Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia sự kiện Lâu Đài Máu tầng 7 nhiều nhất trong tuầntuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Lâu Đài Máu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Tham gia
Bonuses
1 Vieira High Elf 6 15
2 BlackBK Blade Master 4 14
3 Angela High Elf 4 13
4 EvilTwln Lord Emperor 4 12
5 LalLKA Dark Lord 3 11
6 Skymonkey Soul Master 3 10
7 IAMGI Lord Emperor 2 9
8 Stalevar Lord Emperor 2 8
9 BigBen Grand Master 2 7
10 Sovest Duel Master 2 6
11 Destiny High Elf 2 5
12 ttvMed1cus Duel Master 2 4
13 JuLyaLove High Elf 2 3
14 Radiatorx Magic Gladiator 2 3
15 -3AKOH- Grand Master 1 3
16 Versace Duel Master 1 3
17 ElProblema Grand Master 1 3
18 NEUROMANT Blade Master 1 3
19 KuLaK Duel Master 1 3
20 ExitBM Blade Master 1 2
21 Firentin Blade Master 1 2
22 AJIEKCAHDP Duel Master 1 2
23 Grendaizer Lord Emperor 1 2
24 Crest Lord Emperor 1 2
25 Possessed Lord Emperor 1 2
26 Pangolier High Elf 1 2
27 Karablinn Magic Gladiator 1 2
28 DestroY Duel Master 1 2
29 nico1985 Soul Master 1 2
30 -Tomato- Grand Master 1 2
31 Superme Grand Master 1
32 Elric Blade Knight 1
33 DimK Soul Master 1
34 SugarBoy Duel Master 1
35 Bpar Muse Elf 1
36 StunStan Soul Master 1