Xếp hạng

Đây là danh sách những chiến binh tích cực nhất, những người có số lượt Reset cao nhất.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.

Máy chủ có Hệ thông reset đơn giản.

Xếp hạng chỉ hiển thị những người chơi hoạt động trong 30 ngày qua.


Bảng xếp hạng Reset
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Cấp độ
1 1stVN 1stVN-TP Duel Master 363 36 28 Offline
2 Unity Torn Lord Emperor 388 36 27 Online
3 12zen MrPer4ik Duel Master 386 36 26 Online
4 1stVN 1StVN-113 Blade Master 290 36 26 Online
5 - 1stVN-NHAT Grand Master 209 36 26 Offline
6 12zen Berzloy Lord Emperor 400 36 24 Online
7 ForFunn BorisJNS Lord Emperor 384 36 24 Online
8 2ndVN 1000VND Blade Master 368 36 24 Online
9 1stVN ExitDW Grand Master 357 36 23 Online
10 2ndVN 1stVN-NR Grand Master 202 36 23 Online
11 1stVN Mack Lord Emperor 400 36 22 Offline
12 11zen XePdAs Duel Master 392 36 22 Online
13 12zen MangusT Lord Emperor 352 36 22 Online
14 3stVN SAM-2 Blade Master 400 36 20 Online
15 12zen ReDLaDY High Elf 400 36 20 Online
16 12zen -OG- Duel Master 155 36 20 Online
17 - VNSmilee Grand Master 108 36 20 Offline
18 2ndVN KingOfLord Duel Master 371 36 19 Online
19 AURA BOOYAH Lord Emperor 305 36 19 Online
20 1stVN -NorchiK- High Elf 390 36 18 Offline
21 1stVN 1stVN-Cave High Elf 350 36 18 Offline
22 12zen BlizcranK High Elf 324 36 18 Online
23 Shard -Who-Am-I- Duel Master 189 36 18 Offline
24 Origin method Grand Master 170 36 18 Online
25 1stVN JingAn Grand Master 400 36 17 Online
26 1stVN -50Cent- Grand Master 398 36 17 Online
27 HoodIN Cheff Grand Master 397 36 17 Online
28 12zen DareD Lord Emperor 338 36 17 Online
29 12zen -Kain Duel Master 326 36 17 Online
30 - -Cloud Blade Master 196 36 17 Offline
31 Shard -3AKOH- Grand Master 399 36 16 Online
32 3stVN -SleepJay Grand Master 400 36 15 Online
33 Squad Arturas Grand Master 366 36 15 Online
34 1stVN RedDog-Kig Duel Master 400 36 14 Offline
35 11zen k1dman Lord Emperor 383 36 14 Online
36 HoodIN mandar1ns Lord Emperor 378 36 14 Online
37 12zen -Aluf- Lord Emperor 355 36 14 Online
38 2ndVN MrTomm Lord Emperor 342 36 14 Online
39 2ndVN Umasou Duel Master 329 36 14 Online
40 2ndVN -Tomato- Grand Master 399 36 13 Online
41 1stVN AMCDollar Blade Master 359 36 13 Offline
42 Squad la1about Grand Master 348 36 13 Online
43 Squad BLONDINOV Grand Master 288 36 13 Online
44 3stVN Chick High Elf 400 36 12 Online
45 1stVN KimYoungUn High Elf 396 36 12 Online
46 2ndVN Marijuana Duel Master 367 36 12 Online
47 2ndVN Ryan Lord Emperor 284 36 12 Online
48 - KlawaSM Grand Master 264 36 12 Offline
49 ForFunn -BV- Grand Master 227 36 12 Offline
50 - -TheDevil- Blade Master 138 36 12 Offline
51 12zen ava7anche Grand Master 96 36 12 Offline
52 HHunterZ GuniT Lord Emperor 363 36 11 Online
53 12zen re1ko Duel Master 354 36 11 Offline
54 1stVN Tribunal Lord Emperor 349 36 11 Online
55 dbdfbdfb -LasVegaS- Grand Master 327 36 11 Online
56 Squad PikaPika Blade Master 303 36 11 Online
57 HoodIN FourTwenny Duel Master 124 36 11 Online
58 3stVN -VNSmile- Duel Master 400 36 10 Offline
59 - -Irina- High Elf 357 36 10 Online
60 ToMaXich Zero-Nine Duel Master 400 36 9 Online
61 1stVN 1stVN-Ri Lord Emperor 338 36 9 Offline
62 12zen Consentes Blade Master 319 36 9 Online
63 1stVN SSSRank Lord Emperor 314 36 9 Online
64 AURA S1L3nT Grand Master 283 36 9 Online
65 - BK-Brando Blade Master 255 36 9 Offline
66 7zen PEASANT Duel Master 396 36 8 Online
67 HHunterZ Garrone Duel Master 380 36 8 Online
68 HoodIN TePPoPuCT Grand Master 377 36 8 Offline
69 ForFun Axit Duel Master 353 36 8 Online
70 - -GoD- Grand Master 87 36 8 Online
71 12zen Qopdiva High Elf 67 36 8 Offline
72 ForFun Erebus Lord Emperor 60 36 8 Online
73 SlavaUA KaRtTeLL Duel Master 391 36 7 Online
74 AURA LinhKz Duel Master 389 36 7 Online
75 ForFunn -BeTePoK- Blade Master 333 36 7 Online
76 1stVN -Mirea- Lord Emperor 293 36 7 Online
77 ReaL Predators Grand Master 62 36 7 Offline
78 Shard Devzxje Lord Emperor 400 36 6 Offline
79 2ndVN SoRin Duel Master 394 36 6 Online
80 - Haze Lord Emperor 387 36 6 Offline
81 1stVN KyoShiro Lord Emperor 340 36 6 Online
82 Unity Buffka High Elf 337 36 6 Online
83 Unity MercaN Grand Master 294 36 6 Online
84 AURA PybJIb High Elf 224 36 6 Online
85 ReaL StreamOFF Lord Emperor 400 36 5 Offline
86 1stVN 1stVN-iiii High Elf 400 36 5 Offline
87 - Dude Duel Master 387 36 5 Offline
88 12zen MON5TER Blade Master 380 36 5 Online
89 1stVN CypherH Lord Emperor 377 36 5 Online
90 12zen ControL Lord Emperor 366 36 5 Online
91 Squad Angela High Elf 353 36 5 Offline
92 12zen KolGan Duel Master 351 36 5 Offline
93 Squad OneShot Blade Master 349 36 5 Online
94 1stVN -Andrei- Grand Master 310 36 5 Online
95 ValenVN -Shadow Blade Master 184 36 5 Offline
96 Squad Mazaa High Elf 367 36 4 Online
97 - Tomahawk Lord Emperor 354 36 4 Online
98 2ndVN QuayRong Grand Master 348 36 4 Online
99 - ASDADADA High Elf 333 36 4 Offline
100 Squad IAMGI Lord Emperor 289 36 4 Offline