Xếp hạng
Master Origin Mega Empire Deus Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia sự kiện Lâu Đài Máu tầng 7 nhiều nhất trong tuầntuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Lâu Đài Máu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Tham gia
Bonuses
1 -Wasabi- Grand Master 28 20
2 LalLKA Lord Emperor 19 15
3 Bavaria Grand Master 16 14
4 Agranom Grand Master 11 13
5 MON5TER Blade Master 10 12
6 Kristy High Elf 10 11
7 AMCDollar Blade Master 9 10
8 -Heartbeat High Elf 8 9
9 -BiGBoSS- Lord Emperor 8 8
10 VNSmilee Grand Master 7 7
11 Crash Lord Emperor 7 6
12 Frozen Grand Master 7 5
13 ZeDiKuS Blade Knight 7 4
14 Vaporizer Soul Master 6 3
15 ava7anche Grand Master 6 3
16 -shunter- Duel Master 6 3
17 ZzEvilzZ Grand Master 6 3
18 -DesiGn- Grand Master 5 3
19 -OG- Duel Master 5 3
20 DimK Grand Master 5 2
21 lmperator Grand Master 4 2
22 Grendaizer Lord Emperor 4 2
23 KickAss Blade Master 4 2
24 pishuks Duel Master 4 2
25 Zill2 Grand Master 4 2
26 HuDiNiS Duel Master 4 2
27 BYpak High Elf 4 2
28 CayroH Magic Gladiator 4 2
29 Force Blade Master 3 2
30 EVRO Lord Emperor 3 2
31 Cheff Grand Master 3
32 GrayHawk High Elf 3
33 djonja Grand Master 3
34 Urukhai Blade Master 3
35 Milot58 Grand Master 3
36 Spawn Grand Master 3
37 -Aloha Lord Emperor 3
38 1000VND Blade Master 2
39 BaLTaZaR Lord Emperor 2
40 peka High Elf 2
41 -Aluf- Lord Emperor 2
42 Absolut Duel Master 2
43 Kynep Grand Master 2
44 xxSELLxx High Elf 2
45 Pasqda Grand Master 2
46 BaTioK Blade Master 2
47 -3AKOH- Grand Master 2
48 VitaL Lord Emperor 2
49 BloodStorm Lord Emperor 2
50 tomlast1 Magic Gladiator 2
51 TaPaHTyL Grand Master 2
52 TyTKA High Elf 2
53 BOEING Lord Emperor 1
54 Kryfear Duel Master 1
55 Namx Grand Master 1
56 Possessed Lord Emperor 1
57 DuyBobby Duel Master 1
58 Karablinn Magic Gladiator 1
59 Kika High Elf 1
60 Durael Grand Master 1
61 Perebor Blade Master 1
62 OkLaLaLa Grand Master 1
63 dale Soul Master 1
64 Pride Soul Master 1
65 Energija Soul Master 1
66 Incitat Dark Lord 1
67 AmakaTAnav Magic Gladiator 1
68 Unholy Magic Gladiator 1