Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã đạt được nhiều điểm thành tích nhất. Thông tin thêm về hệ thống thành tích có thể được tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng Thành tích
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
1 -Lucifer- Lord Emperor 204
2 -AnimaL- Blade Master 204
3 -200 Lord Emperor 204
4 HaLongBay Duel Master 204
5 -BadBoyVN- Blade Master 204
6 Shinobi Blade Master 204
7 xGiancOx Lord Emperor 204
8 BlueCat Grand Master 204
9 -TOP- Grand Master 204
10 -bundz- Duel Master 204
11 -S1mple- Blade Master 204
12 PeterPan Blade Master 204
13 -Charlies Duel Master 204
14 Kidman13 Dark Wizard 204
15 StoneS Blade Master 204
16 -Zippy Lord Emperor 204
17 -HateMost- Blade Master 201
18 Whizer Blade Master 201
19 Unemployed Duel Master 201
20 Zen4ik Elf 201
21 Whisper Lord Emperor 201
22 MoonCrayzy Grand Master 201
23 TAOLAAO Elf 201
24 -Daddy- Lord Emperor 201
25 -HEXE- Grand Master 201
26 CarDan Lord Emperor 201
27 Sometime Elf 201
28 Game4Funed Duel Master 201
29 BeDangKhoi Blade Master 201
30 Th4tS4uD0i Grand Master 201
31 DarkSpirit High Elf 201
32 Luna-mOOn- High Elf 199
33 BaMBuCHaa Soul Master 199
34 ReDLaDY High Elf 198
35 -colobok- High Elf 198
36 zPlayBoyz Duel Master 198
37 krown High Elf 198
38 IHeineken Duel Master 196
39 --Saric-- Lord Emperor 196
40 OMG1 Dark Lord 196
41 -Violet- Duel Master 196
42 COONF Grand Master 195
43 OKEFINE High Elf 195
44 cefiro High Elf 195
45 -Pong- High Elf 195
46 7eleven High Elf 195
47 Zaya Lord Emperor 195
48 Morv Duel Master 195
49 React2 Blade Master 194
50 ChamTuuKa Lord Emperor 193
51 -Stinger- High Elf 193
52 BladOzito Grand Master 192
53 BiG-Munk Grand Master 192
54 Cleo High Elf 192
55 -Knight- Blade Master 190
56 ewe3e Dark Lord 190
57 Vorlo Grand Master 189
58 Skylan Blade Master 189
59 Korky Blade Master 189
60 -Panther- Lord Emperor 189
61 Anneli High Elf 189
62 Sinks Grand Master 187
63 Sabretooth Grand Master 187
64 SpeedWagon Lord Emperor 186
65 _King2090 Magic Gladiator 186
66 -MrPakHjp Grand Master 184
67 -Flash- Blade Master 184
68 TripleXXX Lord Emperor 183
69 -YEET- Grand Master 183
70 StyleOfMe Lord Emperor 183
71 LordOfGame Lord Emperor 183
72 CauVang Lord Emperor 182
73 Senor Blade Master 181
74 -Luchiano- Duel Master 181
75 -G1N- Duel Master 180
76 -BillyM- Blade Master 179
77 xStrongeRx Blade Master 178
78 Momonga Duel Master 178
79 MilkyWay High Elf 178
80 6aHguT Blade Master 178
81 -Game4Fun- Grand Master 177
82 manco3 Magic Gladiator 177
83 -CHICKEN- Duel Master 176
84 TrappeD Grand Master 175
85 xMUSTANGx Blade Master 174
86 BadAngel Duel Master 172
87 Orchid Duel Master 172
88 BaoDen318 Magic Gladiator 172
89 Quasar Lord Emperor 172
90 -Green- Grand Master 172
91 applesauce Lord Emperor 171
92 -PerseuS- Lord Emperor 170
93 Kilerx23 Grand Master 169
94 -Invoker- Grand Master 169
95 -iSM- Grand Master 169
96 --Sylver-- Duel Master 168
97 -Timeless- Grand Master 167
98 Freaky High Elf 166
99 manymy High Elf 165
100 zBadBoyz Blade Master 165