Xếp hạng
Master Origin Avalon Mega Deus Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Hỗn Nguyên Lâu tầng 6 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 Odal Lord Emperor 13 20
2 -Gufi- Grand Master 12 15
3 Clyde Blade Master 9 14
4 -Unknown- Grand Master 8 13
5 Quee Lord Emperor 6 12
6 Glayd Grand Master 4 11
7 groit Grand Master 4 10
8 SkyM Blade Master 3 9
9 Lebovsky High Elf 3 8
10 FUNERAL Duel Master 2 7
11 -Bear- Blade Master 2 6
12 Time2War Blade Master 2 5
13 Partizanu Blade Master 2 4
14 -V0VASIK- Lord Emperor 2 3
15 Chief Lord Emperor 1 3
16 -Bien- Lord Emperor 1 3
17 KoJIxo3 Blade Master 1 3