Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã đạt được nhiều điểm thành tích nhất. Thông tin thêm về hệ thống thành tích có thể được tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng Thành tích
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
1 TROY -Crystal- Blade Master 183 Online
2 - Tommy Grand Master 180 Offline
3 TROY GiamDoc Duel Master 177 Online
4 43Movie KOLENVAL Lord Emperor 171 Offline
5 43Movie -Sanji- Grand Master 166 Online
6 43Movie KAZANTIP Duel Master 163 Online
7 MaMen Lyrical- Grand Master 162 Online
8 ViNaTaBa SupperBK Blade Master 162 Online
9 - sdfsdfdsfs Elf 160 Offline
10 - name Grand Master 160 Online
11 43Movie BMWpower Grand Master 160 Online
12 - mIRC High Elf 159 Online
13 43Movie Shinigami High Elf 159 Online
14 43Movie -Culi- Lord Emperor 157 Online
15 - bliksem Blade Knight 156 Offline
16 43Movie -Security- Blade Master 156 Online
17 43Movie Aenemel Blade Master 156 Online
18 - gandoN Dark Knight 154 Offline
19 TROY ThuKy-O- Grand Master 153 Online
20 - -Osteo- Duel Master 151 Online
21 43Movie lmbalance Grand Master 151 Online
22 HARDCORE akorotkih Blade Master 151 Online
23 TROY korDL Lord Emperor 150 Offline
24 - Violet High Elf 150 Offline
25 TROY UNCZ Blade Master 150 Online
26 4STR4 KOCMOH4FT Duel Master 150 Online
27 - BlackTea1 Dark Wizard 149 Offline
28 43Movie neigrok Blade Master 148 Offline
29 - sklhjasbdg Elf 147 Offline
30 TROY -LasVegaS- Blade Master 145 Offline
31 HARDCORE xLuciferx Grand Master 144 Online
32 43Movie PeugeHka Lord Emperor 142 Online
33 DontCry Smile Grand Master 141 Offline
34 - Melian Elf 139 Offline
35 TROY -OnlyMe- Duel Master 137 Online
36 - LasVeGaS Grand Master 135 Offline
37 Flame SPANKWIRE Soul Master 134 Online
38 TheAce Spi4ka Grand Master 133 Online
39 - NewJork Dark Lord 132 Online
40 43Movie Imbalance High Elf 129 Offline
41 MaMen KeKhongTen Grand Master 129 Online
42 TROY INVICTUS Lord Emperor 128 Online
43 TROY MagicLuZ Grand Master 128 Online
44 - crassik High Elf 128 Offline
45 TROY PhoGiamDoc Blade Master 123 Online
46 ViNaTaBa BigBoy Lord Emperor 123 Online
47 TROY MrBenGun Lord Emperor 122 Online
48 TROY wiglewigle High Elf 120 Online
49 TROY kerasine Lord Emperor 118 Online
50 - xaxa Dark Wizard 117 Offline
51 43Movie KTyJIxy Lord Emperor 117 Online
52 - 69enjoyer Dark Knight 114 Offline
53 HARDCORE OffendeR Lord Emperor 112 Online
54 TROY Porosenok High Elf 111 Online
55 TROY -DareD- Blade Master 109 Online
56 43Movie MOLOTOK Lord Emperor 108 Online
57 - gfdsgfds Dark Knight 108 Offline
58 TROY Tomahawk High Elf 107 Online
59 DontCry Vampire Duel Master 107 Online
60 TROY Odal Grand Master 106 Online
61 43Movie Freaky High Elf 106 Online
62 TROY -CTpaHHuK- Lord Emperor 105 Online
63 TROY Kahex Grand Master 104 Online
64 - papirosa Elf 103 Offline
65 - SugarBaby High Elf 102 Offline
66 - -Angel- Duel Master 102 Online
67 TROY Mhrrr Duel Master 102 Online
68 TROY Anskil High Elf 102 Online
69 - XeRaNao Dark Knight 102 Offline
70 - Bao-Bao Duel Master 102 Offline
71 Game4Fun 1ChemXong Duel Master 101 Online
72 43Movie -Osin- High Elf 99 Online
73 43Movie EternaL Duel Master 98 Online
74 43Movie EquIibrium Blade Master 98 Online
75 MaMen NhoxDanhz Blade Master 98 Offline
76 TROY Pupik Grand Master 97 Online
77 TROY SparTa High Elf 96 Online
78 MaMen zNhoxDanhz High Elf 95 Online
79 TROY BaoKe Lord Emperor 95 Online
80 - ChickenGoD Blade Master 93 Offline
81 TheAce -Monkey- Duel Master 92 Online
82 - XinhGai High Elf 91 Offline
83 DontCry Gobin Grand Master 91 Online
84 BraTuKu Kicker Duel Master 91 Online
85 43Movie Data Duel Master 90 Online
86 DontCry Poseidon Lord Emperor 90 Online
87 BraTuKu Calinda High Elf 90 Online
88 TROY OHuKC Duel Master 89 Online
89 - chiendau Dark Lord 88 Offline
90 - 79-EvilGod Grand Master 87 Online
91 HARDCORE FUNERAL Lord Emperor 86 Online
92 DontCry Duplina High Elf 83 Offline
93 - Emperor Soul Master 83 Offline
94 TROY FinalGame Grand Master 82 Online
95 43Movie Nemo High Elf 81 Offline
96 TROY -Jumple- High Elf 81 Online
97 - DarkFist Magic Gladiator 81 Online
98 - Scale Dark Knight 81 Offline
99 TROY OweMe High Elf 80 Offline
100 - 132131231 Magic Gladiator 80 Offline