Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 ZalupaEgor 165 50
2 EndGame 148 50
3 BigBoss 146 50
4 pots 145 50
5 MasterMG 144 50
6 MrJackMG 143 50
7 desa 143 50
8 OLDERX 141 50
9 MUSD 140 50
10 ALEXX 140 50
11 LedoKol 139 40
12 Diego 139 40
13 Dire 138 40
14 Onerule 138 40
15 tapka 137 40
16 FukusimaDL 137 40
17 FaTaLL 137 40
18 GooneR 136 40
19 -Death- 135 40
20 NeGaD 134 40
21 MUZHIKOV 134 30
22 VAMZIS 134 30
23 -Konfetos 133 30
24 drovosek 132 30
25 Popkins 132 30
26 Renegade 132 30
27 BoJI4aPa 131 30
28 bananchegx 130 30
29 Duzes 129 30
30 Pepega 127 30
31 Adonis 126 20
32 Blitz 125 20
33 Walle 125 20
34 fr1end 125 20
35 Fairness 124 20
36 DeMANACA 123 20
37 WindRunner 123 20
38 SaBzErO 123 20
39 CosAlpha 123 20
40 Extreme 123 20
41 X1RCNC 122 10
42 Zelenskiy 122 10
43 Minion 122 10
44 Igor 122 10
45 PrizrakMG 121 10
46 BridgetVN 121 10
47 edness 121 10
48 MoRTReD 120 10
49 DarkMoon 120 10
50 zOneHitz 119 10