Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Hỗn Nguyên Lâu tầng 6 trong tuần tháng.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 -YEET- Grand Master 113 100
2 ATALANTA High Elf 57 90
3 Mashuna Blade Master 37 80
4 SAPFIR Blade Master 26 70
5 inside Duel Master 26 60
6 FFarT Blade Master 18 50
7 -Alpine- Blade Master 15 40
8 FedjaKvas High Elf 14 30
9 Gutts Blade Master 14 20
10 -Daddy- Grand Master 12 10
11 Krimskiu Grand Master 10 10
12 FATALYTY High Elf 10 10
13 bagamol High Elf 8 10
14 --Mutilate Grand Master 8 10
15 Arow Grand Master 7 10
16 Nisha Grand Master 7
17 -ZS- Lord Emperor 7
18 -Bap4yH- Lord Emperor 5
19 -hardez Blade Master 5
20 PRAVAKATOR Blade Master 5
21 Doomy Blade Master 4
22 SkyM Blade Master 4
23 Warrior Blade Master 4
24 BurgerKing Duel Master 3
25 -SunRise- Duel Master 3
26 Zanyda Lord Emperor 3
27 Politico Soul Master 3
28 blondin Grand Master 3
29 MupOk Grand Master 3
30 -NeZoX- Lord Emperor 3
31 -Redh0rse- Lord Emperor 2
32 -TuMoH- Duel Master 2
33 JorjiK Grand Master 2
34 Nevergotmy Duel Master 2
35 Nevergot Grand Master 2
36 Abiona High Elf 2
37 MiaKhalifa High Elf 2
38 CyCJluk Grand Master 2
39 -6paToK- Lord Emperor 2
40 OzzzY Lord Emperor 2
41 BL1ZZARD Grand Master 2
42 Ovak Grand Master 2
43 Malibu-Inc Duel Master 2
44 SappOro High Elf 2
45 Brazzers Blade Master 2
46 SLaSHeR Magic Gladiator 2
47 Berzloy Duel Master 1
48 Bucknasty Blade Master 1
49 mixpal Lord Emperor 1
50 -OkyHb- Lord Emperor 1
51 MukcTypKa Duel Master 1
52 LastHope High Elf 1
53 -LiTMaN- Grand Master 1
54 Bagira High Elf 1
55 Nancy High Elf 1
56 Andra High Elf 1
57 GoodEvil Grand Master 1
58 AsikMG Duel Master 1
59 Resonance Lord Emperor 1
60 -Akara- Dark Lord 1
61 Huntress High Elf 1
62 -ANTIHYPE- Blade Master 1
63 whyEz- Lord Emperor 1
64 Jorj Lord Emperor 1
65 -z1- Duel Master 1
66 ivaiva Soul Master 1
67 Anybody Lord Emperor 1
68 SEVER Soul Master 1
69 -k0FFe- Grand Master 1
70 MoEFOOX Soul Master 1
71 EXISTEDNEV Magic Gladiator 1
72 thaIl Duel Master 1
73 IdoMyBest High Elf 1
74 ukureni1 Soul Master 1
75 1hennessy1 Blade Master 1
76 omadonex Grand Master 1