Xếp hạng
Master Origin Avalon Mega Deus Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia sự kiện Lâu Đài Máu tầng 7 nhiều nhất trong tuầntuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Lâu Đài Máu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Tham gia
Bonuses
1 -DesiGn- Grand Master 21 20
2 IGrigar2 Grand Master 17 15
3 Sovist Duel Master 14 14
4 -Wasabi- Grand Master 14 13
5 BYpak High Elf 11 12
6 -DevI- Grand Master 10 11
7 TAHK Duel Master 7 10
8 -ConcordE- High Elf 7 9
9 -Trojan- Duel Master 7 8
10 -ZiL- Lord Emperor 7 7
11 BaTaPeuKa Duel Master 6 6
12 Versace Duel Master 6 5
13 IamSmile Duel Master 5 4
14 Kristy High Elf 5 3
15 -Valera Lord Emperor 5 3
16 Frozen Grand Master 5 3
17 TocToc Grand Master 5 3
18 HACEK0M0E Grand Master 4 3
19 Combat Grand Master 4 3
20 -ArtemiS- High Elf 4 2
21 WishmasteR Grand Master 4 2
22 SmOke Duel Master 4 2
23 TrauLon High Elf 4 2
24 OXOTHIK Grand Master 4 2
25 zPlayBoyz Duel Master 3 2
26 -DareD- Blade Master 3 2
27 -Invoker- Grand Master 3 2
28 -Aluf- Lord Emperor 3 2
29 -I-2K20-l- High Elf 3 2
30 -Grisha Lord Emperor 3 2
31 BlackWoIf Grand Master 3
32 -Luchiano- Duel Master 3
33 DocCoSau Duel Master 3
34 Briseis High Elf 3
35 DuyBobby Duel Master 3
36 NASEKOMOE Grand Master 3
37 Jordan Lord Emperor 3
38 nikelodion Soul Master 3
39 KILLL High Elf 3
40 Beloslav Magic Gladiator 3
41 KingOfEvli Lord Emperor 2
42 Glatron Lord Emperor 2
43 -LORDEX- Lord Emperor 2
44 KuLaK Duel Master 2
45 -BiGBoSS- Lord Emperor 2
46 AdoboGains Grand Master 2
47 xNishee Blade Master 2
48 KPEH Grand Master 2
49 CMETAHA High Elf 2
50 Rikon Grand Master 2
51 zona666 Soul Master 2
52 Durael Grand Master 2
53 zaebka High Elf 2
54 -24hrs- Grand Master 2
55 Nasomatto Duel Master 2
56 DKnight19 Blade Knight 2
57 Muray Soul Master 2
58 zBadBoyz Blade Master 1
59 BadAngel Duel Master 1
60 noviceg Duel Master 1
61 -Ryder Duel Master 1
62 lmperator Grand Master 1
63 MrPer4ik Duel Master 1
64 Krju4ok Blade Master 1
65 -OG- Duel Master 1
66 Sabretooth Grand Master 1
67 -HERO- Blade Master 1
68 ZzEvilzZ Grand Master 1
69 chacap Duel Master 1
70 classico High Elf 1
71 -Icarus- Duel Master 1
72 ZNhatLamZ Grand Master 1
73 Milot58 Grand Master 1
74 Erebus Lord Emperor 1
75 embembels Lord Emperor 1
76 IceKrystal Duel Master 1
77 SexyPAPA Magic Gladiator 1
78 GoodDW Grand Master 1
79 Search Duel Master 1
80 -ZueS- Lord Emperor 1
81 QuestGame Grand Master 1
82 Tormoz Magic Gladiator 1
83 urs1 Magic Gladiator 1
84 Zeslieka Muse Elf 1
85 Tupik Magic Gladiator 1
86 TyTKA High Elf 1
87 StasDL Lord Emperor 1
88 -Day- High Elf 1
89 GOODPLAYER Duel Master 1
90 JaguaR Blade Master 1
91 Namer Dark Lord 1