Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Hỗn Nguyên Lâu tầng 6 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 TROY -MindBody- Blade Master 6 20 Online
2 TheAce TomCat Blade Master 5 15 Online
3 TROY Phonomania Blade Master 3 14 Online
4 TheAce Retch Grand Master 2 13 Offline
5 TROY -Crystal- Blade Master 1 12 Online
6 StarPers MGFromUkr Duel Master 1 11 Online
7 Mayhem Aenemel Blade Master 1 10 Online
8 TROY -Jumple- High Elf 1 9 Online
9 TROY wopp1k Blade Master 1 8 Online
10 Mayhem GodHead Blade Master 1 7 Online
11 Mayhem -OnlyU- High Elf 1 6 Online