Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều điểm nhất tại sự kiện Quảng Trường Quỷ tầng 6 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 method Grand Master 7072524 15
2 BigBen Grand Master 3174108 14
3 -3AKOH- Grand Master 1993944 13
4 ElProblema Grand Master 1770492 12
5 Possessed Lord Emperor 1576284 11
6 Readly Duel Master 1572678 10
7 Superme Grand Master 1425588 9
8 IAMGI Lord Emperor 1302012 8
9 OneTopNo1 High Elf 1107282 7
10 KuLaK Duel Master 1054194 6
11 DimK Soul Master 1021992 5
12 Bambyla Duel Master 976548 4
13 BlackBK Blade Master 955866 3
14 Kryfear Duel Master 939702 3
15 -RusseL- Grand Master 804180 3
16 Luzzerito Lord Emperor 787266 3
17 LalLKA Dark Lord 687246 3
18 chipukaka Duel Master 651876 3
19 Angela High Elf 589062 3
20 ScareCrow Magic Gladiator 562572 2
21 JuLyaLove High Elf 528234 2
22 NEUROMANT Blade Master 515358 2
23 Vieira High Elf 415992 2
24 EvilTwln Lord Emperor 358164 2
25 Exik High Elf 164712 2
26 OneShot Blade Master 118338 2
27 Firentin Blade Master 84120 2
28 BinhThuong High Elf 44898 2