Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 NIGHT karay2 92 50 Offline
2 - V1NS 92 50 Offline
3 BLESSED Wertyxa 92 50 Offline
4 - kergudu 92 50 Offline
5 TheRock -Damien- 92 50 Online
6 TheRock -waozxifu- 92 50 Online
7 TheRock -React- 92 50 Offline
8 Dagger Heddin 90 50 Offline
9 Dagger Rx230 90 50 Offline
10 BLESSED sultan007 90 50 Offline
11 BLESSED Valyria 89 40 Offline
12 - ChapCaSV 88 40 Online
13 KUCJIUJ -LABRADOR- 87 40 Online
14 Reunion Zverj 86 40 Offline
15 PRIMJERA DenniMenni 86 40 Offline
16 PRIMJERA lovolo 86 40 Offline
17 PRIMJERA SilentKill 86 40 Offline
18 Alliance Holidays 86 40 Online
19 - RazieI 86 40 Offline
20 NoxY aanc 86 40 Online
21 - CIeopatra 84 30 Offline
22 EtoDnepr ShadeWar 84 30 Offline
23 Pacific -HellFire- 84 30 Offline
24 Enemy Leeman 84 30 Offline
25 - LordLand 83 30 Offline
26 Alliance danidy 83 30 Offline
27 - Piksel 83 30 Offline
28 - MrBoogie 83 30 Offline
29 - buka 83 30 Offline
30 AIIiance BonemKafey 82 30 Offline
31 Pogon9 Smail133 82 20 Offline
32 - -Majestic- 82 20 Offline
33 RusRiga Andyz 82 20 Online
34 - SpeedPower 81 20 Offline
35 RusRiga Phoen4754 81 20 Online
36 BLRmnsk PhoenMG 81 20 Online
37 - ne4eHbkoo 80 20 Online
38 Reunion -OldSpice- 80 20 Offline
39 - ToJIcT9K 79 20 Offline
40 - -npu3-pak- 78 20 Offline
41 - z1dAne 78 10 Offline
42 - xpehbam 78 10 Offline
43 - 4el9ga 77 10 Online
44 - ingiz 77 10 Offline
45 RusRiga Lightning 76 10 Offline
46 - lIOIl 75 10 Online
47 Reunion -Bo- 75 10 Offline
48 KINZHAL KAZAK 75 10 Offline
49 - REDfBOOCK 75 10 Offline
50 VnGang -Ghost- 73 10 Offline