Xếp hạng
Master Origin Mega Empire Deus Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều điểm nhất tại sự kiện Quảng Trường Quỷ tầng 6 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 -Aluf- Lord Emperor 34699140 20
2 lmperator Grand Master 33193506 15
3 -DesiGn- Grand Master 19455534 14
4 ava7anche Grand Master 18733668 13
5 -Wasabi- Grand Master 13909086 12
6 BlackWolf Grand Master 12784734 11
7 DiMoNi4 Grand Master 10087950 10
8 Karablinn Magic Gladiator 9162714 9
9 djonja Grand Master 8870064 8
10 LalLKA Lord Emperor 7872756 7
11 Frozen Grand Master 7801326 6
12 Bavaria Grand Master 7468728 5
13 Agranom Grand Master 7231902 4
14 -shunter- Duel Master 7001922 3
15 Zill2 Grand Master 6863670 3
16 Milot58 Grand Master 6316566 3
17 ZzEvilzZ Grand Master 5934876 3
18 GrayHawk High Elf 5148348 3
19 -OG- Duel Master 4867794 3
20 -3AKOH- Grand Master 4570170 2
21 DimK Grand Master 4563918 2
22 EVRO Lord Emperor 4420500 2
23 Zefa Grand Master 4216650 2
24 WkeT Lord Emperor 3724320 2
25 HuDiNiS Duel Master 3620790 2
26 peka High Elf 3619836 2
27 KickAss Blade Master 3484392 2
28 Kristy High Elf 3471642 2
29 -50Cent- Grand Master 3369210 2
30 Durael Grand Master 3293076 2
31 BaLTaZaR Lord Emperor 2968104
32 -Heartbeat High Elf 2943162
33 Grendaizer Lord Emperor 2747004
34 xxSELLxx High Elf 2622630
35 Cheff Grand Master 2298594
36 pishuks Duel Master 2163480
37 -BiGBoSS- Lord Emperor 2146020
38 MON5TER Blade Master 2053632
39 Absolut Duel Master 1970454
40 Force Blade Master 1955436
41 Namx Grand Master 1881528
42 TyTKA High Elf 1801230
43 VNSmilee Grand Master 1753974
44 Vaporizer Soul Master 1651416
45 BYpak High Elf 1634292
46 DuyBobby Duel Master 1529706
47 SmOke Duel Master 1484436
48 Tech Duel Master 1429902
49 AnaLizaToR High Elf 1099698
50 AMCDollar Blade Master 1092690
51 GoodGame Soul Master 1000884
52 Spawn Grand Master 859818
53 SHANK Grand Master 759294
54 Mike Grand Master 723738
55 Crash Lord Emperor 700626
56 Kika High Elf 319614
57 Beretta Muse Elf 269694
58 CayroH Magic Gladiator 247428
59 -Pacho- Blade Master 240288
60 LostHelm Magic Gladiator 50778