Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 Adjika 118 50
2 Britva 117 50
3 Memphis 116 50
4 StartexDL 116 50
5 Divas 115 50
6 Dondarrion 115 50
7 -PvP- 114 50
8 MSLucifer 114 50
9 Gerardtit 114 50
10 -Thor- 114 50
11 DOGGY 112 40
12 Maximum 111 40
13 Yos6ko 111 40
14 Sekiro 109 40
15 -Prophet- 109 40
16 Neoo 109 40
17 MAN-SORRY 108 40
18 BachLong 107 40
19 HacLong 107 40
20 adfadsfads 106 40
21 Koza4okDL 106 30
22 -Priest- 106 30
23 -Maliketh- 106 30
24 -Asta- 105 30
25 beesson 105 30
26 MrsLiu 104 30
27 -ConKuUnU- 103 30
28 Mambet 103 30
29 NoDef 103 30
30 BigBosss 102 30
31 HotSexToy 101 20
32 Kaizoku 101 20
33 MrOnkulis 100 20
34 anabolic 99 20
35 TheKing 97 20
36 AceCream 97 20
37 IlIIIllIlI 95 20
38 DLBachMy 95 20
39 -elasoxTM- 95 20
40 RANDI 94 20
41 Warsobr 94 10
42 timon8783 94 10
43 Lemue 92 10
44 -ByBLlK- 92 10
45 clickbait 91 10
46 NSFW 90 10
47 Lsayros 90 10
48 p1xi 90 10
49 s3nsej 90 10
50 -Stone- 90 10