Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều điểm nhất tại sự kiện Quảng Trường Quỷ tầng 6 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 Guest Grand Master 21132360 15
2 IamSmile Duel Master 20920074 14
3 Hintexide Grand Master 13823730 13
4 Panika Grand Master 12586482 12
5 H4Anh Duel Master 6397488 11
6 easyone Lord Emperor 5903628 10
7 KPanda High Elf 5001306 9
8 Richter Magic Gladiator 4454610 8
9 JimmyWopo Grand Master 4440090 7
10 ACProDL02 Lord Emperor 3704238 6
11 HCD25 Duel Master 3531942 5
12 SoulC Grand Master 3376296 4
13 Anneli High Elf 2958402 3
14 TRAKYALI Magic Gladiator 2510040 3
15 Card Magic Gladiator 2303028 3
16 -DevI- Grand Master 2249574 3
17 DLvipphuoc Lord Emperor 2132016 3
18 MikhailSM Grand Master 1981890 3
19 shadeUA Grand Master 1693854 3
20 BKDragon Blade Master 1486206 2
21 Hom1 Soul Master 1305294 2
22 Oliver6789 High Elf 1147590 2
23 NebulaX High Elf 1059924 2
24 -Pong- High Elf 967158 2
25 Ambiel High Elf 862596 2
26 TYMIMAO69 Magic Gladiator 252990 2