Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 Politico 110 50
2 GODL1KE 110 50
3 TranceMiss 107 50
4 BuHToPE3 107 50
5 MukcTypKa 107 50
6 rpbl3yH 104 50
7 Arow 104 50
8 Oriole 102 50
9 -Bonjour- 102 50
10 NaMiChan 102 50
11 Xymeth 100 40
12 BleDun 100 40
13 -Skeleton- 99 40
14 Potatoes 99 40
15 Deutscher 99 40
16 Azzazell 98 40
17 TomShelby 98 40
18 --Mutilate 98 40
19 Prodigy 97 40
20 -ExPro- 97 40
21 Hubik 95 30
22 Justone 95 30
23 aLeXsUs0n 94 30
24 mixpal 94 30
25 Myp3uJIka 93 30
26 -MaLdiTo- 93 30
27 Aika36 92 30
28 Nancy 91 30
29 PRAVAKATOR 89 30
30 -ZeTeR- 89 30
31 Esdeath 89 20
32 Inspektor 88 20
33 -SrGustavo 88 20
34 Vol4eK 86 20
35 4nk6p 86 20
36 Sargy 86 20
37 SofA 85 20
38 Meruem 85 20
39 Fukc 85 20
40 Zanyda 85 20
41 pelf 83 10
42 Jaksis 83 10
43 ExPro 82 10
44 Discharge 82 10
45 KURATONG21 79 10
46 MrSens 78 10
47 Mangalor 78 10
48 EpaL 78 10
49 ApOnGold 77 10
50 ButraxKie 77 10