Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Hỗn Nguyên Lâu tầng 6 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 bundz Duel Master 17 15
2 -BMW- Blade Master 11 14
3 DLAka2020 Lord Emperor 11 13
4 BlueCat Grand Master 3 12
5 BladOzito Grand Master 2 11
6 Paseak Blade Master 1 10
7 NebulaX High Elf 1 9
8 Cospri High Elf 1 8
9 Green Grand Master 1 7
10 888888 Lord Emperor 1 6