Xếp hạng

Đây là danh sách những chiến binh tích cực nhất, những người có số lượt Reset cao nhất.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.

Máy chủ có Hệ thông reset đơn giản.

Xếp hạng chỉ hiển thị những người chơi hoạt động trong 30 ngày qua.


Bảng xếp hạng Reset
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Cấp độ
1 Justice Alia High Elf 342 33 0 Online
2 ll13ll EVRO Lord Emperor 21 33 0 Online
3 12zen MON5TER Duel Master 397 32 0 Online
4 Justice Bavaria Grand Master 393 32 0 Online
5 Origin -750Li- Grand Master 388 32 0 Online
6 12zen 95procent Duel Master 377 32 0 Online
7 ll13ll Pegas Grand Master 375 32 0 Online
8 Origin -GoD- Grand Master 353 32 0 Online
9 Origin Daddy Lord Emperor 352 32 0 Online
10 12zen MangusT Lord Emperor 343 32 0 Online
11 12zen cerf High Elf 338 32 0 Online
12 Origin AlexCroSs Lord Emperor 330 32 0 Online
13 - aesthetic Duel Master 313 32 0 Offline
14 Origin Almighty Grand Master 273 32 0 Online
15 12zen Bonjour High Elf 217 32 0 Online
16 12zen ReDLaDY High Elf 72 32 0 Online
17 Origin UnMersey Blade Master 400 31 0 Online
18 Origin MarvelRain Grand Master 399 31 0 Online
19 Origin Nirvana Lord Emperor 398 31 0 Online
20 12zen ava7anche Grand Master 394 31 0 Online
21 Origin wannaCRY Lord Emperor 389 31 0 Online
22 Origin BorisJNS Lord Emperor 385 31 0 Online
23 Origin method Grand Master 378 31 0 Online
24 ll13ll MrPer4ik Duel Master 378 31 0 Online
25 Origin Cutie High Elf 376 31 0 Online
26 Home 1stVN-GT Duel Master 370 31 0 Online
27 12zen -Aluf- Lord Emperor 369 31 0 Online
28 12zen Paseak Lord Emperor 367 31 0 Online
29 11zen Xzibit Duel Master 366 31 0 Online
30 11zen Dude Duel Master 363 31 0 Online
31 Suicide -FortiS- Blade Master 357 31 0 Online
32 12zen ElProblema Grand Master 353 31 0 Online
33 Origin ABOBUS Blade Master 353 31 0 Online
34 Origin b9kb9k Lord Emperor 347 31 0 Online
35 Home 1stVN-Leo Grand Master 342 31 0 Online
36 Origin BOOYAH Lord Emperor 342 31 0 Online
37 Origin TheDevil High Elf 338 31 0 Online
38 12zen ALP1NE Grand Master 328 31 0 Online
39 12zen SRT8 Blade Master 326 31 0 Online
40 ll13ll Qopdiva High Elf 318 31 0 Online
41 Home TopDogZZ Duel Master 309 31 0 Online
42 Suicide -BrainOFF- Grand Master 295 31 0 Offline
43 GayClub ExitDW Grand Master 292 31 0 Online
44 Origin kokoc High Elf 206 31 0 Online
45 Home 1stVN-Ri Grand Master 164 31 0 Offline
46 - -TP- Duel Master 141 31 0 Offline
47 TEAM Marijuana Duel Master 105 31 0 Offline
48 Orthodox postman7 Duel Master 48 31 0 Offline
49 11zen KolGan Duel Master 42 31 0 Offline
50 Home 1stVN-Tris Grand Master 400 30 0 Online
51 Home GodAres Duel Master 400 30 0 Online
52 12zen Kardashian High Elf 399 30 0 Online
53 ll13ll BANDANA Grand Master 396 30 0 Online
54 ll13ll ControL Lord Emperor 396 30 0 Online
55 Origin -dudis- Lord Emperor 392 30 0 Online
56 12zen -HATE- Grand Master 387 30 0 Online
57 - KungFu Duel Master 377 30 0 Offline
58 Origin -Shogun- Lord Emperor 376 30 0 Online
59 Origin Speechless Lord Emperor 368 30 0 Online
60 Origin Diversion Grand Master 365 30 0 Online
61 - nord1k Grand Master 359 30 0 Online
62 12zen Spawn Lord Emperor 359 30 0 Online
63 Home 1stVN-Nhat High Elf 350 30 0 Online
64 ll13ll BAT9SLAV Lord Emperor 347 30 0 Online
65 TEAM GoodNoisy Lord Emperor 341 30 0 Online
66 Gangster BusVus Grand Master 340 30 0 Online
67 12zen Alucard Lord Emperor 340 30 0 Offline
68 ll13ll HoangACam Blade Master 326 30 0 Offline
69 Origin Urukhai Blade Master 319 30 0 Online
70 Home LinhKz Duel Master 296 30 0 Online
71 11zen Psycho Blade Master 283 30 0 Offline
72 12zen Consentes Blade Master 277 30 0 Offline
73 Orthodox -Paco- Duel Master 135 30 0 Online
74 Home Diablo Grand Master 105 30 0 Online
75 Home 1stVN-Thai Blade Master 400 29 0 Online
76 - -NorchiK- High Elf 400 29 0 Online
77 Gangster VuongBeo Blade Master 396 29 0 Online
78 12zen BlizcranK High Elf 387 29 0 Online
79 ll13ll Berzloy Lord Emperor 385 29 0 Offline
80 Home KyoShiro Lord Emperor 382 29 0 Online
81 CC3M Tomahawk Lord Emperor 377 29 0 Online
82 CC3M NaNa High Elf 362 29 0 Online
83 Orthodox Laco Grand Master 360 29 0 Online
84 - POWERFUL Grand Master 357 29 0 Online
85 ForFun BaBaQ High Elf 350 29 0 Online
86 12zen Sadge High Elf 346 29 0 Online
87 Home SHANK Grand Master 340 29 0 Online
88 TEAM Hulk1 Blade Master 334 29 0 Online
89 TEAM Predators Grand Master 331 29 0 Online
90 - Trakais Grand Master 297 29 0 Online
91 ReaL Nemesis Blade Master 275 29 0 Online
92 - -SuLeo- Grand Master 85 29 0 Offline
93 MuLitVN dudis Grand Master 395 28 0 Online
94 - bibi High Elf 385 28 0 Online
95 Suicide KimYoungUn High Elf 384 28 0 Online
96 12zen ImNoob Lord Emperor 378 28 0 Online
97 Home VNSmilee Grand Master 376 28 0 Online
98 ll13ll 1vs5 Blade Master 366 28 0 Online
99 Orthodox lggwpl Blade Master 365 28 0 Online
100 Origin MrDrusso Blade Master 328 28 0 Online