Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Hỗn Nguyên Lâu tầng 6 trong tuần tháng.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 Immortal Grand Master 19 100
2 -Bien- Lord Emperor 5 90
3 theKIDD Lord Emperor 5 80
4 FFarT Blade Master 4 70
5 -Daddy- Grand Master 3 60
6 -BLACK- Grand Master 3 50
7 PRAVAKATOR Blade Master 3 40
8 Doomy Blade Master 2 30
9 Bucknasty Blade Master 2 20
10 Warrior Blade Master 2 10
11 Settler Lord Emperor 2 10
12 NCbeyndzhy Grand Master 2 10
13 MEGAS Lord Emperor 1 10
14 BurgerKing Duel Master 1 10
15 mgJoe Duel Master 1 10
16 whyEz- Lord Emperor 1
17 blondin Grand Master 1
18 CaH9 Grand Master 1
19 XuTMAN Duel Master 1