Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Hỗn Nguyên Lâu tầng 6 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 -WOW- Duel Master 17 15
2 Russel Grand Master 17 14
3 Sapphire High Elf 10 13
4 AnGeL Grand Master 9 12
5 HUGE Blade Master 6 11
6 SeaBass Blade Master 5 10
7 befxke High Elf 5 9
8 MrDuck Duel Master 5 8
9 MrAgressor Duel Master 4 7
10 Whizer Blade Master 4 6
11 MilkyWay High Elf 4 5
12 LadyB High Elf 3 4
13 -Paco- Lord Emperor 3 3
14 RedHairr Duel Master 3 3
15 -AveRa- Grand Master 2 3
16 KENT Grand Master 2 3
17 Alley Blade Master 2 3
18 Tsefey Grand Master 2 3
19 younogd4me Blade Master 2 3
20 sawkag Grand Master 2 3
21 kimzuzu High Elf 2 2
22 Psycho Blade Master 2 2
23 EFF113 Muse Elf 2 2
24 -Mon- Grand Master 2 2
25 MaTuoc High Elf 2 2
26 -Celine Duel Master 1 2
27 Guarana High Elf 1 2
28 MoonCrayzy Grand Master 1 2
29 CTR7 Lord Emperor 1 2
30 MangusT Lord Emperor 1 2
31 TAHK Lord Emperor 1
32 Asakura Lord Emperor 1
33 -n1ce- Grand Master 1
34 -ComeDoz- Lord Emperor 1
35 krown High Elf 1
36 Th4tS4uD0i Grand Master 1
37 -Ethan- Grand Master 1
38 DOMiNATiON Grand Master 1
39 Inquzitor Lord Emperor 1
40 Djubarry Lord Emperor 1
41 Vito Blade Master 1
42 blackMail Grand Master 1
43 KAHTUK Grand Master 1
44 CTaKaH Grand Master 1
45 liran Grand Master 1
46 Kakashi Blade Master 1
47 Cink Duel Master 1
48 kam1y Blade Master 1
49 Strongth0 High Elf 1
50 Advance Soul Master 1
51 TuanKK Grand Master 1