Xếp hạng
Master Origin Avalon Mega Deus Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia sự kiện Lâu Đài Máu tầng 7 nhiều nhất trong tuầntuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Lâu Đài Máu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Tham gia
Bonuses
1 Game4Funn Blade Master 46 20
2 Beasty Grand Master 36 15
3 DeepTry Magic Gladiator 32 14
4 79EvilGod Duel Master 29 13
5 PLAYBOY Lord Emperor 27 12
6 BEPO Dark Lord 26 11
7 Athir Duel Master 25 10
8 Nefera High Elf 24 9
9 Lemans Magic Gladiator 24 8
10 -SuperMg- Duel Master 23 7
11 PHUONGW Grand Master 22 6
12 Thunder Duel Master 21 5
13 BlessArena Grand Master 19 4
14 999USD Magic Gladiator 18 3
15 OkEmYeu Magic Gladiator 18 3
16 MLEM Duel Master 17 3
17 FostSena Lord Emperor 16 3
18 Red11 Magic Gladiator 16 3
19 XaCuTaoRa Grand Master 15 3
20 -sUperRich Grand Master 15 2
21 BpyH Duel Master 15 2
22 JayBay Magic Gladiator 15 2
23 NoL3v Lord Emperor 14 2
24 LuffyVN Grand Master 14 2
25 uMXOTEn Lord Emperor 13 2
26 slowGGrow High Elf 13 2
27 KuTeo Duel Master 13 2
28 BelAlMeee Soul Master 13 2
29 DADofGOBIN Duel Master 12 2
30 Fancy1902 Grand Master 12 2
31 TieuPhuong Grand Master 12
32 Mandara2 Soul Master 12
33 IS-JingAn Grand Master 11
34 Jaycee-M Duel Master 11
35 ABCx Grand Master 11
36 Anagapesis Duel Master 11
37 xGcash Duel Master 11
38 BeoBuTo Blade Master 11
39 Traxo Magic Gladiator 11
40 BenGunn Grand Master 11
41 HeniKen High Elf 11
42 Allarmo Soul Master 11
43 iltw Blade Master 10
44 DPBatBai Lord Emperor 10
45 MasteRx Duel Master 10
46 MGORD Duel Master 10
47 -BIBA- High Elf 9
48 ISBonBon Magic Gladiator 9
49 Cerber Grand Master 9
50 HEISENBERG Grand Master 9
51 STALKERDL1 Lord Emperor 9
52 puerto Grand Master 9
53 ShenLonG Duel Master 9
54 EEkasandra Muse Elf 9
55 Javelin Soul Master 9
56 Goodge Grand Master 8
57 edness Lord Emperor 8
58 repressed Duel Master 8
59 Kratos Blade Master 8
60 Bently Muse Elf 8
61 NamiVN Muse Elf 8
62 MeoMeo Soul Master 8
63 MinotauR Magic Gladiator 8
64 ALOEVERA Magic Gladiator 8
65 Oaet Magic Gladiator 8
66 OneHanded Blade Knight 8
67 AciD Dark Lord 8
68 IS-Mafia Duel Master 7
69 NOsOK Grand Master 7
70 qwerty Grand Master 7
71 tuky Duel Master 7
72 Dinh-Bao Grand Master 7
73 Cancel Grand Master 7
74 Devilman Blade Master 7
75 Wilioska Dark Lord 7
76 ZaiZaii Grand Master 7
77 xbetox Grand Master 7
78 Elf0505 Muse Elf 7
79 Artemis Muse Elf 7
80 LIV3 Grand Master 7
81 Anatoliy Soul Master 7
82 Hi01 Dark Lord 7
83 Doutei Grand Master 7
84 Mirx Soul Master 7
85 BigDad Lord Emperor 6
86 Extreme Blade Master 6
87 GauVn Blade Master 6
88 DwPro Grand Master 6
89 KingOfBK Blade Master 6
90 Box1 Grand Master 6
91 Lolololol Muse Elf 6
92 GiaLang Lord Emperor 6
93 MrDJ Duel Master 6
94 -IGWT- Blade Master 6
95 KaDuy Soul Master 6
96 sious Magic Gladiator 6
97 HelioSSR Lord Emperor 6
98 PoorMan Grand Master 6
99 IdontCare Magic Gladiator 6
100 XuLiGaN Magic Gladiator 6