Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia sự kiện Lâu Đài Máu tầng 7 nhiều nhất trong tuầntuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Lâu Đài Máu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Tham gia
Bonuses
1 VnGang Chi2oi Grand Master 35 20 Online
2 RusRiga I7oPHoMeH Duel Master 28 15 Online
3 RusRiga Andyz Blade Master 27 14 Online
4 RusRiga -Beast- Duel Master 22 13 Online
5 - CyberFire Duel Master 19 12 Online
6 - Iria2 Muse Elf 19 11 Online
7 - V1NS Grand Master 16 10 Online
8 YOLO TribuG30 Duel Master 16 9 Online
9 Reunion -OldSpice- Lord Emperor 13 8 Online
10 RusRiga ZaXaR Grand Master 13 7 Online
11 OnlyMe MemTH Duel Master 12 6 Online
12 Alliance -Nazgul- Lord Emperor 12 5 Online
13 YOLO TribuGAL Grand Master 12 4 Online
14 Etherial Gadiat0r Duel Master 11 3 Online
15 Reunion NoPvp Grand Master 10 3 Offline
16 - ba30vanui Duel Master 10 3 Online
17 Alliance RedWhite Grand Master 9 3 Online
18 BLESSED sultan007 Duel Master 9 3 Offline
19 RusRiga silversurf Grand Master 9 3 Offline
20 RusRiga Lightning High Elf 8 2 Online
21 NoxY -MangusT- Grand Master 7 2 Online
22 - ingiz Grand Master 7 2 Online
23 - Wise Lord Emperor 7 2 Offline
24 ZZzzzzzz lIOIl Duel Master 7 2 Online
25 1solo1 xDLN1x Dark Lord 7 2 Online
26 Alliance Mildred High Elf 6 2 Online
27 RusRiga KAPRIZ Lord Emperor 6 2 Offline
28 1M1G oOoJQKoOo Grand Master 6 2 Online
29 Alliance Kengyry Duel Master 5 2 Online
30 Alliance Holidays Lord Emperor 5 2 Online
31 - gavrjuwa Grand Master 5 Online
32 kikd Dop1NG Duel Master 5 Offline
33 RusRiga vechaj Grand Master 5 Online
34 1M1G 0o07Up0o0 Duel Master 5 Online
35 1solo1 Matreshka Muse Elf 5 Online
36 RusRiga -Mopo3ko- Blade Master 4 Offline
37 Reunion Zeus Lord Emperor 4 Offline
38 - dkkenka Blade Master 4 Offline
39 1M1G Bambyle Duel Master 4 Online
40 - jumboDL Dark Lord 4 Offline
41 - jumboMG Magic Gladiator 4 Offline
42 AIIiance Almanah Blade Master 3 Offline
43 - --Kiss-- High Elf 3 Online
44 Alliance -BpeguHa- Duel Master 3 Online
45 DepilsLV Mikita High Elf 3 Online
46 AIIiance -EIFORYA- Grand Master 3 Offline
47 - MAKOBKA Lord Emperor 3 Online
48 RusRiga Phoen4754 Grand Master 3 Offline
49 - mGsoji Duel Master 3 Offline
50 - VlETNAM Blade Knight 3 Offline
51 DepilsLV aluks12 Grand Master 3 Online
52 - Autumn Grand Master 3 Online
53 - LLlbIJlO Lord Emperor 3 Offline
54 - Logika Duel Master 3 Offline
55 - CygJlaHka High Elf 3 Offline
56 VERSUS ByBLiK Dark Lord 3 Offline
57 - LLIeJlb Grand Master 3 Offline
58 RusRiga -I7pu3pak- Lord Emperor 2 Offline
59 ZZzzzZZ MegaSuka High Elf 2 Offline
60 Syndicat xIDeadlyIx Blade Master 2 Online
61 Reunion MyJI Duel Master 2 Online
62 VnGang ThienTang Duel Master 2 Online
63 DarkClan ExeLLaNCe Grand Master 2 Online
64 Hydra Hypnose Blade Master 2 Online
65 Reunion Mult9wka Grand Master 2 Online
66 Alliance Knyazz Grand Master 2 Offline
67 - kergudu Grand Master 2 Offline
68 VERSUS cesss Muse Elf 2 Offline
69 DarkClan vertz Blade Master 2 Online
70 Drop Drop4ik Grand Master 2 Online
71 Syndicat w126 Grand Master 2 Online
72 DarkClan -Diablo- Duel Master 2 Offline
73 FREEDOM Cy4kA Muse Elf 2 Online
74 - andyref02 Grand Master 2 Offline
75 DarkClan XXXL Grand Master 2 Offline
76 YOLO PoKy Dark Lord 2 Offline
77 - eyjhyhe Soul Master 2 Online
78 YOLO Pohy Blade Knight 2 Offline
79 - BomTocDo Magic Gladiator 2 Offline
80 6ratva 4el9ga Lord Emperor 1 Online
81 - SOVESTlTET Grand Master 1 Offline
82 - -frozen- Grand Master 1 Offline
83 - npoBokaTop Lord Emperor 1 Offline
84 DarkClan -AaeA- Lord Emperor 1 Offline
85 BLESSED -zero- High Elf 1 Online
86 Anbu Kemosabe Grand Master 1 Online
87 - -Fury- High Elf 1 Offline
88 VERSUS zasranec Blade Knight 1 Offline
89 CaRoPhio ChapCaSV Duel Master 1 Offline
90 - XanaX Blade Master 1 Online
91 - 2000 Dark Lord 1 Offline
92 - Archer High Elf 1 Online
93 RusRiga KinaTT Lord Emperor 1 Online
94 - Samsung Grand Master 1 Offline
95 TheRock -Damien- Grand Master 1 Online
96 DarkClan -meth0d- Grand Master 1 Offline
97 - BigSnake Magic Gladiator 1 Offline
98 AIIiance Dental Soul Master 1 Online
99 Peace o0MGG Duel Master 1 Offline
100 - LOTOS Dark Lord 1 Offline