Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 MSCorp Alexanra 139 50 Online
2 - Shark3 139 50 Online
3 - FranzyMan 139 50 Online
4 - -Ace- 139 50 Online
5 - ROGxDW 138 50 Online
6 xPiraTeS shai 137 50 Online
7 GGwp Divas 135 50 Online
8 - Rusell 134 50 Online
9 YODA -RAMBO- 133 50 Online
10 - Scarr 132 50 Offline
11 CHILLv2 pon4ik22 131 40 Online
12 GGwp Magik 131 40 Offline
13 - horowo 130 40 Offline
14 MSCorp MSLucifer 127 40 Online
15 CHILLv2 wizzy 125 40 Offline
16 - Adjika 125 40 Offline
17 CCCP Ginger 124 40 Online
18 - HongLong 123 40 Online
19 Buzzz -Dynamite- 123 40 Offline
20 - Varenik 123 40 Online
21 MSCorp Carry 122 30 Offline
22 J4FF Dezargino 121 30 Online
23 MSCorp -ZHO- 121 30 Offline
24 - _Orig3296 120 30 Online
25 - Sh1za 120 30 Offline
26 F1Road -Priest- 120 30 Offline
27 - -Another- 117 30 Online
28 YODA MAN-SORRY 115 30 Online
29 - ReferMeNow 114 30 Online
30 - BEPEC 113 30 Online
31 xPiraTeS AMBASSADOR 112 20 Online
32 - Himeran 111 20 Online
33 GGwp HEINO 111 20 Online
34 CREW Maximum 111 20 Offline
35 - Montana 110 20 Online
36 SUGS HutinPuy 110 20 Offline
37 CCCP AleksM 110 20 Online
38 MSCorp Chino 110 20 Online
39 - LIZNA 109 20 Online
40 - Gerardtit 109 20 Online
41 - MiaLe 109 10 Offline
42 TRIBE Force 108 10 Offline
43 - ucTp 108 10 Offline
44 - DeepMainn 107 10 Online
45 - uNaiR 106 10 Offline
46 RaJoNaS BaLTaZaR 106 10 Offline
47 - -Vog- 106 10 Offline
48 12zen classico 105 10 Offline
49 - Kiwi 105 10 Online
50 CHILLv2 BETEPAH 104 10 Online