Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều điểm nhất tại sự kiện Quảng Trường Quỷ tầng 6 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 ViNaTaBa Poseidon Grand Master 39026892 20 Online
2 ZurkaS pinq Duel Master 38341626 15 Online
3 ZurkaS Beasty Grand Master 34242114 14 Online
4 M1RAGE Goodge Duel Master 26982894 13 Online
5 CityBoy FangXongTe Grand Master 26863068 12 Online
6 Loli SmSely Grand Master 26548146 11 Online
7 AMERIKA ChapaO Magic Gladiator 24356016 10 Online
8 Black Beelzebub Grand Master 20766948 9 Online
9 VanguarD Packman Duel Master 18356316 8 Online
10 Requiem Paalis Grand Master 18344640 7 Online
11 HISPANIC Cheux Duel Master 18209688 6 Online
12 M1RAGE Ninja Grand Master 18057714 5 Online
13 CityBoy zBaoBao Duel Master 17207004 4 Online
14 BeerLoga Zipers Grand Master 16825698 3 Online
15 Loli ChunzZ Grand Master 16813752 3 Online
16 M1RAGE XaCaH2007 Grand Master 14889936 3 Online
17 VanguarD pewpew Grand Master 13855446 3 Online
18 Panda BADxPANDA Grand Master 13676112 3 Online
19 meow DeadInside Grand Master 12031452 3 Online
20 DOEDAEM PRAPOR Grand Master 11777154 2 Online
21 ZurkaS tuky Duel Master 10230204 2 Online
22 DenLADon ThaiMG Duel Master 10200072 2 Online
23 ZurkaS Hanis Duel Master 10115994 2 Online
24 HISPANIC Dwight Grand Master 9037650 2 Online
25 Loli RabbitDo Duel Master 8702874 2 Online
26 VIcious Merciless Lord Emperor 7838730 2 Online
27 meow Starknet Lord Emperor 7505100 2 Online
28 FOREVER OMNIMAN Duel Master 7495224 2 Online
29 Flash Peekaboo Magic Gladiator 6721284 2 Online
30 Anchors RexHunt Duel Master 6488202 2 Online
31 ZurkaS Sky7 Lord Emperor 6208086 Online
32 DenLADon GSM512 Duel Master 6191892 Online
33 ZurkaS Scof1eld Grand Master 5974158 Online
34 meow SplinteR Duel Master 5974020 Online
35 Sharks DemetrySM Grand Master 5933118 Online
36 M1RAGE Pupik Grand Master 5875776 Online
37 M1RAGE DeathSoul Duel Master 5854812 Online
38 CityBoy Creep Duel Master 5752440 Online
39 KillTeam Priority Duel Master 5701788 Online
40 OLDNORDS Wicked Grand Master 5568234 Online
41 meow DissonanSe Grand Master 5414070 Online
42 ZurkaS DWizard Grand Master 5359104 Online
43 Requiem Wire Grand Master 5200356 Online
44 Anchors cosco Duel Master 5191164 Online
45 ThienDia GAUxDW Soul Master 5040054 Online
46 Requiem femboy Duel Master 4980966 Online
47 xPMRx l6ecl Grand Master 4841628 Online
48 BRAZZERS Gengar Duel Master 4802382 Online
49 Sharks Scatter Grand Master 4785588 Online
50 meow RamzeS Lord Emperor 4657584 Online
51 ZurkaS GhostRider Lord Emperor 4656618 Online
52 ZurkaS BigBoy Duel Master 4594548 Online
53 ZurkaS KakasPikuc Grand Master 4542240 Online
54 M1RAGE Runaways Magic Gladiator 4459200 Online
55 VanguarD jaVa Grand Master 4287456 Online
56 Anchors abc123 Grand Master 4210290 Online
57 DOEDAEM papaNja Grand Master 4179486 Online
58 VanguarD K1nDeR Duel Master 4178484 Online
59 HISPANIC Nnyx Grand Master 4165128 Offline
60 CityBoy MGzALTxF4 Duel Master 4008360 Offline
61 Wagner RedMachine Grand Master 3997248 Offline
62 VanguarD DiamonD Grand Master 3880230 Online
63 BeerLoga GheChuaKia Grand Master 3844272 Online
64 - Abis Duel Master 3755958 Offline
65 VanguarD Equlibrium Lord Emperor 3702714 Online
66 Factory licktoly Grand Master 3633072 Online
67 Black Rabbit High Elf 3612012 Online
68 Anchors zmaN Duel Master 3543972 Online
69 ZurkaS CRAVEN Grand Master 3407034 Online
70 ZurkaS TURK Grand Master 3398928 Online
71 ZurkaS MrFuho Blade Master 3255120 Online
72 HoldTDie GaVN Grand Master 3239928 Online
73 ViNaTab ViBiMaGi Duel Master 3203940 Online
74 DenLADon LordofRing Lord Emperor 3190194 Online
75 A3PVE Yamato Duel Master 3014742 Online
76 Requiem DalaiLama Duel Master 3001710 Online
77 HISPANIC Flaca Muse Elf 2993820 Online
78 BRAZZERS Pikachu Magic Gladiator 2948256 Offline
79 FOREVER GuFfi Duel Master 2946900 Online
80 Sharks makoUSA Duel Master 2849052 Online
81 CityBoy BlackStone Grand Master 2843622 Offline
82 CityBoy 79Savage Grand Master 2827776 Online
83 ViNaTaBa KillMeNow Soul Master 2764674 Online
84 CityBoy xPhixLongx Soul Master 2684616 Online
85 CityBoy Rainy Duel Master 2681640 Online
86 BRAZZERS VoidState Duel Master 2659152 Offline
87 Loli bichtram High Elf 2657928 Online
88 Unsolved What Grand Master 2574708 Online
89 BeerLoga Skull Lord Emperor 2550894 Offline
90 meow Helldiver Lord Emperor 2495190 Online
91 ViNaTaBa Aster Duel Master 2481954 Online
92 DOEDAEM BUDKA Blade Master 2394264 Online
93 VIcious BENJAMEN Grand Master 2390880 Online
94 TucTacG Hiks Duel Master 2374038 Online
95 VanguarD Zaruba High Elf 2344608 Online
96 BeerLoga Awanxy Lord Emperor 2329410 Online
97 BRAZZERS Profesor Dark Lord 2316882 Online
98 Pinoy MGDGC Duel Master 2257188 Online
99 ThienDia CaDiLac Soul Master 2232924 Online
100 CityBoy BoDoiDem Lord Emperor 2224488 Offline