Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia sự kiện Lâu Đài Máu tầng 7 nhiều nhất trong tuầntháng.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Lâu Đài Máu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Tham gia
Bonuses
1 otrok Duel Master 226 100
2 ---BM--- Blade Master 199 90
3 taranb Duel Master 186 80
4 berkill Dark Wizard 170 70
5 RO3A High Elf 148 60
6 jaka4ajusj Blade Master 140 50
7 Oten Duel Master 137 40
8 Amyr4ik Grand Master 102 30
9 BEPTEP Lord Emperor 97 20
10 POCO Duel Master 91 10
11 Ex3meElf High Elf 86 10
12 BlackDjek Grand Master 75 10
13 -MangusT- Grand Master 71 10
14 Girlgirl Duel Master 66 10
15 -ROSS- Blade Master 66 10
16 elledk Blade Master 62
17 Samozvanka High Elf 61
18 Deduwka Lord Emperor 59
19 -ShpioN- Lord Emperor 59
20 Heddin Grand Master 51
21 Gaiut High Elf 50
22 Yooda Blade Master 40
23 Ebony High Elf 38
24 MasterG Lord Emperor 38
25 Marquise High Elf 37
26 SalaMoon Lord Emperor 37
27 Rubick Grand Master 34
28 faGlad Duel Master 34
29 Ubica1 Soul Master 33
30 Davit2013 Grand Master 32
31 -LACOSTE- Lord Emperor 31
32 Arghus Soul Master 31
33 Borduei Soul Master 31
34 Avokado Blade Master 30
35 LLIAPMYTA High Elf 29
36 Glaz1 Soul Master 29
37 leta High Elf 28
38 Chisinau Blade Master 27
39 mmm43 Soul Master 27
40 BaJleT Grand Master 23
41 KlSsDL Lord Emperor 23
42 PoRysski Grand Master 23
43 DlRon Dark Lord 23
44 MG1SP Duel Master 22
45 ssema Magic Gladiator 21
46 -meth0d- Grand Master 21
47 levis Blade Master 21
48 Mierins Grand Master 20
49 xelena Blade Master 19
50 Technik Grand Master 19
51 xCrazyDLx Dark Lord 19
52 fearbreath Grand Master 18
53 Yennefer High Elf 18
54 AmfetBalet High Elf 18
55 ArmenDav Blade Master 17
56 PROTON Grand Master 17
57 LLluJloB Grand Master 17
58 mmm42 Soul Master 17
59 Asulta Dark Lord 17
60 -EGOIST- Blade Master 16
61 ZakoHHuk Duel Master 16
62 TheDealer Dark Lord 16
63 Amyr4iKkk Soul Master 16
64 Skull Lord Emperor 15
65 Nikelback Grand Master 15
66 Fnat1cDL Dark Lord 15
67 CyberTrash Blade Knight 14
68 PutinMG Duel Master 14
69 Ch1per Duel Master 14
70 Mort3m Grand Master 14
71 BraneloB Soul Master 14
72 TieuDao Grand Master 13
73 slayer1 Duel Master 13
74 Semaa Magic Gladiator 13
75 -TheEagle- Duel Master 12
76 FaceMan Blade Master 12
77 JlaDHo Lord Emperor 11
78 Izroda Duel Master 11
79 UggU Lord Emperor 11
80 NFS2 Grand Master 11
81 KOKTELb High Elf 10
82 -frozen- Grand Master 10
83 KabuL Grand Master 10
84 prjan High Elf 10
85 Wanderer Lord Emperor 10
86 aanc Grand Master 10
87 Ex3meSM Grand Master 10
88 elfbufff Muse Elf 10
89 PoloWolc Soul Master 10
90 Bkrone Blade Knight 10
91 lolvoda17 Blade Knight 10
92 DeniM Grand Master 9
93 -Golubeva- Lord Emperor 9
94 KraxaboP Lord Emperor 9
95 BandiTs Blade Master 9
96 2000 Dark Lord 9
97 KnightmarE Blade Master 9
98 maliw Grand Master 8
99 ytka Grand Master 8
100 mawinka Grand Master 8