Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Hỗn Nguyên Lâu tầng 6 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 Autumn- Duel Master 32 15
2 McDonalds Duel Master 11 14
3 Phamond High Elf 7 13
4 BlueCat Grand Master 5 12
5 BladOzito Grand Master 4 11
6 H4Anh Duel Master 3 10
7 A-Love-P Lord Emperor 1 9
8 KimoChi- Lord Emperor 1 8
9 5GocXoai Lord Emperor 1 7
10 -Chip- Lord Emperor 1 6
11 Anneli High Elf 1 5
12 Hintexide Grand Master 1 4
13 -Timeless- Grand Master 1 3
14 xNishee Blade Master 1 3
15 -GiancO- Duel Master 1 3
16 xMUSTANGx Blade Master 1 3
17 tuanha Grand Master 1 3
18 AnocToJI Blade Master 1 3
19 HoaSoai High Elf 1 3
20 Morv Duel Master 1 2
21 SilverBow High Elf 1 2