Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 Homelander 15 50
2 Moonlord 15 50
3 -SexyGaga- 15 50
4 PeterCheff 15 50
5 kergudu 15 50
6 TBO9CMEPTb 12 50
7 -DoC- 11 50
8 Kastrjulja 11 50
9 Marton25 11 50
10 WeyShen 11 50
11 -Bunny- 11 40
12 karay2 11 40
13 anto 11 40
14 KAMAPA 11 40
15 Rx230 10 40
16 Heddin 10 40
17 MichailDL 10 40
18 -CannibaL- 10 40
19 Vi92 10 40
20 Horon 10 40
21 Wertyxa 10 30
22 ShadeWar 10 30
23 REPPA 10 30
24 Andyz 10 30
25 -Bane- 10 30
26 -Simple- 10 30
27 Fnat1c 10 30
28 kotDL 10 30
29 esceng12 10 30
30 Moldovik 10 30
31 TUZ777 10 20
32 Charmin 9 20
33 98acab78 9 20
34 aanc 9 20
35 Deduwka 9 20
36 Defenderon 9 20
37 BladeUA 8 20
38 Gormol 8 20
39 BoRmOLei74 8 20
40 Akvamen 8 20
41 Soyka 8 10
42 AJl6ePT 8 10
43 XkarayX 7 10
44 Mirgran 7 10
45 sultan007 7 10
46 Estetica 7 10
47 KabuL 7 10
48 JavHpClub 6 10
49 BEPTEP 6 10
50 -Saifer- 6 10