Xếp hạng
Master Origin Mega Empire Deus Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Hỗn Nguyên Lâu tầng 6 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 Whizer Blade Master 16 20
2 -BadBoyVN- Blade Master 6 15
3 SoulDreams Grand Master 3 14
4 BlueCat Grand Master 2 13
5 IHeineken Duel Master 1 12
6 SmeKerS Blade Master 1 11
7 LIZNA Grand Master 1 10
8 IGrigar2 Grand Master 1 9
9 NeverDie Blade Master 1 8