Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Hỗn Nguyên Lâu tầng 6 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 name Grand Master 14 20
2 Trissss Blade Master 12 15
3 ThuKy-O- Grand Master 12 14
4 1ChemXong Duel Master 10 13
5 Tommy Blade Master 10 12
6 BlackTea Grand Master 6 11
7 crassik High Elf 6 10
8 llll Grand Master 5 9
9 BaoKe Lord Emperor 5 8
10 79-EvilGod Duel Master 5 7
11 Kahex Grand Master 5 6
12 ChickenGoD Blade Master 5 5
13 GiamDoc Duel Master 4 4
14 -FortiS- Grand Master 4 3
15 Orchid Duel Master 4 3
16 mIRC High Elf 4 3
17 UNCZ Blade Master 4 3
18 PhoGiamDoc Blade Master 3 3
19 MeiMei High Elf 3 3
20 PeugeHka Lord Emperor 3 2
21 BTC-MOON Duel Master 2 2
22 Prefire Grand Master 2 2
23 KOLENVAL Lord Emperor 2 2
24 ggwp Grand Master 2 2
25 KAZANTIP Duel Master 2 2
26 neigrok Blade Master 2 2
27 xLuciferx Grand Master 2 2
28 INVICTUS Lord Emperor 2 2
29 VirusHlV Lord Emperor 1 2
30 GiaLang Duel Master 1 2
31 Data Duel Master 1
32 BORODA Lord Emperor 1
33 korDL Lord Emperor 1
34 NordOst Duel Master 1
35 ou74 Grand Master 1
36 Chapman Duel Master 1
37 PAKETA- Lord Emperor 1
38 SparTa High Elf 1
39 Poseidon Lord Emperor 1
40 Pupik Grand Master 1
41 Mammus Blade Master 1
42 Smile Grand Master 1
43 Shizuka Magic Gladiator 1