Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Hỗn Nguyên Lâu tầng 6 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 Tribunal Lord Emperor 3 15
2 MON5TER Blade Master 2 14
3 method Grand Master 2 13
4 Bambyla Duel Master 2 12
5 makelove Blade Master 1 11
6 MrPer4ik Duel Master 1 10
7 AMCDollar Blade Master 1 9
8 1000VND Blade Master 1 8
9 ROCCO Blade Master 1 7
10 -VNSmile- Duel Master 1 6