Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 - DEDJA 69 50 Online
2 - Runaw 68 50 Online
3 Loli bichtram 68 50 Online
4 - Wicked 67 50 Offline
5 WarHeads shai 66 50 Online
6 PeleS Peekaboo 65 50 Online
7 CityBoy Box1 65 50 Online
8 - Gyomei 65 50 Online
9 VINAHAU xHamster 65 50 Online
10 - ALEXX 65 50 Offline
11 - dlka 65 40 Offline
12 - KJLl0KBA 64 40 Online
13 BoTao Happy 64 40 Online
14 Madness papaNja 64 40 Offline
15 HISPANIC Dwight 64 40 Online
16 BEERHOUZ p1mple 64 40 Online
17 - efro 64 40 Offline
18 MaMen suzuki 63 40 Online
19 PeleS BeZuMeC 63 40 Online
20 S1LENCE Shender 63 40 Online
21 - vault2 63 30 Online
22 S1LENCE KENDO 63 30 Online
23 ZurkaS woeful 62 30 Online
24 Madness PrizrakMG 62 30 Online
25 Buff Gladiolus 61 30 Online
26 S1LENCE scrEwy 61 30 Online
27 S1LENCE MarKKy 61 30 Online
28 GreyWolf Vyrs 60 30 Offline
29 Plus84 NamThangAy 60 30 Online
30 S1LENCE Elemental 60 30 Online
31 Madness 4EPT 60 20 Online
32 Plus84 Burkolaz 60 20 Online
33 - KordFaros 59 20 Offline
34 - Itsmytime 59 20 Offline
35 GreyWolf MGNOPRO 59 20 Online
36 CARTEL XAmER 59 20 Online
37 S1LENCE wakaboom 59 20 Online
38 BoTao -Sword- 59 20 Online
39 FILIPINO Azerty 59 20 Offline
40 FILIPINO Makvee 59 20 Online
41 - HVTxA 59 10 Online
42 - BlackMague 58 10 Offline
43 - 3141231231 58 10 Offline
44 S1LENCE Lionora 58 10 Online
45 HISPANIC Hira 58 10 Online
46 Madness Modjo 58 10 Online
47 Madness SkileT 57 10 Online
48 MUSAKAS EnergyELF 57 10 Offline
49 BLESSED NightElf 57 10 Online
50 BLESSED HolyFreak 57 10 Online