Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều điểm nhất tại sự kiện Quảng Trường Quỷ tầng 6 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 Unemployed Duel Master 47263428 15
2 1STMin Soul Master 46789962 14
3 StreamOFF Duel Master 33531756 13
4 NASEKOMOE Grand Master 33168654 12
5 Raily Lord Emperor 32527596 11
6 -KDV- Grand Master 27749376 10
7 MrBaskov Duel Master 21058608 9
8 GOLDEN Duel Master 20651580 8
9 Ever Lord Emperor 19174668 7
10 DuyHoangDe Duel Master 19051758 6
11 HoaBiNgan High Elf 19045092 5
12 CocainE Lord Emperor 18675048 4
13 Tsefey Grand Master 17902512 3
14 Torch Duel Master 17139918 3
15 -Paco- Lord Emperor 16087074 3
16 KENT Grand Master 15636246 3
17 -AveRa- Grand Master 14072220 3
18 Sovest Duel Master 13495944 3
19 Obsolete Duel Master 13486728 3
20 Magistrat Grand Master 13433682 3
21 MGKing Duel Master 12234318 2
22 Sinks Grand Master 12214668 2
23 Th4tS4uD0i Grand Master 12013500 2
24 DrPepper Lord Emperor 11818080 2
25 -TG- Duel Master 11705832 2
26 Hyperaktiv Lord Emperor 11565282 2
27 KLON Grand Master 10818426 2
28 WlGame Grand Master 10156410 2
29 MoonCrayzy Grand Master 10048812 2
30 ELLiX Duel Master 9778134 2
31 VanVu Grand Master 9638682
32 BESSS Lord Emperor 8383542
33 Iobbuoi Duel Master 8363418
34 RedHairr Duel Master 8177268
35 Drakons Lord Emperor 8120832
36 -AveRa- Grand Master 7553694
37 coolguy Soul Master 7528596
38 LikaN Duel Master 7327644
39 QuynhAh Grand Master 7290618
40 jockcuong Grand Master 7229364
41 DreamZ Duel Master 7190676
42 Epileptic Grand Master 6967260
43 Shinigami Magic Gladiator 6954900
44 teraflu Grand Master 6906336
45 Anem Lord Emperor 6814734
46 Dragonfly High Elf 6553512
47 Whisper Lord Emperor 6472818
48 Dwight Grand Master 6409488
49 Shank Duel Master 6325194
50 Pudding Soul Master 6259056
51 IIOII Duel Master 6174786
52 Baby-Kong Duel Master 5911998
53 NARKOBAZA Lord Emperor 5849964
54 NewTon Lord Emperor 5762148
55 Pegas Lord Emperor 5699112
56 sawkag Grand Master 5509704
57 SSSSSTwo Grand Master 5498682
58 Kyrie High Elf 5398506
59 IND1GO Grand Master 5068962
60 Monday Muse Elf 5054136
61 fxke Duel Master 4982352
62 classico High Elf 4831866
63 NeXTS Grand Master 4728504
64 MissKim Magic Gladiator 4477386
65 epta Grand Master 4229730
66 IIAJIMAJI Duel Master 4169094
67 MISHA Grand Master 4150446
68 Shaitan Soul Master 4051734
69 RightArm Magic Gladiator 3907932
70 BlackBull Grand Master 3816516
71 HUGE Blade Master 3799008
72 Jackal Magic Gladiator 3718122
73 KsandeRDL Dark Lord 3626946
74 BabyRain Duel Master 3615528
75 FreeCrasH Soul Master 3591600
76 -Ses- Duel Master 3542040
77 Mosquito Grand Master 3452400
78 melz Grand Master 3290676
79 applesauce Lord Emperor 3210342
80 VovkaPutin Duel Master 3196116
81 MangusT Lord Emperor 3171660
82 MABORRO Grand Master 3142320
83 DKMM Dark Lord 3054354
84 -BillyM- Blade Master 3049182
85 MYVIETNAM Duel Master 3015360
86 Frost Soul Master 3011646
87 GroM Grand Master 2956968
88 Mescaline Grand Master 2780148
89 Dimania High Elf 2771610
90 OTMOPO3EHb Lord Emperor 2754408
91 HellSMilEx Lord Emperor 2737776
92 AnNhien High Elf 2696478
93 -ComeDoz- Lord Emperor 2676816
94 -Kung-Fu- Blade Master 2655864
95 iLuLvh Magic Gladiator 2628342
96 apple High Elf 2623302
97 CaoXa Grand Master 2596854
98 bOmjetto Dark Lord 2585526
99 hKNELF High Elf 2544708
100 MaTuoc Muse Elf 2543328