Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia sự kiện Lâu Đài Máu tầng 7 nhiều nhất trong tuầntuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Lâu Đài Máu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Tham gia
Bonuses
1 IamSmile Duel Master 10 15
2 XuLiGaN Duel Master 8 14
3 Caurums Duel Master 4 13
4 -Charlies Duel Master 3 12
5 -BadBoyVN- Blade Master 3 11
6 -MrPakHjp Grand Master 3 10
7 Whizer Blade Master 2 9
8 Ciepina High Elf 2 8
9 KPaCaB4uK Blade Master 2 7
10 zPlayBoyz Duel Master 1 6
11 BeDangKhoi Blade Master 1 5
12 PG-13 Duel Master 1 4
13 NoWayOut Lord Emperor 1 3
14 Glatron Lord Emperor 1 3
15 begin Grand Master 1 3
16 -HEXE- Grand Master 1 3
17 Quasar Lord Emperor 1 3
18 Unemployed Duel Master 1 3
19 BladOzito Grand Master 1 3
20 TripleXXX Lord Emperor 1 3
21 Opelllek High Elf 1 2
22 MABO1 Blade Master 1 2
23 CatandDog Blade Master 1 2
24 Oliver6789 High Elf 1 2
25 JIanJIaC Duel Master 1 2
26 AudiQ7 Lord Emperor 1 2
27 A3byka High Elf 1 2
28 -Spanky- Duel Master 1 2
29 DreD6oT Duel Master 1 2
30 ZNhatLamZ Grand Master 1 2
31 MegaRED Duel Master 1
32 GoodDW Grand Master 1
33 escalate High Elf 1
34 Miracle1 Duel Master 1
35 Search Duel Master 1
36 Edward Duel Master 1
37 WooDu Magic Gladiator 1
38 Xiuhua High Elf 1
39 Karnelia Muse Elf 1
40 N00B3R Magic Gladiator 1
41 nelaime Soul Master 1