Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia sự kiện Lâu Đài Máu tầng 7 nhiều nhất trong tuầntuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Lâu Đài Máu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Tham gia
Bonuses
1 MIDNIGHT MSMASTER Soul Master 30 20 Online
2 BLACK Stryker Grand Master 17 15 Online
3 - Molog Lord Emperor 17 14 Offline
4 Valhalla KpanuBa Soul Master 15 13 Offline
5 CCCP BlackCarma Soul Master 10 12 Offline
6 BroTherS -RadoMF Duel Master 9 11 Offline
7 MIDNIGHT Krabago Grand Master 9 10 Online
8 Sviests -Gray- Lord Emperor 7 9 Online
9 - DarkMag Grand Master 6 8 Online
10 MIDNIGHT Krauser Duel Master 6 7 Online
11 RoyaL -Perfect- Grand Master 5 6 Online
12 Sviests HoHoJaN Grand Master 5 5 Online
13 HydrA OzOn High Elf 5 4 Online
14 MIDNIGHT Prometei Grand Master 4 3 Offline
15 Sviests Mercurial Duel Master 3 3 Online
16 Sviests Stingerr Lord Emperor 3 3 Online
17 HydrA -Ukraina- Grand Master 3 3 Online
18 MIDNIGHT KabbaL Lord Emperor 3 3 Online
19 Sviests IIXMQ Duel Master 3 3 Online
20 MIDNIGHT Articice Grand Master 3 2 Online
21 CCCP ghjfty Duel Master 3 2 Online
22 ZION Saih Duel Master 3 2 Offline
23 Valhalla QxxxQ Grand Master 3 2 Online
24 Only4me FightorDie Grand Master 2 2 Online
25 - Onizuka Lord Emperor 2 2 Offline
26 ZION Xymeth Duel Master 2 2 Offline
27 - Gench Blade Master 2 2 Offline
28 MIDNIGHT -Nacht- Lord Emperor 2 2 Online
29 HydrA Fedved Blade Master 2 2 Online
30 - Kenda High Elf 2 2 Offline
31 GOLOVA Tactful Duel Master 2 Online
32 - -OUTBR3AK- Blade Master 2 Offline
33 MIDNIGHT SLender Lord Emperor 2 Online
34 - Necrophos Grand Master 2 Offline
35 - Casual Grand Master 2 Offline
36 Sviests -WarDogs- Lord Emperor 1 Online
37 Sviests VoVaSiK Blade Master 1 Online
38 RoyaL Chief Lord Emperor 1 Offline
39 Sviests Lebovsky High Elf 1 Offline
40 Sviests Wayne Lord Emperor 1 Offline
41 HydrA XuTMAN Duel Master 1 Online
42 RoyaL HaDeHbKa High Elf 1 Online
43 BroTherS -iBOSS- Grand Master 1 Offline
44 RoyaL Stefance Grand Master 1 Online
45 GreenD Only4Hate Grand Master 1 Offline
46 Sviests 3aPa3a High Elf 1 Offline
47 BussTura mAPAH Blade Master 1 Online
48 CCCP saba11 Grand Master 1 Online
49 MIDNIGHT KrabKEKW High Elf 1 Online
50 BroTherS Raccoon Grand Master 1 Online
51 UKRAINA MGPalka Duel Master 1 Online
52 MIDNIGHT V0VASIK Duel Master 1 Online
53 BroTherS El-Diablo Duel Master 1 Online
54 - Mirabella High Elf 1 Online
55 - LordAspen Blade Master 1 Online
56 EMPEROR OVERKILL Soul Master 1 Offline
57 Valhalla Poezdatiy Magic Gladiator 1 Online
58 ZION LiMeTzErO Blade Master 1 Offline
59 CCCP malatya44 Magic Gladiator 1 Online
60 BatQuai Bphone Dark Lord 1 Online
61 - bckstabber Muse Elf 1 Offline