Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 Politico 72 50
2 MogecT 68 50
3 smurf1k 67 50
4 Hearts 66 50
5 Korshun 66 50
6 Nancy 66 50
7 mungart 65 50
8 SkyM 65 50
9 Xecos 65 50
10 -BOG- 64 50
11 -Beast- 64 40
12 -ooOps 64 40
13 Potatoes 64 40
14 KoLBacKA 63 40
15 Babka 63 40
16 Monax 63 40
17 Huyaka 62 40
18 KaMuKag3e 62 40
19 -Crazy- 62 40
20 Krakatao 62 40
21 Inspektor 62 30
22 WhatAHell 61 30
23 JustDoit 61 30
24 BlessedEE 61 30
25 MrPer4ik 61 30
26 Bucknasty 60 30
27 minimum 60 30
28 tatski 59 30
29 Arow 59 30
30 DoomsLight 59 30
31 xAsDx 59 20
32 Geza 59 20
33 e1emeNt 59 20
34 --KOCMOC-- 58 20
35 PRAVAKATOR 58 20
36 aylEm- 58 20
37 MUDILA 58 20
38 -FeniXRise 58 20
39 pelf 58 20
40 bobasSM 58 20
41 Odal 57 10
42 -iBOSS- 57 10
43 Bonnie 57 10
44 Vol4eK 56 10
45 Sarg 56 10
46 SofA 56 10
47 Kenda 56 10
48 -Instinct- 56 10
49 milashka 56 10
50 Atreus 56 10