Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã đạt được nhiều điểm thành tích nhất. Thông tin thêm về hệ thống thành tích có thể được tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng Thành tích
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
1 Anchors cosco Duel Master 67 Online
2 Loli SmSely Grand Master 66 Online
3 ZurkaS pinq Duel Master 63 Online
4 ZurkaS Beasty Grand Master 61 Online
5 Anchors abc123 Grand Master 54 Online
6 Black Beelzebub Grand Master 48 Online
7 meow Helldiver Lord Emperor 46 Online
8 meow Itsmytime Blade Master 44 Offline
9 ZurkaS Hanis Duel Master 42 Online
10 OLDNORDS Wicked Grand Master 41 Online
11 DenLADon GSM512 Duel Master 40 Online
12 meow ROFL Grand Master 40 Online
13 meow BKBK Blade Master 39 Online
14 CityBoy FangXongTe Grand Master 38 Online
15 ViNaTaBa Poseidon Grand Master 37 Online
16 meow KAZINO Duel Master 36 Online
17 M1RAGE XaCaH2007 Grand Master 35 Online
18 VIcious Merciless Lord Emperor 35 Online
19 ZurkaS Smolder Lord Emperor 35 Offline
20 - Arthur Grand Master 35 Online
21 ZurkaS Sky7 Lord Emperor 35 Online
22 INFINITY ZhurekK Grand Master 34 Online
23 ZurkaS MrFuho Blade Master 33 Online
24 M1RAGE Ninja Grand Master 32 Online
25 M1RAGE Pupik Grand Master 32 Online
26 VanguarD DiamonD Grand Master 31 Online
27 CityBoy Tommy High Elf 31 Online
28 CityBoy Incentra Duel Master 30 Online
29 M1RAGE Goodge Duel Master 29 Online
30 VanguarD Nobo Blade Master 29 Online
31 ZurkaS tuky Duel Master 29 Online
32 CityBoy KhanhVu Blade Master 29 Online
33 Black Rabbit High Elf 28 Online
34 meow DissonanSe Grand Master 28 Online
35 Anchors Kicker Grand Master 28 Online
36 VanguarD ValidName Grand Master 28 Offline
37 meow DeadInside Grand Master 27 Online
38 Flash DarthVader High Elf 26 Online
39 Sharks Scatter Grand Master 26 Online
40 PREVAIL woeful High Elf 26 Offline
41 OLDNORDS p1mple Blade Master 26 Online
42 Plus13 -HNIN- Blade Master 26 Online
43 VanguarD Packman Duel Master 25 Online
44 - Doutei Grand Master 25 Online
45 BeerLoga Awanxy Lord Emperor 25 Online
46 ZurkaS Broxah Lord Emperor 25 Online
47 VanguarD pewpew Grand Master 24 Online
48 OLDNORDS MACARENA High Elf 24 Online
49 CityBoy makelove Blade Master 24 Online
50 M1RAGE DeathSoul Duel Master 24 Online
51 ZurkaS BigBoy Duel Master 23 Online
52 CityBoy zBaoBao Duel Master 23 Online
53 ZurkaS Scof1eld Grand Master 22 Online
54 TucTacG Hiks Duel Master 22 Online
55 Loli RabbitDo Duel Master 22 Online
56 VanguarD sharaeba Blade Knight 22 Online
57 ZurkaS Kiwi Lord Emperor 21 Online
58 ZurkaS KPacoTka High Elf 21 Online
59 ZurkaS TURK Grand Master 21 Online
60 DenLADon LordofRing Lord Emperor 21 Online
61 ZurkaS GhostRider Lord Emperor 21 Online
62 meow g0df1re Lord Emperor 21 Online
63 BRAZZERS -Miracle- High Elf 21 Online
64 DOEDAEM papaNja Grand Master 21 Online
65 - Temar Grand Master 20 Online
66 CityBoy BlackStone Grand Master 20 Offline
67 Anchors APTBNORAQs High Elf 20 Online
68 meow ShreddeR Grand Master 20 Online
69 DenLADon ThaiMG Duel Master 20 Online
70 CityBoy Hammer Dark Lord 20 Offline
71 HISPANIC Nnyx Grand Master 20 Offline
72 PREVAIL Bakine4 Dark Lord 20 Offline
73 meow SplinteR Duel Master 19 Online
74 M1RAGE N9KT Grand Master 19 Online
75 Loli bichtram High Elf 19 Online
76 FOREVER OMNIMAN Duel Master 19 Online
77 - CASPAR Dark Wizard 19 Offline
78 HISPANIC Cheux Duel Master 19 Online
79 Sharks makoUSA Duel Master 19 Online
80 BeerLoga Zipers Grand Master 18 Online
81 - SMdeptrai Soul Master 18 Offline
82 M1RAGE Shinobi Blade Master 18 Online
83 meow Jewel High Elf 18 Online
84 Panda BADxPANDA Grand Master 18 Online
85 CityBoy MGzALTxF4 Duel Master 18 Online
86 AMERIKA ChapaO Magic Gladiator 17 Online
87 ViNaTaBa Aster Duel Master 17 Online
88 meow Like Blade Master 17 Online
89 Loli ChunzZ Grand Master 17 Online
90 ZurkaS Cosworth Blade Master 16 Online
91 Requiem Paalis Grand Master 16 Online
92 DOEDAEM PRAPOR Grand Master 16 Online
93 ZurkaS Kamal Blade Master 16 Online
94 ZurkaS DWizard Grand Master 16 Online
95 VanguarD sawwa High Elf 15 Online
96 meow TEKKEN Lord Emperor 15 Online
97 - Teak Grand Master 15 Online
98 BRAZZERS Box1 Soul Master 15 Online
99 - Steam Elf 15 Offline
100 VanguarD Zaruba High Elf 15 Online