Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 - ROGxDW 121 50 Offline
2 12zen -0nE- 121 50 Online
3 Buzzz -YeeZY350- 120 50 Online
4 - Pain 120 50 Online
5 MSCorp Alexanra 120 50 Offline
6 CCCP 1stVN-TP 120 50 Online
7 CHILL Pivas 120 50 Offline
8 - Giggle 119 50 Offline
9 - MagoTTa 119 50 Offline
10 - -1St- 118 50 Offline
11 RaJoNaS LIZNA 117 40 Offline
12 12zen BETEPAH 117 40 Offline
13 - Shark3 116 40 Offline
14 TRIBE -Timeless- 115 40 Online
15 12zen -Crazy- 114 40 Offline
16 SHADOWS Golden-Boy 114 40 Offline
17 CHILL wizzy 114 40 Online
18 12zen -karlsen- 114 40 Offline
19 RaJoNaS HuDiNiS 114 40 Online
20 TeamEt Elegant 113 40 Offline
21 TEMPLlER SHoT 112 30 Online
22 MSCorp DubazZz 111 30 Online
23 - Tech 111 30 Offline
24 - uNaiR 111 30 Offline
25 HydrA zBunBo 110 30 Offline
26 IOPGI -Trojan- 109 30 Online
27 HOMIE Force 109 30 Offline
28 TEMPLlER Scarr 107 30 Offline
29 TRIBE Koza4okDL 106 30 Online
30 - _Orig1001 105 30 Offline
31 HOMIE MSLucifer 103 20 Online
32 - -Maliketh- 103 20 Online
33 HOMIE -PEASANT- 103 20 Offline
34 HOMIE Divas 102 20 Online
35 MSCorp Vixx 101 20 Offline
36 TRIBE noviceg 100 20 Online
37 IOPGI -GoR- 100 20 Offline
38 - -Priest- 100 20 Offline
39 - CanBoThon 99 20 Offline
40 - -n1ce- 99 20 Offline
41 RaJoNaS Requem 98 10 Online
42 - LuDzA 98 10 Online
43 MSCorp Carry 97 10 Offline
44 TEMPLlER Heathcliff 97 10 Online
45 TEMPLlER XEPAK 97 10 Online
46 MSCorp Anh3Lua 97 10 Online
47 MSCorp -50Cent- 96 10 Online
48 HydrA zBunCua 95 10 Offline
49 - Gerardtit 95 10 Online
50 CHILL BYpak 95 10 Offline