Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 - KhanhDaLat 87 50 Online
2 TheAce Klepa 85 50 Online
3 BRAZIL Ezeda 83 50 Online
4 - Osyr 82 50 Offline
5 VinaTaba xTeddy 82 50 Online
6 - GoDxoFxWiz 82 50 Online
7 - ISildra 81 50 Online
8 StarPers Snak 81 50 Offline
9 TROY EnvyMee 80 50 Online
10 AVENGERS ZenQuba 80 50 Online
11 n00bs XePdAs 79 40 Online
12 - Dal7te 79 40 Online
13 TheAce Retch 79 40 Online
14 Gamers sim1201 79 40 Online
15 - Tarot 78 40 Online
16 TROY -OnlyMe- 78 40 Online
17 H2SO4 Timeless 77 40 Online
18 TheAce madZzy 75 40 Online
19 TheAce -ahoj 75 40 Online
20 BraTuKu Boki 75 40 Online
21 Gamers RexHunt 75 30 Online
22 - Stormen 74 30 Offline
23 Mayhem MACARENA 74 30 Online
24 LegionUA tiredface 73 30 Online
25 Mayhem Naxx 73 30 Online
26 Mayhem -MAXiMUS- 73 30 Online
27 SphinX Link 72 30 Online
28 Mayhem GBM0 71 30 Online
29 TheAce NoName 71 30 Online
30 TheAce lunat1c 69 30 Online
31 MaMen Pahom 68 20 Offline
32 TheAce -Dren1ok- 68 20 Online
33 - bobonik 68 20 Online
34 - Shade 68 20 Offline
35 POLAND BasOne 68 20 Online
36 TROY SparTa 66 20 Online
37 TROY kerasine 65 20 Online
38 - Bagration 65 20 Online
39 BraTuKu wellthis 65 20 Online
40 3oonaPK KabaL 65 20 Online
41 AVENGERS -KIP- 65 10 Online
42 TROY SalapeT 65 10 Online
43 VinaTaba chuay 64 10 Online
44 StarPers Wolfrider 63 10 Online
45 BOLDERAI Elfika 63 10 Online
46 StarPers soso4ka 63 10 Online
47 3oonaPK XEHCOH1 62 10 Offline
48 3oonaPK Chapman 62 10 Online
49 StarPers NoNamo 61 10 Online
50 3oonaPK Jeronimoch 61 10 Offline