Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã đạt được nhiều điểm thành tích nhất. Thông tin thêm về hệ thống thành tích có thể được tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng Thành tích
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
1 Faai Grand Master 210
2 -MocaN- Lord Emperor 210
3 -Biba- Lord Emperor 210
4 -Boba- Lord Emperor 210
5 -Lipton- High Elf 210
6 -BOG- Lord Emperor 210
7 Seraphim High Elf 210
8 -LOL- Lord Emperor 210
9 -ZZippo- Duel Master 207
10 MrPer4ik Duel Master 207
11 Takker Grand Master 207
12 -KOCMOC- Blade Master 207
13 -KrausE- Lord Emperor 207
14 -ZeTeR- Grand Master 204
15 kol9fan Magic Gladiator 204
16 NyxaiBebru Lord Emperor 202
17 NighTBlood Dark Lord 201
18 PRAVDA Soul Master 200
19 GideoN Duel Master 199
20 Razor Lord Emperor 199
21 diablo1 Dark Lord 198
22 -KaMyHucT- Grand Master 196
23 Mercurial Duel Master 195
24 -AlexCroSs Blade Master 193
25 -OkyHb- Lord Emperor 192
26 Loko Dark Lord 192
27 MarvelRain Grand Master 192
28 z0lik Grand Master 190
29 aesthetic Duel Master 190
30 JuicyFruit High Elf 190
31 Arow Grand Master 187
32 Razboynik Lord Emperor 186
33 theKIDD Lord Emperor 186
34 -BOSS- Blade Master 184
35 Babka High Elf 184
36 Kopaleto Blade Master 182
37 Dryadalis High Elf 179
38 -Psycho- Blade Master 179
39 KoronaVIR Duel Master 178
40 Dicember Duel Master 178
41 MisterEn Grand Master 175
42 PRAVAKATOR Blade Master 175
43 KillShot High Elf 173
44 ResQue Lord Emperor 171
45 -MPA3b- Lord Emperor 170
46 -Mercenary Lord Emperor 170
47 -Wasabi- Blade Master 169
48 Clarity High Elf 167
49 Set011 Dark Knight 167
50 -0dyvan4ik Lord Emperor 166
51 Gulcatay Muse Elf 166
52 -Rado- Duel Master 164
53 -First- Duel Master 163
54 FightorDie Grand Master 160
55 -Abaddon- Lord Emperor 160
56 MiaKhalifa High Elf 158
57 SurgeoN Grand Master 155
58 MopeKpovi Magic Gladiator 154
59 Darklaw Lord Emperor 154
60 -TiNy- Blade Master 153
61 MrSanders Magic Gladiator 151
62 Empireset0 Dark Lord 150
63 Immortal Grand Master 147
64 Re3ak Lord Emperor 146
65 Breaking Grand Master 145
66 MATPACHO Soul Master 141
67 T110E5 Blade Master 139
68 BlessedEE High Elf 139
69 -IceQueen- High Elf 137
70 RamzeS High Elf 133
71 TYP6O Magic Gladiator 133
72 Monax Lord Emperor 133
73 -TheEnd- High Elf 132
74 -Raazer- Blade Master 132
75 -Z-L-O- Grand Master 128
76 -WaR- Blade Master 126
77 Aliancer Grand Master 124
78 Frida High Elf 119
79 Xenomorph- Grand Master 119
80 AlphaELF High Elf 117
81 _Tita0162 Soul Master 117
82 Abrik0s Grand Master 116
83 NoNameEkb Duel Master 116
84 KONAN Dark Lord 112
85 SM101r281q Grand Master 109
86 -Persona- Lord Emperor 106
87 6paToK Lord Emperor 104
88 popik13 Grand Master 104
89 MoaS Blade Master 103
90 KovaL Grand Master 102
91 Player Grand Master 101
92 -MoToRiST- Duel Master 100
93 -Bap4yH- Lord Emperor 96
94 bagamol High Elf 95
95 -AsgarD- Duel Master 95
96 Zero Duel Master 94
97 ka3ak1 High Elf 93
98 FOREX Magic Gladiator 93
99 SUCKER High Elf 93
100 Morf Soul Master 92