Xếp hạng
Master Origin Avalon Mega Deus Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã đạt được nhiều điểm thành tích nhất. Thông tin thêm về hệ thống thành tích có thể được tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng Thành tích
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
1 Anem Grand Master 137
2 79EvilGod Duel Master 131
3 zBaoBabie Duel Master 122
4 BlessArena Grand Master 116
5 Daddy Duel Master 115
6 XxAresxX Blade Master 111
7 Beasty Grand Master 110
8 -McLaren- Lord Emperor 105
9 FARADENZA High Elf 103
10 -NhatRi- Grand Master 102
11 Wanheada Duel Master 99
12 -BOSS- Lord Emperor 99
13 Piano Grand Master 96
14 PohoroniL Grand Master 94
15 TrumKS Lord Emperor 94
16 Atlantida High Elf 92
17 Speechless Lord Emperor 91
18 -IS-Rule4 Grand Master 90
19 GauCon Dark Knight 88
20 Got1ks Grand Master 88
21 -Bernice- Blade Master 87
22 Hunterr Duel Master 86
23 IS-JingAn Grand Master 86
24 qweqweq Elf 85
25 IS-Mafia Duel Master 83
26 cosco Grand Master 83
27 Fiona Elf 83
28 StriKe Grand Master 83
29 PallacHH Lord Emperor 82
30 -sUperRich Grand Master 82
31 XaCuTaoRa Grand Master 81
32 qwerty Grand Master 81
33 18A-HQV Lord Emperor 80
34 Andryz Duel Master 79
35 Athir Duel Master 77
36 Red14 Soul Master 77
37 Ducati01 Grand Master 77
38 KPacoTka High Elf 76
39 TurnBM Blade Master 76
40 Goodge Grand Master 75
41 444444444 Dark Knight 74
42 Berry Magic Gladiator 74
43 Emperor Grand Master 73
44 ISBonBon Magic Gladiator 73
45 Tommy Grand Master 73
46 Koostiso Grand Master 72
47 -W12- Blade Master 72
48 AveDeimos Grand Master 71
49 ISChicken High Elf 71
50 14KapaT Duel Master 70
51 NoobBK Blade Master 70
52 Banker Dark Lord 70
53 burN1ng Grand Master 69
54 Striker Grand Master 69
55 Mirana Lord Emperor 68
56 Seth Grand Master 67
57 -PyCCaK- Blade Master 66
58 -BIBA- High Elf 66
59 DeepTry Magic Gladiator 66
60 -J7- Blade Master 66
61 vasyamba Elf 65
62 Haze Duel Master 65
63 Kaido Grand Master 65
64 -Reload- Lord Emperor 64
65 -14KapaT- Lord Emperor 64
66 PLAYBOY Lord Emperor 62
67 MadderSky Lord Emperor 62
68 qBacca Lord Emperor 61
69 Makelove Blade Master 60
70 ZZZTTTZZZ Grand Master 58
71 4yBa4ek Grand Master 58
72 MG78 Duel Master 57
73 sUkEbE Duel Master 57
74 repressed Duel Master 56
75 FranKy Grand Master 56
76 Cortez Duel Master 56
77 Alpha Lord Emperor 55
78 Spi4ka Blade Master 55
79 PRAPOR Blade Master 55
80 Cancel Grand Master 54
81 FURIA High Elf 53
82 -sUperbUff High Elf 52
83 tuky Duel Master 52
84 GOLDEN Blade Master 52
85 BORODA Blade Master 52
86 BilyBamBam Lord Emperor 51
87 -RASKA- Lord Emperor 51
88 jiaoling Duel Master 50
89 bietgidau Blade Master 50
90 MGBeer Duel Master 47
91 Extreme Blade Master 47
92 Hami Grand Master 47
93 DDDAA Elf 46
94 NGC3388 High Elf 46
95 KingOfBK Blade Knight 46
96 ThanhLong Blade Master 46
97 Yxyevwii Grand Master 46
98 MLEM Duel Master 46
99 Jaycee-M Duel Master 45
100 lggwpl Lord Emperor 44