Xếp hạng

Đây là danh sách những chiến binh tích cực nhất, những người có số lượt Reset cao nhất.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.

Xếp hạng chỉ hiển thị những người chơi hoạt động trong 30 ngày qua.


Bảng xếp hạng Reset
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Cấp độ
1 TheAce -MangusT- Grand Master 399 216 123 Online
2 - -frozen- Grand Master 400 216 102 Online
3 Bayern BEPTEP Lord Emperor 381 216 82 Offline
4 TheAce Suflen Grand Master 400 216 64 Offline
5 DarkClan Darnelka Lord Emperor 366 216 64 Offline
6 DarkClan Sardelka Grand Master 366 216 64 Offline
7 DarkClan Mardelka Duel Master 366 216 64 Offline
8 DarkClan Bardelka Blade Master 365 216 64 Offline
9 DarkClan Elfeyka High Elf 365 216 64 Offline
10 DarkClan Deduwka Lord Emperor 306 216 63 Online
11 DarkClan -Compadre- Grand Master 400 216 60 Offline
12 TheAce -ReDLaDY- High Elf 396 216 59 Online
13 HuKaK PaKoBuHa High Elf 400 216 56 Offline
14 TheAce maliw Grand Master 400 216 55 Offline
15 - -Hypnose- Grand Master 400 216 54 Offline
16 TheAce Buritto Grand Master 400 216 53 Online
17 - ytka Grand Master 286 216 53 Offline
18 6ratva BlackDjek Grand Master 400 216 52 Offline
19 Poccowb -LuckyBoy- Grand Master 400 216 51 Offline
20 Gods Ch1per Duel Master 397 216 49 Offline
21 - -ReIoad- Grand Master 364 216 46 Offline
22 - -TaranoFF- Grand Master 400 216 45 Offline
23 VERSO KabuL Grand Master 400 216 45 Offline
24 nepcuku I7aHga Duel Master 400 216 43 Offline
25 - Wertyxa Blade Master 382 216 42 Offline
26 TheAce -Kristoff- Duel Master 400 216 41 Offline
27 Gods Avokado Blade Master 375 216 41 Offline
28 - DajaVu High Elf 400 216 39 Offline
29 TheAce Wanderer Lord Emperor 385 216 38 Online
30 - -ABSENT- Grand Master 361 216 38 Online
31 Syndicat 1978 Grand Master 336 216 38 Online
32 TheAce Yennefer High Elf 400 216 37 Online
33 HuKaK Guron Grand Master 400 216 36 Offline
34 - NoxY High Elf 399 216 36 Online
35 6ratva otrok Duel Master 388 216 34 Online
36 - -ppolop- Lord Emperor 400 216 33 Offline
37 HuKaK NaMsHuD Lord Emperor 395 216 33 Offline
38 - RO3A High Elf 392 216 33 Offline
39 TheAce -Golubeva- Lord Emperor 341 216 33 Online
40 - SlyBoots Lord Emperor 378 216 32 Offline
41 TheAce Heddin Grand Master 317 216 32 Offline
42 - KycMaH Blade Master 400 216 31 Offline
43 - ProFast Blade Master 1 216 31 Offline
44 TheAce Promitei Grand Master 400 216 29 Offline
45 TheAce TribiT Blade Master 400 216 29 Offline
46 - ALIS Grand Master 175 216 29 Offline
47 - gavrjuwa Grand Master 334 216 28 Offline
48 EternalS -TheKing- Duel Master 243 216 27 Offline
49 6ratva slayer1 Duel Master 221 216 27 Offline
50 - Plan-B Grand Master 400 216 25 Offline
51 HuKaK --X-A-M-- Duel Master 376 216 25 Offline
52 TheAce -TheEagle- Duel Master 368 216 25 Online
53 - -AkTeppp- Grand Master 400 216 24 Offline
54 TheAce -Nalla- Lord Emperor 400 216 23 Online
55 HuKaK -Freyja- High Elf 400 216 23 Offline
56 - xPaRaZiTx Blade Master 400 216 23 Offline
57 TheAce -Gibon- Lord Emperor 400 216 23 Offline
58 HeadBone ArmenDav Blade Master 360 216 23 Online
59 - -SKAIVOKER Duel Master 319 216 23 Offline
60 - -MeJloMaH- Grand Master 400 216 22 Offline
61 - Hypnose Blade Master 400 216 21 Offline
62 HaLLlu Jo-BlacK Grand Master 400 216 21 Offline
63 - ZIMMMER Duel Master 380 216 21 Offline
64 - YourEyesDK Blade Master 400 216 20 Offline
65 Gods Amyr4ik Grand Master 400 216 20 Offline
66 - StreamOFF Lord Emperor 400 216 20 Offline
67 Everest U3BO34UK Lord Emperor 400 216 20 Offline
68 DarkClan BaJleT Grand Master 392 216 20 Online
69 - xelena Blade Master 389 216 20 Offline
70 - -meth0d- Grand Master 381 216 20 Offline
71 HateYou Triadaa Lord Emperor 360 216 20 Offline
72 TheAce MrBoogie Duel Master 400 216 19 Offline
73 TheAce danidy Blade Master 400 216 19 Offline
74 HeadBone Mierins Grand Master 300 216 19 Offline
75 HeadBone Mort3m Grand Master 236 216 19 Offline
76 TheAce MangusT Lord Emperor 400 216 18 Offline
77 DarkClan jaka4ajusj Blade Master 400 216 18 Offline
78 AniDaB Tokin Blade Master 377 216 18 Offline
79 Easy -ShpioN- Lord Emperor 345 216 18 Offline
80 - V1NS Grand Master 1 216 18 Offline
81 - -Yokai- Grand Master 1 216 18 Offline
82 - Shady Blade Master 400 216 17 Offline
83 Madasi Martini High Elf 400 216 17 Offline
84 - RASH Lord Emperor 355 216 17 Offline
85 CCCP PutinMG Duel Master 240 216 17 Offline
86 TheAce PROTON Grand Master 379 216 16 Offline
87 RAMPAGE -PsixGM- Grand Master 359 216 16 Offline
88 Kumis -Deeprise- Lord Emperor 210 216 16 Offline
89 - KaZBeK Grand Master 374 216 15 Offline
90 - Mentoll Blade Master 10 216 15 Offline
91 - -EGOIST- Blade Master 400 216 14 Offline
92 TheAce SalaMoon Lord Emperor 379 216 14 Online
93 - pinachet Grand Master 37 216 14 Offline
94 - -wazaey- Grand Master 10 216 14 Offline
95 DarkClan ZakoHHuk Duel Master 1 216 14 Offline
96 HuKaK sieraSM Grand Master 400 216 13 Online
97 - ---BM--- Blade Master 400 216 13 Online
98 eXodus -LACOSTE- Lord Emperor 400 216 13 Offline
99 - -TriPaSto- High Elf 400 216 13 Offline
100 - ManDaloreC Lord Emperor 400 216 13 Offline