Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã đạt được nhiều điểm thành tích nhất. Thông tin thêm về hệ thống thành tích có thể được tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng Thành tích
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
1 CTR7 Lord Emperor 204
2 -WOW- Duel Master 204
3 Unemployed Duel Master 193
4 -Paco- Lord Emperor 193
5 STRAFE Grand Master 192
6 ReDLaDY High Elf 192
7 -l-Ares-l- Duel Master 192
8 -MAX- Blade Master 190
9 TAHK Duel Master 190
10 fxke Duel Master 189
11 HUGE Blade Master 189
12 zBadBoyz Blade Master 189
13 MangusT Lord Emperor 185
14 NiceElf Muse Elf 181
15 6aHguT Blade Master 181
16 -Mavis- Grand Master 181
17 norats Lord Emperor 179
18 younogd4me Blade Master 178
19 zDKRunner Blade Master 178
20 Zaya Lord Emperor 174
21 OpuYm Grand Master 172
22 Guarana High Elf 172
23 Whisper Lord Emperor 171
24 LadyB High Elf 170
25 Hyperaktiv Lord Emperor 170
26 114141 Dark Lord 168
27 MrDuck Duel Master 166
28 Sinks Grand Master 164
29 Momonga Duel Master 164
30 -Aluf- Lord Emperor 163
31 MilkyWay High Elf 163
32 ZaiPhucZai Blade Master 160
33 Zephyros Grand Master 156
34 Russel Grand Master 156
35 Prapor- Blade Master 151
36 Victoria High Elf 150
37 Rooneyyyy Dark Lord 150
38 Archik High Elf 148
39 MotHit Muse Elf 145
40 Ever Lord Emperor 144
41 -kam1y- Blade Master 143
42 Saladin Lord Emperor 143
43 kAze Blade Master 142
44 Djubarry Lord Emperor 141
45 EternaL Lord Emperor 138
46 AFINOGEN Magic Gladiator 138
47 Kyrie High Elf 138
48 -ComeDoz- Lord Emperor 136
49 Whizer Blade Master 134
50 MaxpupkiN Grand Master 131
51 Magistrat Grand Master 131
52 BlizcranK High Elf 130
53 -Kristoff- Blade Master 129
54 caychoi Lord Emperor 126
55 KingOfLove Duel Master 125
56 -n1ce- Grand Master 125
57 krown High Elf 124
58 -Xenomorph Lord Emperor 121
59 melz Grand Master 121
60 MissYo Lord Emperor 120
61 -BillyM- Blade Master 120
62 Agressif Grand Master 120
63 VnNew Blade Master 120
64 SnSofm Blade Master 119
65 Rost Lord Emperor 115
66 QuestGame Grand Master 114
67 Sovest Duel Master 113
68 Luspars Magic Gladiator 112
69 PremiaL Blade Master 112
70 Strongth3 Duel Master 112
71 applesauce Lord Emperor 111
72 -Ses- Duel Master 111
73 DK113 Dark Knight 111
74 LordMagi Lord Emperor 110
75 -MoHaX- Blade Master 109
76 1STMin Grand Master 108
77 MaTuoc High Elf 107
78 Yukimura Grand Master 107
79 Lemon Lord Emperor 106
80 kreativ Grand Master 106
81 Sapphire High Elf 106
82 Lunar Duel Master 106
83 IIOII Duel Master 105
84 11wqw11 Elf 104
85 Quest1 Elf 104
86 HalloKitty High Elf 103
87 -Mapc- Duel Master 101
88 -AnimaL- Blade Master 101
89 HaPKoTuKLV Duel Master 100
90 classico High Elf 99
91 -Invoker- Grand Master 99
92 Opeth Magic Gladiator 99
93 BadboyVN Blade Master 98
94 Magno Duel Master 98
95 Akroma High Elf 97
96 ARTURKA Blade Master 94
97 Evol Grand Master 94
98 QuynhAh Grand Master 94
99 Psycho Blade Master 93
100 SMcefiro Grand Master 93