Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 - sultan007 111 50 Offline
2 Alliance -Vityshka- 109 50 Online
3 Insain Bless56 109 50 Online
4 Alliance XanaX 109 50 Online
5 - kergudu 109 50 Offline
6 Blessed Wertyxa 109 50 Online
7 Dagger Rx230 109 50 Online
8 Dagger Heddin 109 50 Online
9 AIIiance -Pashqa- 108 50 Offline
10 VnGang JavhpClub 106 50 Offline
11 - Vazilin4ik 106 40 Offline
12 - Joker4ever 106 40 Offline
13 ImperiaL Almanah 106 40 Online
14 PRIMJERA SilentKill 106 40 Offline
15 PRIMJERA DenniMenni 105 40 Offline
16 PRIMJERA lovolo 105 40 Offline
17 - BSLetc 104 40 Offline
18 EtoDnepr ShadeWar 104 40 Online
19 Pacific -HellFire- 104 40 Online
20 ImperiaL BonemKafey 103 40 Online
21 - ancXJlAM 103 30 Offline
22 Alliance Holidays 103 30 Online
23 - GorillaDL 103 30 Offline
24 - 6af4uk 102 30 Offline
25 NIGHT karay2 101 30 Offline
26 - ne4eHbkoo 101 30 Online
27 Alliance danidy 100 30 Offline
28 KUTAS -waozxifu- 100 30 Online
29 ImperiaL -Paradox- 99 30 Online
30 RusRiga BeJlukaH 99 30 Offline
31 - StrikeDW 99 20 Offline
32 Alliance MrBoogie 97 20 Offline
33 - Storm8890 96 20 Offline
34 - kotDL 96 20 Online
35 - -Saifer- 96 20 Offline
36 NoxY aanc 96 20 Online
37 LVbanga Chikako 96 20 Offline
38 InsadE Andyz 94 20 Online
39 ImperiaL -CoKoJl- 94 20 Online
40 opkkisfd jIglkklw 93 20 Online
41 Anbu Kemosabe 93 10 Online
42 CO3BOH -TheEagle- 93 10 Online
43 ImperiaL MAKOBKA 92 10 Online
44 - REDfBOOCK 92 10 Offline
45 - LLIaJlyH 91 10 Offline
46 - ManBoogie 91 10 Offline
47 Blizzard Samsung 88 10 Offline
48 - Templord 88 10 Offline
49 - MIniMini 87 10 Offline
50 Blizzard -React- 85 10 Offline