Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia sự kiện Lâu Đài Máu tầng 7 nhiều nhất trong tuầntuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Lâu Đài Máu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Tham gia
Bonuses
1 IamSmile Duel Master 55 15
2 Valdomen Grand Master 18 14
3 ZoroJuro Lord Emperor 16 13
4 bulIshit Soul Master 15 12
5 bullsht Blade Knight 13 11
6 MrWhite Soul Master 12 10
7 colobok Grand Master 11 9
8 Face2Face Lord Emperor 10 8
9 Jesodi Magic Gladiator 10 7
10 trot Lord Emperor 8 6
11 YouKnowWho Lord Emperor 8 5
12 -YEET- Grand Master 7 4
13 bizy High Elf 7 3
14 Javdet Soul Master 7 3
15 Cuong991 Soul Master 6 3
16 -RaZeR- Lord Emperor 5 3
17 shadeUA Soul Master 5 3
18 Harukane High Elf 4 3
19 -PG13- Duel Master 4 3
20 Miiraclee Soul Master 4 2
21 panaceja High Elf 4 2
22 DjonyDL Dark Lord 4 2
23 Manazine Duel Master 3 2
24 -Napoleon- Lord Emperor 3 2
25 drisch Blade Master 3 2
26 Tn7monkey Blade Knight 3 2
27 Lesnik Duel Master 3 2
28 PEASANT High Elf 3 2
29 KoKeeTe Muse Elf 3 2
30 Olimpia Magic Gladiator 3 2
31 Gatchina Duel Master 3
32 batonio Muse Elf 3
33 MikhailSM Grand Master 3
34 JIanJIaC Magic Gladiator 3
35 BladOzita High Elf 3
36 flashback Magic Gladiator 3
37 BeHePa Muse Elf 3
38 SpeedWagon Lord Emperor 2
39 zPlayBoyz Duel Master 2
40 ROLA Duel Master 2
41 -AlexLion- Blade Master 2
42 TanTan Blade Master 2
43 -Knight- Blade Master 2
44 Omachin Magic Gladiator 2
45 BladOzito Grand Master 2
46 Rumble Grand Master 2
47 Koshmar1q Muse Elf 2
48 Lighting Blade Knight 2
49 Spanky Duel Master 2
50 -GaladrieL High Elf 2
51 Furysord Duel Master 2
52 Lam2011 Soul Master 2
53 Superman Blade Master 2
54 niger Soul Master 2
55 b2kF2F Soul Master 2
56 Gans Muse Elf 2
57 WeedTheme Blade Master 2
58 DLvipphuoc Dark Lord 2
59 Mlxspb Duel Master 2
60 Upucka Muse Elf 2
61 Kulipetka High Elf 2
62 iThOmAz Soul Master 2
63 RomanRoman Grand Master 2
64 Princ Muse Elf 2
65 bURBAYAR Duel Master 2
66 Latvietis Lord Emperor 1
67 VR444 Blade Master 1
68 BlueCat Grand Master 1
69 Pronto High Elf 1
70 DARKwSOUL Grand Master 1
71 Daddy-Rich Duel Master 1
72 Andrej High Elf 1
73 Sashk Grand Master 1
74 BornRich Grand Master 1
75 -Cosmo- Lord Emperor 1
76 BEGRIP Lord Emperor 1
77 Memory Lord Emperor 1
78 MrAZ Lord Emperor 1
79 Rastinen High Elf 1
80 Glatron Lord Emperor 1
81 LuffyTaro Magic Gladiator 1
82 CivicTypeR Magic Gladiator 1
83 BUXO Blade Knight 1
84 QuyKhoc Lord Emperor 1
85 Baltozar Soul Master 1
86 Beratta High Elf 1
87 SoDiep Soul Master 1
88 monika High Elf 1
89 ProFex Grand Master 1
90 Bayaz Lord Emperor 1
91 KimChul2 High Elf 1
92 haste Blade Knight 1
93 VAREN Soul Master 1
94 Artushqua Blade Master 1
95 Katea Muse Elf 1
96 Coperfield Dark Lord 1
97 PrizrakDL Dark Lord 1
98 ArbaleT Muse Elf 1
99 BKHuyKen Blade Master 1
100 libertini Duel Master 1