Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Hỗn Nguyên Lâu tầng 6 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 -KOCMOC- Blade Master 8 15
2 DarkDream Duel Master 6 14
3 -GGWP- Blade Master 4 13
4 -LOL- Lord Emperor 3 12
5 RadoMF Grand Master 3 11
6 MisterEn Grand Master 2 10
7 MrPer4ik Duel Master 2 9
8 z0lik Grand Master 2 8
9 NyxaiBebru Lord Emperor 2 7
10 -Happy- Blade Master 2 6
11 -ExPro- Blade Master 2 5
12 -Wasabi- Blade Master 2 4
13 Alpha Grand Master 1 3
14 Babka High Elf 1 3
15 BlessedEE High Elf 1 3
16 markanduk Blade Master 1 3
17 -cTpAx- Blade Master 1 3
18 NeSS Duel Master 1 3
19 Macri High Elf 1 3