Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều điểm nhất tại sự kiện Quảng Trường Quỷ tầng 6 trong tuần tháng.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 YenBien Duel Master 103748280 100
2 FJlAKOH Duel Master 95883312 90
3 OMyT Grand Master 87517488 80
4 BL1ZZARD Grand Master 69351864 70
5 blondin Grand Master 49342302 60
6 Kenda High Elf 48243924 50
7 -YEET- Grand Master 48057594 40
8 CyCJluk Grand Master 45773796 30
9 Xymeth Duel Master 43106952 20
10 Nisha Grand Master 40054344 10
11 Player Grand Master 37787802 10
12 SappOro High Elf 37540392 10
13 GoodEvil Grand Master 35069940 10
14 -DiwaTa- High Elf 33419670 10
15 inside Duel Master 31666992 10
16 MaGapbI4 Grand Master 30443634
17 Ovak Grand Master 29989722
18 hellrider Grand Master 29777634
19 omadonex Grand Master 28136712
20 Kataleea High Elf 26339082
21 -ZS- Lord Emperor 24163140
22 AsikMG Duel Master 23155920
23 Huntress High Elf 20631840
24 AVGAN Grand Master 18300234
25 wiseman High Elf 18161424
26 Be4HuK Grand Master 16301640
27 PRAVAKATOR Blade Master 16141614
28 Kjazis Grand Master 14766948
29 SofA High Elf 14167224
30 Anybody Lord Emperor 13436610
31 ivaiva Soul Master 13292262
32 FedjaKvas High Elf 12790434
33 MiaKhalifa High Elf 12690804
34 gardemarin Grand Master 12280962
35 NeSS Duel Master 11255424
36 Cheerful Grand Master 10301796
37 Mangalor Grand Master 10208352
38 Inspektor Blade Master 8869854
39 equlibrium High Elf 8703210
40 -Akumii- Duel Master 8600844
41 -YourDeath Grand Master 7868616
42 Krimskiu Grand Master 7695078
43 OzOn High Elf 7621824
44 Arow Grand Master 7313202
45 MrPringls Grand Master 7208082
46 -Daddy- Grand Master 6898374
47 SuperMariO Duel Master 6856488
48 -z1- Duel Master 6201912
49 kizla Grand Master 6008784
50 andree Grand Master 5337096
51 Torn Lord Emperor 5332392
52 Adrenalin4 Grand Master 5058210
53 MsKeey Muse Elf 5026590
54 Inmove High Elf 4874532
55 AleckX Duel Master 4800036
56 FFarT Blade Master 4709382
57 Emelianenk Magic Gladiator 4688802
58 Borovickiu Grand Master 4621848
59 -Redh0rse- Lord Emperor 4435974
60 MaXXX Grand Master 4435008
61 -DeXoFaN- Blade Master 4314114
62 -BLACK- Grand Master 4298394
63 OzzZ Duel Master 4268544
64 JorjiK Grand Master 4198596
65 Zanyda Lord Emperor 3929832
66 Bagira High Elf 3863274
67 -ReDo High Elf 3839610
68 MegaSeric Magic Gladiator 3749940
69 -KuVaLDa- Grand Master 3680220
70 Nancy High Elf 3587814
71 bagamol High Elf 3511122
72 Rino Magic Gladiator 3474570
73 TrueTENb Dark Lord 3446598
74 Nevergotmy Duel Master 3297942
75 Re3ak Lord Emperor 3255042
76 LastHope High Elf 3240984
77 -NeZoX- Lord Emperor 3214110
78 Krakatao Duel Master 3199464
79 EEELLLFFF Magic Gladiator 3154122
80 CraZy High Elf 3126162
81 MEPJIuH Grand Master 3098298
82 -3aKaTKa- Lord Emperor 2894220
83 Chikichiki High Elf 2826498
84 _Dest1806 Grand Master 2718336
85 Zlaya Grand Master 2570160
86 Dumitra High Elf 2523552
87 MAGISPHNX Blade Knight 2421558
88 gradusnik Lord Emperor 2364786
89 SPINo3A Soul Master 2357730
90 inboxlv Magic Gladiator 2329626
91 -747- Lord Emperor 2266326
92 Jorj Lord Emperor 2210628
93 GoDziLaMG Magic Gladiator 2136444
94 Articice Soul Master 2100102
95 -KyCb- Duel Master 1923996
96 DarkCom Grand Master 1862448
97 TomShelby Lord Emperor 1835034
98 5775 Soul Master 1820748
99 -Coffee- High Elf 1788846
100 -LouiE- Duel Master 1783242