Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều điểm nhất tại sự kiện Quảng Trường Quỷ tầng 6 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 Garo Soul Master 31903134 15
2 GroMaBoY Duel Master 27339570 14
3 RadoMF Grand Master 21778998 13
4 12hsOn Duel Master 19072260 12
5 asKe Grand Master 17744676 11
6 MrHouser Soul Master 13130310 10
7 MisterEn Grand Master 10528242 9
8 Macri High Elf 8753304 8
9 BlessedEE High Elf 8598858 7
10 Baxx Soul Master 7601778 6
11 NyxaiBebru Lord Emperor 7496148 5
12 Madafaka Duel Master 6536286 4
13 XuTMAN Duel Master 6038352 3
14 xxBUDOYxx Duel Master 5420850 3
15 Rooney Soul Master 5367654 3
16 Kenwood Blade Master 5287290 3
17 -LOL- Lord Emperor 4727910 3
18 balamyt Soul Master 4331742 3
19 MoaS Blade Master 4329708 3
20 Patrokyl Soul Master 3560844 2
21 Aliancer Grand Master 3297840 2
22 Mercurial Duel Master 3092400 2
23 Baltika Soul Master 2671746 2
24 PiXiL Grand Master 2309154 2
25 BL1ZZARD Grand Master 2158362 2
26 Oculus Soul Master 1930212 2
27 Breaking Grand Master 1913040 2
28 AsikMG Duel Master 1913028 2
29 JuicyFruit High Elf 1887342 2
30 Alpha Grand Master 1864194 2
31 Hawking Lord Emperor 1840506
32 NeSS Duel Master 1772286
33 Beatydjo Grand Master 1530090
34 Forgive Duel Master 1518570
35 WeeDoX Blade Master 1367496
36 -BOSS- Blade Master 1277832
37 Covid-19 High Elf 1207950
38 Patricia Duel Master 1124652
39 Sopluwka Soul Master 1083822
40 CHEr Magic Gladiator 1045566
41 FightorDie Grand Master 1034652
42 Xenomorph- Grand Master 959484
43 bOmjetto Grand Master 924816
44 Zero Duel Master 737700
45 JUBIE Magic Gladiator 719358
46 SUCKER High Elf 703830
47 Monax Lord Emperor 544524
48 PotehiN Magic Gladiator 513252
49 KillShot High Elf 492960
50 AGApito Dark Lord 331098
51 AJIuraTOP Blade Master 153618
52 PRAVAKATOR Blade Master 124518