Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 - Aquiles 51 50 Online
2 WildLife Oriole 48 50 Online
3 - 2577 48 50 Offline
4 Sviests 3aPa3a 48 50 Online
5 Valhalla m9sorybka 48 50 Online
6 RoyaL -SuN- 48 50 Offline
7 Sviests AMON-RA 48 50 Offline
8 HELLO -Hmm- 48 50 Offline
9 - MukcTypKa 48 50 Offline
10 Sviests Stingerr 48 50 Online
11 MIDNIGHT KoJIxo3 47 40 Online
12 Sviests MarvelRain 45 40 Online
13 RoyaL Deutscher 45 40 Online
14 Flangs Chempik 45 40 Offline
15 Sviests VoVaSiK 45 40 Offline
16 HydrA Zanyda 45 40 Online
17 - Darkleon 45 40 Offline
18 ZION kinanoban2 44 40 Offline
19 HydrA BleDun 44 40 Offline
20 MIDNIGHT KANAB1S 44 40 Online
21 Sviests IIXMQ 44 30 Online
22 OkyHari Arow 44 30 Offline
23 - DarkMag 44 30 Online
24 - Shiz0FF 44 30 Offline
25 RoyaL -Perfect- 43 30 Offline
26 MIDNIGHT 13RAJON 43 30 Online
27 - HayaShiro 43 30 Offline
28 GOLOVA Tactful 42 30 Offline
29 - Cezaryk 42 30 Offline
30 HydrA time2play 42 30 Offline
31 MIDNIGHT MSMASTER 41 20 Online
32 BadBoys KetsuiNeko 40 20 Offline
33 Only4me FightorDie 39 20 Online
34 Sviests -HannibaL- 39 20 Online
35 HydrA -EST- 39 20 Offline
36 RoyaL -SrGustavo 39 20 Offline
37 Sviests -Gray- 38 20 Online
38 - MAVLIK 38 20 Offline
39 ZION Xymeth 37 20 Offline
40 - 4nk6p 37 20 Offline
41 Pirates Monax 37 10 Offline
42 District ukureni1 36 10 Offline
43 - Sargy 36 10 Offline
44 RoyaL KillShot 36 10 Online
45 MIDNIGHT KabbaL 36 10 Offline
46 MIDNIGHT Jackie 36 10 Offline
47 - waldwalt 36 10 Online
48 BLACK Stryker 36 10 Offline
49 MIDNIGHT Prometei 35 10 Offline
50 - AIakAzAM 35 10 Offline