Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 MoLb 78 50
2 -ZeTeR- 78 50
3 comandor 76 50
4 MoaS 73 50
5 NoNameEkb 72 50
6 -Psycho- 71 50
7 KoLBacKA 69 50
8 Rebootcia 69 50
9 FOREX 69 50
10 MarvelRain 69 50
11 -KOCMOC- 68 40
12 KovaL 68 40
13 Klerik 67 40
14 MgBond 64 40
15 Patricia 62 40
16 JuicyFruit 62 40
17 MisterEn 62 40
18 BlessedEE 61 40
19 CucU 61 40
20 Player 61 40
21 PRAVAKATOR 60 30
22 Kenwood 60 30
23 Breaking 60 30
24 RadoMF 59 30
25 MrPer4ik 58 30
26 z0lik 58 30
27 Rijaya711 58 30
28 WeeDoX 57 30
29 SOSISKAXXL 57 30
30 -ExPro- 56 30
31 Discharge 55 20
32 METEOR 55 20
33 fsfsfsfsfs 54 20
34 WizzZz 53 20
35 bOmjetto 53 20
36 PiXiL 52 20
37 Andra 52 20
38 MgOfLife 51 20
39 Gryphon 50 20
40 Cpakare3 50 20
41 FightorDie 49 10
42 Re3ak 48 10
43 -GGWP- 47 10
44 bobasSM 47 10
45 -Abaddon- 46 10
46 Sicario 46 10
47 Xenomorph- 46 10
48 CHEr 46 10
49 Helheim 43 10
50 DrFate 42 10