Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Hỗn Nguyên Lâu tầng 6 trong tuần tháng.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 -Crazy- Blade Master 106 100
2 MEGAS Lord Emperor 81 90
3 SAPFIR Blade Master 57 80
4 Berzloy Blade Master 38 70
5 Bucknasty Blade Master 34 60
6 prozet Duel Master 25 50
7 BurgerKing Duel Master 25 40
8 ATALANTA High Elf 25 30
9 eminem Grand Master 17 20
10 -Bien- Lord Emperor 13 10
11 -Gordex- Lord Emperor 10 10
12 B1ACK Grand Master 10 10
13 KpeMeHb Blade Master 9 10
14 GoodNight Grand Master 8 10
15 -aNOTher- Grand Master 7 10
16 npeLecTb Lord Emperor 7
17 Bonnie High Elf 7
18 Hearts Grand Master 6
19 Igorjan Blade Master 5
20 Rong Duel Master 5
21 OzzZ Duel Master 5
22 Apec Blade Knight 5
23 OzzzY Lord Emperor 5
24 osadnik Blade Master 4
25 gradusnik Lord Emperor 4
26 Morph Lord Emperor 3
27 -OMG-WTF- Lord Emperor 3
28 -Deadora- High Elf 3
29 Kataleea High Elf 3
30 KOOTEEK Blade Master 3
31 -AMYR- Blade Master 3
32 Dumitra High Elf 3
33 SkyM Blade Master 3
34 -RamzeS- Lord Emperor 3
35 against Blade Master 3
36 Cherpik Blade Master 2
37 -Sp0on Lord Emperor 2
38 -iBOSS- Grand Master 2
39 -Daddy- Grand Master 2
40 Clyde Blade Master 2
41 Zanyda Lord Emperor 2
42 DONI Soul Master 2
43 Odal Lord Emperor 1
44 Krimskiu Grand Master 1
45 -TukTak- Blade Master 1
46 -inslde Duel Master 1
47 Greta High Elf 1
48 mgJoe Duel Master 1
49 Quant Lord Emperor 1
50 -KOKOH- High Elf 1
51 Sunset Lord Emperor 1
52 BienYen Grand Master 1
53 -Cue- Grand Master 1
54 Azzazell Grand Master 1
55 -Gavr- Blade Master 1
56 AlakAzAM Grand Master 1
57 KabbaL Lord Emperor 1
58 -diez- Blade Master 1
59 -nCuXomuK- Lord Emperor 1
60 Kurator Magic Gladiator 1
61 SRT8 Blade Master 1
62 Abiona High Elf 1
63 TheHawk Duel Master 1
64 KaMuKag3e Grand Master 1
65 WhiteMan Lord Emperor 1
66 FedjaKvas High Elf 1
67 Omega6 High Elf 1
68 YenBien Duel Master 1
69 tatski Grand Master 1
70 Kenda High Elf 1