Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia sự kiện Lâu Đài Máu tầng 7 nhiều nhất trong tuầntháng.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Lâu Đài Máu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Tham gia
Bonuses
1 crytuff Soul Master 31 100
2 AleckX Magic Gladiator 19 90
3 Breaking Grand Master 14 80
4 -Daddy- Grand Master 11 70
5 -BLACK- Grand Master 10 60
6 FightorDie Grand Master 7 50
7 tatski Grand Master 7 40
8 -FALLEN- Grand Master 7 30
9 OMyT Grand Master 7 20
10 Smale High Elf 6 10
11 -Mercenary Lord Emperor 5 10
12 LastHope High Elf 5 10
13 PiXiL Grand Master 4 10
14 XuTMAN Duel Master 4 10
15 Backflip Soul Master 4 10
16 Nedard Soul Master 4
17 NCbeyndzhy Grand Master 4
18 Hearts Grand Master 4
19 z0lik Grand Master 3
20 4ekan Dark Lord 3
21 Krimskiu Grand Master 2
22 Ven0mancer Magic Gladiator 2
23 CKBEPHA High Elf 2
24 BEPTYXAi Lord Emperor 2
25 --Mutilate Grand Master 2
26 ApecAE Muse Elf 2
27 korj Duel Master 2
28 T34u Soul Master 2
29 BacuJIucK Duel Master 1
30 Dumitra High Elf 1
31 -YEET- Grand Master 1
32 Wili Lord Emperor 1
33 MrPer4ik Duel Master 1
34 mixpal Lord Emperor 1
35 Lupata Lord Emperor 1
36 Player Grand Master 1
37 FJlAKOH Duel Master 1
38 MrSTARK Blade Master 1
39 camom Soul Master 1
40 Pacman1 Grand Master 1
41 SevendusT Duel Master 1
42 Mazais Blade Knight 1
43 Chikichiki High Elf 1
44 ALyBy Magic Gladiator 1
45 -chebur- Lord Emperor 1
46 Xymeth Magic Gladiator 1
47 Sug4rFree Magic Gladiator 1
48 OzOn High Elf 1
49 Kirazz Dark Lord 1