Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Hỗn Nguyên Lâu tầng 6 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 ConHoVN Grand Master 11 15
2 haruko High Elf 10 14
3 Imbalance Blade Master 7 13
4 -Lobster- Blade Master 7 12
5 deadlnside High Elf 6 11
6 KhoaiTay High Elf 6 10
7 floMaster Grand Master 6 9
8 thamMyVN Blade Master 5 8
9 DeadInside Grand Master 4 7
10 MoCbKa Grand Master 4 6
11 NoProblem Grand Master 4 5
12 DauTienVN Duel Master 2 4
13 deadlnslde Duel Master 2 3
14 Strapon High Elf 2 3
15 drovosek Blade Master 2 3
16 scuko Lord Emperor 2 3
17 Yukimura Blade Master 2 3
18 -Death- Lord Emperor 2 3
19 DoNepta Duel Master 2 3
20 TraiBaoX Duel Master 2 2
21 LedoKol High Elf 2 2
22 bahamut Grand Master 2 2
23 ToxicMom High Elf 1 2
24 Kaido Blade Master 1 2
25 VENOM Duel Master 1 2
26 -14KapaT- Lord Emperor 1 2
27 Gandalf Grand Master 1 2
28 Extreme Blade Master 1 2
29 -ZHO- Duel Master 1 2
30 KuRankVN High Elf 1 2
31 tehniQ Blade Master 1
32 zohhan Grand Master 1
33 PhanJaayBi Grand Master 1
34 BadBunny Blade Master 1
35 Arm1N Duel Master 1
36 NhinCaiGi High Elf 1
37 Xoai Soul Master 1
38 Korben Duel Master 1
39 Abram Lord Emperor 1
40 BaoHan High Elf 1
41 megaDialga Soul Master 1
42 bySM Soul Master 1
43 Angorag Grand Master 1
44 concac Blade Master 1
45 Shroud High Elf 1
46 SuperDL Dark Lord 1
47 ElyAoki Muse Elf 1