Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã đạt được nhiều điểm thành tích nhất. Thông tin thêm về hệ thống thành tích có thể được tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng Thành tích
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
1 Dominator Lord Emperor 204
2 -200 Lord Emperor 204
3 -Lucifer- Lord Emperor 204
4 -Stinger Duel Master 204
5 KrasiteL Grand Master 204
6 xGiancOx Lord Emperor 204
7 -Invoker- Grand Master 204
8 -TMH- Blade Master 204
9 Phanmond High Elf 204
10 BlueCat Grand Master 204
11 -bundz- Duel Master 204
12 Infinity20 Duel Master 201
13 StoneS Blade Master 201
14 -HateMost- Blade Master 201
15 Zephyrus Grand Master 201
16 HUGE Blade Master 201
17 -BTP- Duel Master 201
18 AxeBalrog Muse Elf 201
19 Whisper Lord Emperor 201
20 -FakeLove- High Elf 201
21 -Daddy- Lord Emperor 201
22 -STI- Blade Master 201
23 DarkSpirit High Elf 201
24 Cosmic High Elf 199
25 CarDan Lord Emperor 199
26 -Mavis- Grand Master 199
27 BaMBuCHaa Soul Master 199
28 AMERlCA Grand Master 198
29 ReDLaDY High Elf 198
30 -Zippy Lord Emperor 198
31 Game4Funed Duel Master 198
32 krown High Elf 198
33 Exlcraft Dark Wizard 196
34 -Violet- Duel Master 196
35 -Aluf- Lord Emperor 196
36 OKEFINE High Elf 195
37 -Charlies Duel Master 195
38 -BadBoy- Blade Master 195
39 Zaya Lord Emperor 195
40 React2 Blade Master 194
41 Th4tS4uD0i Grand Master 193
42 BladOzito Grand Master 192
43 COONF Grand Master 192
44 -colobok- High Elf 192
45 KimoChi- Lord Emperor 192
46 Morv Duel Master 192
47 Quester3 Dark Lord 192
48 -GaladrieL High Elf 190
49 sdeddf Magic Gladiator 190
50 Unemployed Duel Master 189
51 Hyperaktiv Lord Emperor 189
52 ChamTuuKa Lord Emperor 189
53 BiG-Munk Grand Master 189
54 Anneli High Elf 189
55 Skylan Blade Master 187
56 Whizer Blade Master 187
57 Sinks Grand Master 187
58 -MR-X- Blade Master 187
59 SpeedWagon Lord Emperor 186
60 Unforgiven Soul Master 186
61 -SpaceX- Blade Master 186
62 7eleven High Elf 186
63 NebulaX High Elf 184
64 IHeineken Duel Master 184
65 Korky Blade Master 184
66 K9Panda Blade Master 184
67 -Darius- Lord Emperor 184
68 TripleXXX Lord Emperor 183
69 -YEET- Grand Master 183
70 StyleOfMe Lord Emperor 183
71 -OMG-WTF- Lord Emperor 183
72 Sabretooth Grand Master 182
73 -G1N- Duel Master 180
74 Ever Lord Emperor 180
75 -CyClone Blade Master 179
76 -BillyM- Blade Master 179
77 MilkyWay High Elf 178
78 -RaZeR- Lord Emperor 178
79 -Game4Fun- Grand Master 177
80 Santexnik Lord Emperor 177
81 iphone5s Blade Master 177
82 -Panther- Lord Emperor 177
83 -CHICKEN- Duel Master 176
84 Prapor- Blade Master 176
85 Momonga Duel Master 175
86 Co0L Soul Master 174
87 -Luchiano- Duel Master 173
88 PG-13 Duel Master 172
89 Courage Lord Emperor 172
90 SetASHCROW Blade Knight 171
91 BKxBless Blade Master 170
92 -MOFs- Lord Emperor 169
93 Kilerx23 Grand Master 169
94 DLvipphuoc Lord Emperor 169
95 -iSM- Grand Master 169
96 Pamela High Elf 169
97 aiNon High Elf 167
98 SkyDiver Soul Master 166
99 manymy High Elf 165
100 -Cosmos- Blade Master 165