Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều điểm nhất tại sự kiện Quảng Trường Quỷ tầng 6 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 SteeL Grand Master 24050922 20
2 ChuBen Duel Master 20917818 15
3 NoDef Grand Master 16997904 14
4 GuardMG Magic Gladiator 15155370 13
5 Dickiy Duel Master 14573580 12
6 Maximum Grand Master 14120376 11
7 SpeedOFF Grand Master 13344042 10
8 DeadInside Grand Master 13123326 9
9 Alexanra High Elf 11572506 8
10 Kassadin Magic Gladiator 8279448 7
11 incest Grand Master 8131632 6
12 Elizum Grand Master 6650772 5
13 DenSM Grand Master 6612852 4
14 H4Anh Grand Master 6547410 3
15 KaBoomZ Grand Master 5792316 3
16 AnNonLaGi Duel Master 5765154 3
17 Carnival Duel Master 5587488 3
18 HEINO Duel Master 5425284 3
19 Treasures Grand Master 5048760 3
20 Sany Duel Master 4529388 2
21 wizzy Grand Master 4510644 2
22 ConGaLoren Grand Master 4083432 2
23 MGdacura Magic Gladiator 4035498 2
24 -nuBo- High Elf 4008936 2
25 Kingg Grand Master 3980520 2
26 MAN-SORRY Grand Master 3934218 2
27 Faster Soul Master 3514152 2
28 DeDChaos Grand Master 3275406 2
29 TheKing Grand Master 3192762 2
30 DLar Lord Emperor 3129702 2
31 Raca High Elf 2740770
32 SuSuMaRu Duel Master 2574174
33 LIVE Lord Emperor 2568516
34 Carry High Elf 2522016
35 -COONF- Lord Emperor 2432508
36 19Quetoi Duel Master 2252058
37 AMBASSADOR Grand Master 2207856
38 MrRuby Duel Master 2149584
39 VKL1990 Grand Master 2133684
40 Jace Grand Master 1989972
41 Rostishka Magic Gladiator 1957224
42 -Priest- Grand Master 1903008
43 AlexxSM Grand Master 1845720
44 MinusDay Duel Master 1808340
45 BpyH Grand Master 1802388
46 Swaiin Dark Lord 1791822
47 TaXua Grand Master 1788450
48 Ky3bMa128 Duel Master 1780104
49 DubazZz High Elf 1751334
50 BARDOS Grand Master 1750698
51 Melys Soul Master 1711182
52 77letter77 Grand Master 1689462
53 Tokyo Grand Master 1512294
54 CoffeeJazz Duel Master 1507668
55 ChiMeoMeo High Elf 1463058
56 zGaoGao Duel Master 1394898
57 -AK-Bars- Duel Master 1340262
58 -ManhQuan- Lord Emperor 1328718
59 GuomDaNao Grand Master 1276686
60 Garou Blade Master 1261458
61 Mambet Grand Master 1240146
62 Doctor High Elf 1186896
63 zhanVII Magic Gladiator 1145718
64 nonJlaBok Duel Master 1112556
65 JR88 Grand Master 1071192
66 -Xenomorph Blade Master 1060302
67 sKippi Grand Master 1055208
68 bOmjetto Duel Master 986220
69 Cannawiz Grand Master 960996
70 VoDanh Blade Master 939348
71 ytka Magic Gladiator 838680
72 Lin4 Lord Emperor 768996
73 MuiMui Blade Master 625230
74 -Supra- Blade Master 578904
75 -Stone- Blade Master 554196
76 shai Grand Master 441882
77 MaXxMG Magic Gladiator 385218
78 Ares Dark Lord 331710
79 DLBachMy Dark Lord 318078
80 Kiwi Grand Master 235266
81 DaNNyAUS Grand Master 217410
82 HiPis Dark Lord 211782
83 -PvP- Blade Master 190128
84 AleksM High Elf 155496
85 4esika Muse Elf 146142
86 V3nom Duel Master 130254
87 fittiri Soul Master 94956
88 Sergeich Blade Knight 6228