Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 Zaya 74 50
2 EndGame 73 50
3 Tokio 73 50
4 karlsen 73 50
5 KvaZeMoDa 72 50
6 0Law0 72 50
7 ou74 71 50
8 DaiMaThan 71 50
9 KingOfSex 71 50
10 OutcasT 71 50
11 XakSM 71 40
12 Extase 70 40
13 KAMA3 70 40
14 Theo 69 40
15 ForestGump 69 40
16 kkkk 69 40
17 BigBosss 68 40
18 BadBeaT 68 40
19 -CeLine- 68 40
20 OneOne 68 40
21 kakashi 68 30
22 Erkils 67 30
23 XePdAs 67 30
24 YoYo 67 30
25 Garou 67 30
26 woeful 67 30
27 DEROZ 67 30
28 Artipn 66 30
29 Outlaw4 66 30
30 TpaBKa 65 30
31 AphexTwin 65 20
32 Dimon4ik 65 20
33 Veleno 64 20
34 ShramSM 64 20
35 RaKe 64 20
36 lSMl 63 20
37 MrBoBoom 63 20
38 KoCamXuc 63 20
39 Summerice 63 20
40 Beer 63 20
41 o41p 63 10
42 LYDOED 63 10
43 Ryan 63 10
44 FortiS 62 10
45 RageTester 62 10
46 Gogi 62 10
47 BebRUS 62 10
48 Viserys 61 10
49 nkc2506 61 10
50 Swandive 61 10