Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 Mike 29 50
2 MOROCCO 29 50
3 OldSpise 29 50
4 Kynep 29 50
5 Alia 29 50
6 ibiza 29 50
7 Eneergy 29 50
8 NASEKOMOE 29 50
9 Darkness 29 50
10 Shanks 29 50
11 Exik 29 40
12 Delovoy 29 40
13 Nightwing 29 40
14 Yowka 29 40
15 MrSmithSM 28 40
16 MON5TER 28 40
17 chipukaka 28 40
18 ArtiK 28 40
19 PikaPika 28 40
20 Arturas 28 40
21 Granger 28 30
22 nOrth 28 30
23 ReapeR 28 30
24 TePPoPuCT 28 30
25 Sacombank 28 30
26 -Aluf- 28 30
27 JustLazy 28 30
28 bimbim 28 30
29 Eleaf 28 30
30 Mariluana 28 30
31 StreamOFF 28 20
32 HellSpells 27 20
33 Armitage 27 20
34 Haze 27 20
35 MarvelRain 26 20
36 Bonjour 26 20
37 eryday 26 20
38 Agranom 26 20
39 Johnn 26 20
40 Swiizys 26 20
41 ReDDinGToN 26 10
42 LORDEX 26 10
43 Kimono 26 10
44 Cheff 26 10
45 la1about 26 10
46 Equlibrium 26 10
47 TheElfWooD 26 10
48 Metacat 26 10
49 Sqbnt 26 10
50 Adolf 26 10