Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Hỗn Nguyên Lâu tầng 6 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 Alliance -Vityshka- Blade Master 17 20 Offline
2 NoxY -MangusT- Grand Master 10 15 Online
3 Reunion Zeus Lord Emperor 5 14 Offline
4 Alliance Knyazz Grand Master 5 13 Offline
5 Reunion -Gibon- Lord Emperor 4 12 Offline
6 Alliance -Nazgul- Lord Emperor 4 11 Online
7 - -KhanhVan- Blade Master 3 10 Offline
8 Reunion -Bo- Lord Emperor 3 9 Offline
9 RusRiga KAPRIZ Lord Emperor 3 8 Online
10 Reunion -Bchar- Blade Master 2 7 Offline
11 Alliance Darkstarrr High Elf 2 6 Offline
12 Alliance RedWhite Grand Master 2 5 Online
13 NoxY aanc Grand Master 1 4 Online
14 KUCJIUJ -LABRADOR- Duel Master 1 3 Online
15 BLESSED sieraSM Grand Master 1 3 Offline
16 Reunion -Hex- Lord Emperor 1 3 Offline
17 Alliance -Kadorr- Blade Master 1 3 Online
18 Reunion -EpiL- Blade Master 1 3 Offline
19 - ONIKS Grand Master 1 3 Offline