Xếp hạng
Master Origin Mega Empire Deus Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Hỗn Nguyên Lâu tầng 6 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 Tendi Grand Master 24 20
2 -Just- Duel Master 9 15
3 ROGxDW Grand Master 7 14
4 karlsen Blade Master 6 13
5 -IS-AION Blade Master 5 12
6 PoisoN Grand Master 4 11
7 BonBon Duel Master 4 10
8 -Death- Blade Master 4 9
9 N9SH Grand Master 4 8
10 79-EvilGod Duel Master 4 7
11 Memphis High Elf 3 6
12 Crusher Blade Master 3 5
13 Gojo Grand Master 3 4
14 -ahoj Grand Master 3 3
15 -QuanVu- Blade Master 2 3
16 -ConKuUnU- Blade Master 2 3
17 Nobody Blade Master 2 3
18 Crypto Blade Master 2 3
19 -IS-LOVE Duel Master 2 3
20 Balenciaga Blade Master 2 2
21 -Stee477 Duel Master 2 2
22 -atack- Grand Master 2 2
23 Beer High Elf 2 2
24 SNICKERS Lord Emperor 2 2
25 Ynochka Duel Master 2 2
26 GUCCIGANG Blade Master 1 2
27 NSFW Duel Master 1 2
28 TheHope Lord Emperor 1 2
29 Wezmiolem Grand Master 1 2
30 dsquared2 Grand Master 1 2
31 clickbait Grand Master 1
32 8888 Grand Master 1
33 Garp Grand Master 1
34 Extase Lord Emperor 1
35 -IvErSoN- Grand Master 1
36 Gogi Grand Master 1
37 Cosmos Blade Master 1
38 BinVN Duel Master 1
39 IS-HeRroVN Blade Master 1
40 MagusPuPs Duel Master 1
41 -Skeleton- Grand Master 1
42 pinch Grand Master 1
43 Proximo Duel Master 1
44 PeTerPan Blade Master 1
45 anaphema Duel Master 1
46 aggro Duel Master 1
47 yeu1nguoi Grand Master 1
48 Topaz Duel Master 1
49 Junio Soul Master 1