Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã đạt được nhiều điểm thành tích nhất. Thông tin thêm về hệ thống thành tích có thể được tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng Thành tích
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
1 Faai Grand Master 210
2 B-E-L-A-Z Blade Master 210
3 aesthetic Duel Master 210
4 -KpbIca- Lord Emperor 210
5 -MocaN- Lord Emperor 210
6 MarvelRain Grand Master 210
7 -GGWP- Blade Master 210
8 SexyElf High Elf 207
9 MrPer4ik Duel Master 207
10 Takker Grand Master 207
11 Lacrimosa Lord Emperor 204
12 -KOCMOC- Blade Master 204
13 -KrausE- Lord Emperor 204
14 DarkDream Duel Master 201
15 Marikiz Grand Master 200
16 NyxaiBebru Lord Emperor 199
17 GideoN Duel Master 199
18 -LOL- Lord Emperor 195
19 METEOR Grand Master 193
20 -ZZippo- Duel Master 192
21 MiaKhalifa High Elf 190
22 BeZuMeC Grand Master 190
23 Torn Lord Emperor 187
24 -AlexCroSs Blade Master 187
25 -OkyHb- Lord Emperor 186
26 DLmaster Lord Emperor 186
27 theKIDD Lord Emperor 183
28 Mercurial Duel Master 183
29 Arow Grand Master 182
30 6alava Elf 181
31 _Tita0552 Dark Wizard 181
32 -meth0d- Blade Master 180
33 DarkPower Lord Emperor 180
34 -ReDo High Elf 180
35 -Abaddon- Lord Emperor 178
36 Dryadalis High Elf 176
37 Rebootcia High Elf 176
38 Alpha Grand Master 175
39 KillShot High Elf 173
40 -BOSS- Blade Master 172
41 -W1nTeR- Blade Master 172
42 Ry4noiKot Magic Gladiator 172
43 JuicyFruit High Elf 172
44 z0lik Grand Master 169
45 Orochimaru Grand Master 168
46 Craft High Elf 167
47 krlew Duel Master 166
48 HapKo Duel Master 166
49 markanduk Blade Master 166
50 DoZoR Grand Master 164
51 -Happy- Blade Master 163
52 -First- Duel Master 163
53 MisterEn Grand Master 163
54 RaKe Duel Master 163
55 Babka High Elf 159
56 Eskobar Blade Master 159
57 NAGiBATOR- Lord Emperor 158
58 Clarity High Elf 158
59 FightorDie Grand Master 157
60 kode Blade Knight 156
61 SurgeoN Grand Master 155
62 uMXOTEn Duel Master 154
63 -ExiT- Blade Master 154
64 ALEXX Dark Lord 151
65 Covid-19 High Elf 151
66 PRAVAKATOR Blade Master 151
67 Delete1 Dark Knight 150
68 Uhti Lord Emperor 150
69 Rijaya711 High Elf 148
70 -Wasabi- Blade Master 148
71 -Chance- Duel Master 147
72 Darklaw Lord Emperor 147
73 Immortal Grand Master 147
74 Skytech Lord Emperor 146
75 Esdeath Lord Emperor 139
76 Breaking Grand Master 137
77 AceEek High Elf 137
78 -IceQueen- High Elf 135
79 MrDarkness Dark Lord 135
80 RamzeS High Elf 133
81 Nightwing- Grand Master 133
82 -TheEnd- High Elf 132
83 -ExPro- Blade Master 132
84 Re3ak Lord Emperor 131
85 -Death- Lord Emperor 130
86 Maano Grand Master 128
87 -NooB- Grand Master 126
88 xGAZx Grand Master 125
89 korneed Lord Emperor 124
90 -Unknown- Grand Master 123
91 -ZeTeR- Grand Master 122
92 RadoMF Grand Master 118
93 drDruM Grand Master 117
94 Frida High Elf 115
95 guMka Grand Master 115
96 _Tita0162 Soul Master 114
97 BessPredel Duel Master 112
98 Xenomorph- Grand Master 112
99 plusminus Elf 111
100 Abrik0s Grand Master 110