Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Hỗn Nguyên Lâu tầng 6 trong tuần tháng.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 -CannibaL- Blade Master 13 100
2 Guron Grand Master 11 90
3 -MangusT- Grand Master 10 80
4 -MAWINA- High Elf 4 70
5 -Nalla- Lord Emperor 3 60
6 BaJleT Grand Master 3 50
7 jaka4ajusj Blade Master 3 40
8 PROTON Grand Master 2 30
9 Promitei Grand Master 2 20
10 -KOMATOZ- Blade Master 1 10
11 Suflen Grand Master 1 10
12 -RK- Duel Master 1 10
13 Wit4her Grand Master 1 10
14 aravak2 Magic Gladiator 1 10
15 Gaiut High Elf 1 10