Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều điểm nhất tại sự kiện Quảng Trường Quỷ tầng 6 trong tuần tháng.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 -Bonjour- Grand Master 89853774 100
2 NASEKOMOE Grand Master 85131126 90
3 OMyT Grand Master 74979702 80
4 TipaGribu Soul Master 61973250 70
5 CbIPOK High Elf 56876976 60
6 masyane4ka Grand Master 55933170 50
7 blondin Grand Master 53231058 40
8 -MooN- Grand Master 50491746 30
9 groit Soul Master 43891314 20
10 Ramzes666 Grand Master 41641980 10
11 Blum4ik Grand Master 32180262 10
12 MiaKhalifa High Elf 28298136 10
13 Xymeth Duel Master 26735478 10
14 Joystick Duel Master 26271642 10
15 -Ego1st- Duel Master 23631192 10
16 AleN Grand Master 20683878
17 FUNERAL Duel Master 13865250
18 FATALYTY High Elf 13517802
19 -Mope- Lord Emperor 12090864
20 -iBOSS- Grand Master 11781408
21 KillShot High Elf 10532418
22 ForWarD Grand Master 9936210
23 SuperMariO Duel Master 9628320
24 izverg Duel Master 9072138
25 Sarcasm Lord Emperor 8521902
26 FightorDie Grand Master 7660566
27 KaPblTo Lord Emperor 7461306
28 Borovickiu Grand Master 6569610
29 Resonance Lord Emperor 6090576
30 GoodEvil Grand Master 5013408
31 -SrGustavo Lord Emperor 4968342
32 -ncuxo3- Duel Master 4354902
33 -BOSS-- Duel Master 4249152
34 Tec-n9ne High Elf 3821220
35 Huntress High Elf 3189096
36 Kenda High Elf 3119922
37 Articice Grand Master 2890548
38 Wili Lord Emperor 2786280
39 -ReDo High Elf 2728728
40 Bucknasty Blade Master 2422530
41 Dumitra High Elf 2348664
42 -Superior- Lord Emperor 2304090
43 mity2020 Soul Master 2159142
44 ukureni1 Grand Master 2107554
45 GoldenFLY High Elf 1829016
46 mich Lord Emperor 1658550
47 -BDSM- High Elf 1650606
48 Arow Grand Master 1363542
49 BienxTrm Lord Emperor 1336854
50 NeSS Duel Master 1156386
51 osadnik Blade Master 1143120
52 HOLYMARS Lord Emperor 1138242
53 -k0FFe- Grand Master 1112694
54 PHDarkLord Lord Emperor 1062264
55 Glayd Grand Master 1060140
56 Chief Lord Emperor 987822
57 bufalka Muse Elf 967446
58 Rong Duel Master 950760
59 -LiTMaNeN- Grand Master 949146
60 OuKiE Grand Master 909702
61 Prodigy Blade Master 894258
62 DarkCom Grand Master 871560
63 -PeTmaLu- Grand Master 870930
64 FirsT High Elf 866772
65 TomShelby Lord Emperor 861300
66 Tpe3BocTb Soul Master 808290
67 -MaLdiTo- Blade Master 742800
68 -Bear- Blade Master 723774
69 CrazyRoman Soul Master 693348
70 BleDun Grand Master 686478
71 Hubik Blade Master 594264
72 -NeZoX- Lord Emperor 568590
73 KONKORD Blade Master 464472
74 -6paToK- Lord Emperor 429636
75 -SunRise- Duel Master 420120
76 Evgewka Grand Master 383292
77 Esdeath Lord Emperor 316332
78 devilgnom Grand Master 303438
79 MiaKhlifa Muse Elf 241650
80 CrazyMG Magic Gladiator 241170