Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 st1f 37 50
2 AEee 36 50
3 Vicious 36 50
4 Unemployed 35 50
5 Esthetique 35 50
6 Cyber 35 50
7 cLayMG 34 50
8 BpyH 34 50
9 mood0 34 50
10 Vicent 33 50
11 Salix 33 40
12 F1aSko 33 40
13 MGyamyam 33 40
14 NGC3388 32 40
15 HellsinG 31 40
16 BORODA 31 40
17 qBacca 30 40
18 -Download- 29 40
19 tropa 29 40
20 Athir 29 40
21 fghfh 28 30
22 -PyCCaK- 28 30
23 Goku 28 30
24 GoomanoiD 28 30
25 Dominate 28 30
26 Nestle 28 30
27 nirolF 27 30
28 Artemis 27 30
29 Fistmedady 27 30
30 Anthony 27 30
31 BloodWave 26 20
32 Weakling 26 20
33 Neformal 26 20
34 Mullsanne 26 20
35 CHemp1k 26 20
36 Floriental 26 20
37 Psix 25 20
38 neKs 25 20
39 Mandara2 25 20
40 Boeing737 25 20
41 TeachTesT 24 10
42 BORMOTUXA 23 10
43 Legatis 23 10
44 -MADARA- 23 10
45 KiLLerEye 23 10
46 BleDun 22 10
47 Jark 21 10
48 zBaoBabie 21 10
49 MrJinn 21 10
50 -Atula- 21 10