Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều điểm nhất tại sự kiện Quảng Trường Quỷ tầng 6 trong tuần tháng.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 JohnSNOW Duel Master 103793190 100
2 CyCJluk Grand Master 94585914 90
3 OMyT Grand Master 61282110 80
4 MoonCat High Elf 59551380 70
5 OuKiE Grand Master 46088958 60
6 Mangalor Grand Master 43163514 50
7 Ramzes666 Grand Master 42514212 40
8 KapguHaJI Grand Master 34159620 30
9 Zanyda Lord Emperor 30205728 20
10 camom Soul Master 28994868 10
11 Quee Lord Emperor 28888530 10
12 Xymeth Duel Master 26479542 10
13 -Ego1st- Duel Master 17017614 10
14 -Mope- Lord Emperor 14033148 10
15 --Mutilate Grand Master 10818870 10
16 JeHe4eK Grand Master 10753932
17 rpbl3yH Grand Master 10545828
18 -SrGustavo Lord Emperor 9765318
19 camom Soul Master 9647622
20 GoldenFLY High Elf 9624984
21 MaGapbI4 Grand Master 9513192
22 SuperMariO Duel Master 8510730
23 thaIl Duel Master 8461110
24 ExPro Grand Master 8189712
25 TomShelby Lord Emperor 8073012
26 BleDun Grand Master 7398534
27 -ReDo High Elf 7340616
28 -747- Lord Emperor 6390030
29 Esdeath Lord Emperor 5920590
30 Bagira High Elf 5702634
31 Ananasik High Elf 5604954
32 Baraqiel Grand Master 5210826
33 FUNERAL Duel Master 4765290
34 Inspektor Blade Master 4695924
35 asKe Grand Master 4509654
36 MrSens Soul Master 3756000
37 MuKoJIKa Magic Gladiator 3293988
38 -Instinct- Grand Master 3196158
39 AVGAN Grand Master 2820078
40 bagamol High Elf 2498772
41 Huntress High Elf 1740870
42 KANAB1S Duel Master 1672440
43 DoomsLight Duel Master 1452066
44 OzzZ Duel Master 1430478
45 KillShot High Elf 1405914
46 Dumitra High Elf 1329216
47 andree Grand Master 1311966
48 masyane4ka Grand Master 1299612
49 ukureni1 Grand Master 1160628
50 Aether Soul Master 1129380
51 -SunRise- Duel Master 1108134
52 Anax Magic Gladiator 1092126
53 -Superior- Lord Emperor 1075134
54 XuTMAN Duel Master 1019496
55 Kenda High Elf 1014870
56 -I3adI3oy- Blade Master 1010244
57 Alkawonok Soul Master 979230
58 AleckX Duel Master 934302
59 Geralt Grand Master 864438
60 CbIPOK High Elf 811344
61 AJIADuN Soul Master 738666
62 Diversion Grand Master 735504
63 Korvalan Grand Master 715842
64 -TuMoH- Duel Master 684696
65 KURATONG21 Magic Gladiator 673854
66 TOMMY Grand Master 665880
67 xFaka Magic Gladiator 636954
68 BPATAH Soul Master 623448
69 AJIADuN Soul Master 542022
70 maxsteel Lord Emperor 523980
71 Oriole Blade Knight 523710
72 KitaEE High Elf 437658
73 Prodigy Blade Master 428922
74 Ripster Grand Master 423354
75 Verxatura Soul Master 361590
76 HASHISHHH High Elf 357918
77 OzOn High Elf 348714
78 Sonata Muse Elf 318714
79 -Greeb- Lord Emperor 285774
80 Player Grand Master 252804
81 MAGISPHNX Blade Master 211416
82 Medvedev Soul Master 198096
83 Fcuk1T Blade Master 195480
84 OzzzY Lord Emperor 185292
85 Hubik Blade Master 86484
86 4uko Dark Lord 24456