Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã đạt được nhiều điểm thành tích nhất. Thông tin thêm về hệ thống thành tích có thể được tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng Thành tích
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
1 MU4Life BabyShark Lord Emperor 204 Offline
2 - Striker Grand Master 204 Offline
3 MU4Life -Seven- Duel Master 201 Online
4 10fps -RASKA- Lord Emperor 201 Online
5 MU4Life -HaiPhong- Duel Master 199 Online
6 MU4Life makoUS Duel Master 199 Offline
7 20CM -PyCCaK- Blade Master 199 Online
8 MU4Life HoaVinh High Elf 195 Offline
9 MU4Life NooBody Blade Master 192 Online
10 10fps NOsOK Grand Master 192 Online
11 MU4Life -DenzM- Lord Emperor 192 Online
12 10fps HellsinG Blade Master 192 Offline
13 - -Man-UTD- Blade Master 192 Online
14 - ITAMOOOOOS Duel Master 192 Offline
15 10fps NoobBK Blade Master 192 Online
16 10fps parti3an Grand Master 192 Online
17 - zvizdad Dark Lord 192 Offline
18 10fps Mirage High Elf 189 Online
19 - BpyHLoH Dark Lord 189 Offline
20 MU4Life MrDaniels Lord Emperor 189 Online
21 10fps -BrytaL- Grand Master 187 Offline
22 MU4Life IMO-Slayer Grand Master 186 Online
23 LionKing VuChuTich Grand Master 186 Online
24 10fps qBacca Lord Emperor 183 Offline
25 MU4Life yseraa Grand Master 182 Offline
26 - Kratos Blade Master 181 Offline
27 10fps PallacHH Duel Master 180 Offline
28 MU4Life IMO-Saric Blade Master 180 Online
29 MU4Life -Minami- Grand Master 180 Offline
30 MU4Life Charizard Blade Master 180 Online
31 Diamond zBaoBabie Duel Master 178 Offline
32 10fps BORODA Lord Emperor 177 Offline
33 MU4Life 18A-HQV Lord Emperor 177 Offline
34 10fps NGC3388 High Elf 175 Online
35 - -Hami- Grand Master 175 Online
36 MU4Life RiTuBigWig Lord Emperor 175 Offline
37 10fps -Mulsanne- High Elf 174 Offline
38 - -IGWT- Blade Master 174 Offline
39 - Nefera High Elf 174 Offline
40 10fps topovich High Elf 172 Offline
41 10fps edness Lord Emperor 172 Online
42 20CM NoobDW Grand Master 170 Offline
43 HOTDOG Artemis High Elf 168 Online
44 10fps -ALLARMO- Blade Master 166 Offline
45 MU4Life shuter Lord Emperor 166 Offline
46 20CM Rainbow Grand Master 166 Offline
47 MU4Life edzayo Grand Master 164 Online
48 - Bently High Elf 163 Online
49 MU4Life BpyH Duel Master 161 Offline
50 MU4Life CHemp1k Lord Emperor 160 Offline
51 10fps ytTap- Grand Master 160 Offline
52 20CM -Cry-BaBy- Duel Master 159 Offline
53 10fps S1rcamelot Duel Master 159 Offline
54 - -Aliyah- Blade Master 157 Offline
55 10fps starosta Blade Master 155 Online
56 MU4Life Sleazy Grand Master 153 Offline
57 10fps NoobElf High Elf 153 Offline
58 - PeaceFull Grand Master 151 Offline
59 MU4Life RAIZ Blade Master 150 Offline
60 - GOLDBERG Duel Master 150 Offline
61 Mu2Life RiTu Lord Emperor 148 Offline
62 Mu2Life tukyy Magic Gladiator 145 Offline
63 - BleDun Grand Master 144 Online
64 Mu2Life Unemployed Duel Master 143 Offline
65 10fps -Engels- Blade Master 139 Offline
66 - MrDJ Duel Master 138 Offline
67 - SM-OG Grand Master 138 Offline
68 MU4Life HOLDSTRONG Grand Master 137 Offline
69 10fps VoDanhHP Lord Emperor 135 Offline
70 10fps Borris Grand Master 134 Offline
71 ELITE SaNsEy777 Grand Master 131 Offline
72 - Nexus Muse Elf 131 Offline
73 - Tristan Magic Gladiator 129 Online
74 MU4Life TipsyD High Elf 127 Online
75 Mu2Life GREATWHITE Lord Emperor 127 Offline
76 Diamond BilyBamBam Lord Emperor 127 Offline
77 MU4Life Vicious Grand Master 125 Online
78 20CM Hien-Ho High Elf 124 Offline
79 - F1aSko Blade Master 123 Online
80 Diamond IS-JingAn Grand Master 123 Offline
81 MU4Life Lucky High Elf 123 Offline
82 MU4Life Irisu High Elf 122 Offline
83 20CM -2Tay-2-Em Lord Emperor 121 Offline
84 HOTDOG yttap Grand Master 121 Online
85 Diamond Jeep Blade Master 120 Offline
86 RTMs DemetryBK Blade Master 120 Offline
87 10fps later Duel Master 118 Online
88 - WaNsOn Grand Master 118 Offline
89 10fps RASKA Grand Master 118 Offline
90 ForFun neKs Blade Master 118 Offline
91 - -McLaren- Lord Emperor 116 Offline
92 - MegaladoN Grand Master 116 Offline
93 - Syncedd High Elf 114 Online
94 - Tokio Magic Gladiator 114 Offline
95 - -Download- Blade Master 113 Offline
96 - warpten Blade Master 105 Online
97 - Kenji Blade Master 105 Offline
98 KING ROGxDW Grand Master 105 Offline
99 HOTDOG profesor High Elf 104 Offline
100 - 45654 Dark Knight 104 Offline