Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 Elegant 96 50
2 McDonalds 93 50
3 PongChuaTe 93 50
4 tuanha 93 50
5 BiG-Munk 92 50
6 Hintexide 92 50
7 Davyjones 92 50
8 BUXO 89 50
9 Batiok 88 50
10 ExTaSy 88 50
11 React 87 40
12 xxxKINGxxx 87 40
13 -NoHope- 87 40
14 AdoboGains 85 40
15 5GocXoai 84 40
16 Mr-H 84 40
17 -Bee- 82 40
18 codes 81 40
19 BladOzito 80 40
20 Lisstih 79 40
21 Malibu-Inc 78 30
22 -RaZeR- 78 30
23 JeCy 78 30
24 novicegg 78 30
25 -VoldeMort 76 30
26 TheRose 76 30
27 -colobok- 75 30
28 ExcIusive 75 30
29 xMUSTANGx 74 30
30 pyps 73 30
31 -Timeless- 70 20
32 GentleMan 70 20
33 Lopid 69 20
34 7eleven 69 20
35 UEFA 69 20
36 Fulgrem 68 20
37 ZyennhiZ 66 20
38 IamSmile 66 20
39 manymy 66 20
40 jekos 65 20
41 Green 65 10
42 Riki 65 10
43 DojaCat 65 10
44 DuongThan 64 10
45 -Napoleon- 63 10
46 Ha4uLe 63 10
47 -GaladrieL 62 10
48 Liza 62 10
49 Fireshot 61 10
50 420XoXaH 61 10