Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 Bless56 97 50
2 XanaX 97 50
3 sultan007 97 50
4 danidy 97 50
5 DenniMenni 97 50
6 kergudu 96 50
7 SilentKill 96 50
8 Wertyxa 95 50
9 karay2 95 50
10 Zverj 94 50
11 aanc 94 40
12 rolik 93 40
13 -Ghost- 91 40
14 -Tommy- 91 40
15 Binki 91 40
16 ne4eHbkoo 88 40
17 Storm8890 88 40
18 BonemKafey 87 40
19 Heddin 87 40
20 Piksel 87 40
21 6af4uk 86 30
22 Boldes 84 30
23 -Pashqa- 83 30
24 ShadeWar 83 30
25 241BK 83 30
26 V1NS 82 30
27 SpeedPower 81 30
28 Templord 80 30
29 BSLetc 80 30
30 SweetMG 80 30
31 Chikako 80 20
32 Holidays 77 20
33 seychelles 76 20
34 Samozvanka 76 20
35 Rx230 74 20
36 ingiz 73 20
37 LLIaJlyH 71 20
38 lenroc 70 20
39 Algea 69 20
40 -AveRa- 69 20
41 Infexan 69 10
42 -Berloga- 68 10
43 MAKOBKA 68 10
44 PesParavoZ 68 10
45 Ryuuuuk 67 10
46 Nigan1 67 10
47 Phoen4754 64 10
48 MrBoogie 64 10
49 -Cepriu- 63 10
50 MexHo 63 10