Xếp hạng
Master Origin Mega Empire Deus Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia sự kiện Lâu Đài Máu tầng 7 nhiều nhất trong tuầntuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Lâu Đài Máu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Tham gia
Bonuses
1 ReDLaDY High Elf 2 20
2 zPlayBoyz Duel Master 1 15
3 LIZNA Grand Master 1 14
4 -colobok- High Elf 1 13
5 krown High Elf 1 12
6 SoulDreams Grand Master 1 11
7 -Darius- Lord Emperor 1 10
8 Hennesey Lord Emperor 1 9