Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Hỗn Nguyên Lâu tầng 6 trong tuần tháng.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 -MangusT- Grand Master 95 100
2 Guron Grand Master 60 90
3 -CannibaL- Blade Master 57 80
4 Clyde Duel Master 35 70
5 Felrage Blade Master 32 60
6 PROTON Grand Master 16 50
7 -Nalla- Lord Emperor 15 40
8 DeniM Grand Master 15 30
9 FunnyBunny Grand Master 14 20
10 -Buldozer- Lord Emperor 11 10
11 Lamborhini Blade Master 10 10
12 Joske Lord Emperor 10 10
13 PIKICA Grand Master 9 10
14 TRASHREZJj Grand Master 8 10
15 MasterG Lord Emperor 7 10
16 ThuyAn Blade Master 7
17 -Demos- Blade Master 6
18 -KOMATOZ- Blade Master 6
19 -Cocaine- Duel Master 6
20 Triadaa Lord Emperor 6
21 Buckapek Blade Master 5
22 CEMOQ Duel Master 5
23 -X-A-M- Grand Master 4
24 Mult9wka Grand Master 4
25 Legion4503 Blade Master 4
26 -MAWINA- High Elf 3
27 -Kristoff- Duel Master 3
28 -Vityshka- Blade Master 3
29 nogoHok Blade Master 3
30 nepcuk4 Lord Emperor 3
31 -Hanzo- Lord Emperor 2
32 -KoCTb- Blade Master 2
33 -Endless- Blade Master 2
34 danidy Blade Master 2
35 Yennefer High Elf 2
36 smDMG Grand Master 2
37 aravak1 Soul Master 2
38 aravak2 Magic Gladiator 2
39 Janissary Blade Master 2
40 NATURINO Grand Master 2
41 Irwin Blade Master 2
42 karadyk Dark Lord 1
43 ACCA Duel Master 1
44 -Diablo- Duel Master 1
45 Rostov-don Blade Master 1
46 sieraSM Grand Master 1
47 -Cobra- High Elf 1
48 Ypss Grand Master 1
49 MotoBloks Lord Emperor 1
50 -Shameles- Lord Emperor 1
51 BaJleT Grand Master 1
52 -TheEagle- Duel Master 1
53 Frida High Elf 1
54 MAKENNA Blade Master 1
55 e6i6a Lord Emperor 1
56 Samozvanka High Elf 1
57 -RK- Duel Master 1
58 sinelf High Elf 1
59 krot33 Duel Master 1
60 ZoLTaN Grand Master 1
61 blbl Grand Master 1
62 Scorp5781 Grand Master 1
63 dlXAH Lord Emperor 1
64 Nils04 Lord Emperor 1
65 --FoFaN-- Grand Master 1
66 -Compadre- Grand Master 1
67 SannyClay Duel Master 1
68 Jewface Blade Knight 1
69 -CauTioN- Grand Master 1
70 Madbox Lord Emperor 1
71 TromCho Soul Master 1
72 Gaiut High Elf 1
73 -Devil- Blade Master 1
74 -Odin- Duel Master 1
75 BiThoi High Elf 1
76 BiBoThoi Muse Elf 1
77 lastwish High Elf 1
78 roti02 Dark Lord 1
79 Lackyyyy Grand Master 1
80 Rengoku Soul Master 1
81 ECTb Duel Master 1
82 ctapocta Soul Master 1
83 beinable Lord Emperor 1