Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Hỗn Nguyên Lâu tầng 6 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 -BadBoyVN- Blade Master 15 20
2 MON5TER Blade Master 15 15
3 IHeineken Duel Master 6 14
4 Montana Duel Master 4 13
5 -OG- Duel Master 2 12
6 -HateMost- Blade Master 2 11
7 -Wasabi- Grand Master 2 10
8 xStrongeRx Blade Master 2 9
9 GaoNau Grand Master 1 8
10 kreativ Grand Master 1 7
11 -DesiGn- Grand Master 1 6
12 -Cerberus- Duel Master 1 5
13 -Aluf- Lord Emperor 1 4
14 -Trojan- Duel Master 1 3
15 NeverDie Blade Master 1 3
16 xSTRANGEx Duel Master 1 3
17 -RamzeS- Blade Master 1 3
18 slabyjsyn High Elf 1 3
19 embembels Lord Emperor 1 3