Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã đạt được nhiều điểm thành tích nhất. Thông tin thêm về hệ thống thành tích có thể được tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng Thành tích
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
1 JustMe janxxxl Grand Master 210 Offline
2 Alliance -KOMATOZ- Blade Master 210 Online
3 Reunion --Hex-- Blade Master 210 Online
4 VnGang -Bchar- Blade Master 210 Online
5 Alliance FlxIK High Elf 210 Offline
6 Alliance -Gibon- Lord Emperor 210 Offline
7 Alliance TribiT Blade Master 210 Offline
8 Reunion Succubus High Elf 210 Online
9 - sLord Lord Emperor 210 Offline
10 Alliance SalaMoon Lord Emperor 210 Offline
11 Alliance -Kadorr- Blade Master 210 Offline
12 BLESSED -Leader- Lord Emperor 210 Offline
13 - S4vage Muse Elf 210 Offline
14 Reunion -Breaker- Blade Master 210 Online
15 Reunion -Crypto- Blade Master 210 Offline
16 Reunion -Compadre- Grand Master 210 Online
17 Reunion -West Lord Emperor 210 Offline
18 Reunion -Hex- Lord Emperor 210 Offline
19 Alliance PROTON Grand Master 210 Online
20 - xvostik3 Grand Master 210 Offline
21 eGames Roza4ka High Elf 210 Offline
22 Reunion -C-C-C-P- Lord Emperor 210 Offline
23 CCCP -Gorr- Blade Master 210 Offline
24 Advanced -Kravchuk- Blade Master 210 Online
25 - -Cobra- High Elf 210 Offline
26 NoxY -MangusT- Grand Master 210 Online
27 Reunion z1dAne Duel Master 210 Online
28 Peace -NFT- Lord Emperor 210 Online
29 - Jieren Dark Knight 210 Offline
30 - Burritto Blade Master 210 Offline
31 Alliance -frozen- Grand Master 210 Online
32 BLESSED Wertyxa Grand Master 210 Offline
33 - -SpiDi- Lord Emperor 210 Offline
34 - SpeedPower Dark Knight 210 Offline
35 Veterans GoFun Blade Master 210 Offline
36 FREEDOM NIKOLAS23 Grand Master 210 Offline
37 - -Lucifer2- Duel Master 207 Offline
38 BLESSED ninja01 Duel Master 207 Online
39 - V1NS Grand Master 207 Offline
40 Reunion Mult9wka Grand Master 207 Offline
41 KUCJIUJ -LABRADOR- Duel Master 207 Online
42 - luckyman Dark Wizard 207 Offline
43 Reunion -FORPOST- Lord Emperor 207 Offline
44 Flame ImMPeRaToR Blade Master 207 Offline
45 - -aeIius- Grand Master 207 Offline
46 - Aerosy Blade Master 207 Offline
47 - ROTADERP Lord Emperor 207 Online
48 BLESSED sieraSM Grand Master 207 Online
49 - MasterMag Grand Master 207 Offline
50 - -Kristoff- Duel Master 207 Offline
51 Alliance Promitei Grand Master 207 Offline
52 - GrowUpKiz Blade Knight 207 Online
53 Reunion BaJleT Grand Master 207 Online
54 - -Nechto- Duel Master 207 Offline
55 - -NotFound- Blade Master 207 Offline
56 eXodus Suicide Blade Master 207 Offline
57 - iklopyr Dark Knight 207 Offline
58 - dafsfsfsdf Dark Knight 207 Offline
59 - ingiz Grand Master 207 Online
60 - CyberFire Duel Master 207 Online
61 - SwordsAs Blade Knight 207 Offline
62 - ne4kuH Duel Master 207 Offline
63 Alliance MrBoogie Duel Master 205 Online
64 Reunion NATURINO Grand Master 204 Online
65 Alliance danidy Blade Master 204 Offline
66 - zse2d2d1 Dark Knight 204 Offline
67 Alliance L0Rdddd Lord Emperor 204 Offline
68 Alliance Kengyry Duel Master 204 Online
69 Reunion -KhanhVan- Blade Master 204 Offline
70 Alliance -Blade- Blade Master 204 Offline
71 - DeBowiR Lord Emperor 204 Offline
72 - XkarayX Blade Master 204 Offline
73 VnGang -Ghost- Blade Master 204 Offline
74 - Nuxry Grand Master 204 Offline
75 NoxY aanc Grand Master 204 Online
76 Dagger Heddin Grand Master 204 Offline
77 Alliance maliw Grand Master 204 Online
78 - SunStrike Blade Master 204 Offline
79 - ToJIcT9K Blade Master 204 Offline
80 - baltsmurgs Grand Master 204 Offline
81 - OxyxO Duel Master 204 Online
82 - TEST001 Blade Master 204 Offline
83 - Profesors Soul Master 202 Offline
84 Paradox Ubiquity Duel Master 201 Offline
85 Paradox -Ebosan- Blade Master 201 Offline
86 - DYOR Blade Master 201 Offline
87 - --ALF-- Blade Master 201 Offline
88 - -Shok- Duel Master 201 Offline
89 e6o6o PaKoBuHa High Elf 201 Offline
90 FREEDOM DEDxoxNIK Grand Master 201 Offline
91 Paradox Barry Grand Master 201 Offline
92 eXodus GIVATI Lord Emperor 201 Offline
93 - e6o6OwHuK- Grand Master 199 Offline
94 error Monarch Lord Emperor 199 Offline
95 BLESSED wu-shu Lord Emperor 198 Offline
96 - BEPTEP Lord Emperor 198 Offline
97 JustAFK Chris35 Duel Master 198 Offline
98 - -Mirage- Grand Master 198 Offline
99 Paradox -Lester- Lord Emperor 198 Offline
100 Reunion Zverj Lord Emperor 198 Online