Xếp hạng
Master Origin Mega Empire Deus Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã đạt được nhiều điểm thành tích nhất. Thông tin thêm về hệ thống thành tích có thể được tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng Thành tích
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
1 -Unknown- Grand Master 210
2 Glayd Grand Master 210
3 Morph Lord Emperor 210
4 Chief Lord Emperor 210
5 -Whiskey- Lord Emperor 210
6 -Dark- Duel Master 210
7 -Instinct- Grand Master 210
8 -TuMoH- Duel Master 210
9 -Redh0rse- Lord Emperor 210
10 MEGAS Lord Emperor 210
11 Mercurial Duel Master 210
12 -Bonjour- Grand Master 210
13 -Bear- Blade Master 210
14 -Daddy- Grand Master 210
15 SMoky Grand Master 210
16 Obsidian21 Elf 210
17 Vsadnik Blade Knight 210
18 Seraphim High Elf 210
19 -OkyHb- Lord Emperor 210
20 WhatAHell Grand Master 210
21 Rebeka Muse Elf 210
22 -ooOps Lord Emperor 210
23 -MaLdiTo- Blade Master 210
24 Krimskiu Grand Master 207
25 Trembita Blade Master 207
26 Chubaca Dark Knight 207
27 AlakAzAM Grand Master 207
28 z0lik Grand Master 207
29 Time2Kill- Lord Emperor 207
30 Nutella High Elf 207
31 LOkosta Lord Emperor 207
32 -EST- Lord Emperor 207
33 MoonCat High Elf 207
34 Quee Lord Emperor 205
35 gradusnik Lord Emperor 205
36 SAPFIR Blade Master 205
37 andree Grand Master 204
38 musor Dark Knight 204
39 CyCJluk Grand Master 204
40 Deutscher Duel Master 204
41 Navier Lord Emperor 204
42 -BLACK- Grand Master 204
43 GoodNight Grand Master 204
44 Shelby Grand Master 204
45 Wili Lord Emperor 204
46 -Cuapp- Grand Master 204
47 MEPJIuH Grand Master 202
48 Skorp Blade Master 202
49 Cappie Lord Emperor 202
50 -DiwaTa- High Elf 201
51 ENIGMA Blade Master 201
52 Dumitra High Elf 201
53 3aLiTblu Blade Master 201
54 Ever Blade Master 201
55 Wayne Lord Emperor 199
56 BacuJIucK Duel Master 199
57 osadnik Blade Master 199
58 -Bien- Lord Emperor 198
59 BurgerKing Duel Master 198
60 KONUNG Blade Master 198
61 Arow Grand Master 198
62 theKIDD Lord Emperor 195
63 FATALYTY High Elf 195
64 Zanyda Lord Emperor 195
65 kokoc- High Elf 195
66 Prodigy Blade Master 195
67 -Mope- Lord Emperor 194
68 -Psycho- Blade Master 194
69 Forgive Duel Master 193
70 -Happy- Blade Master 190
71 npeLecTb Lord Emperor 190
72 KillShot High Elf 189
73 -RadoMF- Lord Emperor 189
74 -TM- Lord Emperor 189
75 -6paToK- Lord Emperor 187
76 -BDSM- High Elf 187
77 Lebovsky High Elf 187
78 KapguHaJI Grand Master 186
79 Doomy Blade Master 184
80 -Coffee- High Elf 183
81 -DANGER- Blade Master 183
82 VoVaSiK Blade Master 183
83 MukcTypKa Duel Master 183
84 -Ego1st- Duel Master 182
85 -SunRise- Duel Master 181
86 -MooN- Grand Master 181
87 Bucknasty Blade Master 180
88 Esdeath Lord Emperor 180
89 Dryadalis High Elf 179
90 Creater Dark Wizard 178
91 Rebootcia High Elf 178
92 -BMaster- Blade Master 178
93 ASCENDING Duel Master 178
94 zenovi4 Dark Knight 178
95 Dicember Duel Master 178
96 OzzZ Duel Master 177
97 -ExPro- Blade Master 175
98 Valkiria High Elf 174
99 HETPAXAHA High Elf 173
100 DarkCom Grand Master 172