Xếp hạng
Master Origin Mega Empire Deus Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều điểm nhất tại sự kiện Quảng Trường Quỷ tầng 6 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 Player Grand Master 18266346 20
2 groit Grand Master 16237782 15
3 MiaKhalifa High Elf 14216646 14
4 Deutscher Duel Master 9968202 13
5 masyane4ka Grand Master 9925812 12
6 Tech Soul Master 8981460 11
7 CbIPOK High Elf 8456040 10
8 tatski Grand Master 8398962 9
9 -BDSM- High Elf 8231130 8
10 -SrGustavo Lord Emperor 7093878 7
11 Alkawonok Grand Master 7009764 6
12 Krakatao Duel Master 6826380 5
13 Kristoff Soul Master 6692454 4
14 saba11 Grand Master 6005904 3
15 Klaidas Soul Master 5665182 3
16 Magnitola High Elf 5483718 3
17 -Cuapp- Grand Master 5317548 3
18 Unb3atable Duel Master 4936392 3
19 -Whiskey- Lord Emperor 4916622 3
20 Blum4ik Grand Master 4560624 2
21 MGkila Duel Master 4493106 2
22 ExPro Grand Master 4364832 2
23 -RadoMF- Lord Emperor 4118676 2
24 Quant Lord Emperor 3996078 2
25 wuslat Grand Master 3882738 2
26 Ouch Lord Emperor 2715144 2
27 vasiok97 Soul Master 2416728 2
28 -SunRise- Duel Master 2227590 2
29 blondin Grand Master 2049258 2
30 Joystick Duel Master 1900158 2
31 whyEz- Lord Emperor 1822074
32 -SuN- Blade Master 1657728
33 DarkCom Grand Master 1476726
34 -ooOps Lord Emperor 1461660
35 TomShelby Lord Emperor 1404426
36 -EMIGRANT- Lord Emperor 1370064
37 INKOGNITO Grand Master 1366416
38 Wili Lord Emperor 1318290
39 KabbaL Lord Emperor 1201404
40 gradusnik Lord Emperor 1182546
41 Lebovsky High Elf 1167066
42 -EST- Lord Emperor 1111944
43 npeLecTb Lord Emperor 1063152
44 -DoubleTop Lord Emperor 1019814
45 OzzZ Duel Master 941346
46 -Bien- Lord Emperor 876456
47 Mavesius Duel Master 760746
48 -X-A-M- Blade Master 696156
49 Keeperr Blade Master 691470
50 -ExPro- Blade Master 628944
51 -I3adI3oy- Blade Master 576162
52 Time2Love High Elf 564132
53 SOFKOCMOC Blade Master 551298
54 FJlAKOH Duel Master 521442
55 Dragonfly Blade Master 499812
56 -BOSS-- Duel Master 468522
57 MiaKhlifa High Elf 390150
58 Xymeth Duel Master 313272
59 -Bear- Blade Master 311796
60 Time2War Blade Master 290142
61 -OkyHb- Lord Emperor 206580