Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã đạt được nhiều điểm thành tích nhất. Thông tin thêm về hệ thống thành tích có thể được tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng Thành tích
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
1 -Shaka- Lord Emperor 210
2 -Melody- High Elf 210
3 TigerX Grand Master 210
4 Elcatrazz High Elf 210
5 -RickRoss- Duel Master 210
6 Angel-Ika High Elf 210
7 FlxIK High Elf 210
8 -KOMATOZ- Blade Master 210
9 -SkyBeT- Lord Emperor 210
10 Lacky Grand Master 210
11 -ROSS- Blade Master 210
12 Cotin Soul Master 210
13 Pretty10 Muse Elf 210
14 -Preacher- Duel Master 210
15 -Reload- Blade Master 210
16 -Nalla- Lord Emperor 210
17 --Flippy-- Blade Master 210
18 -Emma- High Elf 210
19 MagWann Magic Gladiator 210
20 --Kain-- Blade Master 210
21 -aeIius- Grand Master 210
22 -Cobra- High Elf 210
23 -Golubeva- Lord Emperor 210
24 --X-A-M-- Duel Master 210
25 -MangusT- Grand Master 210
26 Clyde Duel Master 210
27 Kuyeen Blade Knight 210
28 PROTON Grand Master 210
29 -Leader- Blade Master 210
30 lGuard Dark Knight 210
31 Legender15 Soul Master 210
32 TribiT Blade Master 210
33 -Gibon- Lord Emperor 210
34 -GiO- Blade Master 210
35 --FiFTA-- High Elf 210
36 Izumrudik High Elf 210
37 -Saifer- Grand Master 210
38 BSLetc Dark Wizard 210
39 -Hex- Lord Emperor 210
40 -Flame- Lord Emperor 210
41 PIKICA Grand Master 207
42 -Neo- Blade Master 207
43 -Vityshka- Blade Master 207
44 X-Day Lord Emperor 207
45 -DarkSide- Lord Emperor 207
46 ZENNN04 Dark Knight 207
47 MyJI Duel Master 207
48 Heets Blade Master 207
49 CrimearU Grand Master 207
50 --ErroR-- Lord Emperor 207
51 Daniels193 Dark Knight 207
52 dafsfsfsdf Dark Knight 207
53 Suicide Blade Master 207
54 --Fanfan-- Grand Master 207
55 Ant1mage Magic Gladiator 207
56 Rec0rDick Grand Master 207
57 ingiz Grand Master 207
58 -Snickers- Grand Master 207
59 nogoHok Blade Master 207
60 BeL4eNaK Grand Master 207
61 ToxicMama High Elf 205
62 -Z-X-C- Lord Emperor 205
63 -Arma- Duel Master 205
64 -Totosha- Grand Master 205
65 sieraSM Grand Master 205
66 Deduwka Lord Emperor 204
67 3123213111 Soul Master 204
68 -ABSENT- Grand Master 204
69 anto Lord Emperor 204
70 Mult9wka Grand Master 204
71 aanc Grand Master 204
72 ninja01 Duel Master 204
73 Pliyseviy Grand Master 204
74 taranb Duel Master 204
75 -EpiL- Blade Master 204
76 -Poseydon- Grand Master 204
77 -MeJloMaH- Grand Master 204
78 LASKA High Elf 204
79 vVladi Dark Knight 204
80 -Z-L-O- Grand Master 204
81 10luck Dark Knight 204
82 -Maker- Grand Master 204
83 -LM10- Blade Master 204
84 MrBoogie Duel Master 202
85 ToJIcT9K Blade Master 202
86 KACATuK Grand Master 202
87 DooMSlayeR Lord Emperor 202
88 ROTADERP Lord Emperor 201
89 Ubiquity Duel Master 201
90 -Ebosan- Blade Master 201
91 Ebony High Elf 201
92 -TheEagle- Duel Master 201
93 Im0tH3p Grand Master 201
94 -ZuZu- High Elf 201
95 -Drujiwe- Blade Master 201
96 Heddin Grand Master 201
97 Sayori High Elf 201
98 xBOMBAx Blade Master 201
99 DEDxoxNIK Grand Master 201
100 SMANC Dark Knight 201