Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã đạt được nhiều điểm thành tích nhất. Thông tin thêm về hệ thống thành tích có thể được tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng Thành tích
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
1 PREDATTOR Lord Emperor 210
2 -Reload- Blade Master 210
3 SannyClay Lord Emperor 210
4 -KOMATOZ- Blade Master 210
5 Luccifer Magic Gladiator 210
6 FlxIK High Elf 210
7 Lacky Grand Master 210
8 DYOR-ELF High Elf 210
9 -Gibon- Lord Emperor 210
10 -Percy- Grand Master 210
11 --X-A-M-- Duel Master 210
12 TribiT Blade Master 210
13 -Leader- Lord Emperor 210
14 S4vage Muse Elf 210
15 Karten Lord Emperor 210
16 -Crypto- Blade Master 210
17 SalaMoon Lord Emperor 210
18 MalinaDL Dark Lord 210
19 -DarkSide- Lord Emperor 210
20 -KOMAXAN- Blade Master 210
21 -Preacher- Duel Master 210
22 PROTON Grand Master 210
23 Roza4ka High Elf 210
24 -ReIoad- Grand Master 210
25 -Cobra- High Elf 210
26 -KingSize- Lord Emperor 210
27 Legion2221 Dark Lord 210
28 -MangusT- Grand Master 210
29 -Hex- Lord Emperor 210
30 Gionixxx Blade Master 210
31 -Compadre- Grand Master 210
32 -Healer- High Elf 210
33 wu-shu Lord Emperor 210
34 -frozen- Grand Master 210
35 TekiLaBooM High Elf 210
36 BSLetc Dark Wizard 210
37 PIKICA Grand Master 207
38 ninja01 Duel Master 207
39 V1NS Grand Master 207
40 -TheEagle- Duel Master 207
41 Mult9wka Grand Master 207
42 Kemosabe Grand Master 207
43 ImMPeRaToR Blade Master 207
44 Aerosy Blade Master 207
45 frozen Blade Master 207
46 NIKOLAS23 Grand Master 207
47 sieraBM Blade Master 207
48 ZENNN04 Dark Knight 207
49 Promitei Grand Master 207
50 NiceMG Magic Gladiator 207
51 Buckapek Blade Master 207
52 -Nechto- Duel Master 207
53 Suicide Blade Master 207
54 -Candy- High Elf 207
55 -Saladin- Lord Emperor 207
56 osamabu Elf 207
57 --B-E-S-- Blade Master 207
58 ingiz Grand Master 207
59 SwordsAs Blade Knight 207
60 nogoHok Blade Master 207
61 CyberFire Duel Master 207
62 MrBoogie Duel Master 205
63 tasngender Dark Knight 205
64 -ElkaBM- Blade Master 204
65 -Marko- Blade Master 204
66 danidy Blade Master 204
67 Kengyry Duel Master 204
68 UniqueBK Blade Master 204
69 XkarayX Blade Master 204
70 3123213111 Soul Master 204
71 -Zyth- Blade Master 204
72 -aeIius- Grand Master 204
73 BaJleT Grand Master 204
74 aanc Grand Master 204
75 Heddin Grand Master 204
76 maliw Grand Master 204
77 -Elfonix- High Elf 204
78 -Bane- Grand Master 204
79 -Sp1RT06- Blade Master 204
80 -Sandman- Grand Master 204
81 -Poseydon- Grand Master 204
82 Drunken Grand Master 204
83 -SkABargA- High Elf 204
84 1210215454 Dark Knight 204
85 Craftsman Muse Elf 204
86 Legion7005 Soul Master 204
87 --BOSS-- Blade Master 202
88 DooMSlayeR Lord Emperor 202
89 Ubiquity Duel Master 201
90 -Ebosan- Blade Master 201
91 Insatiable Duel Master 201
92 CringeLord Lord Emperor 201
93 PaKoBuHa High Elf 201
94 --JuRzAn-- Grand Master 201
95 gnKk Soul Master 201
96 e6i6a Lord Emperor 201
97 GIVATI Lord Emperor 201
98 Barry Grand Master 201
99 PutinAgent Blade Master 199
100 GauPi Duel Master 199