Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều điểm nhất tại sự kiện Quảng Trường Quỷ tầng 6 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 IamSmile Duel Master 13041312 15
2 AnGeeL Grand Master 9523158 14
3 LuffyTaro Magic Gladiator 2936472 13
4 ACProDL02 Lord Emperor 2625942 12
5 novicegg Duel Master 1980078 11
6 TanIDOL High Elf 1519386 10
7 Elf400 High Elf 1498374 9
8 -DevI- Grand Master 1241964 8
9 fefels Duel Master 994896 7
10 MiyagiWife High Elf 959442 6
11 BladShoT Duel Master 916788 5
12 Amnepofigu Lord Emperor 734820 4
13 -Star- Blade Master 655200 3
14 tuanha Grand Master 540804 3
15 alievvadim Blade Master 489630 3
16 Dumnezeu Soul Master 344718 3
17 -DeviL- Blade Master 170118 3