Xếp hạng
Master Origin Mega Empire Deus Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Hỗn Nguyên Lâu tầng 6 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 anabolic Blade Master 16 20
2 DeadInside Grand Master 12 15
3 -KOCMOC- Grand Master 5 14
4 Quan-Vu Blade Master 3 13
5 -Shogun- Blade Master 3 12
6 -Mozart- Lord Emperor 2 11
7 westy Duel Master 1 10
8 TIGI Blade Master 1 9
9 Knife Blade Master 1 8
10 -Xenomorph Blade Master 1 7
11 FatherMaMa Duel Master 1 6