Xếp hạng
Master Origin Mega Empire Deus Extreme

Đây là danh sách những chiến binh tích cực nhất, những người có số lượt Reset cao nhất.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.

Xếp hạng chỉ hiển thị những người chơi hoạt động trong 30 ngày qua.


Bảng xếp hạng Reset
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Cấp độ
1 Kingsman NATURINO Grand Master 400 216 268 Offline
2 KyTac -Devil- Blade Master 397 216 192 Offline
3 lMSl -Compadre- Grand Master 396 216 182 Online
4 NoxY -MangusT- Grand Master 400 216 179 Online
5 CO3BOH -TheEagle- Duel Master 400 216 179 Offline
6 Kingsman BEPTEP Lord Emperor 376 216 168 Online
7 - V1NS Grand Master 346 216 167 Offline
8 - UniqueBK Blade Master 400 216 137 Offline
9 Kingsman -Cobra- High Elf 400 216 125 Offline
10 Dagger Heddin Grand Master 400 216 112 Online
11 - -Karote- Blade Master 400 216 109 Offline
12 BLESSED wu-shu Lord Emperor 375 216 109 Offline
13 - CroxaMG Duel Master 344 216 108 Offline
14 - POCO Duel Master 381 216 107 Online
15 - --MeXaH-- Lord Emperor 400 216 102 Offline
16 St0P -HeCtArE- Duel Master 18 216 101 Offline
17 Paradox Ubiquity Duel Master 362 216 100 Online
18 SpiriT I7aHga Duel Master 315 216 100 Offline
19 BLESSED esceng12 Grand Master 379 216 98 Online
20 CO3BOH gavrjuwa Grand Master 244 216 97 Offline
21 - Ch1per Duel Master 358 216 96 Offline
22 - WilyWiz Grand Master 400 216 95 Offline
23 Kingsman Deduwka Lord Emperor 394 216 91 Online
24 KyTac FlxIK High Elf 400 216 90 Offline
25 - smogs Grand Master 400 216 88 Offline
26 - DKSlo Blade Master 10 216 87 Offline
27 - PIKICA Grand Master 400 216 86 Offline
28 SpiriT -ABSENT- Grand Master 321 216 83 Offline
29 NovA CyberLink Duel Master 238 216 80 Offline
30 - Avokado Blade Master 366 216 79 Offline
31 - -Witcher- Grand Master 341 216 79 Offline
32 - CyberFire Duel Master 278 216 78 Online
33 BLESSED L0Rdddd Lord Emperor 338 216 76 Online
34 KyTac ROTADERP Lord Emperor 400 216 75 Offline
35 6ratva BlackDjek Grand Master 389 216 74 Online
36 - Asics Duel Master 313 216 74 Offline
37 - -Nechto- Duel Master 1 216 74 Offline
38 - maliw Grand Master 400 216 73 Offline
39 - XanaX Blade Master 386 216 73 Offline
40 BLESSED KabuL Grand Master 390 216 72 Online
41 TRAKIE Viesulis Duel Master 346 216 72 Online
42 - -Spotify- Grand Master 227 216 72 Offline
43 6ratva otrok Duel Master 373 216 70 Online
44 Dororo MexHo Grand Master 319 216 70 Online
45 xSMILEx AkynDL Lord Emperor 299 216 69 Offline
46 - -ReDLaDY- High Elf 400 216 68 Offline
47 e6o6o PaKoBuHa High Elf 400 216 66 Offline
48 Kingsman --X-A-M-- Duel Master 293 216 66 Online
49 Kingsman -EpiL- Blade Master 400 216 65 Offline
50 BLESSED -Wizard- Grand Master 389 216 65 Offline
51 - -Paradox- Duel Master 385 216 64 Offline
52 - -RickRoss- Duel Master 326 216 64 Offline
53 6ratva RO3A High Elf 400 216 63 Offline
54 - PREDATTOR Lord Emperor 400 216 63 Offline
55 - -Ghost- Blade Master 375 216 62 Offline
56 Paradox -JUNE- High Elf 364 216 62 Online
57 - ApeIsins Duel Master 400 216 61 Offline
58 - sieraBM Blade Master 400 216 60 Offline
59 - -Hypnose- Grand Master 400 216 58 Offline
60 tribut ytka Grand Master 338 216 58 Offline
61 Kingsman -Saifer- Grand Master 400 216 57 Offline
62 KyTac Elcatrazz High Elf 400 216 57 Offline
63 BLESSED ninja01 Duel Master 400 216 56 Online
64 - Buritto Grand Master 400 216 56 Offline
65 BLESSED -KOMAXAN- Blade Master 385 216 56 Online
66 KyTac xXGMXx Grand Master 388 216 55 Offline
67 6ratva xelena Blade Master 389 216 54 Online
68 - Horon Grand Master 383 216 53 Online
69 - WhteWalkr Blade Master 332 216 52 Offline
70 KyTac Elfiika85 High Elf 400 216 51 Online
71 - -SIKAIS- Grand Master 349 216 51 Offline
72 - Elemmire High Elf 392 216 50 Online
73 EtoDnepr ShadeWar Grand Master 296 216 50 Offline
74 HighTeam I7oPHoMeH Duel Master 400 216 49 Online
75 - -ReIoad- Grand Master 400 216 49 Offline
76 NIGHT WhYb Duel Master 393 216 49 Offline
77 6ratva slayer1 Duel Master 388 216 49 Online
78 BLESSED -Leader- Lord Emperor 301 216 49 Online
79 KyTac bogdanius Grand Master 400 216 48 Online
80 BLESSED -Rover- Grand Master 379 216 48 Online
81 ETERNAL EchoDW Grand Master 357 216 48 Online
82 BLESSED LgOd Grand Master 345 216 48 Offline
83 BLESSED -Wonder- High Elf 335 216 48 Online
84 - Martini High Elf 383 216 47 Offline
85 FlawlesS Nechto- Blade Master 337 216 47 Offline
86 KyTac LLlyJl3p Duel Master 400 216 46 Offline
87 - NoxY High Elf 400 216 46 Offline
88 Paradox -Lester- Lord Emperor 363 216 46 Online
89 Paradox -3APA3A- High Elf 240 216 46 Offline
90 - -GG- Lord Emperor 400 216 45 Offline
91 TRAKIE Mikita04 High Elf 367 216 45 Online
92 Paradox Barry Grand Master 365 216 45 Online
93 ETERNAL Kerlin Lord Emperor 353 216 44 Online
94 - NoFEX Grand Master 198 216 44 Offline
95 - -meth0d- Grand Master 24 216 44 Online
96 - Skull Lord Emperor 400 216 43 Offline
97 - Polestar Duel Master 400 216 43 Offline
98 KyTac wowkaBM Blade Master 388 216 43 Offline
99 Kingsman BaJleT Grand Master 271 216 43 Offline
100 KyTac TribiT Blade Master 400 216 42 Offline