Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Hỗn Nguyên Lâu tầng 6 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 ZurkaS Beasty Grand Master 11 20 Online
2 ZurkaS Zloy Blade Master 8 15 Online
3 HISPANIC Dwight Grand Master 8 14 Online
4 - hunter20 Duel Master 7 13 Offline
5 FairPlay Smile Grand Master 5 12 Offline
6 Madness Walle Grand Master 5 11 Offline
7 ZurkaS Badluck Lord Emperor 4 10 Offline
8 Plus84 ValidNamee Blade Master 4 9 Online
9 ZurkaS pinq Duel Master 3 8 Online
10 PlayVNTB TruongLang Grand Master 3 7 Online
11 ZurkaS woeful High Elf 3 6 Online
12 MaMen KySy Blade Master 3 5 Online
13 ZurkaS Shinobi Blade Master 2 4 Online
14 ZurkaS Kadgar Blade Master 2 3 Online
15 Ghosts neistovyy- Blade Master 2 3 Online
16 PlayVNTB puerchik Lord Emperor 2 3 Online
17 CityBoy DWizard Grand Master 2 3 Online
18 GreyWolf 1stMonter Lord Emperor 2 3 Offline
19 - -MeTao- Blade Master 1 3 Offline
20 ZurkaS tuky Duel Master 1 2 Online
21 ZurkaS KPacoTka High Elf 1 2 Online
22 GreyWolf EFLxLAWx High Elf 1 2 Online
23 Madness Pumba High Elf 1 2 Offline
24 MUTED ATREXA High Elf 1 2 Online
25 Plus84 -ais- Grand Master 1 2 Online
26 Loli chipuka Blade Master 1 2 Online
27 pls10kk BADxPANDA Grand Master 1 2 Offline
28 HISPANIC DaveX Grand Master 1 2 Online
29 S1LENCE KikarsLV Duel Master 1 2 Online
30 S1LENCE Drunken2 Grand Master 1 2 Online
31 Madness etnies Lord Emperor 1 Online
32 GreyWolf Ramus High Elf 1 Online
33 S1LENCE ChunzZ Grand Master 1 Online
34 S1LENCE Shender Blade Master 1 Offline
35 MaMen KhongCoTen Grand Master 1 Online
36 - Supreme Grand Master 1 Offline
37 - Egoiste Duel Master 1 Offline
38 - XGrandX Soul Master 1 Online
39 - Dirisha Dark Lord 1 Online
40 CYBER TroN Blade Master 1 Online
41 GreyWolf Glynsalor High Elf 1 Online