Xếp hạng
Master Origin Mega Empire Deus Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều điểm nhất tại sự kiện Quảng Trường Quỷ tầng 6 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 FatherMaMa Duel Master 24602598 20
2 Stripe Grand Master 13162170 15
3 deadzone13 Grand Master 12296646 14
4 Gunsmoke Duel Master 8897634 13
5 Swipe Lord Emperor 5946228 12
6 77letter77 Grand Master 5334846 11
7 Doughnut Lord Emperor 3704406 10
8 GnouCcc Grand Master 3174540 9
9 ChupapiVN Lord Emperor 3140892 8
10 Ouch High Elf 2818968 7
11 --Goku-- Duel Master 2420004 6
12 Betterok High Elf 2200206 5
13 KingOffMu Grand Master 2077560 4
14 StartexDL Lord Emperor 1829574 3
15 DeadInside Grand Master 1776522 3
16 -Cheloo- Lord Emperor 1663746 3
17 -An0ther- Grand Master 1644138 3
18 -Prophet- Duel Master 1630092 3
19 Rezak Lord Emperor 1629132 3
20 Enox Grand Master 1281714 2
21 BladeMoon Lord Emperor 1230846 2
22 xerox Duel Master 1152306 2
23 -n1ce- Duel Master 1127646 2
24 KrausE Lord Emperor 959034 2
25 shizO Grand Master 955032 2
26 Gaara Blade Master 932520 2
27 Donismg Duel Master 916536 2
28 Slim4o Soul Master 895014 2
29 Trigger Blade Master 884184 2
30 pinochet Soul Master 858786 2
31 Cccuong Lord Emperor 784920
32 z9mka1 Soul Master 744366
33 epidemy Blade Master 734760
34 WizMatik Grand Master 717180
35 anabolic Blade Master 708138
36 Armen Blade Master 676932
37 Gailis Grand Master 565836
38 shashliki Lord Emperor 499818
39 TequiLa Duel Master 474336
40 DieuNhi High Elf 376062
41 Shelf Muse Elf 189054
42 VN-Chube Blade Master 87492