Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Hỗn Nguyên Lâu tầng 6 trong tuần tháng.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 -CannibaL- Blade Master 108 100
2 -MangusT- Grand Master 88 90
3 -MAWINA- High Elf 58 80
4 Guron Grand Master 52 70
5 Plan-B Grand Master 20 60
6 -Vityshka- Blade Master 14 50
7 danidy Blade Master 13 40
8 PROTON Grand Master 11 30
9 -Nalla- Lord Emperor 11 20
10 SlyBoots Lord Emperor 6 10
11 PercyJack Duel Master 6 10
12 ---Hex--- Lord Emperor 5 10
13 Deduwka Lord Emperor 5 10
14 --JuRzAn-- Grand Master 4 10
15 haot1c High Elf 4 10
16 Goooogle Soul Master 3
17 --Kpe4eT-- Lord Emperor 2
18 Buckapek Blade Master 2
19 TeseJ Grand Master 2
20 DeniM Grand Master 2
21 KabuL Grand Master 2
22 BmPsIx Soul Master 2
23 NaMsHuD Lord Emperor 2
24 -Deeprise- Lord Emperor 1
25 DooMSlayeR Lord Emperor 1
26 -KoCTb- Blade Master 1
27 NIKOLAS23 Grand Master 1
28 -Buldozer- Lord Emperor 1
29 zmejka Grand Master 1
30 MrBoogie Duel Master 1
31 DajaVu High Elf 1
32 -TheEagle- Duel Master 1
33 RIDDIKSA Muse Elf 1
34 SalaMoon Lord Emperor 1
35 -RiKoWET- High Elf 1
36 -ShpioN- Lord Emperor 1
37 ArmenDav Blade Master 1
38 Izumrudik High Elf 1
39 JIAMEP Grand Master 1
40 BLACKmagik Grand Master 1
41 SilverRain Blade Master 1
42 1970 Grand Master 1
43 -Compadre- Grand Master 1
44 Triadaa Lord Emperor 1
45 mgmgmgmg Magic Gladiator 1
46 vol6ebnik Grand Master 1
47 Wertyxa Grand Master 1
48 Poseudon Blade Master 1
49 VietNamPC High Elf 1
50 Natashami High Elf 1
51 XoJloD Grand Master 1
52 Amas Grand Master 1
53 SunnyCIay Grand Master 1