Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Hỗn Nguyên Lâu tầng 6 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 MU4Life IMO-Saric Blade Master 4 20 Online
2 Facebook Artemis High Elf 2 15 Online
3 Facebook Carnage Blade Master 2 14 Online
4 ELITE st1f Blade Master 1 13 Offline
5 MU4Life -HaiPhong- Duel Master 1 12 Online
6 10fps Mirage High Elf 1 11 Online
7 10fps HellsinG Blade Master 1 10 Online
8 10fps xMyPblN Grand Master 1 9 Online
9 10fps iGoTYoU Blade Master 1 8 Online
10 POLONUS Thorngall Grand Master 1 7 Offline
11 Facebook POSTMALONE Blade Master 1 6 Online