Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là danh sách những chiến binh tích cực nhất, những người có số lượt Reset cao nhất.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.

Xếp hạng chỉ hiển thị những người chơi hoạt động trong 30 ngày qua.


Bảng xếp hạng Reset
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Cấp độ
1 ZurkaS Evelone191 Lord Emperor 393 101 34 Online
2 ZurkaS pinq Duel Master 308 101 34 Online
3 ZurkaS Beasty Grand Master 318 101 31 Online
4 ZurkaS Shinobi Blade Master 313 101 27 Online
5 Loli SmSely Grand Master 302 101 26 Online
6 Plus84 NameValid Lord Emperor 1 101 25 Offline
7 Madness -Aivie- High Elf 373 101 23 Online
8 ZurkaS tuky Duel Master 309 101 23 Online
9 Plus84 Rubax Duel Master 113 101 23 Online
10 ZurkaS -Beasty- Blade Master 326 101 22 Online
11 ZurkaS KPacoTka High Elf 377 101 21 Online
12 VIPARENA -NhatRi- Grand Master 297 101 21 Online
13 ZurkaS Diego Lord Emperor 382 101 20 Online
14 Plus84 ZzMinBNzZ Blade Master 375 101 20 Online
15 Plus84 Rabbit High Elf 347 101 20 Online
16 ZurkaS Laplace Grand Master 400 101 18 Online
17 Optimizm Starknet Lord Emperor 379 101 18 Online
18 ZurkaS HomeLess High Elf 376 101 18 Online
19 Plus84 Awanxy Lord Emperor 359 101 18 Online
20 HISPANIC Dwight Grand Master 358 101 18 Online
21 ZurkaS CRAVEN Grand Master 336 101 18 Online
22 ZurkaS Kiwi Lord Emperor 335 101 18 Online
23 S1LENCE Goodman Duel Master 1 101 18 Offline
24 ZurkaS KnighT Blade Master 377 101 17 Online
25 Plus84 Tommy Duel Master 356 101 17 Online
26 BoTao -Sword- Duel Master 130 101 17 Offline
27 ZurkaS GunPark Blade Master 400 101 16 Online
28 ZurkaS Hanis Duel Master 385 101 16 Offline
29 BEERHOUZ BDSM High Elf 381 101 16 Online
30 Madness myltik Grand Master 364 101 16 Online
31 ZurkaS Evelone High Elf 348 101 15 Offline
32 BEERHOUZ MACARENA High Elf 311 101 15 Online
33 BoTao Happy Grand Master 373 101 14 Online
34 Madness DeepMain Duel Master 342 101 14 Online
35 ZurkaS Gromp Lord Emperor 311 101 14 Online
36 GreyWolf Sky7 Lord Emperor 306 101 14 Online
37 Plus84 puerchik Lord Emperor 396 101 13 Online
38 ZurkaS Larrusso Grand Master 382 101 13 Online
39 ZurkaS Badluck Lord Emperor 357 101 13 Online
40 Loli bichtram High Elf 355 101 13 Online
41 Madness RamzeS Lord Emperor 191 101 13 Online
42 MaMen Arthur Grand Master 17 101 13 Offline
43 CityBoy DWizard Grand Master 390 101 12 Online
44 Plus84 -KhanhVu- Lord Emperor 351 101 12 Online
45 - Scatter Grand Master 305 101 12 Offline
46 BEERHOUZ DiamonD Grand Master 283 101 12 Online
47 ZurkaS GelDlaDywa Blade Master 393 101 11 Online
48 ZurkaS XaCaH2007 Grand Master 380 101 11 Online
49 GreyWolf FangXongTe Grand Master 376 101 11 Online
50 ZurkaS BonK Blade Master 333 101 11 Online
51 Plus84 GauMauDo Blade Master 92 101 11 Offline
52 - Speculator Blade Master 396 101 10 Offline
53 Madness Kadgar Blade Master 379 101 10 Online
54 CARTEL RexHunt Duel Master 373 101 10 Online
55 HISPANIC Cheux Duel Master 360 101 10 Online
56 Plus84 Boboka Lord Emperor 346 101 10 Offline
57 PeleS GheChuaKia Grand Master 235 101 10 Online
58 Madness Kicker Grand Master 400 101 9 Offline
59 PlayVNTB TruongLang Grand Master 398 101 9 Online
60 BEERHOUZ p1mple Blade Master 394 101 9 Online
61 CityBoy HoaVinhh Grand Master 392 101 9 Online
62 Loli MrRedHair Duel Master 388 101 9 Online
63 ZurkaS GhostRider Lord Emperor 382 101 9 Offline
64 - BadTrip Duel Master 381 101 9 Offline
65 - XuMuK Blade Master 379 101 9 Online
66 MUSAKAS Escanor Duel Master 371 101 9 Online
67 Plus84 -NR- Grand Master 364 101 9 Offline
68 - -Ares- Duel Master 356 101 9 Offline
69 PeleS Peekaboo Duel Master 341 101 9 Online
70 VIPARENA RITA Blade Master 299 101 9 Online
71 CityBoy KillMeNow Grand Master 280 101 9 Online
72 MNDAM -DeaD- Grand Master 97 101 9 Online
73 BoTao Destr Duel Master 93 101 9 Offline
74 BoTao Shogun Blade Master 73 101 9 Offline
75 Plus84 ValidName High Elf 1 101 9 Offline
76 GreyWolf elSAPADO Grand Master 400 101 8 Online
77 Plus84 -MeTao- Blade Master 400 101 8 Offline
78 Plus84 -HNIN- Blade Master 394 101 8 Online
79 PeleS BeZuMeC Grand Master 387 101 8 Online
80 PeleS pavjke Duel Master 384 101 8 Online
81 BoTao Hades Grand Master 378 101 8 Offline
82 GreyWolf ChunzZ Grand Master 368 101 8 Online
83 ZurkaS Smolder Lord Emperor 365 101 8 Offline
84 AMERIKA ChapaO Duel Master 364 101 8 Online
85 - Wire Grand Master 362 101 8 Online
86 MaMen Ziban Duel Master 342 101 8 Online
87 Plus84 BlackStone Grand Master 313 101 8 Online
88 GreyWolf -Blank- Blade Master 299 101 8 Online
89 Plus84 IneraNET Blade Master 202 101 8 Online
90 ZurkaS woeful High Elf 152 101 8 Online
91 MaMen KySy Blade Master 400 101 7 Online
92 S1LENCE Carbonarra High Elf 400 101 7 Offline
93 CityBoy zBaoBao Duel Master 397 101 7 Online
94 Plus84 -Achilles- Lord Emperor 396 101 7 Offline
95 Plus84 -SM- Grand Master 391 101 7 Online
96 Madness cosco Duel Master 367 101 7 Online
97 Madness Priority Duel Master 346 101 7 Online
98 Plus84 -IceQueen- Lord Emperor 334 101 7 Offline
99 GreyWolf Guts Blade Master 332 101 7 Online
100 - What Grand Master 303 101 7 Offline