Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia sự kiện Lâu Đài Máu tầng 7 nhiều nhất trong tuầntháng.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Lâu Đài Máu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Tham gia
Bonuses
1 groit Soul Master 40 100
2 masyane4ka Grand Master 31 90
3 CbIPOK High Elf 30 80
4 AleN Grand Master 30 70
5 FUNERAL Duel Master 29 60
6 Xymeth Duel Master 26 50
7 OMyT Grand Master 24 40
8 Cosmin Grand Master 22 30
9 Blum4ik Grand Master 20 20
10 TipaGribu Soul Master 20 10
11 HOLYMARS Lord Emperor 20 10
12 Joystick Duel Master 17 10
13 Huntress High Elf 16 10
14 Dumitra High Elf 14 10
15 ForWarD Grand Master 14 10
16 Hubik Blade Master 12
17 -ncuxo3- Duel Master 11
18 Mercurial Duel Master 10
19 -Bonjour- Grand Master 9
20 izverg Duel Master 9
21 blondin Grand Master 8
22 Tpe3BocTb Soul Master 8
23 Ramzes666 Grand Master 7
24 Sarcasm Lord Emperor 7
25 -Superior- Lord Emperor 7
26 FightorDie Grand Master 6
27 KillShot High Elf 6
28 KapguHaJI Grand Master 6
29 SaveM Lord Emperor 6
30 KONKORD Blade Master 6
31 SuperMariO Duel Master 5
32 KaPblTo Lord Emperor 5
33 TomShelby Lord Emperor 5
34 mAPAH Blade Master 5
35 vasiok97 Soul Master 5
36 APJIEKIN Soul Master 5
37 MG260k Magic Gladiator 5
38 osadnik Blade Master 4
39 -Nacht- Lord Emperor 4
40 Evgewka Grand Master 4
41 Borovickiu Grand Master 4
42 MaGisToriK Soul Master 4
43 Serena High Elf 4
44 -MaLdiTo- Blade Master 3
45 GoodNight Grand Master 3
46 -Dark- Duel Master 3
47 Prodigy Blade Master 3
48 Naitwalker Grand Master 3
49 Tec-n9ne High Elf 3
50 Kenda High Elf 3
51 WeeDoX Blade Master 3
52 saba11 Grand Master 3
53 -iBOSS- Grand Master 3
54 ukureni1 Grand Master 3
55 jaycee High Elf 3
56 Anybody Lord Emperor 3
57 Fukc Grand Master 3
58 Dybua Dark Lord 3
59 Rong Duel Master 2
60 Wili Lord Emperor 2
61 -MooN- Grand Master 2
62 ATALANTA High Elf 2
63 -LiTMaNeN- Grand Master 2
64 -BOSS-- Duel Master 2
65 -6paToK- Lord Emperor 2
66 -Bear- Blade Master 2
67 xGAZx Grand Master 2
68 Politico Soul Master 2
69 Vasioku Soul Master 2
70 XentaXXX Grand Master 2
71 BienxTrm Lord Emperor 2
72 Dyn4ik Grand Master 2
73 NaMiChan Muse Elf 2
74 Unb3atable Duel Master 2
75 3aPa3a High Elf 2
76 MiaKhlifa Muse Elf 2
77 m9sorybka High Elf 2
78 Ublyudok Magic Gladiator 2
79 maxsteel Lord Emperor 2
80 FirsT High Elf 2
81 CrazyMG Magic Gladiator 2
82 Odal Lord Emperor 1
83 BleDun Grand Master 1
84 -BDSM- High Elf 1
85 Chief Lord Emperor 1
86 KONUNG Blade Master 1
87 HitlerS Duel Master 1
88 z0lik Grand Master 1
89 MoonCat High Elf 1
90 POLUMRAK Grand Master 1
91 Arow Grand Master 1
92 -Ego1st- Duel Master 1
93 -Whiskey- Lord Emperor 1
94 Quee Lord Emperor 1
95 NASEKOMOE Grand Master 1
96 -Bigmama- High Elf 1
97 MiaKhalifa High Elf 1
98 DarkCom Grand Master 1
99 Dragonfly Blade Master 1
100 FATALYTY High Elf 1