Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Hỗn Nguyên Lâu tầng 6 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 Extreme Blade Master 38 15
2 Quan-Vu Blade Master 13 14
3 Oops Grand Master 12 13
4 anabolic Blade Master 10 12
5 GooD Lord Emperor 7 11
6 -R-Y-A-N- Blade Master 7 10
7 -Home-ADM Blade Master 6 9
8 ifyouwonna Soul Master 5 8
9 westy Duel Master 4 7
10 KingKay Lord Emperor 4 6
11 SaYreX Duel Master 3 5
12 TheKing Grand Master 2 4
13 -mElya Grand Master 2 3
14 6oCoTa Blade Master 2 3
15 -Yuki- Blade Master 2 3
16 d0k3r0k Blade Knight 2 3
17 DeepMainn Grand Master 2 3
18 JustONE High Elf 2 3
19 -GauPi- Duel Master 1 3
20 Paparazzi Blade Master 1 2
21 -ByBLiK- Blade Master 1 2
22 -IGWT- Grand Master 1 2
23 Scizo Grand Master 1 2
24 Sumrack Lord Emperor 1 2
25 browneye Soul Master 1 2
26 TIGI Blade Master 1 2
27 -Ego1st- Grand Master 1 2
28 Grisha Blade Master 1 2
29 nonJlaBok Duel Master 1 2
30 ELBICHO Grand Master 1 2
31 Hu4ego Soul Master 1
32 ThaoNeko High Elf 1
33 Porsche Duel Master 1
34 Marshal Dark Lord 1
35 Candy High Elf 1
36 Minion Blade Master 1
37 MG113 Duel Master 1
38 Gigs Soul Master 1
39 Finwe Duel Master 1
40 TaXua Grand Master 1
41 JohDepp Duel Master 1