Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã đạt được nhiều điểm thành tích nhất. Thông tin thêm về hệ thống thành tích có thể được tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng Thành tích
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
1 -AveRa- Grand Master 145
2 OpuYm Grand Master 132
3 LadyB High Elf 130
4 Pegas Lord Emperor 127
5 SRT8 Duel Master 114
6 Obsolete Duel Master 111
7 -WOW- Duel Master 110
8 Police113 Magic Gladiator 109
9 CTR7 Lord Emperor 108
10 MilkyWay High Elf 107
11 -BillyM- Blade Master 103
12 AnGeL Grand Master 103
13 Iobbuoi Duel Master 102
14 SeaBass Blade Master 99
15 BavariY Blade Knight 97
16 KENT Grand Master 96
17 6nurik High Elf 93
18 AchiQ1 Dark Lord 90
19 RiddicK Blade Master 89
20 MangusT Lord Emperor 87
21 NARKOBAZA Lord Emperor 86
22 HoaBiNgan High Elf 86
23 CAAZ Magic Gladiator 85
24 Fartu Grand Master 83
25 Guarana Muse Elf 82
26 Imbalance High Elf 81
27 NASEKOMOE Grand Master 81
28 kAze Blade Master 80
29 BESSS Lord Emperor 78
30 NewTon Lord Emperor 77
31 Zaya Dark Lord 77
32 ReDLaDY High Elf 76
33 -KuK-A- Blade Master 76
34 StreamOFF Duel Master 76
35 MoonCrayzy Grand Master 76
36 Lukantiel- Blade Master 74
37 Unemployed Duel Master 74
38 Mosquito Grand Master 74
39 Dimania High Elf 73
40 KvaZeMoDa High Elf 72
41 Drakons Lord Emperor 72
42 Dancer- Duel Master 72
43 BuBoNiK Magic Gladiator 72
44 Whisper Lord Emperor 72
45 ELLiX Duel Master 71
46 Erkils Dark Lord 71
47 GOLDEN Duel Master 70
48 Tsefey Grand Master 70
49 Vorlo Grand Master 70
50 -Kung-Fu- Blade Master 70
51 Spawn Grand Master 69
52 ZaiZaiPhuc Blade Master 69
53 -Paco- Lord Emperor 69
54 6a6aYaga High Elf 68
55 CocainE Lord Emperor 68
56 Resonance Lord Emperor 68
57 -Aluf- Lord Emperor 67
58 -Yasuo- Blade Master 67
59 Easy High Elf 66
60 BadBunny High Elf 66
61 Miyagi Soul Master 66
62 EternaL Lord Emperor 65
63 OTMOPO3EHb Lord Emperor 65
64 Papusica High Elf 64
65 Quasar Lord Emperor 63
66 plus High Elf 62
67 RaKe Blade Master 62
68 MazaiKa Blade Master 61
69 RedHairr Magic Gladiator 61
70 ScreaMy High Elf 61
71 IIAJIMAJI Duel Master 60
72 BabyRain Duel Master 59
73 ElrondDL Lord Emperor 59
74 NoneXz Grand Master 59
75 0minaruj Grand Master 59
76 Psycho Blade Master 58
77 Magistrat Grand Master 57
78 HOBOCTb Elf 57
79 Germany Dark Wizard 57
80 -Celine-Vu Blade Master 57
81 superLouis Duel Master 55
82 jockcuong Grand Master 55
83 classico High Elf 54
84 melz Grand Master 54
85 -TG- Duel Master 54
86 HUGE Blade Master 54
87 -Sun Grand Master 53
88 LuXuBu High Elf 53
89 BlackBull Grand Master 53
90 Klaus Duel Master 52
91 BamBi High Elf 51
92 NeverSmile Grand Master 51
93 MissKim Magic Gladiator 51
94 BinOZ Grand Master 51
95 FckMachine Duel Master 50
96 MR-WILD Lord Emperor 50
97 esQaire Blade Master 50
98 KikarsLV Dark Lord 50
99 HellSMilEx Lord Emperor 50
100 BEPTYXAi Grand Master 49