Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Hỗn Nguyên Lâu tầng 6 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 -VanCian- Blade Master 35 15
2 Manazine Duel Master 15 14
3 -Hercules- Blade Master 13 13
4 BKDragon Blade Master 7 12
5 H4Anh Duel Master 6 11
6 Harukane High Elf 6 10
7 PENTARINA High Elf 4 9
8 -Knight- Blade Master 4 8
9 TestGame Blade Master 4 7
10 bundz Duel Master 3 6
11 -A-Love-P- High Elf 3 5
12 Dominator Lord Emperor 3 4
13 HoangH High Elf 3 3
14 -AlexLion- Blade Master 2 3
15 -6IX9INE- Grand Master 2 3
16 React Blade Master 2 3
17 Pronto High Elf 2 3
18 BiG-Munk Grand Master 2 3
19 colobok Grand Master 2 3
20 -YEET- Grand Master 1 2
21 RamzeSs Blade Master 1 2
22 zPlayBoyz Duel Master 1 2
23 CARICA High Elf 1 2
24 Courage Lord Emperor 1 2
25 Latvietis Lord Emperor 1 2
26 -DevI- Grand Master 1 2
27 Adept Grand Master 1 2
28 Rumble Grand Master 1 2
29 leon2208 Grand Master 1 2
30 Suuklis Blade Master 1 2
31 Glatron Lord Emperor 1
32 BuXongLu High Elf 1
33 drisch Blade Master 1
34 Koshmar1q Muse Elf 1
35 PrizrakDL Dark Lord 1
36 BEGRIP Lord Emperor 1
37 Lesnik Duel Master 1
38 Valdomen Grand Master 1
39 BALI Dark Lord 1
40 Legacy Dark Lord 1