Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 CivicTypeR 57 50
2 -RaZeR- 55 50
3 MrAZ 54 50
4 BEGRIP 54 50
5 H4Anh 54 50
6 MegaRED 53 50
7 BlueCat 53 50
8 Dominator 53 50
9 xxxKINGxxx 53 50
10 BirdBoss 52 50
11 IamSmile 51 40
12 Mortem 50 40
13 xMUSTANGx 50 40
14 Earnell 50 40
15 Tribunal 49 40
16 Davyjones 49 40
17 DLAka2020 48 40
18 Avtoritet 48 40
19 ProffesorX 48 40
20 BUXO 47 40
21 Jesodi 47 30
22 ExTaSy 47 30
23 -SWAG- 46 30
24 Guest 46 30
25 -Bee- 46 30
26 Glatron 46 30
27 -SeafareR- 45 30
28 Tuoi18 44 30
29 codes 44 30
30 Hintexide 44 30
31 Python 44 20
32 -colobok- 44 20
33 Bambey 44 20
34 BiG-Munk 43 20
35 Superman 43 20
36 pohann 43 20
37 Tishina 43 20
38 drisch 43 20
39 PongChuaTe 42 20
40 CoffeLover 42 20
41 Onepiace 42 10
42 7eleven 42 10
43 ROLA 42 10
44 MCZZ 42 10
45 TANKICT 42 10
46 Adios 42 10
47 Mercenary 42 10
48 TEQU1LA 42 10
49 Cospri 42 10
50 Rumble 42 10