Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia sự kiện Lâu Đài Máu tầng 7 nhiều nhất trong tuầntuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Lâu Đài Máu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Tham gia
Bonuses
1 alewka911 High Elf 54 15
2 toxatowkin Grand Master 50 14
3 MoCbKa Grand Master 49 13
4 zongoDL Lord Emperor 43 12
5 ShereKhan Grand Master 36 11
6 -14KapaT- Lord Emperor 35 10
7 deadlnslde Duel Master 34 9
8 from Lord Emperor 32 8
9 MrDrusso Duel Master 32 7
10 -Lobster- Blade Master 31 6
11 TrumHPV Magic Gladiator 31 5
12 Rift Grand Master 29 4
13 Sosna Lord Emperor 28 3
14 Qwizzyx High Elf 28 3
15 Letardo Duel Master 28 3
16 BeTueMan Magic Gladiator 28 3
17 DeadInside Grand Master 27 3
18 Extreme Blade Master 27 3
19 -ZHO- Duel Master 25 3
20 floMaster Grand Master 24 2
21 topshop Grand Master 24 2
22 haruko High Elf 24 2
23 Monz Grand Master 23 2
24 Hanamichi Lord Emperor 23 2
25 hiatus Blade Master 22 2
26 tehniQ Blade Master 22 2
27 ZZippO Duel Master 21 2
28 -Death- Lord Emperor 20 2
29 Walle Blade Master 19 2
30 intro Lord Emperor 19 2
31 scuko Lord Emperor 18
32 Silverhead Grand Master 18
33 VanBuuren Grand Master 18
34 KeksXD Grand Master 18
35 Cheatdeath Lord Emperor 17
36 Jayce Blade Master 17
37 TheKing Grand Master 17
38 GeraMax Duel Master 16
39 Blue Grand Master 16
40 RedBull Grand Master 16
41 d1m0nix High Elf 16
42 KingOffMu Soul Master 16
43 thamMyVN Blade Master 15
44 DeMANACA Duel Master 15
45 Riepausis Soul Master 15
46 MUZHIKOV Magic Gladiator 15
47 MikeThuys Blade Master 15
48 ThanhLong Blade Master 14
49 Imbalance Blade Master 14
50 DienTuVN Grand Master 14
51 BiShop Duel Master 14
52 Whites Lord Emperor 13
53 MoRTReD Duel Master 13
54 Rezak Lord Emperor 13
55 Pi28 High Elf 13
56 ChuBen Magic Gladiator 13
57 Korben Duel Master 13
58 MrOx Blade Master 12
59 GooD Lord Emperor 12
60 Darke Lord Emperor 12
61 KrausE Lord Emperor 12
62 Ichigo Blade Knight 12
63 SatMocLong Duel Master 12
64 NoProblem Grand Master 12
65 VAMZIS Grand Master 12
66 JayBVN Duel Master 12
67 ConHoVN Grand Master 11
68 kokomalu Lord Emperor 11
69 papaNja Grand Master 11
70 VENOM Duel Master 11
71 iChris Dark Lord 11
72 ZzDarkLord Dark Lord 11
73 Arm1N Duel Master 11
74 AbsurD Duel Master 10
75 AliGaTor Blade Master 10
76 xPODLIVAx Lord Emperor 10
77 Bleach Blade Master 10
78 DarkWizarV Grand Master 10
79 RacingBoy Lord Emperor 10
80 Hayoung High Elf 10
81 BigBoss Magic Gladiator 10
82 tuky Duel Master 10
83 Pepega Muse Elf 10
84 Monarch Grand Master 9
85 MidilackY Lord Emperor 9
86 DropDeaD Lord Emperor 9
87 79TeamMomo Duel Master 9
88 deadlnside High Elf 9
89 W1zarD Grand Master 9
90 Angorag Grand Master 9
91 NhutVN Grand Master 9
92 -wazzaey- Lord Emperor 9
93 FukusimaDL Dark Lord 9
94 bySM Soul Master 9
95 G63AMG Blade Master 9
96 Anem Lord Emperor 8
97 LuffyVN Blade Master 8
98 xDPBatBaix Lord Emperor 8
99 HeadHunter Blade Master 8
100 deadinslde High Elf 8