Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia sự kiện Lâu Đài Máu tầng 7 nhiều nhất trong tuầntháng.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Lâu Đài Máu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Tham gia
Bonuses
1 omadonex Grand Master 79 100
2 SappOro High Elf 75 90
3 OMyT Grand Master 75 80
4 Xymeth Duel Master 75 70
5 inside Duel Master 66 60
6 Inspektor Blade Master 52 50
7 TrueTENb Dark Lord 48 40
8 Mercurial Duel Master 40 30
9 CyCJluk Grand Master 34 20
10 FJlAKOH Duel Master 33 10
11 Huntress High Elf 27 10
12 hellrider Grand Master 26 10
13 ivaiva Soul Master 26 10
14 -ncuxo3- Duel Master 25 10
15 --Mutilate Grand Master 23 10
16 AsikMG Duel Master 23
17 Dumitra High Elf 22
18 Ovak Grand Master 22
19 MupOk Grand Master 21
20 -Daddy- Grand Master 19
21 Nisha Grand Master 17
22 -Bap4yH- Lord Emperor 16
23 JorjiK Grand Master 16
24 -Ego1st- Duel Master 16
25 JeHe4eK Grand Master 16
26 Cheerful Grand Master 16
27 Kjazis Grand Master 15
28 BL1ZZARD Grand Master 14
29 -TuMoH- Duel Master 13
30 blondin Grand Master 13
31 z0lik Grand Master 13
32 Re3ak Lord Emperor 12
33 Be4HuK Grand Master 12
34 Kenda High Elf 12
35 Politico Soul Master 11
36 Anybody Lord Emperor 11
37 Torn Lord Emperor 10
38 SEVER Soul Master 10
39 Level1 Blade Master 8
40 whyEz- Lord Emperor 8
41 SaiCho Blade Master 8
42 thaIl Duel Master 8
43 mich Lord Emperor 8
44 Articice Soul Master 8
45 Sever51 Duel Master 8
46 5775 Soul Master 8
47 MrPer4ik Duel Master 7
48 Arow Grand Master 7
49 Nevergotmy Duel Master 7
50 --KOCMOC-- Blade Master 7
51 SxKOSxM Grand Master 7
52 -k0FFe- Grand Master 7
53 Calipso Muse Elf 7
54 Ueno Blade Master 7
55 -BLACK- Grand Master 6
56 Inmove High Elf 6
57 -Alpine- Blade Master 6
58 Geralt Grand Master 6
59 AleckX Duel Master 6
60 -ZS- Lord Emperor 6
61 Hatebreed Muse Elf 6
62 Checkmate Grand Master 6
63 Xecos Grand Master 6
64 _Dest1806 Grand Master 5
65 Nancy High Elf 5
66 -VanoMD- Blade Master 5
67 PRAVAKATOR Blade Master 5
68 Mangalor Grand Master 5
69 Naitwalker Grand Master 5
70 -DeXoFaN- Blade Master 5
71 -6paToK- Lord Emperor 5
72 kizla Grand Master 5
73 GoDziLaMG Magic Gladiator 5
74 Jorj Lord Emperor 5
75 MegaSeric Magic Gladiator 5
76 Motiv Soul Master 5
77 ukureni1 Soul Master 5
78 inboxlv Magic Gladiator 5
79 MAGISPHNX Blade Knight 5
80 FightorDie Grand Master 4
81 -SunRise- Duel Master 4
82 Frida High Elf 4
83 -NeZoX- Lord Emperor 4
84 Hongvinh Muse Elf 4
85 JohnTerry Magic Gladiator 4
86 TomShelby Lord Emperor 4
87 Bast Soul Master 4
88 ENIGMA Blade Master 4
89 EnergyKast Muse Elf 4
90 MsKeey Muse Elf 4
91 -Bien- Lord Emperor 3
92 gradusnik Lord Emperor 3
93 mixpal Lord Emperor 3
94 -747- Lord Emperor 3
95 Abiona High Elf 3
96 Zanyda Lord Emperor 3
97 LirexMG Magic Gladiator 3
98 --Virus-- Duel Master 3
99 gardemarin Grand Master 3
100 -Tanduay- Lord Emperor 3