Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều điểm nhất tại sự kiện Quảng Trường Quỷ tầng 6 trong tuần tháng.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 Immortal Grand Master 28488756 100
2 crytuff Soul Master 21330396 90
3 AleckX Magic Gladiator 16068018 80
4 Breaking Grand Master 11132682 70
5 OMyT Grand Master 9797820 60
6 YenBien Duel Master 7356600 50
7 -LouiE- Duel Master 5175876 40
8 NCbeyndzhy Grand Master 5016918 30
9 Hearts Grand Master 4073316 20
10 Ramzes666 Grand Master 3762204 10
11 FJlAKOH Duel Master 3685758 10
12 Dyn4ik Grand Master 3421182 10
13 -FALLEN- Grand Master 3325668 10
14 XuTMAN Duel Master 3034620 10
15 Cheerful Grand Master 2634828 10
16 Smale High Elf 2414586
17 Pacman1 Grand Master 2402490
18 Krimskiu Grand Master 2330322
19 Player Grand Master 2247336
20 WhiteKing Lord Emperor 1985322
21 Nedard Soul Master 1710288
22 Horizon Soul Master 1695420
23 Backflip Soul Master 1620288
24 Akela Magic Gladiator 1357164
25 AVGAN Grand Master 1197318
26 -Ego1st- Duel Master 1151928
27 tatski Grand Master 1135356
28 PiXiL Grand Master 1032396
29 -LiTMaN- Grand Master 949290
30 LastHope High Elf 923130
31 T34u Soul Master 910092
32 Bagira Muse Elf 885768
33 WhiteLord Grand Master 874638
34 camom Soul Master 866676
35 CrazyElf Muse Elf 736452
36 Lupata Lord Emperor 710652
37 1hennessy1 Blade Master 643806
38 Wili Lord Emperor 642072
39 BacuJIucK Duel Master 628326
40 FFarT Blade Master 430326
41 Inspektor Blade Master 412506
42 BEPTYXAi Lord Emperor 250056
43 Potatoes Blade Master 248142
44 Bucknasty Blade Master 229086
45 Warrior Blade Master 131832