Xếp hạng

Đây là danh sách những chiến binh tích cực nhất, những người có số lượt Reset cao nhất.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.

Máy chủ có Hệ thông reset đơn giản.

Xếp hạng chỉ hiển thị những người chơi hoạt động trong 30 ngày qua.


Bảng xếp hạng Reset
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Cấp độ
1 Yahoo 1000VND Blade Master 397 36 58 Online
2 11zen XePdAs Duel Master 400 36 56 Online
3 IOPGl Torn Lord Emperor 400 36 52 Offline
4 12zen MrPer4ik Duel Master 324 36 49 Online
5 - -3AKOH- Grand Master 391 36 44 Offline
6 Yahoo 1StVN-113 Blade Master 400 36 41 Offline
7 IOPGl ElProblema Grand Master 396 36 41 Online
8 12zen Yu-Gi-Oh Lord Emperor 365 36 41 Online
9 Yahoo -50Cent- Grand Master 400 36 40 Online
10 11zen k1dman Lord Emperor 285 36 39 Offline
11 IOPGl Ronnydmg Grand Master 332 36 37 Online
12 VNSlayer SAM-2 Blade Master 398 36 36 Online
13 - Mack Lord Emperor 365 36 34 Offline
14 Yahoo JingAn Grand Master 387 36 33 Online
15 - ReDLaDY High Elf 199 36 33 Offline
16 BlessMU Cheff Grand Master 400 36 32 Online
17 - 1stVN-TP Duel Master 393 36 32 Offline
18 BlessMU mandar1ns Lord Emperor 377 36 32 Offline
19 12zen Kynep Grand Master 337 36 32 Online
20 - BlizcranK High Elf 231 36 32 Offline
21 IOPGl VNSmilee Grand Master 400 36 31 Online
22 RaJoNaS PHaNToR Grand Master 381 36 30 Online
23 Mpower Luzeritoo Duel Master 336 36 30 Offline
24 12zen r41z Duel Master 346 36 29 Online
25 GayClub ExitDW Grand Master 327 36 29 Offline
26 GayClub Umasou Duel Master 385 36 28 Offline
27 - Marijuana Duel Master 382 36 28 Online
28 12zen -OG- Duel Master 381 36 28 Online
29 - 1stVN-NHAT Grand Master 366 36 28 Offline
30 themgai -NorchiK- High Elf 303 36 28 Offline
31 Yahoo -Cloud Blade Master 396 36 27 Online
32 - BorisJNS Lord Emperor 65 36 27 Offline
33 - -SleepJay Grand Master 46 36 27 Offline
34 7zen DareD Lord Emperor 400 36 26 Offline
35 GayClub -Tomato- Grand Master 392 36 26 Offline
36 RaJoNaS xxSELLxx High Elf 378 36 26 Online
37 IOPGl Krju4ok Blade Master 400 36 25 Online
38 12zen Jawbreaker Grand Master 379 36 25 Online
39 12zen MangusT Lord Emperor 372 36 25 Online
40 IOPGl Erebus Lord Emperor 362 36 25 Online
41 MAFIA Axit Duel Master 309 36 25 Online
42 IOPGl HACEK0M0E Grand Master 308 36 25 Online
43 VNSlayer Chick High Elf 400 36 24 Offline
44 - TePPoPuCT Grand Master 400 36 24 Offline
45 - TriPoloski Duel Master 329 36 24 Offline
46 IOPGl -shunter- Duel Master 305 36 24 Online
47 - -Aluf- Lord Emperor 400 36 23 Offline
48 12zen lmperator Grand Master 398 36 23 Online
49 themgai Ryan Lord Emperor 390 36 23 Offline
50 Origin method Grand Master 300 36 23 Offline
51 12zen -Kain Duel Master 179 36 23 Online
52 2ndVN QuayRong Grand Master 393 36 22 Online
53 Ukraine Sovest Duel Master 394 36 21 Online
54 GayClub KyoShiro Lord Emperor 393 36 21 Offline
55 12zen BiGBoSS Lord Emperor 391 36 21 Offline
56 GayClub BK-TOM Blade Master 378 36 21 Offline
57 IOPGl -Who-Am-I- Duel Master 369 36 21 Offline
58 Tribute SSSRank Lord Emperor 285 36 21 Offline
59 12zen AMCDollar Blade Master 283 36 21 Online
60 Yahoo Cutie High Elf 400 36 20 Offline
61 - -Pacho- Blade Master 380 36 20 Offline
62 Ukraine MonociT Lord Emperor 376 36 20 Offline
63 HeaveN -GAF Blade Master 400 36 19 Online
64 Yahoo 1stVN-Ri Lord Emperor 400 36 19 Offline
65 7zen ControL Lord Emperor 359 36 19 Online
66 Yahoo Angela High Elf 400 36 18 Offline
67 IOPGl Jordan Lord Emperor 354 36 17 Offline
68 GayClub KimYoungUn High Elf 317 36 17 Offline
69 7zen ASDADADA High Elf 237 36 17 Online
70 12zen EVRO Lord Emperor 120 36 17 Offline
71 VNSlayer -VNSmile- Duel Master 42 36 17 Offline
72 2ndVN -Irina- High Elf 392 36 16 Online
73 GayClub Tribunal Lord Emperor 386 36 16 Offline
74 - -BV- Grand Master 385 36 16 Offline
75 RaJoNaS -Daywalker Duel Master 375 36 16 Offline
76 - LEmaster- Lord Emperor 364 36 16 Offline
77 Pilskis KuLaK Duel Master 347 36 16 Offline
78 Tribute Bambyla Duel Master 311 36 16 Offline
79 - Superme Grand Master 188 36 16 Offline
80 Yahoo OldSpise Blade Master 116 36 16 Online
81 12zen BOEING Lord Emperor 400 36 15 Online
82 IOPGl pishuks Duel Master 392 36 15 Online
83 IOPGl LalLKA Lord Emperor 370 36 15 Offline
84 - -Mirea- Lord Emperor 358 36 15 Offline
85 - re1ko Duel Master 304 36 15 Offline
86 MAFIA Tomahawk Lord Emperor 296 36 15 Online
87 TeamSG Ashe High Elf 65 36 15 Offline
88 7zen -Aloha Lord Emperor 59 36 15 Offline
89 TeamSG WhiteRange Lord Emperor 59 36 15 Offline
90 TeamSG Saitama Duel Master 34 36 15 Offline
91 - -TheDevil- Blade Master 1 36 15 Offline
92 IOPGl CypherH Lord Emperor 400 36 14 Online
93 BigDClub MOROCCO Lord Emperor 400 36 14 Online
94 12zen Qopdiva High Elf 376 36 14 Online
95 IOPGl DoranHawk High Elf 368 36 14 Offline
96 BlessMU FourTwenny Duel Master 207 36 14 Offline
97 12zen ava7anche Grand Master 177 36 14 Offline
98 12zen WkeT Lord Emperor 48 36 14 Offline
99 2ndVN -Mon- High Elf 1 36 14 Offline
100 GayClub Zero-Nine Duel Master 400 36 13 Offline