Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Hỗn Nguyên Lâu tầng 6 trong tuần tháng.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 osadnik Blade Master 18 100
2 -Bonjour- Grand Master 16 90
3 MiaKhalifa High Elf 10 80
4 Bucknasty Blade Master 8 70
5 Wayne Lord Emperor 7 60
6 masyane4ka Grand Master 7 50
7 Insect Duel Master 6 40
8 SAPFIR Blade Master 3 30
9 SkyM Blade Master 3 20
10 FUNERAL Duel Master 3 10
11 -ExPro- Blade Master 3 10
12 -I3adI3oy- Blade Master 3 10
13 -Bien- Lord Emperor 2 10
14 Xymeth Duel Master 2 10
15 Glayd Grand Master 1 10
16 -Whiskey- Lord Emperor 1
17 Mysterio Lord Emperor 1
18 FATALYTY High Elf 1
19 KONUNG Blade Master 1
20 -MooN- Grand Master 1
21 Mercurial Duel Master 1
22 Prodigy Blade Master 1
23 Warrior Blade Master 1
24 -Bear- Blade Master 1
25 GoldenFLY High Elf 1
26 Ramzes666 Grand Master 1
27 ForWarD Grand Master 1