Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều điểm nhất tại sự kiện Quảng Trường Quỷ tầng 6 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 Mayhem OSTEO Duel Master 8110620 20 Online
2 massive zodiac High Elf 6867288 15 Online
3 Mayhem -MAXiMUS- Grand Master 4843326 14 Online
4 WhyNot XperiA Duel Master 4174794 13 Offline
5 StarPers MGFromUkr Duel Master 3985416 12 Online
6 SACURA COLT Grand Master 3695772 11 Online
7 TROY -Jumple- High Elf 3510822 10 Online
8 TROY Vacuum Grand Master 3186138 9 Online
9 StarPers Wolfrider Lord Emperor 2931594 8 Online
10 TROY -Envy- Lord Emperor 2791692 7 Online
11 WhyNot FoXy Duel Master 2764506 6 Online
12 DarkS1DE -ToxaDark- Grand Master 2756478 5 Online
13 TheAce Rostadie Duel Master 2593494 4 Online
14 AVENGERS -KIP- High Elf 2446758 3 Online
15 AVENGERS Garcia Soul Master 2338920 3 Offline
16 WhyNot Fobia Grand Master 2316288 3 Offline
17 TheAce XpeHBaMa Duel Master 2306430 3 Online
18 Mayhem -Cricket- Grand Master 2171688 3 Offline
19 Alive Stiorra High Elf 1939014 3 Online
20 TROY KOCMOH4FT Duel Master 1911678 2 Online
21 AVENGERS Borman Grand Master 1887330 2 Offline
22 WhyNot JIMMI666 Grand Master 1883736 2 Online
23 TROY Kahex Grand Master 1855296 2 Offline
24 TheAce Naxx Duel Master 1682292 2 Online
25 Mayhem Data Duel Master 1632018 2 Online
26 Mayhem voltah Duel Master 1556346 2 Online
27 - CANCERBERO Grand Master 1434738 2 Online
28 TheAce Archer High Elf 1221840 2 Offline
29 Abducted -OnlyU- High Elf 1174272 2 Online
30 TheAce Cookie High Elf 1172082 2 Online
31 ChillOUT INVICTUS Lord Emperor 1059846 Online
32 DarkS1DE 19cm Duel Master 1001220 Online
33 TROY OHuKC Duel Master 953418 Offline
34 TheAce NoName Grand Master 895632 Online
35 BLRFARM Bylkan Magic Gladiator 710190 Offline
36 StarPers MODERATESO Duel Master 646428 Offline
37 Mayhem Timeless Lord Emperor 604578 Offline
38 WhyNot Jons Blade Master 576150 Online
39 - Calinda High Elf 569118 Offline
40 - TPYCbI Duel Master 553734 Online
41 Alive Beydar Magic Gladiator 459594 Online
42 Mayhem Ronny Blade Master 455310 Online
43 Mayhem Aenemel Blade Master 394518 Online
44 TheAce Hellscream Blade Master 254286 Online
45 - Vavilon Soul Master 115944 Offline
46 TROY -LasVegaS- Blade Master 115728 Offline
47 StarPers Hennessy Grand Master 102246 Offline
48 TheAce -XpycT- Lord Emperor 14688 Offline