Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã đạt được nhiều điểm thành tích nhất. Thông tin thêm về hệ thống thành tích có thể được tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng Thành tích
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
1 Dominator Lord Emperor 204
2 Game4Fun Duel Master 201
3 -OG- Duel Master 201
4 BlueCat Grand Master 201
5 KimoChi- Lord Emperor 199
6 bundz Duel Master 192
7 xGiancOx Lord Emperor 186
8 -Mirana- High Elf 186
9 -K48-Fudo Lord Emperor 186
10 DLAka2020 Lord Emperor 186
11 prozet Lord Emperor 186
12 -6IX9INE- Grand Master 186
13 -AchilleS- Lord Emperor 186
14 SweetDeva High Elf 184
15 -Napoleon- Lord Emperor 183
16 -YEET- Grand Master 183
17 FataMare High Elf 181
18 MrsAvocado High Elf 180
19 -OMG-WTF- Lord Emperor 180
20 -RaZeR- Lord Emperor 178
21 7eleven High Elf 177
22 Korky Blade Master 175
23 -BMW- Blade Master 175
24 SpeedWagon Lord Emperor 174
25 -MOFs- Lord Emperor 171
26 -GaladrieL High Elf 171
27 -VoldeMort Duel Master 169
28 -SeafareR- Grand Master 169
29 K9Panda Blade Master 166
30 Green Grand Master 166
31 iZnoGouD Lord Emperor 165
32 Maderos Blade Master 164
33 NebulaX High Elf 163
34 Face2Face Lord Emperor 162
35 DC53T Lord Emperor 162
36 JEWEL03 Dark Knight 161
37 Paseak Blade Master 160
38 DorianGrey Lord Emperor 157
39 Courage Lord Emperor 157
40 ChamTuuKa Lord Emperor 157
41 P1nH High Elf 157
42 Pronto High Elf 154
43 TANKOGRAD Blade Master 153
44 -MoishA- Grand Master 152
45 OKEFINE High Elf 152
46 Malibu-Inc Lord Emperor 151
47 Swandive Blade Master 151
48 McDonalds Duel Master 150
49 BladOzito Grand Master 146
50 -Master- Blade Master 146
51 -colobok- High Elf 144
52 dwadadaw Elf 143
53 -MoncoR- High Elf 143
54 PinkB1 Elf 143
55 Manazine Duel Master 141
56 zPlayBoyz Duel Master 141
57 Sense Lord Emperor 139
58 Witch High Elf 138
59 ponss High Elf 137
60 -BJIaguMup Grand Master 135
61 Anneli High Elf 133
62 -DontCry- Grand Master 131
63 tsfd12 Dark Knight 131
64 Luchiano Duel Master 131
65 -3BEPU- High Elf 129
66 -K48-Fudo- Grand Master 129
67 asdasfasd Dark Knight 128
68 AnocToJI Blade Master 128
69 RamzeSs Blade Master 127
70 Cospri High Elf 126
71 -PerseuS- Lord Emperor 126
72 -Chip- Lord Emperor 125
73 -DevI- Grand Master 125
74 S450 Soul Master 121
75 turb0 Blade Knight 120
76 Glatron Lord Emperor 118
77 IamSmile Duel Master 117
78 -Nam- Lord Emperor 116
79 GreedGS Grand Master 116
80 12daxc Dark Knight 115
81 -Pong- High Elf 115
82 codes Blade Master 112
83 asass Elf 111
84 Iphone7pls Dark Lord 110
85 thieuantoa Dark Lord 110
86 -Kent Lord Emperor 109
87 dostiga112 Muse Elf 108
88 TanTan Blade Master 108
89 BUXO Blade Master 107
90 PaPaDepZai Grand Master 107
91 React Blade Master 106
92 leon2208 Grand Master 106
93 KangGarry Grand Master 105
94 -HoruS- Grand Master 104
95 AJIuraToP Grand Master 104
96 xMUSTANGx Blade Master 103
97 tuanha Grand Master 103
98 TestGame Blade Master 103
99 BERSERK Grand Master 102
100 PyM9H4uK High Elf 102