Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Hỗn Nguyên Lâu tầng 6 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 -Vityshka- Blade Master 26 20
2 -MangusT- Grand Master 24 15
3 aanc Grand Master 7 14
4 GauPi Duel Master 7 13
5 -CannibaL- Blade Master 6 12
6 -Ghost- Blade Master 6 11
7 Wertyxa Grand Master 3 10
8 -Marko- Blade Master 2 9
9 -KOMATOZ- Blade Master 2 8
10 maliw Grand Master 2 7
11 -Kadorr- Blade Master 2 6
12 LLlyJl3p Duel Master 2 5
13 CodBoss Grand Master 2 4
14 ThienTang Duel Master 2 3
15 -Cepriu- Lord Emperor 2 3
16 Pupsik24 High Elf 2 3
17 -TheEagle- Duel Master 1 3
18 --X-A-M-- Duel Master 1 3
19 -Gibon- Lord Emperor 1 3
20 Coldzera High Elf 1 2
21 WhYb Duel Master 1 2
22 BlackDjek Grand Master 1 2
23 -Rover- Grand Master 1 2
24 Holidays Lord Emperor 1 2
25 -npu3pak- Blade Master 1 2
26 -FurSeal- High Elf 1 2
27 -MarginaL- Grand Master 1 2
28 Gherald Blade Master 1 2
29 Kripp Duel Master 1 2