Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia sự kiện Lâu Đài Máu tầng 7 nhiều nhất trong tuầntuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Lâu Đài Máu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Tham gia
Bonuses
1 163ONMYNEC Magic Gladiator 20 20
2 Duplina Muse Elf 19 15
3 Speechless Magic Gladiator 18 14
4 Diversion Soul Master 18 13
5 123123123 Soul Master 17 12
6 KOLENVAL Magic Gladiator 17 11
7 LasVeGaS Soul Master 17 10
8 Smell Dark Lord 16 9
9 Deimos Muse Elf 16 8
10 Kahex Soul Master 16 7
11 -NhatRi- Soul Master 16 6
12 UNCZ Blade Knight 15 5
13 Fibonacci Blade Knight 15 4
14 Trissss Blade Knight 15 3
15 Almighty Soul Master 14 3
16 PeugeHka Muse Elf 14 3
17 OnlyMe Magic Gladiator 14 3
18 XinhGai Muse Elf 13 3
19 FortiS Magic Gladiator 13 3
20 KaLosTe Dark Lord 13 2
21 Sky7 Soul Master 13 2
22 Marci Soul Master 13 2
23 BANANA Muse Elf 13 2
24 NoName Soul Master 12 2
25 Poseidon Magic Gladiator 12 2
26 zBaoBao Magic Gladiator 12 2
27 BORODA Dark Lord 12 2
28 name Soul Master 12 2
29 ChickenGoD Blade Knight 12 2
30 neigrok Blade Knight 12 2
31 MyName Soul Master 12
32 Mojkee Dark Lord 12
33 cosco Muse Elf 11
34 Goldwin Magic Gladiator 11
35 PeNa Muse Elf 11
36 KAZANTIP Magic Gladiator 10
37 Stormen Soul Master 10
38 llll Soul Master 10
39 Benzo Magic Gladiator 9
40 Shin0bi Soul Master 9
41 MeiMei Muse Elf 9
42 Athur Magic Gladiator 8
43 YOLO Blade Knight 8
44 crassik Muse Elf 7
45 Goodge Blade Knight 7
46 Sonic Blade Knight 6
47 tukyy Magic Gladiator 6
48 F1rst Muse Elf 6
49 Ragnon Blade Knight 6
50 wazzaey Muse Elf 6
51 Beelzebub Magic Gladiator 5
52 SECRET Muse Elf 5
53 PkClear Magic Gladiator 5
54 Enter Magic Gladiator 5
55 Sollip Muse Elf 5
56 Laco Soul Master 5
57 Summo Soul Master 5
58 GoldNika Blade Knight 5
59 Bagration Soul Master 5
60 Thunder Magic Gladiator 4
61 Tommy Dark Knight 4
62 rPe6eHb Soul Master 4
63 EternaL Magic Gladiator 4
64 Archer Muse Elf 4
65 Prefire Soul Master 4
66 MilfHunter Muse Elf 4
67 iReverseZ Magic Gladiator 3
68 NhatP Muse Elf 3
69 XxXx Muse Elf 3
70 PTAHienYeu Magic Gladiator 3
71 Time Muse Elf 3
72 NordOst Magic Gladiator 3
73 Data Magic Gladiator 3
74 PinLTA Blade Knight 2
75 kerasine Dark Lord 2
76 Yamato Muse Elf 2
77 Amina Soul Master 2
78 BigBoy Dark Lord 2
79 Shank Magic Gladiator 2
80 MagicLuZ Soul Master 2
81 EvilLuck Soul Master 2
82 CaSs1Dy Magic Gladiator 2
83 Osteo Magic Gladiator 2
84 1DieuJett Dark Lord 2
85 Cheux Dark Lord 2
86 oTxoDoS Dark Lord 1
87 Tywin Soul Master 1
88 Yandex Blade Knight 1
89 JustFeel Magic Gladiator 1
90 ATOM Soul Master 1
91 2R1sT Soul Master 1
92 ACBHeRo Magic Gladiator 1
93 BeBuVuTo Elf 1
94 KingSlayer Magic Gladiator 1
95 BMWpower Soul Master 1