Bảo trì máy chủ 15:45~15:55
Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều điểm nhất tại sự kiện Quảng Trường Quỷ tầng 6 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 mood0 Grand Master 24742500 20
2 TeachTesT Grand Master 18615840 15
3 parti3an Grand Master 14237994 14
4 SaNsEy777 Grand Master 11510424 13
5 Vicious Grand Master 11341446 12
6 GoomanoiD Duel Master 9802506 11
7 HEISENBERG Grand Master 8789100 10
8 XaCuTaoRa Grand Master 7821480 9
9 Anh2Lua Duel Master 6321084 8
10 Box1 Grand Master 6161514 7
11 -Svolo4- Grand Master 5269602 6
12 SM4K Grand Master 5235342 5
13 DarkCry Grand Master 5141310 4
14 Asdfqwer Grand Master 4938990 3
15 Mullsanne Duel Master 4568436 3
16 -MADARA- Duel Master 4387854 3
17 PeaceFull Grand Master 4034640 3
18 Athir Duel Master 3883776 3
19 Unemployed Duel Master 3493608 3
20 Legatis Grand Master 3355734 2
21 BpyH Duel Master 3209028 2
22 Yasuuo Soul Master 3088026 2
23 Cheux Grand Master 2861034 2
24 VuChuTich Grand Master 2848548 2
25 Quant1co Soul Master 2748678 2
26 Borris Grand Master 2629320 2
27 Boeing737 Soul Master 2535972 2
28 MrDJ Duel Master 2477274 2
29 KaDuy Grand Master 2461638 2
30 Floriental Grand Master 2436156 2
31 Lang Grand Master 2363622
32 InJokeeer Magic Gladiator 2352366
33 Cyber Muse Elf 2121636
34 yttap Grand Master 2082372
35 HeIyBro Lord Emperor 2067972
36 Cebbbbbb Grand Master 1822404
37 Offtop Grand Master 1781268
38 FlyHight Muse Elf 1767372
39 HOLDSTRONG Grand Master 1664778
40 Ghetto Soul Master 1611708
41 Javelin Grand Master 1512450
42 Moncler Blade Master 1498200
43 TipsyD High Elf 1415874
44 Trevenci Duel Master 1183326
45 OniMoa Duel Master 1144056
46 Klegan Duel Master 1141650
47 NoL3v Lord Emperor 1136172
48 warpten Blade Master 1099158
49 Anthony Lord Emperor 1095846
50 MasteRx Duel Master 1081920
51 Voltik Duel Master 1076076
52 iGoTYoU Blade Master 1027776
53 st1f Blade Master 1002342
54 BENJAMEN Soul Master 970038
55 Lackbyte Grand Master 969636
56 -OG- Lord Emperor 954270
57 Mirage High Elf 915954
58 -Police- Duel Master 902592
59 Oaet Duel Master 852318
60 PallacHH Duel Master 795882
61 KiLLerEye Muse Elf 720834
62 Junio Duel Master 693528
63 AEee High Elf 681408
64 -ALLARMO- Blade Master 664266
65 Fries Soul Master 643362
66 ISBonBon Duel Master 601998
67 mosacevi Magic Gladiator 250620
68 topovich High Elf 173760
69 MrJinn Blade Master 136572
70 POSTMALONE Blade Knight 102798
71 PrjFirefly Blade Knight 81960
72 rpeHKa Blade Knight 69126
73 MrGold Blade Master 56952
74 Zoyi Magic Gladiator 43176
75 KenzoBM Blade Master 14508