Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 Politico 80 50
2 SkyM 79 50
3 -Crazy- 78 50
4 e1emeNt 78 50
5 tatski 76 50
6 Nancy 76 50
7 KetsuiNeko 75 50
8 Inspektor 75 50
9 Hearts 74 50
10 Azzazell 73 50
11 Punisher 73 40
12 BuHToPE3 72 40
13 Bucknasty 72 40
14 MEGAS 71 40
15 -RamzeS- 71 40
16 Abiona 68 40
17 Skurczybyk 68 40
18 HeRoKiLLeR 68 40
19 Kenda 68 40
20 Krakatao 68 40
21 6a6o4ka 65 30
22 OzzzY 64 30
23 Manneken 63 30
24 Dumitra 63 30
25 SershanT 62 30
26 kizla 61 30
27 -Templar- 61 30
28 Wiii 60 30
29 eminem 59 30
30 Lethallist 59 30
31 Quant 59 20
32 -nCuXomuK- 58 20
33 DONI 58 20
34 4nk6p 58 20
35 Zanyda 58 20
36 pelf 56 20
37 XenoginezZ 56 20
38 Sargy 55 20
39 prozet 55 20
40 Vol4eK 55 20
41 interpol 55 10
42 MukcTypKa 54 10
43 AlakAzAM 54 10
44 Kometa 53 10
45 TihiiSM 51 10
46 MEPJIuH 51 10
47 -Bien- 50 10
48 TonoT 50 10
49 YenGettE 48 10
50 svetik76 48 10