Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 LalLKA 15 50
2 LORDEX 15 50
3 NEUROMANT 15 50
4 Eneergy 14 50
5 ROKKO 12 50
6 -DesiGn- 11 50
7 Milot58 11 50
8 djonja 11 50
9 Zefa 11 50
10 Arta 11 50
11 FONIKA 11 40
12 Kn1fe 11 40
13 Grendaizer 11 40
14 Frozen 11 40
15 WiiPooh 11 40
16 empik 11 40
17 Trojan415 11 40
18 -Crazy- 11 40
19 lmperator 11 40
20 Dominus 10 40
21 oNaiR 10 30
22 Kaioz 10 30
23 -AJIEKC- 10 30
24 MangusT 10 30
25 BlackWolf 10 30
26 1stVN-Ri 10 30
27 OldSpise 10 30
28 SHANK 10 30
29 Mike 10 30
30 BOEING 10 30
31 ElProblema 10 20
32 peka 10 20
33 -OG- 10 20
34 Agranom 9 20
35 HenkerBK 9 20
36 nOrth 9 20
37 bnbn 9 20
38 1000VND 9 20
39 Jawbreaker 9 20
40 Cheff 9 20
41 Kynep 9 10
42 Pasqda 8 10
43 Ares 8 10
44 ZzEvilzZ 8 10
45 KuLaK 8 10
46 OneShot 8 10
47 versus 8 10
48 Kristy 8 10
49 Minnie 8 10
50 SAGEAM 8 10