Xếp hạng

Đây là danh sách những chiến binh tích cực nhất, những người có số lượt Reset cao nhất.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.

Máy chủ có Hệ thông reset đơn giản.

Xếp hạng chỉ hiển thị những người chơi hoạt động trong 30 ngày qua.


Bảng xếp hạng Reset
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Cấp độ
1 Empire BlizcranK High Elf 351 101 62 Online
2 CardinaI Ever Lord Emperor 400 101 56 Online
3 Eternity EZEE Lord Emperor 304 101 56 Online
4 CardinaI Hyperaktiv Lord Emperor 386 101 54 Offline
5 CardinaI Whizer Blade Master 326 101 52 Offline
6 TEMPLIER Sovest Duel Master 400 101 51 Offline
7 Empire -WOW- Duel Master 37 101 50 Offline
8 Empire MangusT Lord Emperor 333 101 45 Offline
9 Empire ReDLaDY High Elf 400 101 44 Offline
10 CardinaI Whisper Lord Emperor 355 101 43 Offline
11 Eternity KingPK Duel Master 360 101 42 Offline
12 Empire classico High Elf 324 101 41 Offline
13 CardinaI -Paco- Lord Emperor 400 101 39 Offline
14 CardinaI -Invoker- Grand Master 394 101 39 Online
15 Empire OpuYm Grand Master 77 101 38 Offline
16 CardinaI MrDuck Duel Master 334 101 37 Online
17 Empire LadyB High Elf 336 101 36 Offline
18 Empire STRAFE Grand Master 83 101 36 Offline
19 - IIAJIMAJI Duel Master 29 101 35 Offline
20 Empire -Aluf- Lord Emperor 400 101 34 Offline
21 CardinaI Unemployed Duel Master 400 101 34 Online
22 - Evol Grand Master 398 101 34 Online
23 - Reno2 Grand Master 325 101 34 Offline
24 MARVEL -BadGirl- High Elf 89 101 34 Online
25 Kitsune RedHairr Duel Master 1 101 34 Offline
26 Fiveseas FATE Duel Master 397 101 33 Online
27 - Iobbuoi Duel Master 349 101 33 Offline
28 - LadyCute High Elf 347 101 32 Offline
29 - -l-Ares-l- Duel Master 346 101 32 Offline
30 Sumy TACOS Grand Master 321 101 32 Offline
31 - Sinks Grand Master 400 101 31 Online
32 INVICTUS Russel Grand Master 381 101 31 Online
33 - -Mapc- Duel Master 350 101 31 Offline
34 - -wazzaey- Lord Emperor 183 101 31 Offline
35 MARVEL -Darius- Lord Emperor 400 101 30 Online
36 - Senor Blade Master 400 101 30 Offline
37 - zDKRunner Blade Master 356 101 30 Offline
38 CardinaI COONF Grand Master 318 101 30 Online
39 TEMPLIER BaTaPeuKa Duel Master 298 101 30 Online
40 Empire MaxpupkiN Grand Master 94 101 30 Offline
41 ONE1 TAHK Duel Master 65 101 30 Offline
42 ONE1 QuynhAh Grand Master 1 101 30 Offline
43 CardinaI -Mavis- Grand Master 394 101 29 Offline
44 - Americana High Elf 327 101 29 Offline
45 - Zephyros Grand Master 308 101 29 Offline
46 - -Celine Duel Master 301 101 29 Offline
47 Whatever Kobe- Duel Master 140 101 29 Offline
48 - KvaZeMoDa High Elf 400 101 28 Offline
49 Empire Magistrat Grand Master 393 101 28 Offline
50 CardinaI -MAX- Blade Master 400 101 27 Offline
51 MARVEL SIkais Blade Master 399 101 27 Online
52 Plus84 -Lion- High Elf 389 101 27 Offline
53 - -S1mple- Blade Master 378 101 27 Online
54 POZITIV Tara777 High Elf 370 101 27 Offline
55 CardinaI applesauce Lord Emperor 353 101 27 Online
56 - youtube High Elf 171 101 27 Offline
57 - NeverDie Blade Master 163 101 27 Offline
58 - Xmz01 Duel Master 374 101 26 Offline
59 CardinaI CarDan Lord Emperor 354 101 26 Offline
60 NIKE ReMB0 Blade Master 297 101 26 Offline
61 - MYVIETNAM Duel Master 58 101 26 Offline
62 Kitsune -cocka- High Elf 11 101 26 Offline
63 CardinaI -Zephyros Grand Master 400 101 25 Online
64 - Strongth3 Duel Master 379 101 25 Offline
65 - Anem Lord Emperor 358 101 25 Offline
66 Empire 1STMin Grand Master 352 101 25 Offline
67 ONE1 trot Grand Master 121 101 25 Offline
68 AssAssin kimzuzu High Elf 88 101 25 Offline
69 Empire EternaL Lord Emperor 76 101 25 Offline
70 CondorRr Michelange High Elf 400 101 24 Offline
71 Fiveseas QuickFish Duel Master 372 101 24 Online
72 Eternity GucciGang Grand Master 353 101 24 Online
73 NoKillMe Asmodeus Duel Master 342 101 24 Offline
74 MARVEL IIOII Duel Master 332 101 24 Offline
75 - Hard High Elf 328 101 24 Offline
76 Empire younogd4me Blade Master 179 101 24 Offline
77 CardinaI Lemon Lord Emperor 113 101 24 Offline
78 - SnSofm Blade Master 110 101 24 Offline
79 - Guarana High Elf 109 101 24 Offline
80 - MissYo Lord Emperor 1 101 24 Offline
81 CardinaI Beamer Lord Emperor 400 101 23 Offline
82 MARVEL MisTring High Elf 400 101 23 Offline
83 - Happy-M13- Lord Emperor 400 101 23 Online
84 color123 Senorita High Elf 398 101 23 Offline
85 MARVEL Momonga Duel Master 390 101 23 Online
86 - kreativ Grand Master 380 101 23 Offline
87 - JustEvil Grand Master 374 101 23 Offline
88 - MoonCrayzy Grand Master 324 101 23 Offline
89 - StreamOFF Duel Master 182 101 23 Offline
90 MARVEL Darq High Elf 400 101 22 Offline
91 TheRed GALATICOS Duel Master 400 101 22 Offline
92 Empire -kam1y- Blade Master 394 101 22 Offline
93 - MsTuyet High Elf 371 101 22 Offline
94 ONE2 Sugarbaby High Elf 212 101 22 Offline
95 - Sogrini Grand Master 15 101 22 Offline
96 MARVEL -Kong High Elf 400 101 21 Offline
97 TheRed -Cris-TVVL Blade Master 400 101 21 Offline
98 - LyZeRiTo Lord Emperor 399 101 21 Offline
99 MARVEL befxke High Elf 392 101 21 Online
100 Fiveseas Lazyfish Grand Master 374 101 21 Online