Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều điểm nhất tại sự kiện Quảng Trường Quỷ tầng 6 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 -50Cent- Grand Master 4547322 15
2 BlackWolf Grand Master 3442458 14
3 SmOke Magic Gladiator 2349144 13
4 Kynep Grand Master 1923294 12
5 ZzEvilzZ Soul Master 1402362 11
6 DiMoNi4 Grand Master 1281696 10
7 DoranHawk High Elf 969786 9
8 NEUROMANT Blade Master 495558 8
9 Frozen Grand Master 486876 7
10 BloodStorm Lord Emperor 479322 6
11 r41z Duel Master 389784 5
12 AnaLizaToR High Elf 311514 4
13 ROKKO Blade Master 187938 3
14 TRIGUN Blade Knight 12294 3