Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia sự kiện Lâu Đài Máu tầng 7 nhiều nhất trong tuầntuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Lâu Đài Máu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Tham gia
Bonuses
1 SmOke Magic Gladiator 3 15
2 BlackWolf Grand Master 2 14
3 ZzEvilzZ Soul Master 2 13
4 -DesiGn- Grand Master 1 12
5 KuLaK Duel Master 1 11
6 DoranHawk High Elf 1 10
7 BloodStorm Lord Emperor 1 9
8 Kaido Grand Master 1 8
9 TRIGUN Blade Knight 1 7