Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều điểm nhất tại sự kiện Quảng Trường Quỷ tầng 6 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 Cau3 Grand Master 1671198 20
2 LIZNA Grand Master 1647048 15
3 -Lucky- Duel Master 1501758 14
4 Kristy High Elf 1275090 13
5 Yosis High Elf 1208628 12
6 zPlayBoyz Duel Master 1185090 11
7 COONF Grand Master 907656 10
8 KingOfEvli Lord Emperor 880362 9
9 BYpak High Elf 808962 8
10 Kryfear Duel Master 726882 7
11 Yohan Magic Gladiator 616704 6
12 -Flash- Blade Master 520842 5
13 SannerS Soul Master 263436 4
14 SamnerS Muse Elf 63978 3
15 SammerS Blade Knight 35370 3