Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều điểm nhất tại sự kiện Quảng Trường Quỷ tầng 6 trong tuần tháng.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 Hearts Soul Master 73062612 100
2 B1ACK Grand Master 72310356 90
3 SershanT Grand Master 61746162 80
4 Xaxa Grand Master 57996864 70
5 YenBien Duel Master 52063464 60
6 eminem Grand Master 50897670 50
7 Kjazis Grand Master 48395292 40
8 GoodEvil Grand Master 42527184 30
9 AlakAzAM Grand Master 35400246 20
10 Dumitra High Elf 35022084 10
11 svetik76 Soul Master 33636828 10
12 -z1- Duel Master 33210396 10
13 -Hmm- Grand Master 25191006 10
14 YenGettE High Elf 24713634 10
15 Settler Lord Emperor 20975700 10
16 Krimskiu Grand Master 20970564
17 blondin Grand Master 18561216
18 Kataleea High Elf 17542968
19 xAsDx High Elf 17208792
20 CKBEPHA High Elf 16932564
21 -Bien- Lord Emperor 16897824
22 FJIAKOH Duel Master 16424472
23 oLdWoLv Lord Emperor 15030438
24 GoodNight Grand Master 15019968
25 Resonance Lord Emperor 13330650
26 gradusnik Lord Emperor 13101996
27 zwitter Blade Master 12273948
28 DONI Soul Master 9027048
29 OzzZ Duel Master 8933328
30 Manneken Blade Master 8666748
31 against Blade Master 8561628
32 OzzzY Lord Emperor 8535342
33 CCleaner High Elf 7881462
34 Fortehno Duel Master 6753774
35 TheHawk Duel Master 5834178
36 eXorcist Blade Master 5407218
37 Zeus Grand Master 5264286
38 Luchiano Soul Master 4526700
39 Nancy High Elf 4496988
40 ATALANTA High Elf 4471428
41 k0FFe Grand Master 4382856
42 FedjaKvas High Elf 4173726
43 npeLecTb Lord Emperor 3939240
44 Deathka Muse Elf 3868098
45 Sunset Lord Emperor 3790962
46 MEPJIuH Grand Master 3699984
47 -AIPO- Duel Master 3532218
48 Prodigy Blade Master 3505248
49 KOOTEEK Blade Master 3437382
50 Korn Duel Master 3314460
51 Justone Soul Master 3293904
52 Ferguson Muse Elf 3101622
53 Kenda High Elf 3072546
54 -RamzeS- Lord Emperor 2950416
55 Nite Grand Master 2900988
56 Reuben Blade Master 2746926
57 Alenka High Elf 2586360
58 Zanyda Lord Emperor 2336862
59 AngelA High Elf 2264394
60 KyKJIa1 High Elf 2179206
61 Ramzes666 Grand Master 1863258
62 KaMuKag3e Grand Master 1791834
63 nepcuk Muse Elf 1755696
64 MEGAS Lord Emperor 1743588
65 lllinELF High Elf 1622736
66 Inspektor Blade Master 1557384
67 Kiaa Dark Lord 1447938
68 Krakatao Duel Master 1290510
69 TonoT Blade Knight 1251672
70 tatski Grand Master 1179876
71 -Paranoik- Duel Master 1168740
72 DarkCom Grand Master 1091076
73 BurgerKing Duel Master 972852
74 Bulbasaur Soul Master 955800
75 MeGaZoiD77 Soul Master 910470
76 KabbaL Lord Emperor 831618
77 XyJIuGaH Blade Master 742194
78 MARMON Soul Master 674832
79 Imbover Grand Master 652074
80 LastHope High Elf 641604
81 KingRing Magic Gladiator 621810
82 SevendusT Duel Master 579054
83 Magik Duel Master 542208
84 Nataly Duel Master 529530
85 c0ca1ne Lord Emperor 528138
86 Jurec Blade Master 521184
87 XyJluO Soul Master 508602
88 A1xe Soul Master 507828
89 ART3MIS High Elf 487128
90 Heigen Magic Gladiator 477162
91 -nCuXomuK- Lord Emperor 446142
92 Bucknasty Blade Master 322734
93 Apec Blade Knight 269046
94 Kurator Magic Gladiator 254058
95 GHERMIONA Muse Elf 211326
96 Veles Blade Master 168264
97 -TukTak- Blade Master 163374
98 SpeedTest Magic Gladiator 143022
99 noobiwe Grand Master 69366