Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia sự kiện Lâu Đài Máu tầng 7 nhiều nhất trong tuầntuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Lâu Đài Máu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Tham gia
Bonuses
1 XuLiGaN Magic Gladiator 21 15
2 IamSmile Duel Master 15 14
3 HURIKANE Blade Master 10 13
4 TheFox Magic Gladiator 9 12
5 Sentence Lord Emperor 8 11
6 HelpeX Lord Emperor 8 10
7 koksm Grand Master 8 9
8 zPlayBoyz Duel Master 7 8
9 MoveUrBody Soul Master 7 7
10 Zaya Lord Emperor 5 6
11 -Panther- Lord Emperor 5 5
12 Genzel Duel Master 5 4
13 AIMP Soul Master 5 3
14 Phone Magic Gladiator 5 3
15 -Timeless- Grand Master 4 3
16 LIZNA Grand Master 4 3
17 GaNiBaL Duel Master 4 3
18 Busichka Soul Master 4 3
19 Gilmor Soul Master 4 3
20 -DevI- Grand Master 3 3
21 Lion-King Duel Master 3 2
22 ZoXaH High Elf 3 2
23 MegaRED Duel Master 3 2
24 -AnimaL- Blade Master 3 2
25 PinkSugar Soul Master 3 2
26 PipecPK Magic Gladiator 3 2
27 Range Duel Master 2 2
28 -BillyM- Blade Master 2 2
29 Quasar Lord Emperor 2 2
30 Heniken Soul Master 2 2
31 DEIVS Lord Emperor 2
32 YamshaK Blade Master 2
33 ffhhdh Duel Master 2
34 PuNaa Blade Knight 2
35 TOTOSHKA Soul Master 2
36 GlorIs Magic Gladiator 2
37 xTROMCHOx Blade Knight 2
38 deni Dark Lord 2
39 TransporT Dark Lord 2
40 MG01 Magic Gladiator 2
41 Gepa Dark Lord 2
42 -Stinger Duel Master 1
43 -Zippy Lord Emperor 1
44 PG-13 Duel Master 1
45 -G1N- Duel Master 1
46 Ever Lord Emperor 1
47 Sovest Duel Master 1
48 begin Grand Master 1
49 KimoChi- Lord Emperor 1
50 PremiaL Blade Master 1
51 -Domino- Grand Master 1
52 ChamTuuKa Lord Emperor 1
53 QueenEvils High Elf 1
54 -Elentari- High Elf 1
55 -Ares- Grand Master 1
56 Evol Grand Master 1
57 BaTaPeuKa Duel Master 1
58 JIanJIaC Duel Master 1
59 IGrigar Grand Master 1
60 Fulgrem Grand Master 1
61 HotSexToy Lord Emperor 1
62 DocCoSau Duel Master 1
63 Invidia Grand Master 1
64 QuynhAh Grand Master 1
65 TamSuHuynh Grand Master 1
66 Chernobog Blade Master 1
67 Nick666 Duel Master 1
68 Briseis High Elf 1
69 CanThanBo Dark Lord 1
70 VoldeRed Magic Gladiator 1
71 Montana Duel Master 1
72 NaugtyElf High Elf 1
73 Mellody Muse Elf 1
74 XeLu Magic Gladiator 1
75 Biskviits Duel Master 1
76 Rikon Grand Master 1
77 sgsdffbgf Duel Master 1
78 whiz55 Duel Master 1
79 MrBi Muse Elf 1
80 PixELF Muse Elf 1
81 Builk Blade Knight 1
82 Contain Lord Emperor 1
83 Pilott Soul Master 1
84 Bambey Blade Master 1
85 Archimage Magic Gladiator 1
86 HAMAN Dark Lord 1