Xếp hạng
Master Origin Mega Empire Deus Extreme

Đây là danh sách những chiến binh tích cực nhất, những người có số lượt Reset cao nhất.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.

Máy chủ có Hệ thông reset đơn giản.

Xếp hạng chỉ hiển thị những người chơi hoạt động trong 30 ngày qua.


Bảng xếp hạng Reset
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Cấp độ
1 Burnley BACHKIM Grand Master 356 101 22 Offline
2 Buzz TheHope Lord Emperor 365 101 16 Online
3 MaGiao 8888 Grand Master 374 101 14 Online
4 M1RAGE PoisoN Grand Master 377 101 13 Online
5 Buzz clickbait Grand Master 377 101 13 Online
6 Buzz -Reload- Lord Emperor 396 101 12 Online
7 Buzz NSFW Duel Master 362 101 11 Online
8 LEGEND Candy91 Duel Master 357 101 11 Online
9 KeepCalm Storm Grand Master 312 101 11 Online
10 - Memphis High Elf 166 101 11 Offline
11 Burnley -Dream- Duel Master 360 101 10 Offline
12 LEGEND -Pegas- Grand Master 299 101 10 Online
13 Buzz OutcasT High Elf 281 101 10 Online
14 Buzz MoonCrazy Lord Emperor 366 101 9 Online
15 LEGEND -DrugLord- Lord Emperor 364 101 9 Offline
16 KeepCalm Gojo Grand Master 320 101 9 Online
17 Ember koroed Lord Emperor 249 101 9 Online
18 LEGEND SugarBabi High Elf 375 101 8 Online
19 qwerty -IvErSoN- Grand Master 388 101 7 Offline
20 M1RAGE SpringRoll Duel Master 376 101 7 Offline
21 LEGEND Daddy- Duel Master 230 101 7 Offline
22 M1RAGE SILNIY-SYN Duel Master 159 101 7 Offline
23 VNKnight -IS-Vuong Grand Master 47 101 7 Offline
24 LEGEND repressed Duel Master 396 101 6 Online
25 Buzz TDayEu1TT Lord Emperor 370 101 6 Online
26 LEGEND llGunnerll Lord Emperor 304 101 6 Online
27 WarHeads Yaevinn Grand Master 45 101 6 Online
28 LEGEND DoubeLift Grand Master 27 101 6 Online
29 LEGEND BULKA Blade Master 375 101 5 Online
30 LEGEND TpaBKa Blade Master 350 101 5 Online
31 Buzz Wezmiolem Grand Master 347 101 5 Offline
32 MaGiao AnhhVN Grand Master 344 101 5 Online
33 Buzz Extase Lord Emperor 277 101 5 Online
34 Buzz Crypto Blade Master 238 101 5 Online
35 Buzz -GOLDEN- Lord Emperor 400 101 4 Online
36 - Vanyusa Grand Master 348 101 4 Offline
37 LEGEND -LogOut- High Elf 346 101 4 Online
38 SPARTA Cosmos Blade Master 341 101 4 Online
39 MaGiao Garp Grand Master 330 101 4 Online
40 Buzz woeful High Elf 309 101 4 Offline
41 VNKnight IS-1st-113 Blade Master 271 101 4 Online
42 Buzz -Relog- Lord Emperor 400 101 3 Online
43 MaGiao DWNice Grand Master 385 101 3 Online
44 Ember -Just- Duel Master 381 101 3 Online
45 LEGEND -IS-LOVE Duel Master 322 101 3 Online
46 M1RAGE Gogi Grand Master 290 101 3 Offline
47 LEGEND -ConKuUnU- Blade Master 276 101 3 Online
48 LEGEND -LIVE- Lord Emperor 248 101 3 Online
49 Buzz Boniface Blade Master 242 101 3 Offline
50 Ember FLATRA Lord Emperor 53 101 3 Offline
51 M1RAGE PVESum Lord Emperor 399 101 2 Online
52 Burnley -Jay- Grand Master 397 101 2 Offline
53 M1RAGE Tro9N Grand Master 393 101 2 Online
54 LEGEND TheMaHay High Elf 391 101 2 Online
55 Ember Cortez Duel Master 389 101 2 Online
56 Ember dsquared2 Grand Master 388 101 2 Online
57 - Luzerito Lord Emperor 383 101 2 Offline
58 Burnley H4Anh Grand Master 378 101 2 Online
59 VNKnight -Dreamers- Duel Master 369 101 2 Online
60 LEGEND -CeLine- Duel Master 289 101 2 Online
61 Cannabis Dksuper Blade Master 271 101 2 Online
62 Ember Hagall Grand Master 30 101 2 Offline
63 Buzz Blockchain Duel Master 400 101 1 Offline
64 LEGEND -Camila- Grand Master 397 101 1 Online
65 - Dimitar Blade Master 394 101 1 Online
66 LEGEND 79-EvilGod Duel Master 388 101 1 Online
67 M1RAGE xXBLuSaXx Lord Emperor 369 101 1 Online
68 Empire -ahoj Grand Master 364 101 1 Online
69 Buzz Beer High Elf 347 101 1 Online
70 LEGEND -Stee477 Duel Master 330 101 1 Offline
71 Ember bibi Blade Master 299 101 1 Offline
72 M1RAGE Nobody Blade Master 190 101 1 Offline
73 Ember -atack- Grand Master 399 100 0 Online
74 WarHeads CoffeeJazz Duel Master 397 100 0 Online
75 Ember BoSoMayQua Blade Master 396 100 0 Online
76 Buzz Tendi Grand Master 395 100 0 Online
77 Solo BMmaster- Blade Master 394 100 0 Online
78 - Zabuza Magic Gladiator 393 100 0 Online
79 MaGiao BonBon Duel Master 393 100 0 Online
80 Cannabis -RASKA- Blade Master 392 100 0 Online
81 VNKnight Endeavour Blade Master 392 100 0 Online
82 M1RAGE SRT8 Blade Master 391 100 0 Online
83 - METADON High Elf 390 100 0 Offline
84 Ember Monz Grand Master 389 100 0 Online
85 Buzz Crusher Blade Master 389 100 0 Online
86 - IS-Hermes Duel Master 387 100 0 Offline
87 M1RAGE SALAMANCA Lord Emperor 386 100 0 Offline
88 Buzz karlsen Blade Master 385 100 0 Offline
89 WarHeads SNICKERS Lord Emperor 384 100 0 Online
90 Buzz AnneBoleyn Grand Master 383 100 0 Online
91 MaGiao 1NaiChuoi9 Grand Master 383 100 0 Online
92 VNKnight -IS-NoCry High Elf 383 100 0 Offline
93 - -JAIMZ- Blade Master 383 100 0 Online
94 Burnley -AMV- Lord Emperor 382 100 0 Online
95 KeepCalm Andryz Duel Master 382 100 0 Online
96 Buzz -General- Lord Emperor 381 100 0 Online
97 MaGiao TesterMG Duel Master 380 100 0 Offline
98 LEGEND -4yHrAHb- High Elf 376 100 0 Online
99 KeepCalm SnoopDogg Duel Master 376 100 0 Online
100 Cannabis s4br3 Grand Master 375 100 0 Online