Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều điểm nhất tại sự kiện Quảng Trường Quỷ tầng 6 trong tuần tháng.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 SannyClay Duel Master 137484270 100
2 -TheEagle- Duel Master 113409054 90
3 bogdanius Grand Master 99045414 80
4 Heddin Grand Master 92059470 70
5 Rx230 Duel Master 71258070 60
6 PAXAHsm Grand Master 67183542 50
7 Goooogle Soul Master 65161254 40
8 romello Soul Master 50937126 30
9 GauPi Magic Gladiator 45080238 20
10 Joske Lord Emperor 41736696 10
11 -Buldozer- Lord Emperor 40512474 10
12 CannySlay Grand Master 31965756 10
13 Lackyyyy Grand Master 30352266 10
14 ThuyAn Blade Master 27496014 10
15 -Compadre- Grand Master 26391522 10
16 MGnecha Duel Master 25838898
17 xCyborGx Duel Master 24508482
18 smDMG Grand Master 21837504
19 GauDo Grand Master 20622588
20 Samozvanka High Elf 18805584
21 Storm8003 Grand Master 18311034
22 smogs Grand Master 17352324
23 TRASHREZJj Grand Master 15966252
24 -ChesteR- Duel Master 14021064
25 DbleTble Duel Master 14013132
26 BEPTEP Lord Emperor 13912740
27 ACCA Duel Master 13684080
28 NihilFit Soul Master 12307146
29 -Diplomat- Grand Master 12086658
30 TimotiSM Grand Master 11739108
31 Scorp5781 Grand Master 11241228
32 TromCho Soul Master 11212914
33 NATURINO Grand Master 10773504
34 Triadaa Lord Emperor 10683840
35 -JawHead- Grand Master 10189284
36 ZoLTaN Grand Master 10020990
37 Kunpe9l Magic Gladiator 9918990
38 blbl Grand Master 9205236
39 APJIEKUH Soul Master 8895546
40 CyberLink Duel Master 8762586
41 MasterG Lord Emperor 8243232
42 Everlost2 Magic Gladiator 8230788
43 CoCuCo4HuK Duel Master 8010210
44 ANAFERONeG Lord Emperor 7623900
45 bless23 Grand Master 7196118
46 -Cocaine- Duel Master 7084680
47 MoCToK Duel Master 6675402
48 CEMOQ Duel Master 6620946
49 SunnyClay High Elf 6407538
50 KabuL Grand Master 6235800
51 tHECLaSSiC Duel Master 5969022
52 sinelf High Elf 5705958
53 NgocNgan High Elf 5694900
54 AventadoR Grand Master 5640768
55 Larcade Grand Master 5625006
56 BonusMan2 Magic Gladiator 5579880
57 Jrec Magic Gladiator 5430126
58 MrLuLu Duel Master 5239620
59 Murefi3 Duel Master 5153538
60 -l-DON-l- Grand Master 5073540
61 DeniM Grand Master 4909866
62 ECTb Duel Master 4714242
63 hobas Blade Master 4688376
64 DWnecha Soul Master 4665990
65 xBatmaNx Magic Gladiator 4578576
66 -bad- Duel Master 4528890
67 LLlyJl3p Duel Master 4514310
68 XkarayX Blade Master 4510776
69 krot33 Duel Master 4483482
70 NoFEX Grand Master 4300698
71 -Diablo- Duel Master 4259802
72 Murefi Grand Master 4135158
73 BonusMan Grand Master 3996918
74 Cabinn Magic Gladiator 3950292
75 PeterCheff Lord Emperor 3806298
76 Klamp Muse Elf 3793302
77 GOLEAF Soul Master 3766140
78 MucTep6uM Soul Master 3746316
79 Felrage Blade Master 3705228
80 Scorn Dark Wizard 3624828
81 beinable Lord Emperor 3512112
82 xAquamaNx Magic Gladiator 3509538
83 -Totosha- Grand Master 3425286
84 cayQ Duel Master 3406896
85 Chatiment Grand Master 3351534
86 -meth0d- Grand Master 3306552
87 L0Rdddd Lord Emperor 3270618
88 xABCx Soul Master 3244290
89 Madbox Lord Emperor 3042576
90 lastwish High Elf 3035232
91 GauBi Soul Master 2861424
92 LLluJloB Grand Master 2826690
93 -Poseydon- Grand Master 2794572
94 Rengoku Soul Master 2754672
95 otrok Duel Master 2733738
96 PIKICA Grand Master 2624154
97 silversurf Grand Master 2583222
98 Weird Grand Master 2558514
99 KAIJET Grand Master 2533656
100 pavlo888 Magic Gladiator 2513286