Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã đạt được nhiều điểm thành tích nhất. Thông tin thêm về hệ thống thành tích có thể được tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng Thành tích
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
1 Dominator Lord Emperor 196
2 -OG- Duel Master 195
3 xGiancOx Lord Emperor 186
4 SRT8 Blade Master 186
5 -VanCian- Blade Master 185
6 -YEET- Grand Master 177
7 prozet Lord Emperor 175
8 -A-Love-P- High Elf 175
9 -OMG-WTF- Lord Emperor 175
10 SpeedWagon Lord Emperor 174
11 bundz Duel Master 174
12 -RaZeR- Lord Emperor 172
13 iZnoGouD Lord Emperor 169
14 -AlexLion- Blade Master 169
15 -SunRay- High Elf 163
16 DorianGrey Lord Emperor 163
17 StasDL Lord Emperor 163
18 -Saric Duel Master 161
19 VR444 Blade Master 160
20 Champion Lord Emperor 160
21 KimoChi- Lord Emperor 160
22 Green Grand Master 159
23 Sophetia High Elf 157
24 BlueCat Grand Master 156
25 Phamond High Elf 155
26 400kg Duel Master 155
27 -6IX9INE- Grand Master 154
28 7eleven High Elf 154
29 TANKOGRAD Blade Master 153
30 -MoishA- Grand Master 152
31 FataMare High Elf 152
32 Supern0vA Lord Emperor 151
33 MrsAvocado High Elf 151
34 -Hercules- Blade Master 151
35 Swandive Blade Master 151
36 BUTCHER High Elf 144
37 -Gordex- High Elf 144
38 -Knight- Blade Master 144
39 -Lucifer- Lord Emperor 143
40 McDonalds Duel Master 141
41 Adept Grand Master 139
42 Game4Fun Duel Master 138
43 Face2Face Lord Emperor 136
44 -3BEPU- High Elf 135
45 -BJIaguMup Grand Master 135
46 OkyHb Lord Emperor 132
47 k1dman Lord Emperor 131
48 b9kb9k Lord Emperor 130
49 Witch High Elf 129
50 MegaRED Duel Master 129
51 MrAgressor Blade Master 128
52 Pronto High Elf 127
53 -Sephera- High Elf 127
54 -K48-Fudo Lord Emperor 126
55 John-Wick Lord Emperor 125
56 DARKwSOUL Grand Master 125
57 qBacca Lord Emperor 122
58 CARICA High Elf 122
59 BirdBoss Lord Emperor 122
60 TuanBapBk Blade Master 121
61 -HoruS- Grand Master 120
62 BiG-Munk Grand Master 119
63 MGTheGioi Magic Gladiator 119
64 RamzeSs Blade Master 116
65 Proper12 Grand Master 115
66 zPlayBoyz Duel Master 115
67 PeKhugLong Soul Master 114
68 PENTARINA High Elf 113
69 -Nam- Lord Emperor 113
70 Paseak Blade Master 113
71 SweetDeva High Elf 112
72 sdsdad Dark Lord 111
73 -Napoleon- Lord Emperor 111
74 DLAka2020 Lord Emperor 109
75 LLORD555 Dark Lord 109
76 Latvietis Lord Emperor 108
77 SirParis Grand Master 107
78 -StrongeR- Blade Master 107
79 TEQU1LA High Elf 107
80 -Kent Lord Emperor 106
81 -MochA- Grand Master 104
82 trot Lord Emperor 103
83 leon2208 Grand Master 103
84 Niro379 Magic Gladiator 103
85 H4Anh Duel Master 103
86 -Witch- High Elf 103
87 MiyagiPapa Soul Master 102
88 Maderos Blade Master 100
89 PakSongHjp Grand Master 100
90 -SeafareR- Grand Master 99
91 Omachin Magic Gladiator 98
92 Suffering Duel Master 97
93 Mjnk Soul Master 96
94 SaBo Lord Emperor 96
95 -MoHaX- Grand Master 95
96 Cospri High Elf 94
97 yuukinu High Elf 92
98 l0zxa0khe Elf 92
99 -SauCoDoc Duel Master 91
100 -PG13- Duel Master 90