Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 Cink 69 50
2 WhyMango 67 50
3 Delete 66 50
4 hKNELF 66 50
5 Rost 66 50
6 Zaya 66 50
7 ScreaM 64 50
8 -NewTon- 64 50
9 oosja 64 50
10 ELFUS 64 50
11 Russel 63 40
12 Inquzitor 63 40
13 Vito 63 40
14 JoeFleming 63 40
15 -Xenomorph 61 40
16 JABS 61 40
17 Angelus 61 40
18 Evol 60 40
19 Vipon 60 40
20 DiamondEE 60 40
21 IGrigar 59 30
22 -Paco- 59 30
23 kam1y 59 30
24 JANKORN 59 30
25 Jango 59 30
26 IICUXMAKC 59 30
27 MrDuck 59 30
28 8387 59 30
29 SmokeMVR 59 30
30 MGCero 58 30
31 -Speedo- 58 20
32 blondee1 58 20
33 twokois 58 20
34 miLoRD 58 20
35 Limmon 58 20
36 ALEXX 58 20
37 CumShot 58 20
38 MilkyWay 58 20
39 PiedPiper 58 20
40 QuyetXoan 58 20
41 PizDuke 57 10
42 OLDER 57 10
43 number 57 10
44 kAze 57 10
45 Advance 56 10
46 Djubarry 56 10
47 Titorial 56 10
48 Prodigy 56 10
49 KrisAquino 56 10
50 CarDan 56 10