Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 - Thrasher 108 50 Online
2 RoyaL -SuN- 108 50 Offline
3 Sviests Stingerr 108 50 Online
4 - N1ghtmare 105 50 Offline
5 WildLife Oriole 105 50 Online
6 MIDNIGHT KoJIxo3 105 50 Online
7 - Stryker 104 50 Online
8 Valhalla Ouch 104 50 Online
9 WildLife 0riole 103 50 Offline
10 Sviests AMON-RA 103 50 Online
11 Sviests WeeDoX 102 40 Online
12 RoyaL Deutscher 100 40 Offline
13 RoyaL -Perfect- 100 40 Offline
14 bloodyK kinanoban2 99 40 Online
15 - DoomsLight 99 40 Offline
16 Sviests 3aPa3a 98 40 Online
17 Sviests IIXMQ 98 40 Online
18 CCCP NB2Re 97 40 Online
19 MIDNIGHT Hubik 96 40 Online
20 Sviests -HannibaL- 96 40 Online
21 - MAVLIK 96 30 Offline
22 ZION Xymeth 95 30 Offline
23 - sLine1 94 30 Online
24 Pirates Monax 94 30 Offline
25 BroTherS KaMaRiK 94 30 Offline
26 HELLO -AsiriS- 93 30 Offline
27 HydrA BleDun 93 30 Online
28 MIDNIGHT skhocla 93 30 Offline
29 OkyHari Arow 91 30 Offline
30 Flangs Chempik 91 30 Offline
31 HydrA -EST- 90 20 Online
32 RoyaL -Witcher- 90 20 Online
33 - l7apagoKc 90 20 Offline
34 - wyla4kaDL 89 20 Offline
35 - Sargy 87 20 Online
36 - 4nk6p 87 20 Online
37 HELLO pdismisser 86 20 Offline
38 BatQuai NaMiChan 86 20 Offline
39 - Neffilim 85 20 Online
40 Only4me FightorDie 84 20 Online
41 - waldwalt 84 10 Online
42 RoyaL -OUTBR3AK- 84 10 Offline
43 RoyaL TomShelby 84 10 Online
44 MIDNIGHT SLender 83 10 Online
45 RoyaL -SrGustavo 82 10 Offline
46 Sviests whyEz- 81 10 Online
47 HydrA time2play 80 10 Online
48 Sviests groit 80 10 Offline
49 - MazrimTaim 80 10 Offline
50 - kykyfs 77 10 Offline