Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 Politico 15 50
2 Darklaw 14 50
3 ForWarD 14 50
4 Sugar 13 50
5 llvllaster 11 50
6 oMGo 11 50
7 Oriole 11 50
8 -MooN- 11 50
9 Huntress 11 50
10 Xymeth 11 50
11 Zanyda 11 40
12 Prodigy 11 40
13 KoJIxo3 11 40
14 TomShelby 11 40
15 Aika36 10 40
16 Sender 10 40
17 Arow 10 40
18 -LiTMaNeN- 10 40
19 Freia 10 40
20 whyEz- 10 40
21 -Maximus- 10 30
22 FirsT 10 30
23 NaMiChan 10 30
24 FATALYTY 10 30
25 Azzazell 10 30
26 SkyZeR 10 30
27 masyane4ka 10 30
28 -Bien- 9 30
29 xKURDAPYAx 9 30
30 Genji 9 30
31 Trembita 9 20
32 EpaL 9 20
33 time2play 9 20
34 Hubik 9 20
35 FOREX 9 20
36 Articice 9 20
37 -MaLdiTo- 9 20
38 TipaGribu 9 20
39 Magnitola 8 20
40 Tpe3BocTb 8 20
41 Insect 8 10
42 SofA 8 10
43 Sargy 8 10
44 4nk6p 8 10
45 Vol4eK 8 10
46 MazrimTaim 8 10
47 CriziS 8 10
48 Fukc 8 10
49 groit 8 10
50 Khriis 8 10