Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Hỗn Nguyên Lâu tầng 6 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 12zen MON5TER Blade Master 9 20 Online
2 Buzzz Crypto Blade Master 5 15 Offline
3 Buzzz -BadBoyVN- Blade Master 3 14 Online
4 MSCorp -HaNoi-VN- Blade Master 3 13 Offline
5 Buzzz BladOzito Grand Master 1 12 Online
6 Buzzz Hit-4Fun Blade Master 1 11 Online
7 Buzzz CaMeDeatH Grand Master 1 10 Online
8 GGwp nonJlaBok Duel Master 1 9 Online
9 CHILLv2 wizzy Grand Master 1 8 Offline
10 J4FF Dezargino Duel Master 1 7 Online