Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 Facebook AEee 130 50 Offline
2 Facebook POSTMALONE 129 50 Online
3 GPBb MGyamyam 127 50 Offline
4 KING KingGod 124 50 Offline
5 - Unemployed 119 50 Offline
6 Mu2Life Nestle 119 50 Offline
7 10fps -WaNsOn- 118 50 Online
8 - 40RT1 117 50 Offline
9 - Vicious 117 50 Offline
10 Facebook Cumloader 116 50 Online
11 MU4Life -Minami- 115 40 Offline
12 10fps Nefera 115 40 Online
13 - ELEPHANT 113 40 Offline
14 ELITE KenzoBM 113 40 Online
15 ELITE st1f 113 40 Offline
16 ELITE Quant1co 106 40 Online
17 - Esthetique 103 40 Offline
18 - Floriental 101 40 Offline
19 Facebook Liangshiu 100 40 Offline
20 ELITE Cyber 100 40 Offline
21 10fps LanhLung 94 30 Online
22 ELITE F1aSko 94 30 Offline
23 10fps Impala 93 30 Offline
24 - BpyH 92 30 Offline
25 MU4Life DemetryBK 91 30 Offline
26 ELITE izmir 91 30 Online
27 MU4Life -Atula- 89 30 Online
28 - Cartier 88 30 Offline
29 - FATE27 88 30 Offline
30 - KapaMbolb 86 30 Online
31 MU4Life ytTap- 85 20 Offline
32 NeWGaTe USaTo 84 20 Online
33 Mu2Life nirolF 84 20 Online
34 10fps starosta 83 20 Online
35 MU4Life salaga 82 20 Online
36 - KiLLerEye 80 20 Offline
37 10fps 4eModaH 78 20 Offline
38 - Aghmar 76 20 Online
39 ELITE SanTaKlauS 75 20 Offline
40 MU4Life yseraa 74 20 Online
41 10fps qBacca 73 10 Offline
42 Facebook profesor 71 10 Online
43 - DadsSon 71 10 Offline
44 10fps -Mulsanne- 70 10 Offline
45 - RASKA 69 10 Online
46 10fps xMyPblN 64 10 Online
47 Flawless Xoma 64 10 Offline
48 - CRYSTAL 63 10 Offline
49 ELITE -Shu1tUP- 63 10 Offline
50 - KykyEPTA 63 10 Online