Xếp hạng
Master Origin Avalon Mega Deus Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều điểm nhất tại sự kiện Quảng Trường Quỷ tầng 6 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 HellRacer Grand Master 34645068 20
2 MadMaxMG Duel Master 29880384 15
3 bankaaaa Grand Master 26572968 14
4 -TheEagle- Duel Master 17860530 13
5 Chili Grand Master 16745634 12
6 POCO Duel Master 16069506 11
7 CyberFire Duel Master 14982384 10
8 L0Rdddd Lord Emperor 11599146 9
9 sultan007 Duel Master 11324712 8
10 BEPTEP Lord Emperor 10367424 7
11 FreshSok Grand Master 8117688 6
12 Holidays Lord Emperor 7874346 5
13 WhYb Duel Master 6578508 4
14 I7oPHoMeH Duel Master 5901390 3
15 ToxaToxoB Duel Master 5897796 3
16 -Compadre- Grand Master 5480640 3
17 Warkraft Lord Emperor 5305782 3
18 Elrold Duel Master 5155914 3
19 HopHey Soul Master 4671870 3
20 Bless56 Lord Emperor 4275432 2
21 -Theory- High Elf 4209786 2
22 CodBoss Grand Master 4056768 2
23 FreshEst Grand Master 3930420 2
24 MyJI Duel Master 3847836 2
25 aluks12 Grand Master 3682398 2
26 xFLAMEx Lord Emperor 3348072 2
27 Gnilomes Duel Master 3214458 2
28 Sardelka Grand Master 2503806 2
29 janxxxl Grand Master 2426964 2
30 KycMaH Blade Master 2370432 2
31 HollMg Duel Master 2318970
32 -Witcher- Grand Master 2300106
33 Promitei Grand Master 2174172
34 -Pashqa- Duel Master 2142090
35 Terrior Duel Master 2087802
36 XkarayX Blade Master 2066712
37 PROTON Grand Master 2048094
38 z1dAne Duel Master 2027406
39 -ATAM- High Elf 2013402
40 Ch1per Duel Master 1978062
41 NATURINO Grand Master 1802718
42 Mardelka Duel Master 1769592
43 BaJleT Grand Master 1744278
44 DeBowiR Lord Emperor 1633710
45 HenKhjKhac Duel Master 1601460
46 -Nechto- Duel Master 1558212
47 bogdanius Grand Master 1488648
48 BloBla Muse Elf 1446786
49 DAThor Grand Master 1328310
50 MagicFly Duel Master 1266648
51 TaXoaKuMi Magic Gladiator 1161054
52 ne4eHbkoo2 Lord Emperor 1038438
53 -ReDLaDY- High Elf 1013202
54 Vitzli Blade Master 1002240
55 -PsixGM- Grand Master 958440
56 Templord Lord Emperor 901428
57 MagikGLite Magic Gladiator 824448
58 MichailDL Lord Emperor 823092
59 Taya Soul Master 806316
60 Viesulis Duel Master 794196
61 napanam Dark Lord 780846
62 TBO9CMEPTb Lord Emperor 759408
63 maliw Grand Master 708774
64 Darnelka Lord Emperor 708042
65 MasterMag Grand Master 660564
66 420AREA High Elf 640482
67 -KOMATOZ- Blade Master 611682
68 DLlite Dark Lord 603924
69 Elfeyka High Elf 564438
70 Staline Grand Master 539346
71 -npu3pak- Blade Master 525510
72 Magicane Blade Knight 504984
73 MurdaKilla Grand Master 469134
74 saska3 Soul Master 441066
75 kergudu Grand Master 431094
76 Chesterr Muse Elf 321630
77 Bardelka Blade Master 301272
78 -Bunny- Grand Master 279540
79 -Bane- Grand Master 271746
80 RonnyClam Blade Master 263616
81 Fawkes Grand Master 240150
82 DKVietNam Blade Knight 225804
83 VEGGA High Elf 206436
84 moonli High Elf 158490
85 BaDaoDL Dark Lord 128604
86 xMaximus Magic Gladiator 68592
87 XanaX Blade Master 36408
88 Treuberg88 Soul Master 33240
89 BacDau Soul Master 29892