Xếp hạng
Master Origin Mega Empire Deus Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 Mike 16 50
2 -OG- 16 50
3 BlackWolf 16 50
4 Trojan 16 50
5 lmperator 16 50
6 -Aluf- 16 50
7 Minnie 16 50
8 Force 15 50
9 ROKKO 15 50
10 Krju4ok 14 50
11 VitaL 13 40
12 1000VND 13 40
13 Jinz 13 40
14 DiMoNi4 13 40
15 Agranom 13 40
16 djonja 13 40
17 Incitat 13 40
18 Milot58 13 40
19 Zill2 13 40
20 MrPer4ik 13 40
21 LalLKA 13 30
22 ReDLaDY 13 30
23 NsoN4 13 30
24 GoBlin 13 30
25 nOrth 13 30
26 SHANK 12 30
27 Pasqda 12 30
28 WkeT 12 30
29 CTpauk 12 30
30 Kalon 12 30
31 Kika 12 20
32 Kryfear 12 20
33 -DesiGn- 12 20
34 Namx 12 20
35 Frozen 12 20
36 dale 12 20
37 Tech 12 20
38 1stVN-Ri 12 20
39 Pangolier 12 20
40 peka 12 20
41 Arta 12 10
42 YXOZAVR 12 10
43 Sami 11 10
44 HACEK0M0E 11 10
45 Zubik 11 10
46 ZzEvilzZ 10 10
47 NiaTa 9 10
48 SAGEAM 9 10
49 Grendaizer 9 10
50 KickAss 9 10