Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Hỗn Nguyên Lâu tầng 6 trong tuần tháng.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 -Crazy- Blade Master 43 100
2 FFarT Blade Master 32 90
3 SkyM Blade Master 26 80
4 --KOCMOC-- Blade Master 19 70
5 Bucknasty Blade Master 17 60
6 -inslde Duel Master 14 50
7 Igorjan Blade Master 12 40
8 -Daddy- Grand Master 11 30
9 SAPFIR Blade Master 10 20
10 -FeniXRise Grand Master 10 10
11 -RiN- Blade Master 10 10
12 KoronaVIR Duel Master 8 10
13 MrPer4ik Duel Master 7 10
14 Atreus Duel Master 7 10
15 -ooOps Lord Emperor 5 10
16 Arow Grand Master 5
17 tatski Grand Master 5
18 -Zeus- Lord Emperor 4
19 -OMG-WTF- Lord Emperor 4
20 -Beast- Lord Emperor 4
21 Doomy Blade Master 4
22 GideoN Duel Master 4
23 Clarity High Elf 4
24 RadoMF Grand Master 4
25 OzzZ Duel Master 4
26 milashka Muse Elf 4
27 -KyCb- Duel Master 4
28 Odal Lord Emperor 3
29 -OkyHb- Lord Emperor 3
30 -BLACK- Grand Master 3
31 -MikiMouse Grand Master 3
32 Potatoes Blade Master 3
33 Rong Duel Master 2
34 LastHope High Elf 2
35 -ZZippo- Duel Master 2
36 AlakAzAM Grand Master 2
37 -Wasabi- Blade Master 2
38 MEPJIuH Grand Master 2
39 KaMuKag3e Grand Master 2
40 Kjazis Grand Master 2
41 --DoH Duel Master 2
42 -Virus- Duel Master 2
43 BL1ZZARD Grand Master 2
44 MEGAS Lord Emperor 1
45 -Gordex- Lord Emperor 1
46 Morph Lord Emperor 1
47 BurgerKing Duel Master 1
48 KillShot High Elf 1
49 KpeMeHb Blade Master 1
50 Kataleea High Elf 1
51 Lacrimosa Lord Emperor 1
52 -KuVaLDa- Grand Master 1
53 NyxaiBebru Lord Emperor 1
54 -TuMoH- Duel Master 1
55 -Bien- Lord Emperor 1
56 Bonnie High Elf 1
57 Dumitra High Elf 1
58 Babka High Elf 1
59 Quasar Lord Emperor 1
60 KabbaL Lord Emperor 1
61 Xenomorph- Grand Master 1
62 Kenwood Blade Master 1
63 burzum Lord Emperor 1
64 6paToK Lord Emperor 1
65 OzzzY Lord Emperor 1
66 -Z-L-O- Grand Master 1
67 -DeXoFaN- Blade Master 1
68 Cowboy Duel Master 1
69 YenGettE High Elf 1
70 TyXinh Muse Elf 1
71 Malibu-Inc Duel Master 1
72 MiaKhlifa Muse Elf 1