Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã đạt được nhiều điểm thành tích nhất. Thông tin thêm về hệ thống thành tích có thể được tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng Thành tích
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
1 Odal Lord Emperor 210
2 Glayd Grand Master 210
3 Morph Lord Emperor 210
4 Chief Lord Emperor 210
5 -Whiskey- Lord Emperor 210
6 -YEET- Grand Master 210
7 -Instinct- Grand Master 210
8 -Dark- Duel Master 210
9 -Redh0rse- Lord Emperor 210
10 -TuMoH- Duel Master 210
11 -Deadora- High Elf 210
12 Mercurial Duel Master 210
13 Gorrdex Blade Master 210
14 -Bonjour- Grand Master 210
15 -Daddy- Grand Master 210
16 Rong Duel Master 210
17 Seraphim High Elf 210
18 SMoky Grand Master 210
19 inside Duel Master 210
20 ApOnGold Lord Emperor 210
21 -ooOps Lord Emperor 210
22 -OkyHb- Lord Emperor 210
23 Ichor Dark Wizard 210
24 -MaLdiTo- Blade Master 210
25 Krimskiu Grand Master 207
26 Trembita Blade Master 207
27 rtgh345nb Elf 207
28 LOkosta Lord Emperor 207
29 z0lik Grand Master 207
30 Empired Magic Gladiator 207
31 ATALANTA High Elf 207
32 Sikilmiw Duel Master 207
33 Sunset Lord Emperor 207
34 Darklaw Lord Emperor 207
35 MoonCat High Elf 207
36 Quee Lord Emperor 205
37 Mysterio Lord Emperor 205
38 andree Grand Master 204
39 CyCJluk Grand Master 204
40 Navier Lord Emperor 204
41 Deutscher Duel Master 204
42 Tw1x Grand Master 204
43 RavenSm Soul Master 204
44 Wili Lord Emperor 204
45 -cTpAx- Blade Master 202
46 SAPFIR Blade Master 202
47 Skorp Blade Master 202
48 Russel Grand Master 202
49 Cappie Lord Emperor 202
50 BleDun Grand Master 201
51 myster Blade Master 201
52 BacuJIucK Duel Master 199
53 osadnik Blade Master 199
54 e1emeNt Grand Master 199
55 -Bien- Lord Emperor 198
56 AnTeKapb Muse Elf 198
57 BurgerKing Duel Master 198
58 Arow Grand Master 198
59 KONUNG Blade Master 198
60 GoodNight Grand Master 198
61 3aLiTblu Blade Master 198
62 Wayne Lord Emperor 196
63 FATALYTY High Elf 195
64 Zanyda Lord Emperor 195
65 kokoc- High Elf 195
66 -Psycho- Blade Master 194
67 Prodigy Blade Master 193
68 -Happy- Blade Master 190
69 -Mope- Lord Emperor 190
70 Kano Grand Master 189
71 Babka High Elf 189
72 -TM- Lord Emperor 189
73 Monstrik High Elf 187
74 strigl Dark Lord 187
75 Daredevil Grand Master 183
76 toksin Dark Knight 181
77 -MooN- Grand Master 181
78 POLUMRAK Grand Master 181
79 KillShot High Elf 180
80 -SunRise- Duel Master 179
81 Dryadalis High Elf 179
82 -NeZoX- Lord Emperor 178
83 Rebootcia High Elf 178
84 Dicember Duel Master 178
85 -BDSM- High Elf 177
86 Doomy Blade Master 176
87 Bucknasty Blade Master 175
88 -BMaster- Blade Master 175
89 ASCENDING Duel Master 175
90 bbTitan Grand Master 175
91 Califa High Elf 174
92 HETPAXAHA High Elf 173
93 -ExPro- Blade Master 171
94 -BOSS-- Duel Master 171
95 -6paToK- Lord Emperor 168
96 Azzazell Grand Master 168
97 Xaxa Grand Master 167
98 dsa13212 Dark Knight 166
99 FightorDie Grand Master 166
100 -Ego1st- Duel Master 166