Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 xxxKINGxxx 115 50
2 AdoboGains 112 50
3 Cospri 112 50
4 JEWEL03 111 50
5 codes 111 50
6 VioletBoxA 111 50
7 McDonalds 109 50
8 Elegant 108 50
9 -colobok- 108 50
10 -RaZeR- 107 50
11 Hintexide 107 40
12 DLAka2020 105 40
13 BUXO 105 40
14 Bojesvenni 105 40
15 Batiok 104 40
16 novicegg 104 40
17 tuanha 103 40
18 BlueCat 102 40
19 Dominator 102 40
20 ExTaSy 100 40
21 HCD25 99 30
22 Tishina 99 30
23 Malibu-Inc 96 30
24 DC53T 96 30
25 Legacy 95 30
26 BladOzito 95 30
27 -Bee- 94 30
28 junnn 93 30
29 7eleven 89 30
30 -Timeless- 88 30
31 -FakeLove- 87 20
32 Fulgrem 86 20
33 -Jackie- 82 20
34 PongChuaTe 81 20
35 ChamTuuKa 81 20
36 DA-LacLoi 81 20
37 GreatKing 79 20
38 Dividend 78 20
39 IamSmile 78 20
40 alievvadim 77 20
41 Alicelyb 76 10
42 Glatron 75 10
43 SuperONE 74 10
44 Anneli 74 10
45 pyps 73 10
46 -OG- 72 10
47 bibo2 72 10
48 Liza 71 10
49 Guest 70 10
50 EdStaffor 68 10