Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia sự kiện Lâu Đài Máu tầng 7 nhiều nhất trong tuầntuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Lâu Đài Máu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Tham gia
Bonuses
1 Russel Grand Master 57 15
2 -Speedo- Blade Master 34 14
3 -WOW- Duel Master 32 13
4 TAHK Lord Emperor 31 12
5 TrauLon High Elf 28 11
6 -DareD- Lord Emperor 27 10
7 DarkAlex Grand Master 25 9
8 CoVi2021 Magic Gladiator 22 8
9 IIOII Duel Master 22 7
10 MrDuck Duel Master 20 6
11 DEIVS Dark Lord 18 5
12 kreativ Grand Master 18 4
13 Kakashi Blade Master 17 3
14 Whizer Blade Master 16 3
15 MoonCrayzy Grand Master 16 3
16 Drakons Lord Emperor 15 3
17 Bucis Grand Master 15 3
18 CTaKaH Grand Master 15 3
19 Oliyachloe High Elf 15 3
20 Nenakurilo Grand Master 15 3
21 Whisper Lord Emperor 14 2
22 LadyB High Elf 13 2
23 AnGeL Grand Master 13 2
24 TrungT33 Lord Emperor 13 2
25 Crong Blade Master 13 2
26 FATE Duel Master 13 2
27 KingOfLis Magic Gladiator 13 2
28 twokois Duel Master 12 2
29 agurec Soul Master 12 2
30 0XyGeN Soul Master 12 2
31 -ComeDoz- Lord Emperor 11
32 Asakura Lord Emperor 11
33 kam1y Blade Master 11
34 -Ethan- Grand Master 11
35 HellSMilEx Lord Emperor 10
36 COONF Grand Master 10
37 RaiIy Blade Master 10
38 WhyMango Magic Gladiator 10
39 ZaVisTb Blade Master 10
40 arkenst0ne Grand Master 9
41 MrAgressor Duel Master 9
42 Alley Blade Master 9
43 Quasar Lord Emperor 8
44 DOMiNATiON Grand Master 8
45 vambrucy Duel Master 8
46 Joter Grand Master 8
47 KakTak Soul Master 8
48 BEPTYXAi Grand Master 7
49 KingOfLove Magic Gladiator 7
50 CCTV3 Grand Master 7
51 Angelus Grand Master 7
52 Goodge Blade Knight 7
53 Vito Blade Master 7
54 kpuK Blade Knight 7
55 DeviLGoDs Blade Knight 7
56 BeQuiet Duel Master 7
57 lWkeTl Duel Master 7
58 Delete Blade Master 6
59 CTR7 Lord Emperor 6
60 Sovest Duel Master 6
61 ARTURKA Blade Master 6
62 RedHairr Duel Master 6
63 YaDaddy Lord Emperor 6
64 Vinhz Grand Master 6
65 YourSin Duel Master 6
66 NhjnJiKu Grand Master 6
67 DarkAsasin Blade Master 6
68 Unemployed Duel Master 5
69 hKNELF High Elf 5
70 BlackBull Grand Master 5
71 Wanthz Blade Knight 5
72 Strongth3 Duel Master 5
73 Silens Blade Master 5
74 Senor Blade Master 5
75 CCTV6 Blade Master 5
76 Evol Grand Master 5
77 blackMail Grand Master 5
78 Serjinio Grand Master 5
79 xXdArkk High Elf 5
80 XuLiGaN Magic Gladiator 5
81 Ezreal Grand Master 5
82 TaoLaso1 Lord Emperor 5
83 zdraste Lord Emperor 5
84 Greengo Muse Elf 5
85 Awren High Elf 5
86 Kyrie High Elf 4
87 SeaBass Blade Master 4
88 Rost Lord Emperor 4
89 sawkag Grand Master 4
90 Doremon High Elf 4
91 Lemon Lord Emperor 4
92 Marcinko Duel Master 4
93 Epileptic Grand Master 4
94 chacchay Dark Lord 4
95 CCTV4 Dark Lord 4
96 CCTV7 Duel Master 4
97 LikaN Duel Master 4
98 ClaW Soul Master 4
99 Ukrop4ok Soul Master 4
100 Majestik Magic Gladiator 4