Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 IGrigar 130 50
2 LIZNA 129 50
3 Ciepina 125 50
4 David1 124 50
5 Heniken 123 50
6 PG-13 122 50
7 Sn0w 121 50
8 Elegant 120 50
9 oosja 117 50
10 embembels 116 50
11 -Panther- 113 40
12 noviceg 109 40
13 roopert 109 40
14 begin 107 40
15 -HellBoy- 106 40
16 pohann 104 40
17 xNishee 103 40
18 Anneli 103 40
19 IHeineken 102 40
20 -colobok- 102 40
21 Evol 101 30
22 SoulDreams 99 30
23 MegaRED 97 30
24 BaTaPeuKa 97 30
25 CauVang 96 30
26 codes 95 30
27 ComandeR 95 30
28 zBunCua 92 30
29 Aphelios 88 30
30 ZatanI 88 30
31 Kaliucii 83 20
32 Pariel 82 20
33 ChamTuuKa 80 20
34 pervui 80 20
35 Opelllek 79 20
36 DojaCat 79 20
37 Ticket1 78 20
38 -Aluf- 77 20
39 BUXO 73 20
40 PIPELE 73 20
41 IamSmile 72 10
42 zBunOc 71 10
43 DioGC 70 10
44 Artushqua 70 10
45 7eleven 70 10
46 AdoboGains 67 10
47 -NoHope- 67 10
48 DraGold 65 10
49 -Rikies 64 10
50 PFKM 63 10