Xếp hạng
Master Origin Mega Empire Deus Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Hỗn Nguyên Lâu tầng 6 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 -MaLdiTo- Blade Master 15 20
2 SkyM Blade Master 9 15
3 Quee Lord Emperor 4 14
4 SAPFIR Blade Master 3 13
5 -Dark- Duel Master 3 12
6 Lebovsky High Elf 3 11
7 -BOSS-- Duel Master 2 10
8 INKOGNITO Grand Master 2 9
9 -I3adI3oy- Blade Master 2 8
10 Vsadnik Blade Knight 1 7
11 -Bonjour- Grand Master 1 6
12 -Bear- Blade Master 1 5
13 blondin Grand Master 1 4
14 Player Grand Master 1 3
15 -SrGustavo Lord Emperor 1 3
16 -MaLakas- Blade Master 1 3
17 Alkawonok Grand Master 1 3
18 Ouch Lord Emperor 1 3
19 -EMIGRANT- Lord Emperor 1 3