Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia sự kiện Lâu Đài Máu tầng 7 nhiều nhất trong tuầntuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Lâu Đài Máu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Tham gia
Bonuses
1 Facebook Cumloader Soul Master 21 20 Offline
2 ELITE July High Elf 20 15 Offline
3 10fps TeachTesT Grand Master 13 14 Online
4 10fps 4eModaH Grand Master 11 13 Online
5 Facebook profesor High Elf 10 12 Offline
6 MU4Life SaNsEy777 Grand Master 9 11 Online
7 Facebook KiLLerEye High Elf 9 10 Online
8 - Satanka Duel Master 8 9 Online
9 - KapaMbolb Grand Master 6 8 Online
10 Facebook Cumenjoyer Blade Knight 6 7 Offline
11 Facebook Cumdumster Muse Elf 6 6 Offline
12 LionKing -Santori- Grand Master 5 5 Online
13 - IMO-Slayer Grand Master 5 4 Offline
14 10fps NGC3388 High Elf 4 3 Online
15 ELITE st1f Blade Master 4 3 Online
16 10fps TikTak Blade Master 4 3 Online
17 - tripSM Grand Master 4 3 Offline
18 MU4Life ChrisHu Lord Emperor 4 3 Online
19 20CM OiGioiiOi Magic Gladiator 4 3 Offline
20 10fps edness Lord Emperor 3 2 Online
21 - Vicious Grand Master 3 2 Online
22 Facebook Artemis High Elf 3 2 Online
23 LionKing FostSena Lord Emperor 3 2 Offline
24 MU4Life RawBlade Blade Master 3 2 Offline
25 - LanhLung Blade Master 3 2 Offline
26 ELITE KenzoBM Blade Master 3 2 Offline
27 Facebook Anktsunamu Grand Master 3 2 Online
28 - GodSpeed Duel Master 3 2 Online
29 - VAGABUND Grand Master 3 2 Offline
30 NoWAR Bayraktar Lord Emperor 3 2 Online
31 20CM OiGioiOii Magic Gladiator 3 Offline
32 POLONUS Thorngall Grand Master 2 Online
33 10fps MrDJ Duel Master 2 Online
34 Facebook POSTMALONE Blade Master 2 Online
35 Facebook PapiKSM Grand Master 2 Offline
36 LionKing -MADARA- Duel Master 2 Online
37 Flawless Xoma Grand Master 2 Online
38 ELITE Javelin Grand Master 2 Offline
39 ELITE dlmoi Lord Emperor 2 Online
40 Facebook AyiewiZ14 Grand Master 2 Offline
41 Mu2Life Nestle High Elf 2 Online
42 - SandocaNN Grand Master 2 Online
43 - Andryz Duel Master 2 Offline
44 blackP DarkCry Grand Master 2 Offline
45 LionKing -Police- Duel Master 2 Online
46 - Qirmizibas Magic Gladiator 2 Online
47 10fps PallacHH Duel Master 1 Offline
48 10fps -Mulsanne- High Elf 1 Offline
49 MU4Life -HaiPhong- Duel Master 1 Offline
50 MU4Life -DenzM- Lord Emperor 1 Offline
51 10fps xMyPblN Grand Master 1 Online
52 MU4Life MrDaniels Lord Emperor 1 Offline
53 - Tristan Magic Gladiator 1 Offline
54 ELITE 6yxapb Blade Master 1 Online
55 10fps Borris Grand Master 1 Online
56 10fps -BrytaL- Grand Master 1 Offline
57 10fps showtime High Elf 1 Online
58 Facebook cLayMG Duel Master 1 Online
59 - PrjFirefly Blade Master 1 Online
60 - KyNangTeLe Grand Master 1 Offline
61 - wena Duel Master 1 Online
62 - USaTo Duel Master 1 Online
63 POLONUS Sayfer Grand Master 1 Offline
64 LionKing ISChicken High Elf 1 Online
65 ELITE mogan2 Dark Lord 1 Offline
66 blackP Rohe Duel Master 1 Offline
67 - ViiNaMlil Magic Gladiator 1 Offline
68 - MrGold Blade Master 1 Online
69 HePAKu zandy Grand Master 1 Online
70 POLONUS Effendi Soul Master 1 Offline
71 ELITE izmir Blade Master 1 Offline
72 20CM OiGioiOi Magic Gladiator 1 Offline
73 - BLOODER Soul Master 1 Offline
74 - AELF Muse Elf 1 Offline
75 Freidorf ThichLTinh Blade Master 1 Offline