Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã đạt được nhiều điểm thành tích nhất. Thông tin thêm về hệ thống thành tích có thể được tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng Thành tích
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
1 -OG- Duel Master 192
2 -Irina- High Elf 184
3 MrPer4ik Duel Master 184
4 MangusT Lord Emperor 174
5 MON5TER Blade Master 173
6 SSSRank Lord Emperor 172
7 -Shadow Blade Master 172
8 Berzloy Lord Emperor 169
9 BEND-OVER Lord Emperor 166
10 JingAn Grand Master 166
11 EVRO Lord Emperor 165
12 KimYoungUn High Elf 165
13 -50Cent- Grand Master 163
14 VanBuuren Blade Master 163
15 ava7anche Grand Master 162
16 Mack Lord Emperor 161
17 -Sumy- High Elf 161
18 1stVN-TP Duel Master 159
19 method Grand Master 157
20 -Aluf- Lord Emperor 157
21 1StVN-113 Blade Master 156
22 -GoD- Grand Master 155
23 BorisJNS Lord Emperor 154
24 makelove Blade Master 154
25 1stVN-Cave High Elf 153
26 -Cloud Blade Master 150
27 BlackBK Blade Master 149
28 AMCDollar Blade Master 149
29 FourTwenny Duel Master 148
30 Qopdiva High Elf 148
31 -THREAT- Duel Master 145
32 Fokys Grand Master 145
33 SAM-2 Blade Master 145
34 DareD Lord Emperor 144
35 Axit Duel Master 144
36 Illkypa High Elf 141
37 -BeTePoK- Blade Master 136
38 CypherH Lord Emperor 135
39 -Crazy- Blade Master 135
40 HaLongView Duel Master 134
41 -LasVegaS- Grand Master 134
42 123333 Dark Lord 133
43 ReDLaDY High Elf 131
44 IAMGI Lord Emperor 128
45 -Kain Duel Master 126
46 Marijuana Duel Master 125
47 -BV- Grand Master 124
48 Erebus Lord Emperor 124
49 -Mirea- Lord Emperor 123
50 Bambyla Duel Master 122
51 Psycho Blade Master 121
52 StreamOFF Lord Emperor 121
53 XePdAs Duel Master 119
54 Sadge High Elf 117
55 -TheDevil- Blade Master 117
56 BlizcranK High Elf 116
57 Smerch Duel Master 115
58 1stVN-iiii High Elf 114
59 chipukaka Duel Master 113
60 ControL Lord Emperor 112
61 Spawn Grand Master 111
62 Consentes Blade Master 110
63 Haze Lord Emperor 110
64 Obelisk Magic Gladiator 110
65 NASEKOMOE High Elf 110
66 AutoHotKey High Elf 109
67 KolGan Duel Master 109
68 Dude Duel Master 108
69 -SleepJay Grand Master 108
70 WkeT Lord Emperor 107
71 PHaNToR Grand Master 106
72 OneShot Blade Master 106
73 BLONDINOV Grand Master 105
74 LORDEX Lord Emperor 104
75 Cheff Grand Master 103
76 MidilackY Grand Master 102
77 BK-TOM Blade Master 101
78 k1dman Lord Emperor 100
79 -3AKOH- Grand Master 99
80 GriMSoN Duel Master 99
81 KissMeDead Blade Master 97
82 1stVN-Ri Lord Emperor 96
83 TePPoPuCT Grand Master 95
84 -Mon- High Elf 95
85 LuKaKu Lord Emperor 94
86 -LouisVN- Blade Master 94
87 Dominus Duel Master 94
88 Force Blade Master 93
89 Tribunal Lord Emperor 93
90 Arturas Grand Master 92
91 KiIIeR Blade Master 92
92 CCCCCCCCCC Elf 90
93 BigBen Grand Master 90
94 Shanks Blade Master 90
95 PikaPika Blade Master 89
96 KyoShiro Lord Emperor 89
97 PEASANT Duel Master 87
98 tupoj Dark Lord 85
99 SASHABELIY Dark Knight 85
100 -Avenger- Blade Master 85