Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 - Aquiles 112 50 Offline
2 Patria XxMerlinxX 109 50 Online
3 HELLO -Psycho- 109 50 Offline
4 Special Stingerr 109 50 Online
5 RoyaL -SuN- 109 50 Offline
6 RoyaL -Xo-3ea-uH 108 50 Online
7 MIDNIGHT KoJIxo3 108 50 Online
8 HydrA BleDun 106 50 Online
9 Special AMON-RA 106 50 Online
10 Special IIXMQ 106 50 Online
11 Sviests Ouch 106 40 Online
12 RoyaL groit 105 40 Online
13 Family NaMiChan 105 40 Online
14 Special 3aPa3a 102 40 Online
15 Special Chemp 102 40 Online
16 - wyla4kaDL 101 40 Offline
17 - Frith 100 40 Offline
18 Sviests FOREX 100 40 Offline
19 HydrA -SrGustavo 100 40 Offline
20 MupyMup time2play 99 40 Offline
21 Sviests -HannibaL- 99 30 Offline
22 RoyaL -Witcher- 99 30 Offline
23 HELLO -Perfect- 99 30 Online
24 - DoomsLight 98 30 Online
25 Pirates Monax 98 30 Offline
26 BadBoys Azzazell 98 30 Offline
27 BroTherS asKe 97 30 Online
28 - skhocla 97 30 Online
29 - Cezaryk 96 30 Offline
30 HydrA -EST- 96 30 Online
31 - EbOsHiT 96 20 Offline
32 RoyaL TomShelby 96 20 Online
33 - anesthetic 95 20 Offline
34 - pdismisser 95 20 Offline
35 - HayaShiro 95 20 Offline
36 MupyMup Fedved 94 20 Online
37 - 4nk6p 93 20 Offline
38 BadBoys KetsuiNeko 93 20 Offline
39 HydrA WeeDoX 92 20 Online
40 - Partizanu 91 20 Online
41 - Sargy 90 10 Offline
42 - Deutscher 90 10 Offline
43 - MazrimTaim 90 10 Offline
44 MIDNIGHT Jackie 89 10 Offline
45 BroTherS TPaKToPuCT 88 10 Online
46 Special DarkMag 86 10 Online
47 - -DoubleTop 84 10 Online
48 RoyaL FightorDie 83 10 Online
49 RoyaL Mercurial 82 10 Online
50 - Xenomorph- 80 10 Online