Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều điểm nhất tại sự kiện Quảng Trường Quỷ tầng 6 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 Russel Grand Master 66603858 15
2 Epileptic Grand Master 42354300 14
3 Baku Soul Master 33775596 13
4 KpbIca Grand Master 25659054 12
5 Magno Duel Master 24293256 11
6 Sinks Grand Master 22694946 10
7 AnGeL Grand Master 22182570 9
8 JoeFleming Grand Master 19914876 8
9 arkenst0ne Grand Master 18058536 7
10 DOMiNATiON Grand Master 17801472 6
11 CCTV7 Duel Master 17318148 5
12 WhyMango Magic Gladiator 17110038 4
13 CCTV3 Grand Master 16976730 3
14 IIOII Duel Master 16657974 3
15 befxke High Elf 16622250 3
16 Bucis Grand Master 15545220 3
17 liran Grand Master 15324756 3
18 CTaKaH Grand Master 13561740 3
19 -Paco- Lord Emperor 13229370 3
20 FATE Duel Master 12625950 3
21 cayvcl Magic Gladiator 12611514 2
22 kreativ Grand Master 12278112 2
23 sawkag Grand Master 11734674 2
24 Angelus Grand Master 11577366 2
25 BoGia Duel Master 10616106 2
26 MrDuck Duel Master 10472724 2
27 COONF Grand Master 9824262 2
28 CCTV4 Dark Lord 9486246 2
29 TrauLon High Elf 9288348 2
30 Momonga Duel Master 9005202 2
31 MoonCrayzy Grand Master 8950578
32 TrungT33 Lord Emperor 8345952
33 lWkeTl Duel Master 8040042
34 Sapphire High Elf 7756002
35 6a6aYaga High Elf 7602522
36 KingOfLis Magic Gladiator 7487184
37 TAHK Lord Emperor 7464108
38 HellSMilEx Lord Emperor 7389750
39 Drakons Lord Emperor 7364046
40 DEIVS Dark Lord 7216938
41 Nenakurilo Grand Master 7211106
42 -Mon- Grand Master 7183962
43 MUROM Grand Master 7056600
44 Grey Grand Master 7012620
45 Serjinio Grand Master 6971922
46 Demeter Lord Emperor 6957870
47 Lemonaede Magic Gladiator 6549600
48 vambrucy Duel Master 6467490
49 RedDevilz Grand Master 6383268
50 Zaya Dark Lord 6364074
51 Whisper Lord Emperor 6046074
52 Hyperaktiv Lord Emperor 5627754
53 EFF113 Muse Elf 5596056
54 Lemon Lord Emperor 5553120
55 Sqrnik Soul Master 5487420
56 KeNgoaiDao Duel Master 5347860
57 tamBrin Magic Gladiator 5284848
58 Oliyachloe High Elf 5266554
59 Ever Lord Emperor 5259270
60 Evol Grand Master 5210118
61 -WOW- Duel Master 5125248
62 Kyrie High Elf 5066094
63 Sovest Duel Master 4878438
64 Asakura Lord Emperor 4855152
65 Majestik Magic Gladiator 4707948
66 BEPTYXAi Grand Master 4537482
67 Tsefey Grand Master 4525242
68 Aatrox Grand Master 4454292
69 BaTaPeuKa Magic Gladiator 4357020
70 twokois Duel Master 4302204
71 BabyRain Duel Master 4283916
72 DarkAlex Grand Master 4123428
73 zdraste Lord Emperor 4043868
74 Komnin Soul Master 3699042
75 LikaN Duel Master 3545076
76 Napoleon Soul Master 3448278
77 kimzuzu High Elf 3417108
78 KakTak Soul Master 3396846
79 agurec Soul Master 3375936
80 RedHairr Duel Master 3196956
81 Djubarry Lord Emperor 3185886
82 Titorial Duel Master 3173946
83 MABORRO Grand Master 3120210
84 Elpika Muse Elf 3058662
85 Iobbuoi Duel Master 2971404
86 Chrysler Soul Master 2911248
87 MySin Grand Master 2895636
88 Inquzitor Lord Emperor 2886252
89 Th4tS4uD0i Grand Master 2840238
90 CoVi2021 Magic Gladiator 2834658
91 TesstMG Magic Gladiator 2811618
92 MangusT Lord Emperor 2784696
93 Samurajs Magic Gladiator 2777118
94 LadyB High Elf 2709990
95 CCTV6 Blade Master 2663388
96 KingOfLove Magic Gladiator 2651262
97 America Soul Master 2650728
98 xXdArkk High Elf 2641212
99 SeaBass Blade Master 2521896
100 Shaitan Soul Master 2483478