Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 Politico 104 50
2 Kristoff 102 50
3 CbIPOK 101 50
4 Tactful 101 50
5 KoJIxo3 100 50
6 Stingerr 100 50
7 NaMiChan 99 50
8 TsuyoiTora 98 50
9 Oriole 97 50
10 Zanyda 97 50
11 Deutscher 97 40
12 Fedot 97 40
13 kurimao429 96 40
14 Clyde 93 40
15 Arow 91 40
16 Xymeth 90 40
17 PayUrBill 90 40
18 FOREX 90 40
19 Monax 90 40
20 -EST- 89 40
21 PanFeeLove 88 30
22 -SunRise- 88 30
23 -Psycho- 87 30
24 IIXMQ 87 30
25 Exmortalis 87 30
26 time2play 85 30
27 FightorDie 85 30
28 -MooN- 85 30
29 V0VASIK 84 30
30 Partizanu 83 30
31 skitar 82 20
32 Sargy 81 20
33 OzzZ 81 20
34 Ego1stka 79 20
35 JoKerJoe 79 20
36 Urall 78 20
37 KillShot 77 20
38 OBLOM 77 20
39 MGDublikat 77 20
40 4nk6p 76 20
41 Azzazell 76 10
42 -SrGustavo 76 10
43 Gordex- 75 10
44 Krakatao 75 10
45 izverg 75 10
46 -BOSS-- 72 10
47 _Dest1830 72 10
48 Mercurial 72 10
49 -Ego1st- 69 10
50 WizzZz 69 10