Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 Shkura 85 50
2 Dominator 84 50
3 H4Anh 84 50
4 -RaZeR- 82 50
5 Amazonka 80 50
6 Carver 80 50
7 BEGRIP 80 50
8 xxxKINGxxx 80 50
9 Tribunal 80 50
10 Asumptio 79 50
11 colobok 79 40
12 MrAZ 78 40
13 novicegg 77 40
14 BlueCat 75 40
15 trot 75 40
16 KimoChi- 75 40
17 bizy 73 40
18 CreditOn 73 40
19 Face2Face 73 40
20 xMUSTANGx 72 40
21 Lighting 71 30
22 drisch 71 30
23 BadAThlon 71 30
24 batonio 70 30
25 BUXO 70 30
26 -OMG-WTF- 69 30
27 MegaRED 68 30
28 haste 68 30
29 -Napoleon- 68 30
30 BirdBoss 67 30
31 Andrej 67 20
32 bulIshit 66 20
33 bullsht 65 20
34 Glatron 65 20
35 BladOzito 63 20
36 niger 63 20
37 panaceja 63 20
38 -SeafareR- 62 20
39 7eleven 62 20
40 IamSmile 62 20
41 bundz 62 10
42 PongChuaTe 61 10
43 keb4ik 61 10
44 KarmaLT 61 10
45 ExTaSy 61 10
46 pohann 60 10
47 Earnell 60 10
48 PENTARINA 59 10
49 Rumble 59 10
50 Solllip 58 10