Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Hỗn Nguyên Lâu tầng 6 trong tuần tháng.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 -Unknown- Grand Master 79 100
2 SkyM Blade Master 74 90
3 ATALANTA High Elf 39 80
4 Odal Lord Emperor 38 70
5 -ExPro- Blade Master 34 60
6 Quee Lord Emperor 29 50
7 FUNERAL Duel Master 23 40
8 camom Soul Master 21 30
9 GoldenFLY High Elf 18 20
10 0riole Blade Master 18 10
11 Prodigy Blade Master 17 10
12 -I3adI3oy- Blade Master 16 10
13 KONUNG Blade Master 13 10
14 -Mope- Lord Emperor 12 10
15 camom Soul Master 12 10
16 Chief Lord Emperor 11
17 MoonCat High Elf 10
18 -Dark- Duel Master 9
19 thaIl Duel Master 8
20 JohnSNOW Duel Master 8
21 -6paToK- Lord Emperor 7
22 SAPFIR Blade Master 6
23 FATALYTY High Elf 5
24 Esdeath Lord Emperor 5
25 KillShot High Elf 4
26 Bucknasty Blade Master 4
27 PRAVAKATOR Blade Master 4
28 asKe Grand Master 4
29 Aika36 Grand Master 4
30 WhatAHell Grand Master 3
31 Morph Lord Emperor 3
32 -Bonjour- Grand Master 3
33 Deutscher Duel Master 3
34 Mangalor Grand Master 3
35 -SrGustavo Lord Emperor 3
36 KitaEE High Elf 3
37 KapguHaJI Grand Master 3
38 rpbl3yH Grand Master 3
39 CyCJluk Grand Master 2
40 Skorp Blade Master 2
41 -SunRise- Duel Master 2
42 Chemp Blade Master 2
43 Oriole Blade Knight 2
44 KoronaVIR Duel Master 2
45 MEGAS Lord Emperor 1
46 -Daddy- Grand Master 1
47 gradusnik Lord Emperor 1
48 -Bien- Lord Emperor 1
49 Wili Lord Emperor 1
50 OzzZ Duel Master 1
51 -Ego1st- Duel Master 1
52 Player Grand Master 1
53 Manneken Blade Master 1
54 KabbaL Lord Emperor 1
55 MnegiNN Blade Master 1
56 6aT9 Blade Master 1
57 mich Lord Emperor 1
58 Ramzes666 Grand Master 1
59 -BOSS-- Duel Master 1
60 XuTMAN Duel Master 1
61 masyane4ka Grand Master 1
62 Aziko Lord Emperor 1
63 Sloth Grand Master 1
64 comandor Duel Master 1
65 OuKiE Grand Master 1
66 AndreyK Lord Emperor 1
67 Vados Muse Elf 1