Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều điểm nhất tại sự kiện Quảng Trường Quỷ tầng 6 trong tuần tháng.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 Shikiari Grand Master 94164090 100
2 Trauble Soul Master 57789750 90
3 otrok Duel Master 50312232 80
4 MrDennySM Grand Master 50077824 70
5 -TheEagle- Duel Master 46213794 60
6 Leito13 Duel Master 43148952 50
7 maliw Grand Master 35656626 40
8 Izumrudik High Elf 23635626 30
9 --Flash-- Duel Master 23004060 20
10 ShmithDW Grand Master 22950576 10
11 1978 Grand Master 20882214 10
12 BaJleT Grand Master 20760588 10
13 caxapok3 Soul Master 18750336 10
14 bogdanius Grand Master 17893272 10
15 Rec0rDick Grand Master 17184768 10
16 LastHit Duel Master 17036250
17 SalaMoon Lord Emperor 16352184
18 caxapok5 Magic Gladiator 15930408
19 -Co0L- Lord Emperor 15596994
20 -Kyle- Blade Master 15073350
21 KlSsDL Lord Emperor 13525140
22 -ShpioN- Lord Emperor 12746112
23 -HEHABUCTb Grand Master 10953828
24 --X-A-M-- Duel Master 10358448
25 Time2Kill Grand Master 10281942
26 Amyr4ik Grand Master 10135980
27 Suflen Grand Master 9895932
28 danidy Blade Master 9698724
29 AntiKilerX Magic Gladiator 9560934
30 --FoFaN-- Grand Master 9237066
31 Krab4 Grand Master 9215550
32 NaMsHuD Lord Emperor 8700372
33 Wanderer Lord Emperor 8663808
34 OkyHeK Grand Master 8229132
35 Buritto Grand Master 8151522
36 KabuL Grand Master 8100906
37 slayer1 Duel Master 7846242
38 PAXAHsm Grand Master 7591464
39 Wit4her Soul Master 7256808
40 J117 Grand Master 7111608
41 -HannibaL- Lord Emperor 7059708
42 POCO Duel Master 6656346
43 PROTON Grand Master 6487476
44 -Rudolf- Grand Master 6451272
45 -meth0d- Grand Master 6295134
46 --JuRzAn-- Grand Master 5981742
47 vol6ebnik Grand Master 5889786
48 Cassio1 Soul Master 5856630
49 -Sandman- Grand Master 5698680
50 Mardelka Duel Master 5695512
51 4e6ypaTuHo Grand Master 5659224
52 Cassion3 Soul Master 5494722
53 LoLGoL Grand Master 5403558
54 Cassio2 Soul Master 5314800
55 -ReDLaDY- High Elf 5208582
56 Sardelka Grand Master 4941300
57 AchooSM Soul Master 4789740
58 KraxaboP Lord Emperor 4637274
59 Plan-B Grand Master 4593894
60 Cassion4 Soul Master 4564632
61 Joske Lord Emperor 4513368
62 baltsmurgs Grand Master 4461804
63 PercyJack Duel Master 4450272
64 caxapok1 Muse Elf 4432212
65 000mg000 Magic Gladiator 4319526
66 -TheKing- Duel Master 4178766
67 -MAWINA- High Elf 4155612
68 -Deeprise- Lord Emperor 3772086
69 -Gibon- Lord Emperor 3741684
70 -MaveriC- Lord Emperor 3638238
71 epilators Soul Master 3627192
72 6pac High Elf 3604368
73 BEPTEP Lord Emperor 3599034
74 ---Hex--- Lord Emperor 3542538
75 Rebbeka High Elf 3517734
76 Amf1tamin Lord Emperor 3415158
77 -Majestic- Lord Emperor 3392676
78 --TroJan-- Lord Emperor 3388956
79 DooMSlayeR Lord Emperor 3311100
80 Mers High Elf 3309426
81 sinelf High Elf 3304272
82 Boldes High Elf 3235392
83 lKillerXl Blade Master 3215520
84 Lacky Grand Master 3168534
85 30071945 Soul Master 3148752
86 MrBoogie Duel Master 3138654
87 z1dAne Duel Master 3126552
88 KoJlduN Grand Master 3117180
89 -Nalla- Lord Emperor 3073890
90 -Reload- Blade Master 3053148
91 pasel Dark Lord 3022674
92 -ABSENT- Grand Master 3006936
93 JCVD Grand Master 2947926
94 Djiinn Grand Master 2944986
95 Chherry Duel Master 2908002
96 -LuckyBoy- Grand Master 2897610
97 Desire Muse Elf 2869362
98 Sayori High Elf 2783856
99 PaKoBuHa High Elf 2757198
100 GOLEAF Soul Master 2687940