Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều điểm nhất tại sự kiện Quảng Trường Quỷ tầng 6 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 12zen -DesiGn- Grand Master 36052056 20 Online
2 Relax IamSmile Duel Master 25742622 15 Online
3 nASSty pokem0n Grand Master 24053802 14 Offline
4 12zen -0nE- Grand Master 19914042 13 Online
5 12zen -3AKOH- Grand Master 15255654 12 Online
6 Buzzz -PvE Duel Master 14141274 11 Offline
7 GGwp -Another- Grand Master 14071038 10 Online
8 MSCorp -PacMan- Grand Master 12847338 9 Offline
9 12zen NoDef Grand Master 12733632 8 Offline
10 CCCP POTAPYCH Grand Master 12028272 7 Online
11 RaJoNaS 95procent Duel Master 11728986 6 Offline
12 4Fun BlackCap Magic Gladiator 11728686 5 Offline
13 CCCP twinxx Grand Master 11394570 4 Online
14 - Shark3 Duel Master 9775260 3 Offline
15 AnhVsEm ZNhatLamZ Grand Master 9301662 3 Offline
16 - GroshA Duel Master 8676540 3 Online
17 RaJoNaS Beretta High Elf 8409708 3 Offline
18 12zen -Wasabi- Grand Master 7918302 3 Online
19 Buzzz IHeineken Duel Master 7601286 3 Online
20 TEMPLlER tomlast1 Duel Master 7527072 2 Offline
21 MSCorp VNSmilee Grand Master 7498950 2 Online
22 Buzzz NUKE Duel Master 7250982 2 Online
23 Buzzz CaMeDeatH Grand Master 7210350 2 Online
24 MSCorp Alexanra High Elf 7200042 2 Offline
25 - Evol Grand Master 7145982 2 Online
26 RaJoNaS -FortiS- Duel Master 6743244 2 Online
27 TRIBE noviceg Duel Master 6616956 2 Online
28 - Spawn Grand Master 6154758 2 Offline
29 nASSty ManDaiCa Grand Master 5809446 2 Offline
30 - SunNyz Grand Master 5621946 2 Offline
31 OnlyWay MissY Lord Emperor 5446464 Offline
32 TRIBE BeGod Duel Master 5143266 Online
33 AnhVsEm zPlayBoyz Duel Master 4926180 Offline
34 - Melys Soul Master 4900908 Offline
35 Buzzz Sh1za Grand Master 4877592 Offline
36 JAVHD QuestGame Grand Master 4608978 Online
37 AnhVsEm FL-ADC Duel Master 4509504 Online
38 OnlyWay MAN-SORRY Grand Master 4493724 Online
39 AnhVsEm QuynhAh Grand Master 4389192 Offline
40 - KoKyZ Grand Master 3552648 Online
41 coollive -Panther- Lord Emperor 3520764 Online
42 - Pamela High Elf 3497898 Offline
43 TRIBE DONALD Blade Master 3465960 Online
44 Buzzz -Zippy Lord Emperor 3437034 Offline
45 TRIBE -Maderos Lord Emperor 3353250 Online
46 TEMPLlER Sovist Duel Master 3311832 Online
47 MSCorp -Priest- Grand Master 3243402 Online
48 selecta CaptainC Magic Gladiator 3137724 Offline
49 HP2024 zGaoXanh Grand Master 3113280 Offline
50 MSCorp Anh3Lua Grand Master 3078732 Online
51 12zen -Aluf- Lord Emperor 3023946 Online
52 RaJoNaS Kynep Grand Master 2967786 Offline
53 - Swaiin Lord Emperor 2818872 Offline
54 RaJoNaS DimK Grand Master 2792994 Online
55 CHILL -Windy- High Elf 2775114 Online
56 GGwp -Trojan- Duel Master 2675898 Online
57 CREW -MissYou- Grand Master 2596098 Online
58 selecta MODNIY Grand Master 2581248 Offline
59 GGwp P1nch Grand Master 2574690 Online
60 MSCorp MSLucifer Lord Emperor 2566254 Online
61 RaJoNaS mFixx High Elf 2440224 Offline
62 ZZZZ Frozen Grand Master 2377950 Offline
63 6paTBa Leopard Dark Lord 2349090 Offline
64 AnhVsEm -Prophet- Duel Master 2343696 Online
65 OnlyWay MUr4ik Soul Master 2333832 Offline
66 TRIBE popandopal Grand Master 2295522 Offline
67 AnhVsEm SonGau Duel Master 2291952 Online
68 - Namshud Lord Emperor 2270376 Online
69 selecta Sadashiva Magic Gladiator 2223978 Online
70 SoloFun RaFFiXx Lord Emperor 2129286 Online
71 - CEMO Duel Master 2103630 Offline
72 RaJoNaS Casablanka High Elf 2048304 Online
73 Buzzz krown High Elf 2033592 Offline
74 HydrA DioGC Duel Master 2032884 Online
75 - TriPoloski Duel Master 1983636 Online
76 - Salaabus Grand Master 1967844 Offline
77 Buzzz Jace Grand Master 1959618 Offline
78 MSCorp 31-Jan Duel Master 1953318 Online
79 Tribute MidilackY Grand Master 1951440 Online
80 - Tormoz Duel Master 1932666 Offline
81 AnhVsEm Oliver6789 High Elf 1901862 Offline
82 CHILL SmeKerU Lord Emperor 1840812 Online
83 Silence Himeran Duel Master 1821564 Online
84 AnhVsEm KingOfEvli Lord Emperor 1817772 Offline
85 4Fun -50Cent- Grand Master 1813008 Offline
86 GODS KoKyS Lord Emperor 1737240 Online
87 Color -DevI- Grand Master 1713756 Online
88 - ROGxDW Grand Master 1710840 Offline
89 Buzzz Shark4 Lord Emperor 1667196 Offline
90 AnhVsEm zBadBoyz Blade Master 1611552 Offline
91 Saint WaNsOn Lord Emperor 1587294 Online
92 AnhVsEm -Darius- Lord Emperor 1565934 Online
93 TEMPLlER AIMP Grand Master 1542798 Online
94 6paTBa GaNiBaL Duel Master 1459176 Offline
95 CCCP J0inT Grand Master 1429476 Online
96 CREW I-Candy-I Duel Master 1390230 Offline
97 OutKast Zxcg0dz0r Dark Lord 1378518 Offline
98 - begin Grand Master 1376274 Offline
99 GGwp Divas High Elf 1340484 Online
100 GGwp BesPolezny Lord Emperor 1312248 Offline