Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã đạt được nhiều điểm thành tích nhất. Thông tin thêm về hệ thống thành tích có thể được tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng Thành tích
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
1 USDT Hellscream Blade Master 175 Online
2 Madness ValidName Grand Master 174 Offline
3 - vuxengu Magic Gladiator 160 Online
4 ZurkaS breathless Lord Emperor 159 Online
5 - Tommy Duel Master 156 Offline
6 ZurkaS Evelone191 Lord Emperor 153 Online
7 ZurkaS Zloy Blade Master 151 Online
8 ZurkaS Laplace Grand Master 148 Online
9 ZurkaS pinq Duel Master 147 Online
10 ZurkaS Beasty Grand Master 146 Online
11 - YourBanny Duel Master 146 Online
12 Madness Awanxy Lord Emperor 145 Online
13 ZurkaS Shinobi Blade Master 143 Online
14 MaMen What Grand Master 141 Offline
15 - wing3fo Elf 140 Offline
16 ZurkaS Badluck Lord Emperor 139 Online
17 BoTao -Sword- Duel Master 137 Online
18 ZurkaS tuky Duel Master 133 Online
19 BEERHOUZ p1mple Blade Master 133 Offline
20 ZurkaS Hanis Duel Master 130 Offline
21 - KPacoTka High Elf 130 Offline
22 Madness ZzMinBNzZ Blade Master 129 Online
23 GreyWolf HoaVinhh Grand Master 127 Online
24 CityBoy Rabbit High Elf 126 Online
25 MaMen whitehair Grand Master 119 Online
26 - nike1 Dark Lord 118 Offline
27 CYBER ExcalibuR Duel Master 116 Online
28 BEERHOUZ Wicked Grand Master 114 Offline
29 ZurkaS Diego Lord Emperor 113 Online
30 ZurkaS woeful High Elf 111 Online
31 ZurkaS Evelone High Elf 110 Online
32 GreyWolf Ottoman High Elf 110 Offline
33 FairPlay Trippy Duel Master 107 Online
34 Madness -KhanhVu- Lord Emperor 107 Offline
35 USDT HasBullet High Elf 105 Online
36 - Wkypa High Elf 104 Offline
37 Loli bichtram High Elf 104 Online
38 - Kindingrr1 Elf 104 Offline
39 ZurkaS -Aivie- High Elf 103 Offline
40 kekw -Vomper- Grand Master 103 Online
41 BoTao -MeTao- Blade Master 102 Online
42 ZurkaS Kiwi Lord Emperor 100 Online
43 HISPANIC Dwight Grand Master 100 Online
44 ZurkaS Larrusso Grand Master 99 Online
45 PlayVNTB Aster Duel Master 97 Offline
46 BEERHOUZ DiamonD Grand Master 94 Offline
47 ZurkaS Kadgar Blade Master 94 Online
48 Madness KingSlayer Blade Master 93 Online
49 pls10kk BADxPANDA Grand Master 91 Offline
50 MUSAKAS GheChuaKia Grand Master 91 Online
51 GreyWolf EFLxLAWx High Elf 90 Online
52 Madness Burkolaz Duel Master 89 Offline
53 PlayVNTB TruongLang Grand Master 89 Online
54 - chybrik Dark Knight 88 Offline
55 Madness myltik Grand Master 88 Online
56 Loli SmSely Grand Master 88 Online
57 AMERIKA ChapaO Duel Master 87 Online
58 PeleS TungHan Duel Master 86 Offline
59 ZurkaS Gromp Lord Emperor 86 Online
60 BEERHOUZ BDSM High Elf 85 Offline
61 MaMen Ziban Duel Master 84 Online
62 CityBoy KillMeNow Grand Master 83 Online
63 ZurkaS KnighT Blade Master 82 Offline
64 Madness RamzeS Lord Emperor 81 Online
65 Madness Walle Grand Master 78 Online
66 Madness Destr Duel Master 78 Online
67 GreyWolf elSAPADO Grand Master 77 Online
68 CityBoy RockDXebec Duel Master 77 Offline
69 HISPANIC Cheux Duel Master 77 Online
70 MaMen KySy Blade Master 75 Online
71 Madness Rizvan Blade Master 74 Online
72 MUTED ATREXA High Elf 74 Online
73 - suasq Elf 71 Offline
74 CityBoy DWizard Grand Master 71 Online
75 VIPARENA -NhatRi- Grand Master 70 Online
76 Summer OneTrick Grand Master 69 Online
77 FairPlay Smile Grand Master 68 Offline
78 - SilipVangg Blade Master 68 Online
79 AMERIKA Scatter Grand Master 68 Offline
80 ZurkaS -Beasty- Blade Master 66 Online
81 - Veser High Elf 66 Online
82 Madness DeepMain Duel Master 65 Online
83 BoTao -JiMY- Duel Master 65 Offline
84 Madness Priority Duel Master 65 Online
85 ZurkaS GelDlaDywa Blade Master 64 Online
86 - Nnyx Grand Master 64 Offline
87 trib WaNsOn Grand Master 64 Online
88 Loli DissonanSe Grand Master 63 Online
89 - Train Elf 62 Offline
90 Summer pewpew Grand Master 60 Online
91 CityBoy zBaoBao Duel Master 60 Offline
92 ZurkaS GhostRider Lord Emperor 59 Offline
93 OnlyOne sped1991 Grand Master 59 Online
94 - GaVN Grand Master 59 Offline
95 Loli MrRedHair Duel Master 59 Online
96 - mocanlhpdr Elf 58 Offline
97 - ByBLiK Magic Gladiator 58 Online
98 - WonWon Elf 58 Offline
99 MUSAKAS Escanor Duel Master 58 Online
100 Summer -Ares- Duel Master 57 Online