Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Hỗn Nguyên Lâu tầng 6 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 -VanCian- Blade Master 18 15
2 H4Anh Duel Master 7 14
3 Manazine Duel Master 4 13
4 -AlexLion- Blade Master 3 12
5 -Knight- Blade Master 3 11
6 -colobok- High Elf 3 10
7 DLAka2020 Lord Emperor 3 9
8 Mol4 Duel Master 3 8
9 Oliver6789 High Elf 3 7
10 Francisco Blade Master 2 6
11 BiG-Munk Grand Master 2 5
12 BeDangKhoi Blade Master 1 4
13 CsRAY Blade Master 1 3
14 Game4Fun Duel Master 1 3
15 zPlayBoyz Duel Master 1 3
16 PaPaDepZai Grand Master 1 3
17 -GaladrieL High Elf 1 3
18 -3BEPU- High Elf 1 3
19 -VoldeMort Duel Master 1 3
20 SHOXi Duel Master 1 2
21 SoJiSub Blade Knight 1 2
22 Olimpia Magic Gladiator 1 2