Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã đạt được nhiều điểm thành tích nhất. Thông tin thêm về hệ thống thành tích có thể được tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng Thành tích
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
1 -CannibaL- Blade Master 210
2 Lamborhini Blade Master 210
3 -KOMATOZ- Blade Master 210
4 -HannibaL- Lord Emperor 210
5 -MAWINA- High Elf 210
6 -ReDLaDY- High Elf 210
7 -LNR- Lord Emperor 210
8 -Nalla- Lord Emperor 210
9 -Golubeva- Lord Emperor 210
10 GoldSolder Grand Master 210
11 -MangusT- Grand Master 210
12 frozen Blade Master 210
13 -MeJloMaH- Grand Master 210
14 PROTON Grand Master 210
15 TribiT Blade Master 210
16 Buritto Grand Master 207
17 --Kpe4eT-- Lord Emperor 207
18 -Gibon- Lord Emperor 207
19 -Kristoff- Duel Master 207
20 GD13 Blade Knight 207
21 -Hex- Blade Master 207
22 12412asd Dark Knight 207
23 Promitei Grand Master 207
24 SombrA Blade Master 207
25 MaYa Muse Elf 207
26 prjan High Elf 207
27 --B-E-S-- Blade Master 207
28 --KpbIca-- Lord Emperor 207
29 Suicide Blade Master 207
30 --X-A-M-- Duel Master 207
31 -TheEagIe- Blade Master 207
32 nogoHok Blade Master 205
33 -Freyja- High Elf 205
34 Guron Grand Master 205
35 TralalA Duel Master 205
36 cJIoHuK Grand Master 205
37 -Demos- Blade Master 205
38 Smile High Elf 205
39 HardAE Muse Elf 205
40 ARAKUL Soul Master 205
41 Jovi Duel Master 205
42 DeniM Grand Master 205
43 sieraSM Grand Master 205
44 -KoCTb- Blade Master 204
45 danidy Blade Master 204
46 -GvicisX- Lord Emperor 204
47 Chisinau Blade Master 204
48 -EGOIST- Blade Master 204
49 maliw Grand Master 204
50 --ZXC-- High Elf 204
51 --Flash-- Duel Master 204
52 Kukuzikkk Dark Lord 204
53 SeaOffLOVE Blade Knight 204
54 Ozar Grand Master 204
55 LASKA High Elf 204
56 vVladi Dark Knight 204
57 -Z-L-O- Grand Master 204
58 GarenChan Blade Master 204
59 -spLinter- Lord Emperor 204
60 MrBoogie Duel Master 202
61 MangusT Lord Emperor 202
62 ArcxT Blade Master 202
63 NoxY High Elf 201
64 Ebony High Elf 201
65 Girlgirl Duel Master 201
66 Suflen Grand Master 201
67 -ZuZu- High Elf 201
68 Pingung Grand Master 201
69 Heddin Grand Master 201
70 ToJIcT9K Blade Master 201
71 PaKoBuHa High Elf 201
72 lokival Magic Gladiator 201
73 Rostov-don Blade Master 201
74 Barry Grand Master 201
75 Monarch Lord Emperor 199
76 Izumrudik High Elf 198
77 MrDennySM Grand Master 198
78 ray4ix Blade Master 198
79 MrGameFun Blade Knight 198
80 -LACOSTE- Lord Emperor 198
81 DajaVu High Elf 196
82 MuIt9wka Blade Master 196
83 leta High Elf 196
84 quest Magic Gladiator 196
85 Templord Lord Emperor 196
86 easyKatka High Elf 196
87 Wanderer Lord Emperor 195
88 BORNyust Blade Master 195
89 Clyde Duel Master 195
90 -NoMAD- Grand Master 195
91 Ypssik Blade Master 195
92 Deduwka Lord Emperor 194
93 F-117 Blade Master 193
94 -Anaconda- High Elf 193
95 VinN Blade Master 193
96 Wit4her Grand Master 192
97 -Buldozer- Lord Emperor 189
98 DEDxuxNIK Dark Lord 189
99 Komedoz Grand Master 189
100 LastHit Duel Master 186