Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 classico 97 50
2 LIZNA 97 50
3 Korky 96 50
4 Montana 96 50
5 Tormoz 96 50
6 Trojan415 95 50
7 -Crazy- 94 50
8 Force 94 50
9 k1dman 94 50
10 Striper 94 50
11 GoBlin 93 40
12 hahaha1 92 40
13 Raiju 92 40
14 lmperator 92 40
15 Milot58 92 40
16 -WipeOut- 91 40
17 VoMiNuong 88 40
18 Nayomnik 88 40
19 Sn0w 88 40
20 EvGeWa 86 40
21 zRumble 86 30
22 SudjaDreD 86 30
23 AdoboGains 85 30
24 Versace 85 30
25 BETEPAH 85 30
26 -ZiL- 85 30
27 -Trojan- 85 30
28 -Mrabc- 85 30
29 codes 84 30
30 Roamer 84 30
31 zBunBo 84 20
32 noviceg 84 20
33 roopert 84 20
34 Game 82 20
35 CarDan 82 20
36 Opelllek 80 20
37 Ciepina 80 20
38 J0inT 80 20
39 BaTaPeuKa 80 20
40 Enter123 79 20
41 pervui 79 10
42 Snappy 78 10
43 -Ev0kaT- 78 10
44 zBunCua 77 10
45 -Panther- 76 10
46 cefiro 75 10
47 Evol 75 10
48 embembels 75 10
49 NsoN4 75 10
50 positron80 75 10