Xếp hạng

Đây là danh sách những chiến binh tích cực nhất, những người có số lượt Reset cao nhất.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.

Máy chủ có Hệ thông reset đơn giản.

Xếp hạng chỉ hiển thị những người chơi hoạt động trong 30 ngày qua.


Bảng xếp hạng Reset
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Cấp độ
1 CardinaI Hyperaktiv Lord Emperor 400 101 43 Offline
2 CardinaI Ever Lord Emperor 387 101 43 Online
3 Empire BlizcranK High Elf 393 101 42 Online
4 ONE2 AudiQ7 Lord Emperor 378 101 42 Offline
5 TEMPLIER Sovest Duel Master 374 101 40 Online
6 Empire classico High Elf 359 101 40 Offline
7 Family KingPK Duel Master 387 101 38 Offline
8 CardinaI Whizer Blade Master 400 101 36 Online
9 Empire -WOW- Duel Master 383 101 36 Offline
10 CardinaI -Paco- Lord Emperor 335 101 36 Online
11 Empire ReDLaDY High Elf 400 101 34 Online
12 SQUAD Reno2 Grand Master 276 101 34 Offline
13 Empire MangusT Lord Emperor 391 101 32 Online
14 - LadyCute High Elf 347 101 32 Offline
15 - Luciano High Elf 121 101 32 Offline
16 CardinaI -l-Ares-l- Duel Master 400 101 31 Offline
17 Empire STRAFE Grand Master 400 101 31 Offline
18 Empire -ComeDoz- Lord Emperor 388 101 31 Online
19 Fiveseas Magno Duel Master 380 101 31 Online
20 SQUAD RedHairr Duel Master 369 101 31 Offline
21 CardinaI Unemployed Duel Master 400 101 30 Offline
22 Empire LadyB High Elf 343 101 30 Offline
23 ONE1 Iobbuoi Duel Master 132 101 30 Offline
24 - phong Duel Master 353 101 29 Offline
25 CardinaI MrDuck Duel Master 108 101 29 Online
26 CardinaI Zephyros Grand Master 400 101 28 Offline
27 MARVEL Akroma High Elf 381 101 28 Online
28 - Americana High Elf 358 101 28 Offline
29 - MaxpupkiN Grand Master 74 101 28 Offline
30 Empire OpuYm Grand Master 400 101 27 Online
31 Empire -Mapc- Duel Master 396 101 27 Online
32 CardinaI Sinks Grand Master 394 101 27 Offline
33 Darkness Whisper Lord Emperor 310 101 27 Online
34 MARVEL hKNELF High Elf 244 101 27 Online
35 CondorRr Iliuxa Grand Master 400 101 26 Offline
36 - Order Lord Emperor 400 101 26 Offline
37 INVICTUS Russel Grand Master 359 101 26 Offline
38 - NeverDie Blade Master 143 101 26 Offline
39 - -Celine-Vu Blade Master 1 101 26 Offline
40 - zDKRunner Blade Master 393 101 25 Online
41 ONE1 QuynhAh Grand Master 381 101 25 Online
42 - Strongth3 Duel Master 378 101 25 Offline
43 MARVEL KvaZeMoDa High Elf 357 101 25 Offline
44 MARVEL SIkais Blade Master 351 101 25 Online
45 SQUAD -cocka- High Elf 154 101 25 Offline
46 - youtube High Elf 100 101 25 Offline
47 CondorRr Michelange High Elf 400 101 24 Offline
48 Empire Magistrat Grand Master 359 101 24 Online
49 Fiveseas BabyRain Duel Master 349 101 24 Offline
50 TEMPLIER Senor Blade Master 327 101 24 Online
51 SQUAD Hard High Elf 235 101 24 Offline
52 - -Celine Duel Master 226 101 24 Offline
53 - Anem Lord Emperor 109 101 24 Offline
54 TEMPLIER Evol Grand Master 369 101 23 Online
55 - -S1mple- Blade Master 367 101 23 Offline
56 - TAHK Duel Master 351 101 23 Online
57 TEMPLIER Rost Lord Emperor 350 101 23 Online
58 - MoonCrayzy Grand Master 317 101 23 Offline
59 CardinaI norats Lord Emperor 400 101 22 Offline
60 Empire -Aluf- Lord Emperor 400 101 22 Online
61 MARVEL America Grand Master 385 101 22 Offline
62 - kreativ Grand Master 337 101 22 Offline
63 X500 MYVIETNAM Duel Master 327 101 22 Online
64 - SnSofm Blade Master 132 101 22 Offline
65 - 1STMin Grand Master 65 101 22 Offline
66 NoKillMe Asmodeus Duel Master 394 101 21 Online
67 CardinaI -Mavis- Grand Master 376 101 21 Offline
68 Fiveseas QuickFish Duel Master 338 101 21 Online
69 MARVEL -Kong High Elf 304 101 21 Offline
70 Empire -ZXC- Lord Emperor 180 101 21 Online
71 - trot Grand Master 129 101 21 Offline
72 - -King- Lord Emperor 103 101 21 Offline
73 - LyaKakaya High Elf 1 101 21 Offline
74 CardinaI befxke High Elf 400 101 20 Offline
75 CardinaI -Invoker- Grand Master 380 101 20 Offline
76 POZITIV Tara777 High Elf 370 101 20 Online
77 MARVEL CHILLWAG0N Lord Emperor 357 101 20 Online
78 Fiveseas -Lion- High Elf 354 101 20 Offline
79 FORWARD MsTuyet High Elf 306 101 20 Online
80 - Tsefey Grand Master 95 101 20 Offline
81 Sumy TACOS Grand Master 396 101 19 Online
82 Empire younogd4me Blade Master 394 101 19 Offline
83 - FckMachine Duel Master 247 101 19 Offline
84 ONE1 BadboyVN Blade Master 162 101 19 Offline
85 ONE1 IIOII Duel Master 55 101 19 Offline
86 ONE2 kimzuzu High Elf 381 101 18 Offline
87 MARVEL -n1ce- Grand Master 366 101 18 Online
88 CardinaI -MAX- Blade Master 356 101 18 Online
89 JOKE 6aHguT Blade Master 338 101 18 Online
90 - Quasar Lord Emperor 303 101 18 Offline
91 Empire -kam1y- Blade Master 296 101 18 Offline
92 GaNJa Prodigy Blade Master 284 101 18 Online
93 TEMPLIER Epileptic Grand Master 248 101 18 Offline
94 Fiveseas Lazyfish Grand Master 194 101 18 Online
95 CondorRr -Conan- Duel Master 14 101 18 Offline
96 MARVEL HUGE Blade Master 400 101 17 Offline
97 - GALATICOS Duel Master 400 101 17 Offline
98 BLESS Ocha Grand Master 396 101 17 Online
99 - -Cris-TVVL Blade Master 382 101 17 Offline
100 ONE2 Ezreal Grand Master 323 101 17 Online