Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 LIZNA 153 50
2 IGrigar 150 50
3 Zaya 149 50
4 David1 149 50
5 BirdBoss 142 50
6 Jango 139 50
7 Heniken 138 50
8 PG-13 137 50
9 oosja 136 50
10 HURIKANE 136 50
11 Busichka 135 40
12 BrandNew 135 40
13 l-GiancO-l 135 40
14 1More9 132 40
15 begin 132 40
16 -Stinger 132 40
17 noviceg 130 40
18 roopert 129 40
19 DojaCat 128 40
20 ComandeR 127 40
21 BlueCat 123 30
22 6TDMR 123 30
23 GucciGang 123 30
24 -Shield- 122 30
25 -colobok- 121 30
26 PsyHoAE 120 30
27 Hintexide 120 30
28 Seiren 119 30
29 BUXO 118 30
30 inkmate0 117 30
31 Angelus 114 20
32 Invidia 108 20
33 7eleven 108 20
34 IamSmile 106 20
35 -Timeless- 103 20
36 OdeccuT 103 20
37 -Panther- 102 20
38 zBunCua 102 20
39 Evol 101 20
40 -NoHope- 101 20
41 GuangHo 100 10
42 HUYME 100 10
43 Aerial 99 10
44 Aparuw 97 10
45 koksm 95 10
46 TamSuHuynh 94 10
47 ZatanI 94 10
48 -BillyM- 93 10
49 GlorIs 91 10
50 IHeineken 90 10