Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Hỗn Nguyên Lâu tầng 6 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 ZurkaS Beasty Grand Master 20 20 Online
2 M1RAGE Ninja Grand Master 16 15 Online
3 Black Beelzebub Grand Master 15 14 Online
4 M1RAGE XaCaH2007 Grand Master 14 13 Online
5 ZurkaS pinq Duel Master 12 12 Online
6 ViNaTaBa Hanis Duel Master 10 11 Online
7 CityBoy FangXongTe Grand Master 9 10 Online
8 meow DissonanSe Grand Master 8 9 Online
9 Loli SmSely Grand Master 6 8 Online
10 ROFL ROFL Grand Master 6 7 Online
11 DamVoMom GSM512 Duel Master 5 6 Online
12 Anchors abc123 Grand Master 4 5 Online
13 meow ShreddeR Grand Master 4 4 Online
14 meow BKBK Blade Master 4 3 Online
15 M1RAGE N9KT Grand Master 4 3 Online
16 M1RAGE Veser High Elf 4 3 Online
17 VanguarD Nobo Blade Master 3 3 Offline
18 Black Rabbit High Elf 3 3 Online
19 ZurkaS Smolder Lord Emperor 3 3 Online
20 HISPANIC Nnyx Grand Master 3 2 Online
21 OLDNORDS Wicked Grand Master 2 2 Online
22 VanguarD Packman Duel Master 2 2 Online
23 Fire August Grand Master 2 2 Online
24 meow cless High Elf 2 2 Online
25 CityBoy Tommyy Grand Master 2 2 Online
26 INFINITY ZhurekK Grand Master 2 2 Online
27 Anchors Kicker Grand Master 2 2 Online
28 VanguarD pewpew Grand Master 2 2 Online
29 ZurkaS Athena1 High Elf 2 2 Online
30 Requiem femboy Duel Master 2 2 Offline
31 CityBoy Hammer Blade Master 2 Online
32 PREVAIL woeful High Elf 1 Online
33 ZurkaS Scof1eld Grand Master 1 Online
34 ZurkaS MrFuho Blade Master 1 Online
35 CityBoy makelove Blade Master 1 Online
36 meow KAZINO Duel Master 1 Online
37 ZurkaS tuky Duel Master 1 Online
38 meow Helldiver Lord Emperor 1 Online
39 VanguarD ValidName Grand Master 1 Online
40 VanguarD Zaruba High Elf 1 Offline
41 DamVoMom ThaiMG Duel Master 1 Online
42 meow SteelEggs Duel Master 1 Online
43 Sharks Scatter Grand Master 1 Online
44 Anchors APTBNORAQs High Elf 1 Online
45 meow BeZuMeC Grand Master 1 Online
46 Loli ChunzZ Grand Master 1 Online
47 ZurkaS LowSkillL Soul Master 1 Offline
48 CityBoy BlackStone Grand Master 1 Online
49 ZurkaS HangLee High Elf 1 Online
50 VIcious BENJAMEN Grand Master 1 Online
51 M1RAGE Goodge Duel Master 1 Online
52 Flash dramenbeis High Elf 1 Offline
53 OLDNORDS MACARENA High Elf 1 Online
54 ZurkaS KakasPikuc Grand Master 1 Online
55 Unsolved What Grand Master 1 Online
56 M1RAGE Pupik Grand Master 1 Online
57 VanguarD jaVa Grand Master 1 Online
58 ZurkaS Kiwi Lord Emperor 1 Online
59 CityBoy zBaoBao Duel Master 1 Online
60 Anchors zmaN Duel Master 1 Online
61 ZurkaS jenjik Muse Elf 1 Online
62 DOEDAEM BUDKA Blade Master 1 Online
63 ZurkaS jimb9 Blade Master 1 Offline
64 ViNaTaBa DWizard Grand Master 1 Online
65 Panda BADxPANDA Grand Master 1 Offline
66 ZurkaS TURK Grand Master 1 Online
67 meow Arrow High Elf 1 Offline
68 CityBoy xPhixLongx Soul Master 1 Online
69 meow scuko Lord Emperor 1 Online
70 MaMen KySy Blade Master 1 Online
71 HISPANIC Dwight Grand Master 1 Online
72 - Kiss Dark Lord 1 Online
73 ViNaTaBa CRAVEN Grand Master 1 Online
74 Plus13 Devilman Blade Master 1 Offline
75 MasterYi Dopamine Muse Elf 1 Online