Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia sự kiện Lâu Đài Máu tầng 7 nhiều nhất trong tuầntuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Lâu Đài Máu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Tham gia
Bonuses
1 MisterEn Grand Master 28 15
2 RadoMF Grand Master 22 14
3 12hsOn Duel Master 20 13
4 Huntress High Elf 18 12
5 GroMaBoY Duel Master 12 11
6 BL1ZZARD Grand Master 9 10
7 Garo Soul Master 9 9
8 Aliancer Grand Master 8 8
9 bOmjetto Grand Master 7 7
10 Patricia Duel Master 6 6
11 PotehiN Magic Gladiator 6 5
12 MopeKpovi Magic Gladiator 6 4
13 Kenwood Blade Master 5 3
14 MoaS Blade Master 5 3
15 Baxx Soul Master 5 3
16 Alpha Grand Master 4 3
17 MrHouser Soul Master 4 3
18 bobasSM Grand Master 4 3
19 FightorDie Grand Master 3 3
20 Breaking Grand Master 3 2
21 XuTMAN Duel Master 3 2
22 PiXiL Grand Master 3 2
23 Baltika Soul Master 3 2
24 MrPer4ik Duel Master 2 2
25 DarkDream Duel Master 2 2
26 JUBIE Magic Gladiator 2 2
27 KoffeiN Grand Master 2 2
28 AsikMG Duel Master 2 2
29 Oculus Soul Master 2 2
30 4uVa4ok Grand Master 2 2
31 Faai Grand Master 1
32 -Wasabi- Blade Master 1
33 drDruM Grand Master 1
34 Mercurial Duel Master 1
35 NyxaiBebru Lord Emperor 1
36 Monax Lord Emperor 1
37 Re3ak Lord Emperor 1
38 Dram4ik Grand Master 1
39 Hawking Lord Emperor 1
40 Madafaka Duel Master 1
41 BEPTYXAi Lord Emperor 1
42 mich Lord Emperor 1
43 Beatydjo Grand Master 1
44 CurseD Blade Master 1
45 BENdukot Soul Master 1
46 DISCOVERY Muse Elf 1
47 ProBleM Duel Master 1
48 CHEr Magic Gladiator 1
49 nas75 High Elf 1
50 Kristoff Soul Master 1
51 NHRZ Dark Lord 1
52 Dyn4ikDL Dark Lord 1
53 Cecilia Muse Elf 1
54 xxBUDOYxx Duel Master 1
55 Riftmond Grand Master 1
56 LaFlechas Muse Elf 1
57 ananas Soul Master 1