Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 Politico 89 50
2 MukcTypKa 86 50
3 MoLb 85 50
4 Arow 85 50
5 --KOCMOC-- 84 50
6 -MPA3b- 83 50
7 MupOk 82 50
8 Fukc 82 50
9 SeriyStraw 80 50
10 Kabbal30 80 50
11 -ZS- 79 40
12 -k0FFe- 78 40
13 -SM- 78 40
14 GandalfSM 78 40
15 TPaKToPuCT 78 40
16 Xymeth 77 40
17 Immortal 77 40
18 --Sylver-- 76 40
19 Zanyda 76 40
20 Mangalor 76 40
21 xSOONAMIx 75 30
22 LastHope 75 30
23 -Ego1st- 75 30
24 xXzXx 75 30
25 BuHTuk 75 30
26 Bagira 74 30
27 Kenwood 73 30
28 Sargy 73 30
29 MAGISPHNX 73 30
30 Oktavian 72 30
31 KetsuiNeko 72 20
32 --Mutilate 71 20
33 Covid-19 71 20
34 Dumitra 71 20
35 SaiCho 70 20
36 Klerik 70 20
37 NaMiChan 69 20
38 Houser 69 20
39 Gutts 69 20
40 wiseman 69 20
41 BuHToPE3 68 10
42 4nk6p 68 10
43 -ooOps 67 10
44 Lux0R 67 10
45 tarugo 66 10
46 kizla 66 10
47 Krew 66 10
48 Myp4aJIo 65 10
49 ExPro 65 10
50 SofA 65 10