Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là danh sách những chiến binh tích cực nhất, những người có số lượt Reset cao nhất.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.

Máy chủ có Hệ thông reset đơn giản.

Xếp hạng chỉ hiển thị những người chơi hoạt động trong 30 ngày qua.


Bảng xếp hạng Reset
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Cấp độ
1 GuarD edness Lord Emperor 389 51 67 Online
2 GuarD NGC3388 High Elf 391 51 63 Online
3 MU4Life IMO-Slayer Grand Master 324 51 59 Offline
4 GuarD qBacca Lord Emperor 231 51 57 Offline
5 HOTDOG -HaiPhong- Duel Master 328 51 56 Online
6 GuarD -RASKA- Lord Emperor 392 51 54 Online
7 GuarD PallacHH Duel Master 360 51 54 Online
8 - UchihaPro Grand Master 400 51 53 Online
9 - VuChuTich Grand Master 15 51 50 Offline
10 MU4Life BabyShark Lord Emperor 389 51 48 Offline
11 - _copy39 Lord Emperor 400 51 47 Offline
12 - _copy38 Lord Emperor 400 51 47 Offline
13 GuarD BORODA Lord Emperor 372 51 47 Offline
14 MU4Life -Seven- Duel Master 364 51 46 Online
15 SCREAM mood0 Grand Master 356 51 45 Online
16 LionKing HEISENBERG Grand Master 235 51 43 Online
17 GuarD RASKA Grand Master 197 51 43 Online
18 MU4Life IMO-Saric Blade Master 344 51 40 Online
19 MU4Life edzayo Grand Master 386 51 39 Online
20 RTMs DemetryBK Blade Master 398 51 38 Online
21 MU4Life TipsyD High Elf 400 51 37 Offline
22 Diamond zBaoBabie Duel Master 400 51 36 Offline
23 MU4Life -Minami- Grand Master 381 51 36 Offline
24 GuarD parti3an Grand Master 312 51 36 Online
25 GuarD NOsOK Grand Master 400 51 35 Offline
26 MU4Life CHemp1k Lord Emperor 400 51 35 Offline
27 MU4Life HoaVinh High Elf 400 51 35 Offline
28 - DarkCry Grand Master 400 51 35 Offline
29 - KPacoTka High Elf 400 51 35 Offline
30 GuarD -ALLARMO- Blade Master 395 51 35 Offline
31 GuarD HellsinG Blade Master 371 51 35 Online
32 GuarD -Hami- Grand Master 323 51 35 Offline
33 - NoobBK Blade Master 400 51 34 Offline
34 GuarD MrDJ Duel Master 380 51 33 Online
35 MU4Life DenzM Duel Master 345 51 33 Offline
36 GuarD topovich High Elf 400 51 32 Offline
37 Diamond IS-JingAn Grand Master 356 51 32 Offline
38 - Zombie Lord Emperor 360 51 31 Online
39 - Hami Grand Master 331 51 31 Offline
40 - -Svolo4- Grand Master 327 51 31 Online
41 ELITE GoomanoiD Duel Master 299 51 31 Online
42 Bear SWITCH Blade Master 400 51 29 Offline
43 SCREAM -PyCCaK- Blade Master 177 51 29 Offline
44 - tripBK Blade Master 390 51 28 Offline
45 MU4Life RAIZ Blade Master 306 51 28 Online
46 Diamond BilyBamBam Lord Emperor 400 51 27 Offline
47 GuarD -Mulsanne- High Elf 175 51 27 Offline
48 MU4Life MrDaniels Lord Emperor 400 51 26 Offline
49 - -SuperMg- Duel Master 400 51 26 Offline
50 - Artemis High Elf 390 51 26 Online
51 MU4Life makoUS Duel Master 366 51 26 Online
52 - Culta High Elf 400 51 25 Offline
53 GuarD NoobElf High Elf 389 51 25 Offline
54 MU4Life RawBlade Blade Master 335 51 24 Online
55 - Nefera High Elf 210 51 24 Offline
56 HopHoan Chunn Duel Master 400 51 23 Online
57 ELITE NoobDW Grand Master 400 51 23 Offline
58 GuarD Mirage High Elf 266 51 23 Online
59 GuarD GOLDBERG Duel Master 137 51 23 Offline
60 MU4Life 18A-HQV Lord Emperor 341 51 22 Online
61 - Box1 Grand Master 221 51 22 Offline
62 MU4Life -Ayie- Grand Master 397 51 21 Online
63 Diamond -DJ-LowD- Blade Master 400 51 20 Offline
64 GuarD TeachTesT Grand Master 394 51 20 Online
65 MU4Life -OG- Lord Emperor 359 51 20 Offline
66 GuarD MaksimysBM Blade Master 341 51 20 Online
67 Mu2Life nirolF Blade Master 279 51 20 Online
68 GuarD starosta Blade Master 328 51 19 Online
69 - -IGWT- Blade Master 249 51 19 Offline
70 ELITE MrJinn Blade Master 189 51 19 Online
71 POLONUS Thorngall Grand Master 400 51 18 Offline
72 MU4Life Sleazy Grand Master 400 51 18 Online
73 CAIBANG Shinobi Grand Master 400 51 18 Online
74 Mu2Life RiTu Lord Emperor 368 51 18 Offline
75 - Catier Duel Master 230 51 18 Offline
76 GuarD -BrytaL- Grand Master 400 51 17 Offline
77 Diamond Jeep Blade Master 400 51 17 Offline
78 Mu2Life FrozenMind Grand Master 400 51 17 Online
79 MU4Life yseraa Grand Master 397 51 17 Online
80 SuuSoo Junio Duel Master 357 51 17 Online
81 MU4Life Lucky High Elf 329 51 17 Online
82 HOTDOG Moncler Blade Master 227 51 17 Online
83 HOTDOG Carnage Blade Master 76 51 17 Online
84 Sharks Andryz Duel Master 1 51 17 Offline
85 GuarD -Engels- Blade Master 397 51 16 Offline
86 - SaNsEy777 Grand Master 361 51 16 Online
87 MU4Life Unemployed Duel Master 347 51 16 Online
88 dada -Admiral- Blade Master 123 51 16 Offline
89 - GT-R Lord Emperor 381 51 15 Online
90 - -Download- Blade Master 371 51 15 Offline
91 ELITE GaMbRiNuS- Grand Master 365 51 15 Offline
92 ELITE st1f Blade Master 349 51 15 Online
93 - -Police- Duel Master 332 51 15 Offline
94 KING Piaget Duel Master 301 51 15 Online
95 HOTDOG Borris Grand Master 212 51 15 Online
96 - -Se7en- Duel Master 123 51 15 Offline
97 MU4Life RiTuBigWig Lord Emperor 400 51 14 Online
98 Diamond Linux High Elf 400 51 14 Offline
99 - -DWNice- Grand Master 400 51 14 Offline
100 - saatans Grand Master 400 51 14 Offline