Xếp hạng

Đây là danh sách những chiến binh tích cực nhất, những người có số lượt Reset cao nhất.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.

Máy chủ có Hệ thông reset đơn giản.

Xếp hạng chỉ hiển thị những người chơi hoạt động trong 30 ngày qua.


Bảng xếp hạng Reset
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Cấp độ
1 NiMOZHNO moCbKa Grand Master 318 82 0 Online
2 NiMOZHNO -CeLine- Duel Master 268 82 0 Online
3 NiMOZHNO aesthetic Duel Master 241 82 0 Online
4 NiMOZHNO FoxKiller Lord Emperor 339 81 0 Online
5 NiMOZHNO -NhatRi- Grand Master 331 81 0 Online
6 Fuzz Saber Duel Master 163 81 0 Online
7 NiMOZHNO Beasty Grand Master 393 80 0 Online
8 Fuzz NSFW Duel Master 367 80 0 Online
9 NiMOZHNO Whis Blade Master 328 80 0 Online
10 NiMOZHNO -SCHWARZ- Lord Emperor 399 79 0 Online
11 SLVKPJOS Vsepytem Duel Master 376 79 0 Online
12 NiMOZHNO -420- High Elf 374 79 0 Online
13 Price Garp Grand Master 400 78 0 Online
14 NiMOZHNO FLATRA Lord Emperor 396 78 0 Online
15 Fuzz clickbait Grand Master 384 78 0 Online
16 TopDogVN TopDogZZ Grand Master 356 78 0 Online
17 Fraud UnnameD Grand Master 340 78 0 Online
18 NiMOZHNO Shinobi Blade Master 338 78 0 Online
19 OnlyFans -OG- Duel Master 382 77 0 Online
20 OnlyFans SpringRoll Duel Master 382 77 0 Online
21 NiMOZHNO ALLMUSTDIE Grand Master 351 77 0 Online
22 OnlyFans FortiS Grand Master 400 76 0 Online
23 TopDogVN VuGia Dark Lord 399 76 0 Online
24 OnlyFans METADON High Elf 375 76 0 Online
25 NiMOZHNO Memphis High Elf 372 76 0 Offline
26 OnlyFans SPELL Grand Master 318 76 0 Online
27 OnlyFans Qwizzyxqt High Elf 317 76 0 Online
28 OnlyFans Tro9N Grand Master 253 76 0 Online
29 TopDogVN GUCCIGANG Duel Master 369 75 0 Online
30 OnlyFans ALFA Grand Master 344 75 0 Online
31 Fuzz -Reload- Lord Emperor 309 75 0 Online
32 NiMOZHNO UnMersey Blade Master 303 75 0 Online
33 OnlyFans CAMOCBAJI Duel Master 143 75 0 Online
34 Price 17TVEF High Elf 369 74 0 Online
35 NiMOZHNO fant1k Blade Master 347 74 0 Online
36 NiMOZHNO Pinq High Elf 324 74 0 Online
37 Fraud Deore Grand Master 306 74 0 Online
38 Fuzz Arthas Lord Emperor 163 74 0 Online
39 OnlyFans topovich Lord Emperor 62 74 0 Online
40 SLVKPJOS Ling Grand Master 400 73 0 Online
41 M1RAGE PoisoN Grand Master 274 73 0 Online
42 NiMOZHNO bibi Blade Master 246 73 0 Online
43 TopDogVN 36Coffee Duel Master 400 72 0 Offline
44 - DolboGnom Grand Master 382 72 0 Online
45 OnlyFans Nobody Blade Master 374 72 0 Online
46 NiMOZHNO SCARLET Grand Master 298 72 0 Online
47 OnlyFans xaxa High Elf 394 71 0 Online
48 SLVKPJOS MILFA High Elf 307 71 0 Online
49 VietNam nkc2506 High Elf 400 70 0 Online
50 Rampage Shizuka Duel Master 387 70 0 Online
51 OnlyFans truestrike Blade Master 376 70 0 Online
52 Fuzz woeful Grand Master 349 70 0 Online
53 Fraud -14KapaT- Grand Master 400 69 0 Online
54 OnlyFans BIGNUTS Blade Master 286 69 0 Online
55 VietNam Zoom Grand Master 370 68 0 Online
56 TopDogVN BaoPanda Grand Master 358 68 0 Online
57 VietNam 79EvilGod Duel Master 400 67 0 Online
58 TopDogVN antony7a Grand Master 371 67 0 Online
59 SLVKPJOS TPAKTOP Grand Master 367 67 0 Online
60 OnlyFans from Grand Master 251 67 0 Online
61 Price SuiMaoGa Grand Master 400 66 0 Online
62 Fuzz DarkIvan Lord Emperor 393 66 0 Online
63 NiMOZHNO AKUMA Lord Emperor 392 66 0 Online
64 Rampage TieuPhuong Soul Master 391 66 0 Online
65 VietNam Ix420xI Soul Master 368 66 0 Online
66 M1RAGE repressed Duel Master 366 66 0 Online
67 VietNam JayGT Blade Master 351 66 0 Online
68 TEMPLIER Luzerito Dark Lord 280 66 0 Online
69 TopDogVN Rayleigh Lord Emperor 393 65 0 Online
70 OnlyFans dfghdfghdf Lord Emperor 391 65 0 Online
71 Rampage No0p Grand Master 390 65 0 Online
72 TEMPLIER Veleno Soul Master 316 65 0 Online
73 OnlyFans ALLiN Lord Emperor 314 65 0 Online
74 PKCLEAR Candy91 Duel Master 284 65 0 Online
75 NiMOZHNO Sterva High Elf 399 64 0 Online
76 Rampage Mercedes Blade Master 392 64 0 Online
77 Fraud Swe3zy Lord Emperor 344 64 0 Online
78 TopDogVN Yasuo Blade Master 336 64 0 Online
79 NiMOZHNO RiddicK Blade Master 252 64 0 Online
80 Fraud SummerEnds Duel Master 349 63 0 Online
81 Fuzz Patreon High Elf 190 63 0 Online
82 TopDogVN H4Anh Grand Master 390 62 0 Online
83 Berserk OutcasT High Elf 379 62 0 Online
84 OnlyFans Swandive Blade Master 338 62 0 Online
85 Berserk Yaevinn Soul Master 328 62 0 Online
86 OnlyFans aL13n Blade Master 305 62 0 Online
87 Fuzz Simp Blade Knight 151 62 0 Online
88 - Duko Duel Master 400 61 0 Offline
89 NiMOZHNO boba High Elf 353 61 0 Online
90 NiMOZHNO Prime Grand Master 352 61 0 Online
91 Rampage TDayEu1TT Lord Emperor 332 61 0 Online
92 Calem HaruNaga Grand Master 290 61 0 Online
93 TopDogVN Slayer Blade Master 396 60 0 Online
94 PKCLEAR KoCamXuc Soul Master 384 60 0 Online
95 Rampage -Dream- Duel Master 400 59 0 Online
96 Rampage SoiCa Blade Master 400 59 0 Online
97 Fuzz Apower Lord Emperor 346 59 0 Online
98 Price Pato Grand Master 293 59 0 Online
99 Fuzz MissTring Muse Elf 223 59 0 Online
100 NiMOZHNO CharlesIII Blade Master 378 58 0 Online