Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều điểm nhất tại sự kiện Quảng Trường Quỷ tầng 6 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 MUSAKAS GheChuaKia Grand Master 66368352 20 Online
2 MUSAKAS Escanor Duel Master 32956974 15 Online
3 GreyWolf elSAPADO Grand Master 28968906 14 Online
4 Luxury Happy Grand Master 28467714 13 Online
5 S1LENCE Drunken2 Grand Master 28067112 12 Online
6 PlayVNTB Aster Duel Master 24992442 11 Offline
7 pls10kk BADxPANDA Grand Master 24793110 10 Offline
8 AMERIKA Salomon Grand Master 24436548 9 Offline
9 Luxury FanatikMG Duel Master 23211426 8 Online
10 PlayVNTB DuongBX1 Duel Master 22475034 7 Offline
11 PlayVNTB TruongLang Grand Master 22401612 6 Online
12 HISPANIC Cheux Duel Master 22329150 5 Online
13 ZurkaS pinq Duel Master 22178160 4 Online
14 OnlyOne sped1991 Grand Master 21983052 3 Online
15 VikingS Egoiste Duel Master 20424288 3 Offline
16 HISPANIC Dwight Grand Master 20301636 3 Online
17 S1LENCE Epicurean Grand Master 19581888 3 Offline
18 MUSAKAS Bambino Duel Master 19119708 3 Online
19 GreyWolf Vinh Grand Master 18091914 3 Offline
20 MaMen xREDx Duel Master 18016320 2 Online
21 Loli SmSely Grand Master 16886322 2 Online
22 AMERIKA ChapaO Duel Master 16567566 2 Online
23 S1LENCE KikarsLV Duel Master 15236610 2 Offline
24 CityBoy Fluffy Duel Master 14987322 2 Online
25 PlayVNTB puerchik Lord Emperor 14745882 2 Online
26 Loli BabyGao Grand Master 14469894 2 Online
27 S1LENCE Killua Duel Master 14449536 2 Online
28 - Tommy Duel Master 14293266 2 Offline
29 FairPlay sMokiy Duel Master 13989528 2 Online
30 GreyWolf MGDGC Duel Master 13786524 2 Offline
31 kekw -Vomper- Grand Master 13238688 Online
32 HISPANIC Klausinfer Duel Master 13185234 Online
33 Madness Burkolaz Duel Master 13172892 Offline
34 GreyWolf Rainy Duel Master 13152696 Offline
35 BoTao -Sword- Duel Master 13125738 Online
36 Madness Awanxy Lord Emperor 12777534 Online
37 FairPlay Trippy Duel Master 12325644 Online
38 AMERIKA TaxiFuga Lord Emperor 12278838 Online
39 AMERIKA JeyoGD Grand Master 11676612 Online
40 BLESSED Runaways Duel Master 11512578 Online
41 Loli bichtram High Elf 11003682 Online
42 Madness RamzeS Lord Emperor 10919154 Online
43 CARTEL Rhino Duel Master 10901598 Online
44 FairPlay Smile Grand Master 10697994 Offline
45 - icewaLL Duel Master 10496130 Online
46 - BlackStone Grand Master 10304220 Offline
47 GreyWolf SteelEggs Duel Master 9972450 Online
48 CityBoy MissQuest Duel Master 9862056 Online
49 ZurkaS Larrusso Grand Master 9569340 Online
50 ARGCUYO PROTEINA Magic Gladiator 9493884 Online
51 - KPacoTka High Elf 9037248 Offline
52 - Justin Magic Gladiator 8690520 Online
53 AMERIKA TraveRico Grand Master 8591826 Online
54 - XGrandX Soul Master 8487912 Online
55 - WhoWon Duel Master 8126148 Online
56 GreyWolf HoaVinhh Grand Master 7697304 Offline
57 - DieHarD Soul Master 7392042 Online
58 MaMen Doraemon Magic Gladiator 7387500 Offline
59 FairPlay MinhDeVil Grand Master 7322736 Online
60 CityBoy zBaoBao Duel Master 7072728 Offline
61 S1LENCE wakaboom Grand Master 6924360 Online
62 S1LENCE -MAN-S0RRY Grand Master 6721230 Online
63 GreyWolf Ramus High Elf 6483150 Offline
64 Madness -ais- Grand Master 6431760 Offline
65 BEERHOUZ Wicked Grand Master 6257022 Offline
66 GreyWolf namtb89 Grand Master 5669868 Online
67 VikingS Dem0n Grand Master 5580846 Online
68 PlayVNTB MariaOzawa High Elf 5557752 Online
69 Loli MrRedHair Duel Master 5396388 Online
70 GreyWolf 1stMonter Lord Emperor 5371674 Online
71 Madness Eisageleas Grand Master 5371656 Online
72 GreyWolf Sky7 Lord Emperor 5233782 Online
73 ZurkaS Badluck Lord Emperor 5219226 Online
74 PlayVNTB vuongg Duel Master 5191458 Offline
75 CityBoy Rabbit High Elf 5015046 Online
76 AMERIKA Javiergb11 Grand Master 4724316 Online
77 - Bacteroid Grand Master 4687482 Online
78 AMERIKA Annie High Elf 4617000 Online
79 CARTEL Orbion Grand Master 4475874 Offline
80 S1LENCE iTunes Grand Master 4447692 Online
81 ZurkaS tuky Duel Master 4405452 Online
82 MaMen What Grand Master 4207098 Offline
83 GreyWolf EFLxLAWx High Elf 4205886 Online
84 Madness Destr Duel Master 4099914 Online
85 PlayVNTB Zaruba High Elf 4042362 Offline
86 GreyWolf zBomBom High Elf 3831882 Offline
87 GreyWolf noFunAllow Blade Master 3764148 Online
88 MUSAKAS chilliPepr Duel Master 3735006 Offline
89 ZurkaS woeful High Elf 3676872 Online
90 CityBoy KillMeNow Grand Master 3620376 Online
91 ZurkaS Beasty Grand Master 3594552 Online
92 HISPANIC DaveX Grand Master 3368862 Online
93 GreyWolf Glynsalor Muse Elf 3242520 Online
94 GreyWolf FangXongTe Grand Master 3174606 Online
95 S1LENCE pon4ik Duel Master 3120588 Online
96 AMERIKA Scatter Grand Master 3106956 Offline
97 Madness myltik Grand Master 3050154 Online
98 - NepTooN Grand Master 3050154 Offline
99 Madness Prince Grand Master 2986968 Offline
100 MaMen Yugi Dark Lord 2924004 Online