Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã đạt được nhiều điểm thành tích nhất. Thông tin thêm về hệ thống thành tích có thể được tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng Thành tích
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
1 Odal Lord Emperor 210
2 Morph Lord Emperor 210
3 Dublicat Duel Master 210
4 -Sp0on Lord Emperor 210
5 MEGAS Lord Emperor 210
6 Rong Duel Master 210
7 Zeus Grand Master 210
8 Berzloy Blade Master 210
9 -KyCb- Duel Master 210
10 1DIN2VA3RI Lord Emperor 210
11 -Templar- Lord Emperor 210
12 Blume Grand Master 210
13 -inslde Duel Master 210
14 -Gordex- Lord Emperor 207
15 -TiNy- Blade Master 207
16 -TukTak- Blade Master 207
17 LOkosta Lord Emperor 207
18 -SunRay- Grand Master 207
19 Sunset Lord Emperor 207
20 -Deadora- High Elf 204
21 Krimskiu Grand Master 204
22 Quant Lord Emperor 204
23 Morgana High Elf 204
24 AmnestyX Duel Master 204
25 Wili Lord Emperor 204
26 -HannibaL- Lord Emperor 204
27 Seot Magic Gladiator 202
28 iQoN Magic Gladiator 202
29 Brandy Grand Master 202
30 GolD Grand Master 202
31 Russel Grand Master 202
32 -Xemmi- Lord Emperor 202
33 -OMG-WTF- Lord Emperor 201
34 -Paranoik- Duel Master 198
35 MEPJIuH Grand Master 198
36 RaNDoM Dark Lord 198
37 VooDoo High Elf 198
38 -Crazy- Blade Master 198
39 gygygyg Soul Master 196
40 -aNOTher- Grand Master 195
41 Saimanello Soul Master 195
42 -3aKaTKa- Lord Emperor 195
43 SunShine High Elf 195
44 Xaxa Grand Master 195
45 Bonnie High Elf 194
46 -Shooter- High Elf 194
47 gradusnik Lord Emperor 193
48 -I-N-F- Soul Master 192
49 Skorp Blade Master 192
50 -KOKOH- High Elf 190
51 BRABUS Lord Emperor 190
52 DuckstY Grand Master 189
53 -TM- Lord Emperor 189
54 SAPFIR Blade Master 188
55 Morda Dark Lord 188
56 Greta High Elf 188
57 Tigress High Elf 184
58 BurgerKing Duel Master 183
59 -Gavr- Blade Master 183
60 damagu Duel Master 181
61 VoVaSiK Duel Master 180
62 Igorjan Blade Master 180
63 -AMG- Duel Master 178
64 KpeMeHb Blade Master 176
65 Doomy Blade Master 173
66 AlakAzAM Grand Master 172
67 NonStop High Elf 172
68 Califa High Elf 171
69 -Cue- Grand Master 170
70 qqqqqb Soul Master 170
71 Manneken Blade Master 170
72 Fandorin Grand Master 169
73 AngelA High Elf 167
74 npeLecTb Lord Emperor 167
75 GoodNight Grand Master 164
76 KaPaMeJlb High Elf 164
77 MercS Duel Master 163
78 MoonCat High Elf 163
79 -PissOFF- Blade Master 158
80 eminem Grand Master 158
81 SparTkuS Blade Master 157
82 Justone Soul Master 157
83 xellex Grand Master 156
84 Warrior Blade Master 155
85 c0ca1ne Lord Emperor 155
86 Pro100Noob Soul Master 154
87 -Ego1st- Duel Master 153
88 Vindy High Elf 153
89 Cardinal Dark Lord 153
90 Azzazell Grand Master 153
91 EpSiLoNa Muse Elf 151
92 ATATYI Magic Gladiator 149
93 Kataleea High Elf 148
94 Quasar Lord Emperor 148
95 Iamyoulove Muse Elf 148
96 MukcTypKa Duel Master 147
97 ByxloVozka Muse Elf 146
98 OzzZ Duel Master 145
99 Tekila Blade Master 143
100 Predator Magic Gladiator 143