Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia sự kiện Lâu Đài Máu tầng 7 nhiều nhất trong tuầntuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Lâu Đài Máu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Tham gia
Bonuses
1 Moonlord Grand Master 71 20
2 SmurfDK Blade Master 69 15
3 bankaaaa Grand Master 62 14
4 I7oPHoMeH Duel Master 53 13
5 -TheEagle- Duel Master 41 12
6 Viesulis Duel Master 36 11
7 BEPTEP Lord Emperor 34 10
8 gavrjuwa Grand Master 31 9
9 POCO Duel Master 27 8
10 Black-Jack Duel Master 26 7
11 Holidays Lord Emperor 25 6
12 V1NS Grand Master 23 5
13 sultan007 Duel Master 21 4
14 mit9i Grand Master 21 3
15 Zverj Lord Emperor 20 3
16 CEPUI Duel Master 20 3
17 CroxaMG Duel Master 17 3
18 z1dAne Duel Master 17 3
19 CodBoss Grand Master 17 3
20 MoDnYwKa High Elf 17 2
21 -AveRa- Blade Master 17 2
22 boras02 Magic Gladiator 17 2
23 Pipka88 Grand Master 14 2
24 XanaX Blade Master 14 2
25 DenniMenni Duel Master 13 2
26 Mardelka Duel Master 13 2
27 Bardelka Blade Master 12 2
28 -Compadre- Grand Master 12 2
29 Sardelka Grand Master 12 2
30 Elfeyka High Elf 12 2
31 Darnelka Lord Emperor 12
32 CyberFire Duel Master 11
33 -aeIius- Grand Master 11
34 Gaiut High Elf 11
35 With Grand Master 11
36 AKaz Duel Master 11
37 WhiteGloom Dark Lord 11
38 reject Grand Master 10
39 ZaebMen Dark Lord 10
40 -Tork- Duel Master 10
41 Kostrisser Duel Master 9
42 BerlogaSm Grand Master 9
43 Kengyry Duel Master 8
44 -ABSENT- Grand Master 8
45 Nigan1 Duel Master 8
46 D-E-M-O-N Blade Master 8
47 DLSuper Dark Lord 8
48 Vz1k Soul Master 8
49 -ATAM- High Elf 7
50 -Pashqa- Duel Master 7
51 boras34 Blade Master 7
52 WERSTb Grand Master 7
53 -Tommy- Lord Emperor 7
54 kergudu Grand Master 7
55 -Berloga- Blade Master 7
56 Darkstarrr High Elf 6
57 TeTaTeT Duel Master 6
58 ba30vanui Duel Master 6
59 Kievstar Dark Lord 6
60 mstja Soul Master 6
61 MoiWa Muse Elf 6
62 -Healer- High Elf 5
63 Bobers Lord Emperor 5
64 wowkaBM Blade Master 5
65 -KOMAXAN- Blade Master 5
66 Samozvanka High Elf 5
67 Gherald Blade Master 5
68 filiposha Grand Master 5
69 NoguSveLo Grand Master 5
70 MemTH Duel Master 5
71 rudik7 Soul Master 5
72 maliw Grand Master 4
73 NIKOLAS23 Grand Master 4
74 sinBK Blade Master 4
75 LLlyJl3p Duel Master 4
76 Elrold Duel Master 4
77 XkarayX Blade Master 4
78 King0fKing Duel Master 4
79 Palito Grand Master 4
80 WhyBref Magic Gladiator 4
81 Olele Duel Master 4
82 BaRiCTa Magic Gladiator 4
83 TpoM6 Dark Lord 4
84 Tverdyi Soul Master 3
85 -Ghost- Blade Master 3
86 aluks12 Grand Master 3
87 KlarkKenT Grand Master 3
88 Akelarre Grand Master 3
89 Khalzan Dark Lord 3
90 2risT Blade Master 3
91 LLlMeJlb Magic Gladiator 3
92 DWDragonX Grand Master 3
93 ELFDragonG High Elf 3
94 Petrovi4MG Magic Gladiator 3
95 AYAQABI Soul Master 3
96 Lis92 Magic Gladiator 3
97 1Kherson Grand Master 3
98 leoo2 Lord Emperor 3
99 Vladyka Blade Knight 3
100 StrikeDW Grand Master 3