Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 Save 14 50
2 neznaika 13 50
3 xDrive 13 50
4 DarkSide 12 50
5 ALEXX 12 50
6 ChickenGoD 12 50
7 Gnida228 12 50
8 Srentley 12 50
9 KOLENVAL 12 50
10 Goodge 12 50
11 Thunder 11 40
12 Leon 11 40
13 Ragnon 11 40
14 Klepa 11 40
15 DungHa 11 40
16 KysokMG 11 40
17 baton 11 40
18 Sky7 11 40
19 neigrok 11 40
20 LotusTea 11 40
21 WarBomba 11 30
22 23423 11 30
23 GiangNgo 11 30
24 Groovy 11 30
25 Prefire 11 30
26 StarLord 11 30
27 MeiMei 11 30
28 KibRg 11 30
29 Airbus 11 30
30 Blast 11 30
31 ReLax 11 20
32 TURK 11 20
33 cat4Iife 11 20
34 Shank 11 20
35 efro 11 20
36 MrBenGun 11 20
37 DwCayChay 11 20
38 Archer 11 20
39 deLight 11 20
40 pashkevich 11 20
41 MikeThuys 11 10
42 stormik 11 10
43 Parasite 11 10
44 ThaiMG 11 10
45 L1ke 11 10
46 iiDarkAce 11 10
47 kerasine 11 10
48 juneVN 11 10
49 Tywin 11 10
50 SECRET 11 10