Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là danh sách những chiến binh tích cực nhất, những người có số lượt Reset cao nhất.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.

Máy chủ có Hệ thông reset đơn giản.

Xếp hạng chỉ hiển thị những người chơi hoạt động trong 30 ngày qua.


Bảng xếp hạng Reset
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Cấp độ
1 HOMIE TheKing Grand Master 376 101 128 Online
2 GGwp Noobsaybot Blade Master 354 101 115 Online
3 GGwp -AloooooE- Grand Master 349 101 107 Online
4 CREW VinaHeyy Lord Emperor 246 101 96 Online
5 CREW BoBo Duel Master 379 101 94 Online
6 HOMIE Gragora Grand Master 400 101 93 Offline
7 CREW Sender Grand Master 377 101 91 Online
8 CREW Kolinz Blade Master 268 101 90 Online
9 CREW BangDi High Elf 340 101 88 Online
10 CREW LoDitVN Duel Master 392 101 87 Online
11 GGwp -Cerebrum- Grand Master 400 101 85 Offline
12 Buzzz Tauriel High Elf 400 101 83 Online
13 Buzzz TheHope Lord Emperor 374 101 81 Online
14 CREW TrumDL Lord Emperor 330 101 80 Online
15 CREW BigTits High Elf 375 101 79 Online
16 CREW -PG- Grand Master 396 101 78 Online
17 HOMIE Doughnut Lord Emperor 400 101 77 Offline
18 CREW -An11stVN- Blade Master 288 101 74 Online
19 GGwp -Shelbi- Lord Emperor 400 101 72 Offline
20 HOMIE -Gau-Meo- Grand Master 400 101 69 Online
21 Hephaest JackyChan Blade Master 193 101 69 Offline
22 GGwp nonJlaBok Duel Master 342 101 67 Online
23 Buzzz OutcasT High Elf 342 101 67 Online
24 HOMIE -ManhQuan- Lord Emperor 341 101 66 Offline
25 HOMIE DeadInside Grand Master 301 101 66 Online
26 XapaC -AIoooooE- Grand Master 288 101 65 Online
27 4Tribute -Cheloo- Lord Emperor 151 101 65 Online
28 - -One- Grand Master 102 101 65 Offline
29 Buzzz -General- Lord Emperor 344 101 64 Online
30 - Wampella Blade Master 358 101 63 Offline
31 Buzzz clickbait Grand Master 330 101 63 Online
32 GGwp -PATRON- Lord Emperor 400 101 61 Online
33 WAGNER MrRuby Duel Master 373 101 61 Online
34 GGwp Armen Blade Master 69 101 61 Offline
35 GGwp P1nch Grand Master 332 101 60 Offline
36 XapaC Gyurza Duel Master 278 101 60 Online
37 HOMIE Gold-NiKa Lord Emperor 362 101 59 Offline
38 - Koza4okDL Lord Emperor 400 101 58 Online
39 - 6i6iVN High Elf 381 101 56 Offline
40 - -Z-L-O- Grand Master 358 101 56 Offline
41 GGwp KrausE Lord Emperor 348 101 55 Online
42 - -n1ce- Duel Master 248 101 55 Offline
43 - d0k3r0k Blade Master 346 101 54 Offline
44 - -Maliketh- Lord Emperor 161 101 54 Offline
45 HOMIE -Just- Duel Master 93 101 54 Online
46 - JENya High Elf 400 101 53 Online
47 Buzzz anabolic Blade Master 395 101 53 Online
48 GGwp Shroud High Elf 338 101 53 Online
49 XapaC BadBunny Blade Master 282 101 52 Online
50 HOMIE KoKoMi Lord Emperor 111 101 52 Offline
51 SAMURAI BparHapoga Grand Master 400 101 51 Offline
52 HOMIE DeNnY Grand Master 180 101 51 Offline
53 Buzzz p1xi Blade Master 400 101 50 Online
54 TheWAR MAN-SORRY Grand Master 386 101 50 Online
55 CREW Sorry High Elf 384 101 50 Online
56 - _Blank0139 Duel Master 373 101 50 Offline
57 Buzzz MoonCrazy Lord Emperor 363 101 50 Offline
58 - VN-Chube Blade Master 152 101 49 Offline
59 - MrKaKa Grand Master 400 101 48 Online
60 - PinkMG Duel Master 390 101 48 Offline
61 GGwp ChupapiVN Lord Emperor 279 101 48 Online
62 HOMIE -Ballista- High Elf 91 101 48 Online
63 SAMURAI Fenrir Blade Master 331 101 47 Offline
64 - BACHKIM Grand Master 307 101 47 Offline
65 - -PacMan- Grand Master 400 101 46 Offline
66 GGwp -atack- Grand Master 308 101 46 Online
67 - _Blank0278 Grand Master 362 101 45 Offline
68 GGwp -Pi28-ADM High Elf 331 101 45 Online
69 Buzzz Comedy Grand Master 400 101 44 Offline
70 GGwp GoGoPVP Lord Emperor 344 101 43 Offline
71 - -HeroiN- Blade Master 327 101 42 Offline
72 - -Another- Grand Master 158 101 42 Offline
73 GGwp -PvP- Blade Master 400 101 41 Offline
74 Shokolad -SNICKERS- Lord Emperor 400 101 41 Offline
75 HOMIE Quan-Vu Blade Master 400 101 41 Online
76 HOMIE TheMaHay High Elf 400 101 40 Offline
77 - Gojo Grand Master 294 101 40 Offline
78 GGwp turbolehm Duel Master 366 101 39 Offline
79 - Trigger Blade Master 194 101 39 Offline
80 TheWAR -MAN-SORRY Grand Master 382 101 38 Online
81 XapaC goHka High Elf 283 101 38 Online
82 HOMIE LexusLx600 Blade Master 243 101 38 Online
83 - Obelisk Blade Master 400 101 37 Offline
84 HOMIE Maximum Grand Master 375 101 37 Offline
85 - -ZHO- Duel Master 350 101 37 Online
86 - MUZHIKOV Duel Master 346 101 37 Offline
87 HOMIE jokerc Duel Master 345 101 37 Online
88 - ZZippO Duel Master 343 101 37 Offline
89 Buzzz NoDef Grand Master 327 101 37 Online
90 - -Paradox- Lord Emperor 312 101 37 Offline
91 - AnhhVN Grand Master 400 101 36 Offline
92 Buzzz -Shogun- Blade Master 400 101 36 Offline
93 - dsquared2 Grand Master 387 101 36 Offline
94 - -MTri-ADM Lord Emperor 310 101 36 Offline
95 HOMIE -KOLENVAL- Lord Emperor 400 101 35 Offline
96 Buzzz -Asta- Duel Master 368 101 35 Online
97 - KANAB1S Duel Master 354 101 35 Offline
98 HOMIE I-Candy-I Duel Master 123 101 35 Offline
99 - Ichigo Blade Master 400 101 34 Offline
100 - JustFeel Duel Master 400 101 34 Offline