Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều điểm nhất tại sự kiện Quảng Trường Quỷ tầng 6 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 lolo222 Duel Master 10030194 15
2 EternaL Lord Emperor 8217564 14
3 Ramus Grand Master 6958566 13
4 MeChoiGame Grand Master 6153726 12
5 6oCoTa Soul Master 4620840 11
6 -Ses- Duel Master 4544586 10
7 IronMaiden Magic Gladiator 3740856 9
8 MissYo Lord Emperor 3567846 8
9 krown High Elf 3426612 7
10 IIOII Duel Master 3425598 6
11 HalloKitty High Elf 3058938 5
12 BunnWZ Grand Master 2576250 4
13 MgPhep Magic Gladiator 2381094 3
14 SmPhep Soul Master 2180700 3
15 QueenEvils High Elf 1985580 3
16 MUROM Grand Master 1975476 3
17 TrungT33 Lord Emperor 1766934 3
18 BeQuiet Duel Master 1636242 3
19 nguyenYvan Grand Master 1625316 3
20 KingOfLuck Grand Master 1588440 3
21 Tara777 High Elf 1579938 2
22 Okumura Magic Gladiator 1511952 2
23 Vermuother Muse Elf 1488426 2
24 kreativ Grand Master 1165332 2
25 VnMgX0 Duel Master 1140162 2
26 DLcool Lord Emperor 1140036 2
27 SweeTLady Muse Elf 1083858 2
28 ArKam Muse Elf 1050720 2
29 Mercurial Magic Gladiator 1024218 2
30 EflPhep Muse Elf 1013808 2
31 KingOfLove Duel Master 982548
32 -n1ce- Grand Master 950802
33 YaDaddy Lord Emperor 900198
34 Bratan Grand Master 892416
35 Prodigy Blade Master 874362
36 -Aluf- Lord Emperor 853560
37 Hellspells Grand Master 845436
38 Xenomorph2 Magic Gladiator 845214
39 KingOfEvli Lord Emperor 841596
40 LIZNA Grand Master 819552
41 eneelf High Elf 757236
42 KingSoul Soul Master 534612
43 applesauce Lord Emperor 421056
44 -Darius- Lord Emperor 372900
45 BlizcranK High Elf 267846
46 artelis Soul Master 205548
47 TieuCuong Blade Knight 171810
48 myxasya Soul Master 117168
49 Bach92 Blade Master 114156
50 Whizer Blade Master 97800
51 zBadBoyz Blade Master 93798
52 lexzDK Blade Master 34656