Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Hỗn Nguyên Lâu tầng 6 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 GuarD -Hami- Grand Master 5 20 Online
2 GuarD Mirage High Elf 4 15 Online
3 MU4Life -Seven- Duel Master 4 14 Online
4 MU4Life BpyH Duel Master 3 13 Online
5 GuarD HellsinG Blade Master 2 12 Online
6 HOTDOG -HaiPhong- Duel Master 2 11 Offline
7 GuarD warpten Blade Master 2 10 Online
8 ELITE st1f Blade Master 1 9 Online
9 MU4Life -Minami- Grand Master 1 8 Offline
10 MU4Life Sleazy Grand Master 1 7 Online
11 - SaNsEy777 Grand Master 1 6 Online
12 HOTDOG Borris Grand Master 1 5 Online
13 GuarD -Engels- Blade Master 1 4 Offline
14 MU4Life -Ayie- Grand Master 1 3 Online
15 ELITE MrJinn Blade Master 1 3 Online
16 HOTDOG KiLLerEye High Elf 1 3 Online