Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều điểm nhất tại sự kiện Quảng Trường Quỷ tầng 6 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 MIDNIGHT HoHoJaN Grand Master 4542204 20 Online
2 - Stryker Grand Master 4459686 15 Online
3 Valhalla masyane4ka Grand Master 4415334 14 Online
4 MIDNIGHT Krauser Duel Master 3788922 13 Online
5 BroTherS -iBOSS- Grand Master 2760072 12 Online
6 Sviests AMON-RA Grand Master 1913670 11 Online
7 RoyaL -Perfect- Grand Master 1908498 10 Online
8 Valhalla KpanuBa Soul Master 1434600 9 Online
9 AdAstra Krabago Soul Master 1289304 8 Online
10 Valhalla Ouch Lord Emperor 1093278 7 Online
11 RoyaL -SrGustavo Lord Emperor 1080288 6 Online
12 Valhalla m9sorybka High Elf 1074600 5 Online
13 - Dryadalis High Elf 814830 4 Offline
14 Valhalla Dragonfly Blade Master 653292 3 Online
15 CCCP NB2Re Muse Elf 615126 3 Online