Xếp hạng
Master Origin Mega Empire Deus Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã đạt được nhiều điểm thành tích nhất. Thông tin thêm về hệ thống thành tích có thể được tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng Thành tích
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
1 -Shaka- Lord Emperor 210
2 Elcatrazz High Elf 210
3 SannyClay Lord Emperor 210
4 Mondi Duel Master 210
5 FlxIK High Elf 210
6 -KOMATOZ- Blade Master 210
7 -EazyDre- High Elf 210
8 -CannibaL- Blade Master 210
9 NightMareX Grand Master 210
10 -Reload- Blade Master 210
11 -Leader- Lord Emperor 210
12 -MuSTaN- Blade Master 210
13 -Nalla- Lord Emperor 210
14 TribiT Blade Master 210
15 -Gibon- Lord Emperor 210
16 Roza4ka High Elf 210
17 --X-A-M-- Duel Master 210
18 -aeIius- Grand Master 210
19 -Cobra- High Elf 210
20 Clyde Duel Master 210
21 -MangusT- Grand Master 210
22 PROTON Grand Master 210
23 Gionixxx Blade Master 210
24 -Preacher- Duel Master 210
25 -Pribalt- Blade Master 210
26 -Crypto- Blade Master 210
27 -Hex- Lord Emperor 210
28 -DarkSide- Lord Emperor 210
29 -Saifer- Grand Master 210
30 Defenderon Blade Master 210
31 anto Lord Emperor 210
32 -ToshiBa- Duel Master 210
33 saint002 Dark Knight 210
34 -Wonder- High Elf 210
35 PIKICA Grand Master 207
36 ninja01 Duel Master 207
37 V1NS Grand Master 207
38 Aerosy Blade Master 207
39 Mult9wka Grand Master 207
40 Heets Blade Master 207
41 MyJI Duel Master 207
42 KoTPLaN Blade Master 207
43 rngzero High Elf 207
44 Promitei Grand Master 207
45 -Simple- Blade Master 207
46 Suicide Blade Master 207
47 NIKOLAS23 Grand Master 207
48 --Fanfan-- Grand Master 207
49 --B-E-S-- Blade Master 207
50 HofMan Duel Master 207
51 ingiz Grand Master 207
52 CyberFire Duel Master 207
53 BeL4eNaK Grand Master 207
54 -Diablo- Duel Master 205
55 DLApec Lord Emperor 205
56 sieraSM Grand Master 205
57 Clary High Elf 204
58 danidy Blade Master 204
59 -TheEagle- Duel Master 204
60 Deduwka Lord Emperor 204
61 -EGOIST- Blade Master 204
62 Wanderer Lord Emperor 204
63 4el9ga Lord Emperor 204
64 -Sp1RT06- Blade Master 204
65 -MeJloMaH- Grand Master 204
66 -Poseydon- Grand Master 204
67 Ozar Grand Master 204
68 EXECUTORE Duel Master 204
69 -Z-L-O- Grand Master 204
70 MrBoogie Duel Master 202
71 -Bane- Grand Master 202
72 DooMSlayeR Lord Emperor 202
73 Ubiquity Duel Master 201
74 -Ebosan- Blade Master 201
75 --FoFaN-- Grand Master 201
76 MAYBAX Lord Emperor 201
77 Ebony High Elf 201
78 Insatiable Duel Master 201
79 -ZuZu- High Elf 201
80 Heddin Grand Master 201
81 DEDxoxNIK Grand Master 201
82 e6i6a Lord Emperor 201
83 CrimatiK Lord Emperor 201
84 Barry Grand Master 201
85 SweetSadis Dark Knight 199
86 Monarch Lord Emperor 199
87 -Lester- Lord Emperor 198
88 BaJleT Grand Master 198
89 yuhuhu Dark Lord 198
90 -ReDLaDY- High Elf 198
91 SaundDL Dark Lord 198
92 -LACOSTE- Lord Emperor 198
93 -SexyGaga- Blade Master 196
94 Templord Lord Emperor 196
95 Vindy High Elf 196
96 --MacTeP-- Grand Master 195
97 -NeGaT1Ve- Grand Master 193
98 Mentoll Blade Master 193
99 12e21e Magic Gladiator 193
100 Chikako Duel Master 193