Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Hỗn Nguyên Lâu tầng 6 trong tuần tháng.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 -Reload- Blade Master 81 100
2 -Vityshka- Blade Master 72 90
3 -Compadre- Grand Master 31 80
4 -BierKiII- Blade Master 26 70
5 -TheEagle- Duel Master 20 60
6 Defenderon Blade Master 17 50
7 TUZ777 Blade Master 17 40
8 ninja01 Duel Master 16 30
9 Zyth Grand Master 16 20
10 aanc Grand Master 14 10
11 -KOMAXAN- Blade Master 14 10
12 -Snickers- Grand Master 11 10
13 -Saifer- Grand Master 11 10
14 DLApec Lord Emperor 10 10
15 PROTON Grand Master 8 10
16 ShadeWar Grand Master 7
17 DeezNuts Grand Master 6
18 -Weeknd- Lord Emperor 5
19 Elcatrazz High Elf 4
20 wu-shu Lord Emperor 4
21 FORPOST Lord Emperor 4
22 -MangusT- Grand Master 3
23 -Zero- Blade Master 3
24 NATURINO Grand Master 3
25 LLlyJl3p Duel Master 3
26 L0Rdddd Lord Emperor 3
27 koldyyn Grand Master 3
28 kaktys1943 High Elf 3
29 Mult9wka Grand Master 2
30 -Gibon- Lord Emperor 2
31 Clyde Duel Master 2
32 PeterCheff Lord Emperor 2
33 esceng12 Grand Master 2
34 BladeUA Blade Master 2
35 Dominusic Duel Master 2
36 Homelander Lord Emperor 2
37 Kalyr Duel Master 2
38 CuBinhg1 Muse Elf 2
39 -Poseydon- Grand Master 1
40 --X-A-M-- Duel Master 1
41 -Hex- Lord Emperor 1
42 WeedTheme Blade Master 1
43 -Z-X-C- Lord Emperor 1
44 WhYb Duel Master 1
45 -EpiL- Blade Master 1
46 HubLaa Blade Master 1
47 ThuyAn Blade Master 1
48 -Fate- Duel Master 1
49 TimotiSM Grand Master 1
50 3AKOH Blade Master 1
51 LgOd Grand Master 1
52 BandiTs Blade Master 1
53 -S-K-Y- Lord Emperor 1
54 BmPsIx Grand Master 1
55 POCO Duel Master 1
56 -Devil- Blade Master 1
57 MexHo Grand Master 1
58 -Bunny- Grand Master 1
59 DontFAQ Magic Gladiator 1
60 DomiSM Soul Master 1
61 SVIWENIK Grand Master 1
62 Ripple Grand Master 1
63 Anky High Elf 1
64 seychelles Lord Emperor 1
65 Borziy Grand Master 1