Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Hỗn Nguyên Lâu tầng 6 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 Whizer Blade Master 17 15
2 -HateMost- Blade Master 5 14
3 -HEXE- Grand Master 4 13
4 -HellBoy- Blade Master 3 12
5 -BadBoyVN- Blade Master 1 11
6 SmeKerS Blade Master 1 10
7 -Napoleon- Lord Emperor 1 9
8 -TEAR- Lord Emperor 1 8