Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Hỗn Nguyên Lâu tầng 6 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 MON5TER Duel Master 9 15
2 Supern0vA High Elf 9 14
3 MrPer4ik Duel Master 5 13
4 MarvelRain Grand Master 3 12
5 -FortiS- Blade Master 3 11
6 ExitDW Grand Master 3 10
7 BaBaQ High Elf 3 9
8 Umasou Duel Master 3 8
9 1stVN-TP Duel Master 2 7
10 Bonjour High Elf 2 6
11 wannaCRY Lord Emperor 2 5
12 jostko Blade Master 2 4
13 NaNi High Elf 2 3
14 Destroyer Duel Master 2 3
15 SSSRank Dark Lord 2 3
16 -BrainOFF- Grand Master 1 3
17 BorisJNS Lord Emperor 1 3
18 method Grand Master 1 3
19 ABOBUS Blade Master 1 3
20 1stVN-Thai Blade Master 1 2
21 -DeeZer- Grand Master 1 2
22 Kardashian High Elf 1 2
23 EVRO Lord Emperor 1 2
24 SRT8 Blade Master 1 2
25 Cutie High Elf 1 2
26 makelove Blade Master 1 2
27 nord1k Grand Master 1 2
28 Pluie Grand Master 1 2
29 MangusT Lord Emperor 1 2
30 urwis High Elf 1 2
31 1stVN-GT Duel Master 1
32 eptaa Duel Master 1
33 ZADROT Duel Master 1
34 Tomahawk Lord Emperor 1
35 bogymaaan High Elf 1
36 UnnameD Magic Gladiator 1