Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều điểm nhất tại sự kiện Quảng Trường Quỷ tầng 6 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 -BTP- Duel Master 40972698 15
2 IamSmile Duel Master 36777624 14
3 capcha Magic Gladiator 32248122 13
4 Zatan Grand Master 19859166 12
5 zPlayBoyz Duel Master 16851036 11
6 Evol Grand Master 11886228 10
7 MG01 Magic Gladiator 11171580 9
8 VoldeRed Magic Gladiator 10869942 8
9 PipecPK Magic Gladiator 8650098 7
10 KPEH Grand Master 6991560 6
11 LIZNA Grand Master 6032622 5
12 HelpeX Lord Emperor 5684898 4
13 Busichka Soul Master 5438802 3
14 Invidia Grand Master 4671168 3
15 -Domino- Grand Master 4030530 3
16 Sentence Lord Emperor 3553884 3
17 dana High Elf 3486168 3
18 AIMP Soul Master 3480858 3
19 -DevI- Grand Master 2892402 3
20 DEIVS Lord Emperor 2590170 3
21 JIanJIaC Duel Master 2467320 2
22 JustClose Soul Master 2267670 2
23 Zomilin High Elf 2253684 2
24 -Timeless- Grand Master 2248740 2
25 noviceg Duel Master 2131728 2
26 Lion-King Duel Master 2123190 2
27 BaTaPeuKa Duel Master 2018724 2
28 Contain Lord Emperor 1959408 2
29 EnInc Grand Master 1913958 2
30 MaddaFkka Duel Master 1776276 2
31 Genzel Duel Master 1732092
32 -Elentari- High Elf 1715280
33 DocCoSau Duel Master 1619508
34 Akva Magic Gladiator 1470534
35 lumpi Grand Master 1460868
36 QueenEvils High Elf 1419354
37 maiir Soul Master 1407504
38 Setting Soul Master 1346940
39 KingOfEvli Lord Emperor 1316040
40 Montana Duel Master 1256826
41 FakeTaxi Lord Emperor 1251846
42 GaNiBaL Duel Master 1210092
43 TurcuMG Duel Master 1155348
44 ZoXaH High Elf 1133256
45 MoveUrBody Soul Master 1068300
46 LordBoom Lord Emperor 1041840
47 Shan Grand Master 1003764
48 Daddy-Rich Duel Master 957990
49 ReZero Magic Gladiator 870750
50 ChamTuuKa Lord Emperor 705762
51 koksm Grand Master 668490
52 EFsieuBUP Muse Elf 605640
53 xTROMCHOx Blade Knight 604344
54 FatJoe Magic Gladiator 552642
55 Joie Soul Master 468240
56 Fulgrem Grand Master 445362
57 FatBoB Dark Lord 408810
58 Moorwen Blade Master 306120
59 RomanRoman Grand Master 220416
60 NaugtyElf High Elf 24096