Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã đạt được nhiều điểm thành tích nhất. Thông tin thêm về hệ thống thành tích có thể được tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng Thành tích
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
1 -Celine-Vu Blade Master 189
2 -AveRa- Grand Master 183
3 BEPTYXAi Grand Master 181
4 CTR7 Lord Emperor 177
5 -OlympuS- Lord Emperor 174
6 kAze Blade Master 169
7 -Paco- Lord Emperor 167
8 Delete Blade Master 167
9 OpuYm Grand Master 164
10 LadyB High Elf 161
11 -WOW- Duel Master 160
12 Iobbuoi Duel Master 158
13 Quasar Lord Emperor 157
14 Tsefey Grand Master 154
15 MangusT Lord Emperor 153
16 MrAgressor Duel Master 150
17 ReDLaDY High Elf 150
18 KENT Grand Master 147
19 en3my Magic Gladiator 145
20 Zaya Dark Lord 143
21 TAHK Lord Emperor 142
22 Whisper Lord Emperor 141
23 NASEKOMOE Grand Master 140
24 AnGeL Grand Master 138
25 NeverMine Lord Emperor 138
26 Unemployed Duel Master 136
27 -Aluf- Lord Emperor 135
28 MilkyWay High Elf 134
29 TesstMG Magic Gladiator 134
30 SeaBass Blade Master 133
31 Azir Lord Emperor 131
32 6nurik High Elf 127
33 Grec Duel Master 126
34 BORODA Blade Master 126
35 Magistrat Grand Master 125
36 Hyperaktiv Lord Emperor 125
37 HUGE Blade Master 122
38 ChopISDish Duel Master 121
39 MoonCrayzy Grand Master 121
40 DiamondEE Elf 119
41 Hawk Blade Master 118
42 Soricel Grand Master 117
43 -Joker- Lord Emperor 117
44 -Kien- Grand Master 116
45 Miyagi Grand Master 114
46 arkenst0ne Grand Master 114
47 ----JQK Grand Master 112
48 Drakons Lord Emperor 111
49 QuyetXoan Blade Master 110
50 -Speedo- Blade Master 109
51 -Ses- Duel Master 104
52 qewfqfwq Elf 103
53 -Kaido- Blade Master 103
54 -MoHaX- Blade Master 103
55 Whizer Blade Master 103
56 Dimania High Elf 102
57 -Xenomorph Lord Emperor 101
58 MrDuck Duel Master 100
59 younogd4me Blade Master 100
60 DeDMazai Elf 99
61 -DareD- Lord Emperor 98
62 LuXuBu High Elf 98
63 Sapphire High Elf 98
64 sawkag Grand Master 98
65 befxke High Elf 96
66 Archik High Elf 95
67 ELLiX Duel Master 95
68 -n1ce- Grand Master 94
69 EternaL Lord Emperor 93
70 classico High Elf 93
71 3AKOH Elf 93
72 melz Grand Master 93
73 NeverSmile Grand Master 92
74 Dunkelheit Grand Master 92
75 Dragonfly High Elf 91
76 Mescaline Grand Master 91
77 CCTV3 Grand Master 91
78 Dancer- Duel Master 90
79 Sinks Grand Master 89
80 Darq High Elf 89
81 Kyrie High Elf 88
82 trot Grand Master 88
83 -ComeDoz- Lord Emperor 87
84 hKNELF High Elf 87
85 OTMOPO3EHb Lord Emperor 87
86 RedHairr Duel Master 87
87 BeLKa High Elf 85
88 Asakura Lord Emperor 84
89 1STMin Grand Master 84
90 Imbalance High Elf 83
91 KvaZeMoDa High Elf 83
92 Spawn Grand Master 83
93 plus High Elf 83
94 SOKRAT Blade Knight 83
95 Sovest Duel Master 83
96 Rost Lord Emperor 83
97 0minaruj Grand Master 83
98 HoaBiNgan High Elf 82
99 KingOfLove Magic Gladiator 81
100 Orchid Duel Master 81