Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia sự kiện Lâu Đài Máu tầng 7 nhiều nhất trong tuầntuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Lâu Đài Máu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Tham gia
Bonuses
1 Special Stingerr Lord Emperor 9 20 Online
2 MIDNIGHT -Nacht- Lord Emperor 8 15 Online
3 BroTherS HaDeHbKa High Elf 7 14 Online
4 WARDING Takashi Magic Gladiator 6 13 Online
5 MIDNIGHT El-Diablo Duel Master 5 12 Offline
6 Special -SkyDance- Lord Emperor 4 11 Online
7 RoyaL groit Grand Master 4 10 Online
8 - anesthetic High Elf 4 9 Offline
9 MIDNIGHT KabbaL Lord Emperor 4 8 Online
10 Sviests Ouch Lord Emperor 4 7 Online
11 RoyaL Stefance Grand Master 4 6 Online
12 MIDNIGHT KoJIxo3 Blade Master 3 5 Online
13 HydrA Zanyda Lord Emperor 3 4 Offline
14 - Bastion Lord Emperor 3 3 Online
15 RoyaL -Flame- Lord Emperor 3 3 Online
16 RoyaL Mercurial Duel Master 2 3 Online
17 ZION Xymeth Duel Master 2 3 Offline
18 HydrA -Soft- Duel Master 2 3 Online
19 Sviests Lebovsky High Elf 2 3 Online
20 - BeZuMeC Grand Master 2 2 Online
21 Special IIXMQ Duel Master 2 2 Online
22 - Fcuk1T Blade Master 2 2 Offline
23 BroTherS asKe Grand Master 2 2 Online
24 RoyaL -Witcher- Lord Emperor 2 2 Offline
25 Special Necrophos Grand Master 2 2 Offline
26 HydrA Dumitra High Elf 1 2 Offline
27 Sviests -Kingsman- Blade Master 1 2 Offline
28 Sviests -ooOps Lord Emperor 1 2 Offline
29 Special DarkMag Grand Master 1 2 Online
30 HydrA FUNERAL Duel Master 1 2 Online
31 Sviests CbIPOK High Elf 1 Online
32 BroTherS LastHope High Elf 1 Offline
33 HELLO -Psycho- Blade Master 1 Offline
34 Sviests m9sorybka High Elf 1 Online
35 HydrA WeeDoX Blade Master 1 Online
36 BroTherS Lightview Grand Master 1 Online
37 Special tam-tam Lord Emperor 1 Online
38 - Tactful Duel Master 1 Offline
39 - -R2D2- Grand Master 1 Online
40 - SLender Lord Emperor 1 Offline
41 - Deniros Magic Gladiator 1 Offline
42 Special npokypop Duel Master 1 Online
43 - Talbarai Magic Gladiator 1 Online
44 - LoBsTeR Grand Master 1 Online