Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã đạt được nhiều điểm thành tích nhất. Thông tin thêm về hệ thống thành tích có thể được tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng Thành tích
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
1 FortiS Magic Gladiator 19
2 NordOst Magic Gladiator 13
3 Almighty Soul Master 12
4 PeugeHka Muse Elf 12
5 LasVeGaS Soul Master 11
6 KOLENVAL Magic Gladiator 10
7 SiSi Muse Elf 8
8 GoldNika Blade Knight 7
9 Kn1th Dark Knight 7
10 163ONMYNEC Magic Gladiator 6
11 KAZANTIP Magic Gladiator 6
12 Ragnon Blade Knight 5
13 mIRC Muse Elf 5
14 Diversion Soul Master 5
15 Tommy Dark Knight 5
16 OnlyMe Magic Gladiator 4
17 tukyy Magic Gladiator 4
18 Sollip Muse Elf 4
19 ChickenGoD Blade Knight 4
20 Odin Soul Master 4
21 Yukky Elf 4
22 Jasminetea Soul Master 4
23 NoName Soul Master 4
24 ToxaDark Dark Lord 4
25 Bagration Soul Master 4
26 BigBoy Dark Lord 4
27 PkClear Magic Gladiator 4
28 Svolo4 Muse Elf 4
29 Speechless Magic Gladiator 4
30 name Soul Master 4
31 Trissss Blade Knight 4
32 Yamato Muse Elf 4
33 CTpaHuK Dark Lord 4
34 KilleR Blade Knight 4
35 MACARENA Blade Knight 4
36 ggwp Soul Master 4
37 CallGirl Muse Elf 4
38 Juniors Soul Master 3
39 LordOfFire Dark Lord 3
40 TURK Dark Lord 3
41 PinLTA Blade Knight 3
42 neigrok Blade Knight 3
43 MilfHunter Muse Elf 3
44 Jorik Soul Master 3
45 ReLax Magic Gladiator 3
46 PTAHienYeu Magic Gladiator 3
47 -NhatRi- Soul Master 2
48 qasddasd Muse Elf 2
49 Sky7 Soul Master 2
50 Stormen Soul Master 2
51 zBaoBao Magic Gladiator 2
52 Kahex Soul Master 2
53 iLOVEU Elf 2
54 bebebe Elf 1
55 Cardinal Dark Wizard 1
56 MrDen Magic Gladiator 1
57 Amina Soul Master 1
58 Laco Soul Master 1
59 MeiMei Muse Elf 1
60 Fibonacci Blade Knight 1
61 ou74 Soul Master 1
62 EternaL Magic Gladiator 1
63 Archer Muse Elf 1
64 BORODA Dark Lord 1
65 LouisLaTao Muse Elf 1
66 Osteo Magic Gladiator 1
67 wazzaey Muse Elf 1
68 they5 Elf 1
69 NhatP Muse Elf 1
70 Data Magic Gladiator 1
71 Larrusso Soul Master 1
72 cosco Muse Elf 1
73 Gnida228 Muse Elf 1
74 XxXx Muse Elf 1
75 GoldSmith Muse Elf 1
76 Enter Magic Gladiator 1
77 MagicLuZ Soul Master 1
78 korDL Dark Lord 1
79 Sona32 Elf 1
80 MOLOTOK Dark Lord 1
81 Duplina Muse Elf 1
82 llll Soul Master 1
83 34543 Elf 1
84 V1rnS Dark Lord 1
85 Solider Muse Elf 1