Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia sự kiện Lâu Đài Máu tầng 7 nhiều nhất trong tuầntuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Lâu Đài Máu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Tham gia
Bonuses
1 IamSmile Duel Master 63 15
2 -Timeless- Grand Master 22 14
3 420XoXaH Blade Master 20 13
4 Rastinen High Elf 15 12
5 MILITARY Soul Master 14 11
6 AnGeeL Grand Master 13 10
7 shadeUA Grand Master 8 9
8 GanBasta Duel Master 8 8
9 BladShoT Duel Master 8 7
10 -colobok- High Elf 6 6
11 -Cka3- Lord Emperor 5 5
12 HoaSoai High Elf 5 4
13 GentleMan Duel Master 5 3
14 NhinTaoAh Dark Lord 5 3
15 -DevI- Grand Master 4 3
16 hjvgbjhgl Muse Elf 4 3
17 DuongThan Soul Master 4 3
18 saatans Grand Master 4 3
19 zlou Magic Gladiator 4 3
20 Sennator High Elf 4 2
21 Phamond High Elf 3 2
22 -DeviL- Blade Master 3 2
23 ZoXaH Muse Elf 3 2
24 Amnepofigu Lord Emperor 3 2
25 HelpeX Lord Emperor 3 2
26 MikhailSM Grand Master 3 2
27 Liza High Elf 3 2
28 Wolverine Lord Emperor 2 2
29 ACProDL02 Lord Emperor 2 2
30 5GocXoai Lord Emperor 2 2
31 Ovaltine Grand Master 2
32 pohann Grand Master 2
33 dondecox Soul Master 2
34 CxemKa Muse Elf 2
35 moldovanin Soul Master 2
36 KaZooBa Dark Lord 2
37 Cavalryy Magic Gladiator 2
38 Ha4uLe Soul Master 2
39 Vmt01 High Elf 1
40 zPlayBoyz Duel Master 1
41 Glatron Lord Emperor 1
42 -Star- Blade Master 1
43 Fireshot High Elf 1
44 ChamTuuKa Lord Emperor 1
45 tuanha Grand Master 1
46 AdoboGains Grand Master 1
47 GreatKing Lord Emperor 1
48 yuukinu High Elf 1
49 Mr-H Duel Master 1
50 Hintexide Grand Master 1
51 Babie121 High Elf 1
52 anus Dark Lord 1
53 novicegg Duel Master 1
54 meleon Grand Master 1
55 Riki Magic Gladiator 1
56 DocCoSau Magic Gladiator 1
57 roopert High Elf 1
58 SkeeF Grand Master 1
59 SilverBow High Elf 1
60 DojaCat Muse Elf 1
61 RomanRoman Grand Master 1
62 Feathers Grand Master 1
63 RecoveryOD Soul Master 1
64 sana1989 Soul Master 1
65 jekos Magic Gladiator 1
66 Devices Magic Gladiator 1
67 Lopid Muse Elf 1
68 Harlamov Soul Master 1
69 LYKA Soul Master 1
70 WhoIs Grand Master 1
71 ChaoQuyZi Magic Gladiator 1