Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là danh sách những chiến binh tích cực nhất, những người có số lượt Reset cao nhất.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.

Máy chủ có Hệ thông reset đơn giản.

Xếp hạng chỉ hiển thị những người chơi hoạt động trong 30 ngày qua.


Bảng xếp hạng Reset
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Cấp độ
1 Relax IamSmile Duel Master 320 101 675 Online
2 Color -DevI- Grand Master 375 101 327 Online
3 HOMIE TheKing Grand Master 394 101 269 Online
4 TRIBE noviceg Duel Master 281 101 247 Online
5 TRIBE roopert High Elf 284 101 236 Online
6 TRIBE pohann Grand Master 282 101 234 Online
7 TEMPLlER Sovist Duel Master 382 101 224 Offline
8 12zen MrPer4ik Duel Master 370 101 206 Online
9 12zen NeverDie Blade Master 377 101 203 Offline
10 TRIBE -Timeless- Grand Master 203 101 202 Online
11 TRIBE Glatron Lord Emperor 363 101 192 Online
12 12zen -DesiGn- Grand Master 341 101 184 Online
13 12zen -colobok- High Elf 400 101 182 Offline
14 12zen -Wasabi- Grand Master 394 101 182 Online
15 12zen -Aluf- Lord Emperor 395 101 173 Offline
16 RaJoNaS LIZNA Grand Master 306 101 171 Offline
17 Buzzz SudjaDreD Grand Master 400 101 167 Offline
18 ALLSTARS VinaHeyy Lord Emperor 353 101 160 Online
19 AnhVsEm zPlayBoyz Duel Master 253 101 159 Offline
20 GGwp Noobsaybot Blade Master 387 101 158 Online
21 GGwp -AloooooE- Grand Master 15 101 155 Offline
22 - classico High Elf 373 101 153 Offline
23 - RaZeR- Lord Emperor 400 101 152 Offline
24 ALLSTARS Sender Grand Master 382 101 151 Online
25 ALLSTARS LoDitVN Duel Master 381 101 151 Online
26 ALLSTARS Kolinz Blade Master 394 101 150 Online
27 - ship-free High Elf 283 101 150 Offline
28 Color -DeviL- Blade Master 400 101 149 Offline
29 12zen -General- Lord Emperor 394 101 147 Offline
30 ALLSTARS BangDi High Elf 293 101 147 Online
31 12zen Sabretooth Grand Master 379 101 143 Offline
32 RaJoNaS DimK Grand Master 400 101 142 Online
33 ALLSTARS TrumDL Lord Emperor 294 101 142 Online
34 ALLSTARS -PG- Grand Master 378 101 141 Online
35 AnhVsEm QuynhAh Grand Master 400 101 140 Offline
36 - lmperator Grand Master 272 101 140 Offline
37 ALLSTARS BigTits High Elf 378 101 136 Online
38 ALLSTARS -An11stVN- Blade Master 362 101 136 Online
39 TRIBE Legrino Lord Emperor 284 101 136 Online
40 - BaTaPeuKa Duel Master 201 101 136 Offline
41 12zen OutcasT High Elf 320 101 130 Online
42 HOMIE Doughnut Lord Emperor 400 101 127 Offline
43 - Usyk Lord Emperor 348 101 127 Offline
44 AnhVsEm KingOfEvli Lord Emperor 400 101 123 Offline
45 GGwp Kristy High Elf 400 101 117 Offline
46 Buzzz BladOzito Grand Master 394 101 116 Offline
47 FF15 -djonja- Grand Master 355 101 115 Online
48 HOMIE Ghostly Lord Emperor 163 101 114 Offline
49 GGwp -Trojan- Duel Master 400 101 111 Offline
50 Buzzz -HateMost- Blade Master 400 101 110 Offline
51 12zen NoDef Grand Master 400 101 109 Offline
52 12zen -OG- Duel Master 400 101 108 Offline
53 Buzzz TheHope Lord Emperor 295 101 108 Offline
54 OnlyFarm embembels Lord Emperor 375 101 105 Offline
55 OnlyFarm Ciepina High Elf 321 101 104 Offline
56 GGwp nonJlaBok Duel Master 400 101 101 Offline
57 Rule8bot -Cannawiz Grand Master 393 101 100 Online
58 Buzzz Stradale Lord Emperor 385 101 99 Online
59 Buzzz NSFW Duel Master 285 101 99 Offline
60 Buzzz IHeineken Duel Master 400 101 97 Offline
61 Buzzz -Zippy Lord Emperor 377 101 96 Online
62 - -TOP- Grand Master 376 101 96 Offline
63 12zen -Legion- Lord Emperor 400 101 95 Offline
64 HOMIE -BOSS- Blade Master 373 101 95 Offline
65 HOMIE -Just- Duel Master 82 101 95 Offline
66 - Torn Lord Emperor 400 101 93 Offline
67 - zBadBoyz Blade Master 243 101 92 Offline
68 HOMIE -Ballista- High Elf 400 101 91 Offline
69 - TAHK Duel Master 400 101 91 Offline
70 MSCorp -Panther- Lord Emperor 397 101 91 Online
71 - turbolehm Duel Master 379 101 91 Offline
72 TRIBE Sn0w High Elf 283 101 90 Offline
73 - Whisper Lord Emperor 378 101 89 Offline
74 HOMIE -BabyGao- Grand Master 400 101 88 Offline
75 TEMPLlER DocCoSau Duel Master 240 101 88 Offline
76 - AnocToJI Blade Master 383 101 87 Offline
77 HOMIE MrRuby Duel Master 376 101 87 Online
78 - Blueberry- High Elf 168 101 87 Online
79 RaJoNaS PHaNToR Grand Master 366 101 86 Online
80 12zen -Crazy- Blade Master 181 101 86 Offline
81 GGwp -nuBo- High Elf 237 101 85 Online
82 - MAN-SORRY Grand Master 134 101 85 Offline
83 - ThaiSalem Lord Emperor 400 101 84 Offline
84 TRIBE Perebor Blade Master 284 101 84 Online
85 GGwp -Another- Grand Master 393 101 82 Online
86 HOMIE Paparazi Blade Master 236 101 82 Offline
87 - -Pacho- Blade Master 229 101 82 Offline
88 - XePdAs Duel Master 59 101 82 Offline
89 - -AIoooooE- Grand Master 400 101 81 Offline
90 - -Cheloo- Lord Emperor 400 101 81 Offline
91 - mrB-Wolf Lord Emperor 359 101 81 Offline
92 CHILL TANKOGRAD Blade Master 170 101 81 Offline
93 RaJoNaS BaLTaZaR Lord Emperor 59 101 81 Online
94 Buzzz ReDLaDY High Elf 372 101 80 Offline
95 Buzzz CaMeDeatH Grand Master 363 101 80 Offline
96 GGwp KrausE Lord Emperor 400 101 79 Offline
97 Buzzz -ComMenT- Blade Master 399 101 79 Online
98 12zen -Craft- High Elf 375 101 79 Offline
99 TRIBE -Maderos Lord Emperor 364 101 78 Online
100 RaJoNaS KuLaK Duel Master 349 101 78 Offline