Xếp hạng

Đây là danh sách những chiến binh tích cực nhất, những người có số lượt Reset cao nhất.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.

Máy chủ có Hệ thông reset đơn giản.

Xếp hạng chỉ hiển thị những người chơi hoạt động trong 30 ngày qua.


Bảng xếp hạng Reset
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Cấp độ
1 Spectre MrPer4ik Duel Master 344 101 121 Online
2 NiMOZHNO -ZZippo- Duel Master 352 101 88 Online
3 neXus Mercurial Duel Master 396 101 82 Online
4 NiMOZHNO NyxaiBebru Lord Emperor 380 101 76 Offline
5 Spectre FightorDie Grand Master 399 101 75 Online
6 - -Unknown- Grand Master 53 101 68 Offline
7 FACTORY -Z-L-O- Grand Master 374 101 60 Online
8 NiMOZHNO -LOL- Lord Emperor 203 101 60 Offline
9 PearL -MocaN- Lord Emperor 400 101 57 Online
10 NiMOZHNO Faai Grand Master 385 101 57 Offline
11 NiMOZHNO -KrausE- Lord Emperor 379 101 54 Online
12 Spectre z0lik Grand Master 359 101 51 Online
13 NiMOZHNO aesthetic Duel Master 305 101 51 Offline
14 NiMOZHNO -ReDo High Elf 310 101 50 Offline
15 Spectre Babka High Elf 400 101 48 Online
16 - SM101r281q Grand Master 396 101 48 Offline
17 TRIBUTER xGAZx Grand Master 381 101 48 Online
18 - Marikiz Grand Master 376 101 47 Offline
19 PearL BessPredel Duel Master 77 101 46 Online
20 - HellDeN Blade Master 316 101 45 Offline
21 - Dicember Duel Master 354 101 43 Offline
22 Spectre Re3ak Lord Emperor 350 101 40 Online
23 Spectre Covid-19 High Elf 377 101 39 Online
24 Spectre -ExPro- Blade Master 228 101 39 Online
25 RedRain BugzBunny Grand Master 400 101 36 Online
26 NiMOZHNO MarvelRain Grand Master 400 101 36 Online
27 - Marshall Blade Master 31 101 36 Offline
28 - KrausE Blade Master 1 101 35 Offline
29 - NoNameEkb Duel Master 230 101 34 Online
30 NiMOZHNO -KpbIca- Lord Emperor 400 101 33 Online
31 NiMOZHNO -Abaddon- Lord Emperor 390 101 32 Online
32 DeviL -meth0d- Blade Master 400 101 31 Offline
33 - MangusT Lord Emperor 393 101 31 Offline
34 NiMOZHNO RamzeS High Elf 392 101 31 Offline
35 - popik13 Grand Master 387 101 31 Offline
36 NiMOZHNO RadoMF Grand Master 386 101 30 Online
37 - -GGWP- Blade Master 371 101 30 Offline
38 Priority PRAVAKATOR Blade Master 356 101 29 Online
39 Spectre markanduk Blade Master 169 101 29 Offline
40 Spectre Alpha Grand Master 87 101 29 Offline
41 Priority GideoN Duel Master 400 101 27 Offline
42 Spectre Clarity High Elf 374 101 27 Online
43 NiMOZHNO MiaKhalifa High Elf 372 101 27 Online
44 Priority poccu9ka Blade Master 400 101 26 Online
45 NiMOZHNO -Bap4yH- Lord Emperor 400 101 26 Online
46 - -BismarcK- Duel Master 359 101 26 Offline
47 - -Death- Lord Emperor 345 101 26 Offline
48 Spectre DarkDream Duel Master 320 101 25 Online
49 insOmnia -BOSS- Blade Master 360 101 24 Online
50 NiMOZHNO -AlexCroSs Blade Master 400 101 23 Offline
51 - BleDun Grand Master 373 101 23 Offline
52 Spectre DLmaster Lord Emperor 362 101 23 Online
53 - RaKe Duel Master 339 101 23 Offline
54 NiMOZHNO -TiNy- Blade Master 400 101 22 Online
55 insOmnia WizzZz Grand Master 366 101 22 Offline
56 - scuko Blade Master 355 101 22 Offline
57 - -CHRONOS- Blade Master 342 101 22 Offline
58 - Tro9N Duel Master 156 101 22 Offline
59 - Maano Grand Master 400 101 21 Offline
60 - -ZeTeR- Grand Master 400 101 21 Offline
61 insOmnia ADren High Elf 390 101 21 Offline
62 - Aliancer Grand Master 274 101 21 Online
63 Priority Darklaw Lord Emperor 357 101 20 Online
64 - Skytech Lord Emperor 400 101 19 Offline
65 - -WaR- Blade Master 362 101 19 Online
66 - -BOG- Lord Emperor 343 101 19 Offline
67 - xSTFUx Duel Master 329 101 19 Offline
68 Priority Takker Grand Master 397 101 18 Offline
69 neXus Zero Duel Master 383 101 18 Online
70 - Esdeath Lord Emperor 368 101 18 Offline
71 - RioT High Elf 338 101 18 Offline
72 - OneHiT Blade Master 85 101 18 Offline
73 Spectre Arow Grand Master 342 101 17 Offline
74 IDioTS SUCKER High Elf 269 101 17 Offline
75 - Turn Lord Emperor 400 101 16 Offline
76 neXus Cpakare3 Grand Master 374 101 16 Offline
77 neXus Klerik Grand Master 345 101 16 Online
78 insOmnia Evill Grand Master 214 101 16 Offline
79 - Fioletovo High Elf 198 101 16 Offline
80 - -Witcher- Blade Master 400 101 15 Offline
81 - Discharge Duel Master 349 101 15 Offline
82 - NAGiBATOR- Lord Emperor 322 101 15 Offline
83 - AceEek High Elf 290 101 15 Offline
84 PearL B-E-L-A-Z Blade Master 400 101 14 Online
85 TOMSK nas75 High Elf 377 101 14 Online
86 - -ExiT- Blade Master 368 101 14 Offline
87 - k1nder Grand Master 363 101 14 Online
88 - Kopaleto Blade Master 346 101 14 Offline
89 GoldTime makingDK Blade Master 299 101 14 Online
90 neXus 6paToK Lord Emperor 390 101 13 Online
91 - Abrik0s Grand Master 390 101 13 Offline
92 - -Psycho- Blade Master 389 101 13 Offline
93 - WhatAHell Grand Master 373 101 13 Offline
94 NiMOZHNO -W1nTeR- Blade Master 369 101 13 Offline
95 - Craft High Elf 333 101 13 Offline
96 - Easy High Elf 327 101 13 Offline
97 neXus WeeDoX Blade Master 308 101 13 Online
98 - ZloyKolGan Duel Master 244 101 13 Offline
99 neXus Kenwood Blade Master 399 101 12 Online
100 NiMOZHNO Rijaya711 High Elf 397 101 12 Online