Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia sự kiện Lâu Đài Máu tầng 7 nhiều nhất trong tuầntuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Lâu Đài Máu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Tham gia
Bonuses
1 12zen MON5TER Blade Master 36 20 Offline
2 12zen MangusT Lord Emperor 8 15 Offline
3 RaJoNaS wtfxaxalol Grand Master 8 14 Offline
4 MSCorp Alexanra High Elf 7 13 Offline
5 12zen BETEPAH Blade Master 5 12 Offline
6 TEMPLlER Scarr Lord Emperor 5 11 Offline
7 Buzzz -Oberon- Lord Emperor 4 10 Online
8 AnhVsEm FL-ADC Duel Master 4 9 Online
9 MSCorp VYvY High Elf 4 8 Offline
10 CHILL twinxx Grand Master 4 7 Offline
11 - Miesnieks Blade Master 4 6 Offline
12 - Carnival Duel Master 4 5 Offline
13 AnhVsEm QuynhAh Grand Master 3 4 Online
14 HP2024 H4Anh Grand Master 3 3 Online
15 Manipura AIMP Grand Master 3 3 Online
16 AnhVsEm TamSuHuynh Grand Master 3 3 Offline
17 - GroshA Duel Master 3 3 Offline
18 - muda4ok Soul Master 3 3 Offline
19 R0B0tiX Blatnoi Dark Lord 3 3 Online
20 - Fukussima Dark Lord 3 2 Offline
21 Relax IamSmile Duel Master 2 2 Online
22 AnhVsEm KingOfEvli Lord Emperor 2 2 Online
23 12zen -General- Lord Emperor 2 2 Online
24 TRIBE -RAMBO- Blade Master 2 2 Online
25 Buzzz Hit-4Fun Blade Master 2 2 Offline
26 HailWibu -PacMan- Grand Master 2 2 Online
27 TRIBE DONALD Blade Master 2 2 Offline
28 12zen -karlsen- Blade Master 2 2 Online
29 MSCorp -CHICKEN- Duel Master 2 2 Online
30 - boecbob Blade Master 2 2 Online
31 CHILL SmeKerU Lord Emperor 2 Online
32 GGwp SMITH Grand Master 2 Online
33 - SunNyz Grand Master 2 Online
34 AnhVsEm SonGau Duel Master 2 Online
35 - Shark3 Duel Master 2 Offline
36 - TikTak Duel Master 2 Online
37 R0B0tiX MistrJudo Blade Master 2 Offline
38 CHILL WizMatik Grand Master 2 Online
39 Manipura Hong Grand Master 2 Online
40 OutKast texito Magic Gladiator 2 Online
41 - Feeling High Elf 2 Online
42 AnhVsEm zPlayBoyz Duel Master 1 Online
43 12zen -DesiGn- Grand Master 1 Online
44 12zen -0nE- Grand Master 1 Online
45 coollive -Panther- Lord Emperor 1 Online
46 - anikal Muse Elf 1 Offline
47 - anikall Muse Elf 1 Online
48 - BaTaPeuKa Duel Master 1 Online
49 12zen -colobok- High Elf 1 Online
50 Buzzz Phanmond High Elf 1 Offline
51 AnhVsEm Oliver6789 High Elf 1 Online
52 RaJoNaS _Orig0989 Blade Master 1 Offline
53 JAVHD QuestGame Grand Master 1 Offline
54 States -KewTiie- High Elf 1 Online
55 - NeXTS Grand Master 1 Offline
56 RecoiL -Artorias- Blade Master 1 Offline
57 12zen Sabretooth Grand Master 1 Online
58 RaJoNaS HuDiNiS Duel Master 1 Online
59 MSCorp -VNSmilee Blade Master 1 Online
60 MSCorp -Priest- Grand Master 1 Online
61 AnhVsEm ZNhatLamZ Grand Master 1 Offline
62 CHILL GERA Lord Emperor 1 Online
63 GGwp -Yuki- Blade Master 1 Online
64 OutLaws Bafson Grand Master 1 Offline
65 RaJoNaS Dmitrii Grand Master 1 Online
66 - Spawn Grand Master 1 Offline
67 MSCorp 28-May Duel Master 1 Offline
68 Buzzz -Cannawiz Grand Master 1 Online
69 MSCorp Anh3Lua Grand Master 1 Online
70 R0B0tiX mrB-Wolf Lord Emperor 1 Offline
71 RaJoNaS -24hrs- Grand Master 1 Offline
72 RaJoNaS -3AKOH- Grand Master 1 Offline
73 TeamEt Chu2 Lord Emperor 1 Offline
74 Manipura PyM9H4uK High Elf 1 Online
75 - Golden-Boy Lord Emperor 1 Online
76 - jolka Muse Elf 1 Online
77 HP2024 -VanGor- Lord Emperor 1 Offline
78 - Cloudy High Elf 1 Offline
79 - Swandive Blade Master 1 Online
80 - MrsCayGame High Elf 1 Offline
81 CCCP Bubonic Soul Master 1 Online
82 - Fanzo Grand Master 1 Offline
83 SoloFun MrBean Grand Master 1 Online
84 - AsiRis Duel Master 1 Online
85 RISE Vixx High Elf 1 Offline
86 R0B0tiX schytskiy Grand Master 1 Online
87 TEMPLlER DeSp Soul Master 1 Offline
88 OutLaws zen4iks Soul Master 1 Offline
89 - knuLL Lord Emperor 1 Offline
90 - YaiZa High Elf 1 Offline
91 Manipura foxMG Magic Gladiator 1 Offline
92 - Miron2019 Soul Master 1 Offline
93 - zYuNz Grand Master 1 Online
94 - NikonFA Duel Master 1 Online
95 OutKast LunarSage Soul Master 1 Offline
96 FreeTime BlackCap Magic Gladiator 1 Online
97 GGwp ConGaLoren Grand Master 1 Online
98 nASSty FlyL3aF High Elf 1 Online
99 nASSty AsAlwaLys Grand Master 1 Online
100 TEMPLlER Mifi4iSkiy Magic Gladiator 1 Online