Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Hỗn Nguyên Lâu tầng 6 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 UnnameD Grand Master 14 15
2 -NhatRi- Grand Master 9 14
3 aesthetic Duel Master 6 13
4 HaruNaga Grand Master 6 12
5 PoisoN Grand Master 6 11
6 TopDogZZ Grand Master 5 10
7 Whis Blade Master 4 9
8 Beasty Grand Master 3 8
9 36Coffee Duel Master 3 7
10 FLATRA Lord Emperor 3 6
11 clickbait Grand Master 3 5
12 CAMOCBAJI Duel Master 2 4
13 moCbKa Grand Master 2 3
14 79EvilGod Duel Master 2 3
15 JayGT Blade Master 2 3
16 NSFW Duel Master 2 3
17 AKUMA Lord Emperor 2 3
18 Shizuka Duel Master 2 3
19 fant1k Blade Master 2 3
20 -CeLine- Duel Master 1 2
21 ALLMUSTDIE Grand Master 1 2
22 -SCHWARZ- Lord Emperor 1 2
23 FortiS Grand Master 1 2
24 BaoPanda Soul Master 1 2
25 SpringRoll Duel Master 1 2
26 Pinq High Elf 1 2
27 DolboGnom Grand Master 1 2
28 Swandive Blade Master 1 2
29 FoxKiller Lord Emperor 1 2
30 SCARLET Grand Master 1 2
31 Deore Grand Master 1
32 SPELL Grand Master 1
33 Ling Grand Master 1
34 No0p Duel Master 1
35 woeful Grand Master 1
36 Qwizzyxqt High Elf 1
37 TPAKTOP Grand Master 1
38 Lillia Muse Elf 1
39 MGTV Magic Gladiator 1
40 topovich Dark Lord 1
41 xHAKPblTOx Magic Gladiator 1
42 Yaevinn Soul Master 1