Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Hỗn Nguyên Lâu tầng 6 trong tuần tháng.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 -MangusT- Grand Master 104 100
2 -CannibaL- Blade Master 104 90
3 -Owner- Blade Master 89 80
4 ManHunTsoN Lord Emperor 37 70
5 -Vityshka- Blade Master 32 60
6 Defenderon Blade Master 23 50
7 DeniM Grand Master 19 40
8 BaJleT Grand Master 17 30
9 -Gaga- Grand Master 11 20
10 PlegaceSM Grand Master 11 10
11 Elcatrazz High Elf 10 10
12 Zverj Lord Emperor 10 10
13 PlegaceGM Grand Master 10 10
14 noKeMowKa Duel Master 7 10
15 Rivain Grand Master 7 10
16 PlegaceSM Grand Master 6
17 L0Rdddd Lord Emperor 5
18 -Shameles- Lord Emperor 4
19 PIKICA Grand Master 4
20 MAYBAX Lord Emperor 4
21 HermesMG Duel Master 4
22 HuggyWuggy Lord Emperor 4
23 HeraldDL Lord Emperor 4
24 kotDL Lord Emperor 3
25 Kalhun Grand Master 3
26 Moonlord Grand Master 3
27 Agr3ssoR Grand Master 3
28 Promitei Grand Master 2
29 TribiT Blade Master 2
30 GauPi Duel Master 2
31 ThuyAn Blade Master 2
32 Elevant Blade Master 2
33 koldyyn Grand Master 2
34 Antimatter Blade Master 2
35 GOLEAF Grand Master 2
36 Darkstarrr High Elf 2
37 PROTON Grand Master 1
38 --ALF-- Blade Master 1
39 -Hex- Lord Emperor 1
40 MrBoogie Duel Master 1
41 Pipka88 Grand Master 1
42 Deduwka Lord Emperor 1
43 -Lui- Lord Emperor 1
44 Leito13 Duel Master 1
45 -Arma- Duel Master 1
46 -bEhitEk- Blade Master 1
47 bkkkk Blade Master 1
48 -ShpioN- Lord Emperor 1
49 DeezNuts Grand Master 1
50 PREDATTOR Lord Emperor 1
51 KTOOFOS Blade Master 1
52 -Compadre- Grand Master 1
53 ArchiGM Soul Master 1
54 xIDeadlyIx Blade Master 1
55 --SamsoN-- Blade Master 1
56 SannyClay Duel Master 1
57 lKRAYTENl Soul Master 1
58 LLlyJl3p Duel Master 1
59 Saifer777 Grand Master 1
60 Cepheus Soul Master 1
61 Appologize Soul Master 1
62 VinhNguyen Duel Master 1
63 Exciter686 Soul Master 1