Xếp hạng
Master Origin Avalon Mega Deus Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 Piano 135 50
2 DEDJAElf 134 50
3 2R1sT 130 50
4 GrindMnstr 130 50
5 Cancel 130 50
6 st1f 129 50
7 Ducati01 129 50
8 NoobBK 129 50
9 GaryPotter 128 50
10 slowGGrow 128 50
11 ZERRO 127 40
12 RageTester 127 40
13 Hami 126 40
14 WarBomba 125 40
15 DwPro 125 40
16 BENZO 124 40
17 Keec 123 40
18 bluff 123 40
19 HeniKen 123 40
20 yavlad 123 40
21 edness 123 30
22 ArtimaN 123 30
23 DemetryBK 122 30
24 TpaBKa 121 30
25 Yxyevwii 121 30
26 1990 120 30
27 JinYT 120 30
28 Bladecito 120 30
29 ElfBar 120 30
30 Lotus 120 30
31 Goodge 119 20
32 Kellys 119 20
33 Anagapesis 119 20
34 dnsque 118 20
35 MyBad 118 20
36 EXECUTOR 118 20
37 Velzevul 117 20
38 Rampage 117 20
39 CuteCat 117 20
40 Kayba 116 20
41 ARm1N 115 10
42 Oslow 115 10
43 NewPope 115 10
44 Retch 115 10
45 Renchix 114 10
46 Mephisto 114 10
47 ISZHUXIAN 114 10
48 ComeDoz 114 10
49 Dastan 114 10
50 CUTI 114 10