Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia sự kiện Lâu Đài Máu tầng 7 nhiều nhất trong tuầntuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Lâu Đài Máu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Tham gia
Bonuses
1 TROY -DareD- Blade Master 21 20 Online
2 TheAce -ahoj Grand Master 18 15 Online
3 StarPers WizziePie Grand Master 17 14 Online
4 TheAce XpeHBaMa Duel Master 16 13 Online
5 TheAce -XpycT- Lord Emperor 15 12 Online
6 Mayhem Retox Duel Master 13 11 Online
7 SACURA COLT Grand Master 13 10 Online
8 VinaTaba xTeddy Grand Master 12 9 Online
9 TROY OHuKC Duel Master 11 8 Online
10 AVENGERS Warrior01 Lord Emperor 10 7 Online
11 TheAce TomCat Blade Master 10 6 Online
12 StarPers Atlantiss Grand Master 9 5 Online
13 BRAZIL Edisin Duel Master 8 4 Online
14 Mayhem Jajcenos Blade Master 8 3 Online
15 StarPers NoNamo Duel Master 8 3 Online
16 TheAce Klepa Lord Emperor 7 3 Online
17 TheAce NoName Grand Master 7 3 Online
18 BRAZIL BlueELF High Elf 7 3 Online
19 TheAce -MORBIUS- Grand Master 7 3 Online
20 TheAce Ynead Duel Master 6 2 Online
21 BraTuKu wellthis Grand Master 6 2 Online
22 TROY -CTpaHHuK- Lord Emperor 5 2 Online
23 BraTuKu Bojan Duel Master 5 2 Online
24 Mayhem voltah Duel Master 5 2 Online
25 BRAZIL Rodz Grand Master 5 2 Online
26 TheAce madZzy Grand Master 5 2 Online
27 BRAZIL SPECTER Lord Emperor 5 2 Online
28 StarPers MODERATESO Duel Master 5 2 Online
29 TROY Odal Grand Master 4 2 Offline
30 Mayhem Kislota High Elf 4 2 Online
31 Gamers Threw Grand Master 4 Online
32 StarPers Vodkamir Blade Master 4 Online
33 Mayhem GodHead Blade Master 4 Online
34 VinaTaba CryCry High Elf 4 Offline
35 TROY Porosenok High Elf 3 Online
36 LegionUA tiredface Grand Master 3 Online
37 TROY -Jumple- High Elf 3 Online
38 BraTuKu Boki Grand Master 3 Online
39 TheAce DeLight Grand Master 3 Online
40 TROY EnvyMee Lord Emperor 3 Online
41 TheAce -Dren1ok- Grand Master 3 Online
42 StarPers BOIH Blade Knight 3 Online
43 StarPers Wolfrider Lord Emperor 3 Online
44 BRAZIL MikeyMoo Grand Master 3 Online
45 AVENGERS ZenQuba Muse Elf 3 Online
46 TheAce Freaky High Elf 3 Online
47 TROY -OnlyMe- Duel Master 2 Online
48 3oonaPK Jeronimoch High Elf 2 Offline
49 - Aenemel Blade Master 2 Online
50 TROY SalapeT Grand Master 2 Online
51 Alive Stiorra Muse Elf 2 Offline
52 StarPers Hennessy Grand Master 2 Online
53 StarPers soso4ka Grand Master 2 Online
54 Gamers Caseopea High Elf 2 Offline
55 BraTuKu esteteque High Elf 2 Online
56 VinaTaba Pedoph Magic Gladiator 2 Online
57 StarPers Beshamon High Elf 2 Online
58 TheAce Bless Blade Master 2 Offline
59 BRAZIL xClaricex Muse Elf 2 Online
60 TheAce MEKCA Magic Gladiator 2 Online
61 - Kiras Soul Master 2 Online
62 - Miloserd Muse Elf 2 Offline
63 BURNED cat4Iife Duel Master 2 Online
64 AVENGERS -K-A-T- Blade Master 1 Online
65 AVENGERS DESP Grand Master 1 Online
66 TROY OSTEO Duel Master 1 Online
67 TROY wiglewigle High Elf 1 Online
68 H2SO4 eternaL Duel Master 1 Offline
69 Mayhem ViLL Grand Master 1 Online
70 TROY Kahex Grand Master 1 Offline
71 TheAce Redison Grand Master 1 Online
72 Mayhem FUNERAL Lord Emperor 1 Online
73 Mayhem BeBuVuTo High Elf 1 Online
74 LegionUA DarkWill Grand Master 1 Online
75 Gamers Jons Blade Master 1 Online
76 LegionUA Ronny Blade Master 1 Online
77 Gamers Vacuum Grand Master 1 Online
78 Gamers JIMMI666 Grand Master 1 Online
79 Mayhem Cookie High Elf 1 Online
80 AVENGERS -KIP- High Elf 1 Online
81 RQuest zodiac High Elf 1 Online
82 Gamers Mujik Soul Master 1 Online
83 BraTuKu -Juniors- Duel Master 1 Online
84 - RoyalRage Grand Master 1 Offline
85 Mayhem Legenda Grand Master 1 Online
86 Mayhem akorotkihE High Elf 1 Online
87 Gamers sim1201 Blade Master 1 Online
88 Mayhem -Zeus- Duel Master 1 Online
89 - Bythelord Muse Elf 1 Online
90 TheAce VovaMG Duel Master 1 Online
91 - 3xpaNshieL Duel Master 1 Offline
92 POLAND Sergio Grand Master 1 Online
93 HARKONNE Dylan Blade Master 1 Offline
94 - Bagration Grand Master 1 Online
95 TROY Urmicoll Blade Master 1 Online
96 3oonaPK TPYCbI Duel Master 1 Online
97 POLAND XpeHBaM Duel Master 1 Online
98 AVENGERS COWBOY Grand Master 1 Online
99 - seekhell Dark Lord 1 Online
100 SACURA Mulord Magic Gladiator 1 Online