Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 Yugi 30 50
2 JustONE 28 50
3 AliGaTor 27 50
4 Louis 27 50
5 VVVV 26 50
6 zmeysmail 26 50
7 TheKing 26 50
8 zenKonf 26 50
9 Extreme 25 50
10 DORADIRA 25 50
11 BBl7 25 40
12 LeshaBK 24 40
13 KoKoMi 24 40
14 BmwPAT 24 40
15 ByLo4Ka 24 40
16 Apu100KpaT 24 40
17 AkosiLoki 24 40
18 KingKay 23 40
19 GoodEvil 23 40
20 -ByBLiK- 23 40
21 Matt 23 30
22 spikulant 22 30
23 BpyH 22 30
24 Candy 22 30
25 Takoy1 20 30
26 L3gion 20 30
27 Trigger 20 30
28 Tauriel 20 30
29 LamQuest 20 30
30 Espario 19 30
31 -Prophet- 19 20
32 eutninana 19 20
33 HuTpO 18 20
34 Elisa 18 20
35 MrKaKa 18 20
36 Hits 17 20
37 -Cheloo- 17 20
38 xerox 17 20
39 DeNnY 17 20
40 ELBICHO 16 20
41 ObiWan 16 10
42 Muviks 16 10
43 pohooyou 16 10
44 payk 16 10
45 Armen 15 10
46 ZCOPY1 15 10
47 Arm1N 15 10
48 Inkon 15 10
49 PlayerDead 15 10
50 77letter77 15 10