Xếp hạng
Master Origin Mega Empire Deus Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 LIZNA 113 50
2 IGrigar2 109 50
3 -Nicotine- 108 50
4 HaLongBay 105 50
5 roopert 105 50
6 BadAngel 104 50
7 begin 104 50
8 BlueCat 102 50
9 ComandeR 102 50
10 oosja 101 50
11 noviceg 101 40
12 Ciepina 100 40
13 DojaCat 98 40
14 Elegant 97 40
15 codes 95 40
16 embembels 95 40
17 -YEET- 94 40
18 Heniken 94 40
19 EternaL 93 40
20 Sn0w 93 40
21 AdoboGains 92 30
22 BaTaPeuKa 88 30
23 zBunCua 88 30
24 Anneli 87 30
25 IHeineken 85 30
26 B0xBank16 85 30
27 BUXO 85 30
28 MrJlA 85 30
29 BiG-Munk 84 30
30 XuLiGaN 84 30
31 Aparuw 83 20
32 Delerium 81 20
33 Evol 80 20
34 1More9 76 20
35 ZatanI 74 20
36 Caurums 71 20
37 Psioszka 71 20
38 pohann 70 20
39 MagicSpeed 69 20
40 Artushqua 66 20
41 -TOP- 66 10
42 -Timeless- 63 10
43 xNishee 63 10
44 Search 63 10
45 Kagami 62 10
46 Iscariot 62 10
47 7eleven 62 10
48 xMUSTANGx 62 10
49 IamSmile 61 10
50 -Luchiano- 60 10