Xếp hạng
Master Origin Mega Empire Deus Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều điểm nhất tại sự kiện Quảng Trường Quỷ tầng 6 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 -Ses- Duel Master 2386386 20
2 -YEET- Grand Master 2046216 15
3 DocCoSau Duel Master 1573050 14
4 LIZNA Grand Master 1366128 13
5 Flipado Grand Master 1166772 12
6 IIOII Duel Master 1143144 11
7 TrauLon High Elf 902820 10
8 -Darius- Lord Emperor 726726 9
9 6aHguT Blade Master 553458 8
10 HUGE Blade Master 407832 7
11 Genzel Duel Master 357576 6
12 MatYway Duel Master 151830 5