Xếp hạng
Master Origin Mega Empire Deus Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia sự kiện Lâu Đài Máu tầng 7 nhiều nhất trong tuầntuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Lâu Đài Máu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Tham gia
Bonuses
1 -MoRTReD- Lord Emperor 5 20
2 -Mozart- Lord Emperor 3 15
3 Swipe Lord Emperor 2 14
4 ChupapiVN Lord Emperor 2 13
5 xSlash Duel Master 1 12