Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia sự kiện Lâu Đài Máu tầng 7 nhiều nhất trong tuầntháng.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Lâu Đài Máu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Tham gia
Bonuses
1 SannyClay Duel Master 202 100
2 MGnecha Duel Master 170 90
3 -TheEagle- Duel Master 142 80
4 Joske Lord Emperor 140 70
5 ---BM--- Blade Master 123 60
6 otrok Duel Master 123 50
7 -MangusT- Grand Master 75 40
8 Duij Magic Gladiator 69 30
9 MasterG Lord Emperor 59 20
10 Duijnecha Soul Master 59 10
11 RedHero Duel Master 58 10
12 BEPTEP Lord Emperor 57 10
13 Deduwka Lord Emperor 56 10
14 ThuyAn Blade Master 56 10
15 etorepcik Blade Master 56 10
16 NgocNgan High Elf 52
17 CannySlay Grand Master 50
18 PeterCheff Lord Emperor 50
19 BaJleT Grand Master 49
20 FunnyBunny Grand Master 49
21 GauDo Grand Master 49
22 maliw Grand Master 48
23 xCyborGx Duel Master 47
24 taranb Duel Master 46
25 Suflen Grand Master 45
26 roti02 Dark Lord 45
27 beinable Lord Emperor 44
28 Heddin Grand Master 43
29 Madbox Lord Emperor 42
30 Lackyyyy Grand Master 42
31 Angelsmert High Elf 42
32 carotii Grand Master 39
33 xGiOx026x Blade Master 39
34 messsir Grand Master 37
35 MAKENNA Blade Master 36
36 DbleTble Duel Master 36
37 GaBay Muse Elf 34
38 YellowMG Magic Gladiator 34
39 KBAHT Blade Master 33
40 Berto Magic Gladiator 33
41 -X-A-M- Grand Master 32
42 -Compadre- Grand Master 32
43 1970 Grand Master 31
44 Storm8003 Grand Master 31
45 DeniM Grand Master 30
46 TRASHREZJj Grand Master 30
47 ELF1SP Muse Elf 30
48 Avokado Blade Master 29
49 MoCToK Duel Master 29
50 EvilShadow Grand Master 28
51 BiThoi High Elf 28
52 K-Y-O Blade Master 25
53 -Nalla- Lord Emperor 25
54 SalaMoon Lord Emperor 25
55 V1NS Grand Master 25
56 Korloy Grand Master 24
57 Murefi4 Lord Emperor 24
58 Irwin Blade Master 23
59 DuijinE Grand Master 23
60 Antimatter Blade Master 22
61 Muref1 Blade Master 22
62 66fursik66 Grand Master 22
63 Murefi Grand Master 21
64 Murefi3 Duel Master 21
65 xDM13 Duel Master 21
66 xAquamaNx Magic Gladiator 21
67 PROTON Grand Master 20
68 RO3A High Elf 20
69 L0Rdddd Lord Emperor 20
70 SpyroX Magic Gladiator 20
71 slayer1 Duel Master 20
72 romello Soul Master 20
73 muref2 High Elf 20
74 xBatmaNx Magic Gladiator 20
75 xelena Blade Master 19
76 BlackDjek Grand Master 19
77 KabuL Grand Master 19
78 Rx230 Duel Master 19
79 -Golubeva- Lord Emperor 18
80 kotDL Lord Emperor 18
81 Clyde Duel Master 18
82 Mult9wka Grand Master 18
83 lastwish High Elf 18
84 CoinSM Soul Master 18
85 -ShpioN- Lord Emperor 17
86 -JawHead- Grand Master 17
87 ReferAnti Blade Master 17
88 cayQ Duel Master 17
89 XanaX Blade Master 16
90 Asile Grand Master 16
91 mmm49 Soul Master 16
92 Rengoku Soul Master 16
93 -Poseydon- Grand Master 15
94 -ChesteR- Duel Master 15
95 -CauTioN- Grand Master 15
96 -meth0d- Grand Master 15
97 xXGMXx Grand Master 15
98 Sandre Magic Gladiator 15
99 blbl Grand Master 14
100 Triadaa Lord Emperor 14