Online
41 - -Saric Duel Master 331 101 55 Offline
42 RRIPP -GanBasta- Duel Master 1 101 55 Offline
43 AnhVsEM zPlayBoyz Duel Master 394 101 53 Offline
44 League xGiancOx Lord Emperor 400 101 52 Offline
45 - BCEM3ABCE Blade Master 389 101 52 Offline
46 Cardinal ReDLaDY High Elf 371 101 50 Online
47 League -HateMost- Blade Master 145 101 50 Online
48 - xNishee Blade Master 400 101 49 Offline
49 Cardinal ChamTuuKa Lord Emperor 372 101 49 Offline
50 League Evol Grand Master 345 101 49 Offline
51 - Zephyrus Grand Master 8 101 49 Offline
52 Cardinal -Zippy Lord Emperor 1 101 49 Offline
53 League BladOzito Grand Master 400 101 48 Online
54 - --Hades-- Duel Master 400 101 48 Offline
55 - TripleXXX Lord Emperor 400 101 48 Online
56 - classico High Elf 400 101 48 Online
57 - A-Love-P Lord Emperor 392 101 48 Offline
58 Volcano Autumn- Duel Master 299 101 48 Online
59 Freedom HotSexToy Lord Emperor 94 101 48 Online
60 - -Nicaea- High Elf 400 101 47 Offline
61 League Malibu-Inc Lord Emperor 352 101 47 Offline
62 OLDBOY PakSongHjp Grand Master 326 101 47 Offline
63 - -Drago Grand Master 400 101 46 Online
64 Gigatic embembels Lord Emperor 332 101 46 Online
65 Cardinal -bundz- Duel Master 400 101 45 Offline
66 - -GaladrieL High Elf 400 101 45 Offline
67 AnhVsEM QuynhAh Grand Master 305 101 45 Offline
68 Cardinal -ConcordE- High Elf 304 101 45 Online
69 RRIPP -BadGirl- High Elf 385 101 44 Offline
70 - -3BEPU- High Elf 159 101 44 Offline
71 - -Time- Lord Emperor 400 101 43 Offline
72 - MrDuck Duel Master 373 101 43 Offline
73 - Mr-H Duel Master 359 101 43 Offline
74 - Order Lord Emperor 367 101 42 Offline
75 - RA1DEN Grand Master 363 101 42 Offline
76 TRIBE IGrigar Grand Master 125 101 42 Online
77 Cardinal -Charlies Duel Master 381 101 41 Online
78 MEGA MegaRED Duel Master 331 101 41 Online
79 Cardinal -Daddy- Lord Emperor 297 101 41 Online
80 - -G1N- Duel Master 400 101 40 Offline
81 IMMORTAL NoWayOut Lord Emperor 400 101 40 Offline
82 - -Darius- Lord Emperor 362 101 40 Offline
83 Cooler B6789 Grand Master 279 101 40 Offline
84 Asgard -Napoleon- Lord Emperor 113 101 40 Offline
85 RRIPP JiuJitsy Duel Master 400 101 39 Offline
86 RRIPP -Paco- Lord Emperor 400 101 39 Online
87 Gigatic Ciepina High Elf 382 101 39 Online
88 League begin Grand Master 360 101 39 Offline
89 Gigatic PIPELE High Elf 359 101 39 Online
90 Cardinal -HEXE- Grand Master 343 101 39 Offline
91 - -GucciGang Grand Master 338 101 39 Offline
92 - SpeedWagon Lord Emperor 195 101 39 Online
93 Asgard BornRich Grand Master 123 101 39 Offline
94 XaLeR CJIeIIou Duel Master 83 101 39 Offline
95 - -RaZeR- Lord Emperor 400 101 38 Offline
96 Cardinal -MrPakHjp Grand Master 400 101 38 Offline
97 - -Aluf- Lord Emperor 398 101 38 Offline
98 BoyNet Zatan Grand Master 395 101 38 Offline
99 Cardinal IHeineken Duel Master 390 101 38 Online
100 Latveika -Lion- High Elf 340 101 38 Offline