Xếp hạng
Master Origin Mega Empire Deus Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Hỗn Nguyên Lâu tầng 6 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 MON5TER Blade Master 25 20
2 AMCDollar Blade Master 11 15
3 -OG- Duel Master 7 14
4 WkeT Lord Emperor 7 13
5 -King- Blade Master 2 12
6 ElProblema Grand Master 1 11
7 -shunter- Duel Master 1 10
8 1000VND Blade Master 1 9
9 ava7anche Grand Master 1 8
10 Absolut Duel Master 1 7
11 LalLKA Lord Emperor 1 6
12 BlackWolf Grand Master 1 5
13 Zill2 Grand Master 1 4
14 r41z Duel Master 1 3
15 DiMoNi4 Grand Master 1 3
16 -BiGBoSS- Lord Emperor 1 3