Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 98acab78 107 50
2 Wertyxa 107 50
3 Heddin 106 50
4 Rx230 105 50
5 kergudu 105 50
6 KoJIo6oK 104 50
7 anto 102 50
8 Zverj 102 50
9 Leeman 102 50
10 NoxY 101 50
11 KAMAPA 101 40
12 PREDATTOR 101 40
13 XanaX 100 40
14 Saifer777 100 40
15 66fursik66 100 40
16 -Gaga- 99 40
17 ZOOOV 99 40
18 esceng12 97 40
19 Kalhun 97 40
20 koldyyn 96 40
21 -Vanilla- 96 30
22 Maxxxtro 94 30
23 MrLightTeo 93 30
24 Horon 93 30
25 Andyz 93 30
26 -Hypnose- 92 30
27 Almanah 91 30
28 belebek 91 30
29 Storm8003 91 30
30 -Rudolf- 90 30
31 Chisinau 89 20
32 Fuente 89 20
33 TUZ777 89 20
34 bless23 88 20
35 Moonlord 88 20
36 -Lui- 88 20
37 ingiz 88 20
38 BEPTEP 87 20
39 -CannibaL- 87 20
40 MAYBAX 86 20
41 MichailDL 85 10
42 Geeway 85 10
43 SmurfDK 84 10
44 3AKOH 81 10
45 ThuyAn 81 10
46 Coldzera 81 10
47 AzeKill123 80 10
48 Deemons 79 10
49 KinaTT 79 10
50 -Majestic- 77 10