Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã đạt được nhiều điểm thành tích nhất. Thông tin thêm về hệ thống thành tích có thể được tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng Thành tích
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
1 RoyaL -Unknown- Grand Master 210 Online
2 RoyaL kokoc- High Elf 210 Offline
3 HydrA Morph Lord Emperor 210 Online
4 RoyaL Chief Lord Emperor 210 Online
5 RoyaL -Dark- Duel Master 210 Offline
6 - -Whiskey- Lord Emperor 210 Offline
7 Sviests -YEET- Grand Master 210 Online
8 RoyaL Resshin Lord Emperor 210 Offline
9 Sviests -Deadora- High Elf 210 Offline
10 Sviests -BOSS- Blade Master 210 Offline
11 MYMs MEGAS Lord Emperor 210 Offline
12 Sviests Wayne Lord Emperor 210 Offline
13 Sviests Mercurial Duel Master 210 Offline
14 Sviests -Bonjour- Grand Master 210 Offline
15 HELLO -Bear- Blade Master 210 Offline
16 HydrA -OkyHb- Lord Emperor 210 Offline
17 - ADAM13 Dark Knight 210 Offline
18 GreenD Seraphim High Elf 210 Offline
19 HydrA WhatAHell Grand Master 210 Offline
20 Sviests -ooOps Lord Emperor 210 Online
21 - Time2Fun Grand Master 210 Offline
22 - _Dest1830 Grand Master 210 Offline
23 - mixbox Dark Knight 210 Offline
24 - Oneiros Soul Master 210 Offline
25 - Blume Grand Master 210 Offline
26 HydrA -EST- Lord Emperor 210 Offline
27 WILD LOkosta Lord Emperor 210 Offline
28 RoyaL Deutscher Duel Master 207 Offline
29 WILD Krimskiu Grand Master 207 Offline
30 - Garant Grand Master 207 Offline
31 HydrA XuTMAN Duel Master 207 Online
32 - SAPFIR Blade Master 207 Offline
33 HydrA -Soft- Duel Master 207 Offline
34 HydrA MoonCat High Elf 207 Offline
35 RoyaL Quee Lord Emperor 205 Offline
36 Sviests Redundant Lord Emperor 205 Offline
37 HELLO pdismisser Grand Master 205 Offline
38 HELLO -RadoMF Duel Master 205 Offline
39 RoyaL gradusnik Lord Emperor 205 Online
40 Sviests Lebovsky High Elf 205 Offline
41 RoyaL andree Grand Master 204 Offline
42 RoyaL -Perfect- Grand Master 204 Online
43 Sviests groit Grand Master 204 Offline
44 RoyaL KillShot High Elf 204 Offline
45 - Navier Lord Emperor 204 Offline
46 RoyaL -Ray- Grand Master 204 Online
47 RoyaL -DoubleTop Lord Emperor 204 Online
48 - -BLACK- Grand Master 204 Offline
49 - Shelby Grand Master 204 Online
50 - Olyalya High Elf 204 Offline
51 Sviests -HannibaL- Lord Emperor 204 Offline
52 PLAGUE Rong Duel Master 202 Offline
53 HydrA NightDevil Blade Master 202 Offline
54 WILD Cappie Lord Emperor 202 Offline
55 RoyaL TomShelby Lord Emperor 201 Offline
56 BatQuai Saih Duel Master 201 Offline
57 - AsikMG Duel Master 201 Offline
58 ZION -Bien- Lord Emperor 201 Offline
59 RoyaL FATALYTY High Elf 201 Online
60 RoyaL Magnitola High Elf 201 Offline
61 - Quant Lord Emperor 201 Offline
62 HydrA BleDun Grand Master 201 Online
63 OkyHari Arow Grand Master 201 Offline
64 Sviests Ever Blade Master 201 Offline
65 HydrA FFarT Blade Master 201 Offline
66 - -Gufi- Grand Master 199 Offline
67 GreenD Only4Hate Grand Master 199 Offline
68 - Oneiroi Magic Gladiator 199 Offline
69 - Breaking Grand Master 198 Offline
70 HydrA Zanyda Lord Emperor 198 Offline
71 EllemenT BurgerKing Duel Master 198 Online
72 HydrA -Ukraina- Grand Master 198 Offline
73 Sviests tam-tam Lord Emperor 198 Online
74 TribbuT Babka High Elf 198 Offline
75 - Greta High Elf 197 Offline
76 RoyaL -Psycho- Blade Master 197 Offline
77 - -IceQueen- High Elf 195 Offline
78 GOLOVA -Kingsman- Blade Master 194 Offline
79 - aye14 Dark Lord 192 Offline
80 HydrA Wili Lord Emperor 192 Online
81 - npeLecTb Lord Emperor 190 Offline
82 Sviests Bucknasty Blade Master 189 Offline
83 HydrA FUNERAL Duel Master 189 Offline
84 - ToreodoR Blade Master 187 Offline
85 - MsRozvrat High Elf 186 Offline
86 - Doomy Blade Master 184 Offline
87 - Daredevil Grand Master 183 Offline
88 - -Coffee- High Elf 183 Offline
89 - -MooN- Grand Master 183 Offline
90 - Sender Lord Emperor 180 Online
91 Sviests Sugar High Elf 180 Offline
92 - Dryadalis High Elf 179 Offline
93 - Rebootcia High Elf 178 Offline
94 - zenovi4 Dark Knight 178 Offline
95 Sviests -WarDogs- Lord Emperor 178 Offline
96 Sviests BATTLESTAR High Elf 176 Offline
97 RoyaL -Witcher- Lord Emperor 175 Online
98 - -GanT- Lord Emperor 175 Offline
99 - BeZuMeC Grand Master 174 Offline
100 WILD Califa High Elf 174 Offline