Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã đạt được nhiều điểm thành tích nhất. Thông tin thêm về hệ thống thành tích có thể được tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng Thành tích
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
1 Extreme Blade Master 110
2 ObiWan Lord Emperor 105
3 BridgetVN Blade Master 102
4 Chu-Du High Elf 96
5 TrainElite Dark Lord 95
6 Abram Lord Emperor 93
7 Mypo4ka Muse Elf 93
8 -Cheloo- Lord Emperor 93
9 kamlne Elf 92
10 Strapon High Elf 91
11 Blumex Grand Master 90
12 Summor Dark Wizard 89
13 ChienGia Duel Master 88
14 KrausE Lord Emperor 87
15 westy Duel Master 87
16 -mElya Grand Master 85
17 MyAnh Grand Master 84
18 -MoRTReD- Lord Emperor 82
19 -Prophet- Duel Master 81
20 BILLY Duel Master 78
21 ZZippO Duel Master 77
22 EfHuongDa Muse Elf 77
23 -14KapaT- Lord Emperor 76
24 wellfare Dark Knight 76
25 Theo Grand Master 75
26 -ByBLiK- Blade Master 74
27 TheKing Grand Master 74
28 Arm1N Duel Master 72
29 Armen Blade Master 72
30 -Lord-ANT- Dark Lord 71
31 rolfton Blade Master 71
32 3a6aCTOBKA Magic Gladiator 71
33 -IGWT- Grand Master 70
34 KhoaiTay High Elf 70
35 BUSHIDOZHO Grand Master 70
36 -TAHK- Blade Master 70
37 nonJlaBok Duel Master 69
38 JACKBOT Dark Lord 69
39 12zen Elf 68
40 -SKYBREAK- High Elf 68
41 MoRTReD Duel Master 68
42 GooD Lord Emperor 66
43 KoKoMi Lord Emperor 66
44 Kalima Dark Lord 66
45 Grazuolea Elf 65
46 Eternal Grand Master 65
47 Swipe Lord Emperor 64
48 Quan-Vu Blade Master 63
49 Duzes Grand Master 63
50 pupik Dark Wizard 62
51 BoJI4aPa Blade Master 62
52 Paparazzi Blade Master 61
53 pots Lord Emperor 61
54 byMOKPblu Grand Master 61
55 anabolic Blade Master 60
56 rwqrsdf Dark Knight 60
57 Tauriel High Elf 60
58 Toob High Elf 59
59 NLAW Duel Master 59
60 -Duy-ADM Lord Emperor 58
61 tienmyydon Dark Wizard 58
62 ToxicMom High Elf 58
63 scuko Lord Emperor 57
64 -SKY- High Elf 55
65 fdfsdfsd Elf 55
66 CAPSLOCK High Elf 55
67 Rezak Lord Emperor 55
68 BossBBQ Blade Master 55
69 Quest1 Elf 54
70 -game- Blade Master 54
71 KeoLV Dark Lord 53
72 tieuthau Soul Master 53
73 TieuLyTu Duel Master 53
74 asdadasds Dark Knight 53
75 illusion Dark Lord 53
76 knight8x Grand Master 52
77 -Po- Grand Master 52
78 buffpro High Elf 51
79 -F1-ADM Grand Master 50
80 zmeysmail Grand Master 50
81 SALAMANCA Lord Emperor 50
82 xerox Duel Master 50
83 AMCTEP Lord Emperor 49
84 12357652 Dark Knight 48
85 SaYreX Duel Master 48
86 Vogues Dark Lord 48
87 -Home-ADM Blade Master 48
88 ZzDaoTaczZ Grand Master 48
89 fdsfsdfsdf Dark Knight 47
90 Shroud High Elf 47
91 Dire Grand Master 46
92 4234234 Dark Knight 46
93 Gragora Grand Master 46
94 Norda High Elf 46
95 CapJackk Blade Master 46
96 OkyHb Blade Master 45
97 -MAN-SORRY Grand Master 45
98 llGunnerll Lord Emperor 44
99 MAMASITA Elf 44
100 HEYVB Elf 44