Xếp hạng
Master Origin Avalon Mega Deus Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều điểm nhất tại sự kiện Quảng Trường Quỷ tầng 6 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 -Gufi- Grand Master 3125880 20
2 groit Grand Master 2436126 15
3 Ramzes666 Grand Master 1851462 14
4 BORODA Magic Gladiator 1687518 13
5 -Redh0rse- Lord Emperor 1025202 12
6 TomShelby Lord Emperor 516156 11