Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Hỗn Nguyên Lâu tầng 6 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 Whizer Blade Master 23 15
2 BlueCat Grand Master 8 14
3 iphone5s Blade Master 5 13
4 React2 Blade Master 4 12
5 xMUSTANGx Blade Master 3 11
6 IHeineken Duel Master 2 10
7 OKEFINE High Elf 1 9
8 -RaZeR- Lord Emperor 1 8
9 -MR-X- Blade Master 1 7
10 -HateMost- Blade Master 1 6
11 KimoChi- Lord Emperor 1 5
12 Th4tS4uD0i Grand Master 1 4
13 -Timeless- Grand Master 1 3
14 ZoroJuro Lord Emperor 1 3
15 ANUBISs Blade Master 1 3
16 Moorwen Blade Master 1 3
17 -Elentari- High Elf 1 3
18 C4N4B1S Dark Lord 1 3