Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều điểm nhất tại sự kiện Quảng Trường Quỷ tầng 6 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 DeNnY Grand Master 29616642 15
2 Scizo Grand Master 9984960 14
3 OWNED Magic Gladiator 6473760 13
4 Blumex Grand Master 6264606 12
5 -Cheloo- Lord Emperor 5995410 11
6 KingKay Lord Emperor 5795292 10
7 Boemundo Duel Master 5226054 9
8 Rassel Duel Master 4837938 8
9 -MoRTReD- Lord Emperor 4601898 7
10 -Ego1st- Grand Master 4484406 6
11 Abram Lord Emperor 4454838 5
12 W1zarD Grand Master 4350168 4
13 Matt Magic Gladiator 3943392 3
14 nonJlaBok Duel Master 3919836 3
15 browneye Soul Master 3857922 3
16 MIstycal90 Grand Master 3753114 3
17 Gojo Grand Master 3261282 3
18 RedVolT Soul Master 2667678 3
19 Arm1N Duel Master 2605674 3
20 ObiWan Lord Emperor 2451582 2
21 6i6iVN High Elf 2342754 2
22 vedernagyu Dark Lord 2304732 2
23 -ByBLiK- Blade Master 2274624 2
24 MackoLL Grand Master 2113920 2
25 Extreme Blade Master 1955454 2
26 MoRTReD Duel Master 1929678 2
27 lolo Duel Master 1867356 2
28 -Prophet- Duel Master 1865160 2
29 ChupapiVN Lord Emperor 1756902 2
30 pohooyou Grand Master 1748082 2
31 BparHapoga Grand Master 1725618
32 CsacsaSM Soul Master 1665882
33 BlackHair Grand Master 1371084
34 -GauPi- Duel Master 1240542
35 TheKing Grand Master 1233372
36 TaoLaoVL Duel Master 1232346
37 Ivanka High Elf 1175982
38 Leffe Blade Master 1117458
39 Swipe Lord Emperor 1092174
40 x00001 Lord Emperor 1080492
41 West1q Blade Master 1024110
42 RUFik Grand Master 1010604
43 zmeysmail Grand Master 977298
44 slerva High Elf 972948
45 EviISpirit Grand Master 966570
46 MrRuby Duel Master 919614
47 spikulant Blade Master 891342
48 Finwe Duel Master 885756
49 AkosiLoki Blade Master 884160
50 zenK0nf Duel Master 882384
51 Trigger Blade Master 876648
52 Norda High Elf 841746
53 -MTri-ADM Lord Emperor 836310
54 BoHoc Soul Master 715944
55 Laska Soul Master 713454
56 PlayerDead Blade Knight 661242
57 77letter77 Grand Master 635502
58 Tauriel High Elf 591690
59 Dzukas Soul Master 557178
60 FreeZze Dark Lord 553410
61 Mghifi Duel Master 526620
62 Paparazzi Blade Master 476748
63 Ulfang Lord Emperor 438936
64 BmwPAT Blade Master 433314
65 d0k3r0k Blade Knight 405696
66 ShibaInu Blade Master 376110
67 MG113 Duel Master 341310
68 NaKe High Elf 320544
69 -IceFox- High Elf 292788
70 Gyurza Duel Master 287748
71 Inkon Blade Master 275154
72 BadBunny Blade Master 259500
73 CONFLICT Blade Knight 202134
74 Fenrir Blade Master 111900
75 GOLD Blade Master 106608
76 GoodEvil Blade Master 51636
77 Morion Blade Master 22548
78 thachiKoNG Dark Lord 12162