Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia sự kiện Lâu Đài Máu tầng 7 nhiều nhất trong tuầntuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Lâu Đài Máu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Tham gia
Bonuses
1 Mu2Life Wilson Grand Master 23 20 Online
2 GuarD Impala Lord Emperor 17 15 Offline
3 SuuSoo Junio Duel Master 12 14 Online
4 - Crow Grand Master 12 13 Online
5 MU4Life XxAresxX Blade Master 12 12 Online
6 SCREAM mood0 Grand Master 10 11 Offline
7 - Dimon4ik Magic Gladiator 10 10 Offline
8 RTMs DEDJAElf High Elf 9 9 Offline
9 Svolo4i -Svolo4- Grand Master 8 8 Online
10 ELITE TeachTesT Grand Master 7 7 Offline
11 GuarD later Duel Master 7 6 Online
12 MU4Life makoUS Duel Master 6 5 Offline
13 MU4Life 18A-HQV Lord Emperor 6 4 Offline
14 GuarD starosta Blade Master 6 3 Offline
15 MU4Life BpyH Duel Master 5 3 Online
16 MU4Life ChrisHu Lord Emperor 5 3 Online
17 RIGER wena Duel Master 5 3 Offline
18 Mu2Life Cielavinjs Grand Master 4 3 Online
19 HOTDOG KiLLerEye High Elf 4 3 Online
20 Mu2Life Enkss Blade Master 4 2 Online
21 MU4Life FlameDK Blade Master 4 2 Online
22 - VoMa Soul Master 4 2 Online
23 GuarD BORODA Lord Emperor 3 2 Offline
24 HOTDOG -HaiPhong- Duel Master 3 2 Offline
25 - Zombie Lord Emperor 3 2 Online
26 ELITE GoomanoiD Duel Master 3 2 Online
27 LionKing FostSena Lord Emperor 3 2 Online
28 Mu2Life yttap Grand Master 3 2 Offline
29 GuarD Offtop Grand Master 3 2 Online
30 ForFun SanTaKlauS Grand Master 3 2 Online
31 MU4Life -Ayie- Grand Master 3 Offline
32 KING Piaget Duel Master 3 Offline
33 Mu2Life FrozenMind Grand Master 3 Online
34 BlessVN dssaa Soul Master 3 Offline
35 - scRewy Dark Lord 2 Offline
36 Mu2Life Vicious Grand Master 2 Online
37 - LeCapitan Grand Master 2 Offline
38 GuarD -Engels- Blade Master 2 Offline
39 MU4Life Lucky High Elf 2 Offline
40 HOTDOG POSTMALONE Blade Master 2 Online
41 GuarD Syncedd High Elf 2 Online
42 HOTDOG InJokeeer Duel Master 2 Offline
43 - Doomlord Lord Emperor 2 Online
44 GAMEVUI GodSent Soul Master 2 Offline
45 - Lillian Muse Elf 2 Online
46 - RobZombie Magic Gladiator 2 Online
47 GuarD NGC3388 High Elf 1 Online
48 GuarD parti3an Grand Master 1 Online
49 GuarD edness Lord Emperor 1 Online
50 MU4Life IMO-Saric Blade Master 1 Offline
51 GuarD Mirage High Elf 1 Online
52 MU4Life -Seven- Duel Master 1 Online
53 GuarD -Hami- Grand Master 1 Online
54 MU4Life CHemp1k Lord Emperor 1 Online
55 ELITE BORMOTUXA High Elf 1 Online
56 GuarD qBacca Lord Emperor 1 Online
57 ForFun neKs Blade Master 1 Online
58 GuarD MrDJ Duel Master 1 Online
59 HOTDOG Borris Grand Master 1 Online
60 MU4Life RiTuBigWig Lord Emperor 1 Online
61 - Lang Grand Master 1 Offline
62 ForFun -WaNsOn- Grand Master 1 Offline
63 alkashi 4eModaH Grand Master 1 Online
64 ELITE Milawa Grand Master 1 Online
65 ELITE Armageddon Grand Master 1 Offline
66 MlemMlem VOTinh Muse Elf 1 Offline
67 ELITE dlmoi Lord Emperor 1 Online
68 ForFun ELEPHANT Grand Master 1 Offline
69 Mu2Life Nestle High Elf 1 Offline
70 GuarD MrGold Blade Master 1 Online
71 Mu2Life BagheraAa Grand Master 1 Online
72 Mu2Life Eredin Blade Master 1 Online
73 HOTDOG Anktsunamu Soul Master 1 Online
74 HOTDOG DarkCry Grand Master 1 Offline
75 - mogan2 Dark Lord 1 Offline
76 ELITE PORTVEIN Lord Emperor 1 Online
77 KING Mrkill Soul Master 1 Offline
78 - KefiR Blade Knight 1 Online
79 ELITE REFzerger Soul Master 1 Online
80 ForFun GR23 Blade Knight 1 Offline
81 VTV28 Kokaina Dark Lord 1 Online
82 12BC12DS Bankroll Magic Gladiator 1 Offline
83 12BC12DS Pennywisee Soul Master 1 Offline
84 - Satanka Magic Gladiator 1 Online
85 ELITE MGxLOCURA Magic Gladiator 1 Online
86 - izmir Blade Knight 1 Online
87 12BC12DS Graveyard Blade Knight 1 Offline
88 12BC12DS FishyFishy Dark Lord 1 Offline
89 12BC12DS APTBNORAQs Muse Elf 1 Offline