Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 HoaBiNgan 80 50
2 Guarana 79 50
3 ScreaMy 79 50
4 -Paco- 77 50
5 MGKing 77 50
6 hKNELF 77 50
7 MilkyWay 77 50
8 LordMagi 76 50
9 NASEKOMOE 75 50
10 Zaya 74 50
11 ReMB0 74 40
12 Rost 74 40
13 BlackBull 74 40
14 kAze 73 40
15 -AnimaL- 72 40
16 1349 70 40
17 -Speedo- 70 40
18 RiddicK 69 40
19 IND1GO 69 40
20 NewTon 69 40
21 Shinigami 68 30
22 Drakons 68 30
23 Superior 68 30
24 Paranoia 67 30
25 Mosquito 67 30
26 VanVu 67 30
27 Interex 67 30
28 Iobbuoi 67 30
29 CocainE 66 30
30 HOLDSTRONG 66 30
31 BEPTYXAi 66 20
32 Tsefey 65 20
33 Grec 65 20
34 XAHH 65 20
35 SeaBass 64 20
36 1STMin 64 20
37 JANKORN 64 20
38 Beel 63 20
39 Maybe 63 20
40 BlizcranK 63 20
41 NeXTS 63 10
42 Happy 63 10
43 Hyperaktiv 62 10
44 dollardk 62 10
45 SpaceX 62 10
46 LikaN 62 10
47 QuynhAh 61 10
48 Ramus 61 10
49 Avanede 61 10
50 Asakura 61 10