Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Hỗn Nguyên Lâu tầng 6 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 -WOW- Duel Master 5 15
2 Gforce199 Duel Master 5 14
3 Unemployed Duel Master 4 13
4 Whizer Blade Master 3 12
5 norats Lord Emperor 2 11
6 Guarana High Elf 1 10
7 -kam1y- Blade Master 1 9
8 -Paco- Lord Emperor 1 8
9 -Invoker- Grand Master 1 7
10 -Aluf- Lord Emperor 1 6
11 EternaL Lord Emperor 1 5
12 LordMagi Lord Emperor 1 4