Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã đạt được nhiều điểm thành tích nhất. Thông tin thêm về hệ thống thành tích có thể được tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng Thành tích
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
1 -Melody- High Elf 210
2 -Witcher- Grand Master 210
3 Lamborhini Blade Master 210
4 -KOMATOZ- Blade Master 210
5 Altruist Lord Emperor 210
6 MrDennySM Grand Master 210
7 -ROSS- Grand Master 210
8 -CannibaL- Blade Master 210
9 MangusT Lord Emperor 210
10 -Shameles- Lord Emperor 210
11 -Cemo- Lord Emperor 210
12 -Lecter- Lord Emperor 210
13 -Hanzo- Lord Emperor 210
14 -Nalla- Lord Emperor 210
15 xvostik3 Grand Master 210
16 -Owner- Blade Master 210
17 -Lady- High Elf 210
18 MagWann Magic Gladiator 210
19 -Cobra- High Elf 210
20 --X-A-M-- Duel Master 210
21 -MangusT- Grand Master 210
22 Buritto Grand Master 210
23 PROTON Grand Master 210
24 Yennefer High Elf 210
25 Clyde Duel Master 210
26 TribiT Blade Master 210
27 -Gibon- Lord Emperor 210
28 -Demos- Blade Master 210
29 FIxIK High Elf 210
30 -GiO- Blade Master 210
31 -Hex- Lord Emperor 210
32 --MamBa-- High Elf 210
33 MinusDay Dark Knight 210
34 janxxxl Grand Master 207
35 PIKICA Grand Master 207
36 -Neo- Blade Master 207
37 Izumrudik High Elf 207
38 Chisinau Blade Master 207
39 -Lui- Lord Emperor 207
40 umenas Dark Knight 207
41 frozen Blade Master 207
42 Horase Lord Emperor 207
43 SalaMoon Lord Emperor 207
44 rngzero High Elf 207
45 Buckapek Blade Master 207
46 Promitei Grand Master 207
47 Cohen Lord Emperor 207
48 SmTT77 Soul Master 207
49 --ErroR-- Lord Emperor 207
50 WizardSm2 Grand Master 207
51 Suicide Blade Master 207
52 --B-E-S-- Blade Master 207
53 nogoHok Blade Master 207
54 ingiz Grand Master 207
55 BeL4eNaK Grand Master 207
56 DeniM Grand Master 205
57 ToxicMama High Elf 205
58 OtreviN Grand Master 205
59 Amf1tamin Lord Emperor 205
60 -Arma- Duel Master 205
61 Jewish1 Grand Master 205
62 Legion3011 Soul Master 205
63 Moorwen Blade Master 205
64 danidy Blade Master 204
65 Suflen Grand Master 204
66 V1NS Grand Master 204
67 JustClose Grand Master 204
68 -Vanilla- High Elf 204
69 -EGOIST- Blade Master 204
70 Iovelove Grand Master 204
71 NoxY High Elf 204
72 --Fanfan-- Grand Master 204
73 MotoBloks Lord Emperor 204
74 -UniquE- Lord Emperor 204
75 -Paradox- Duel Master 204
76 -Buld0zeR Blade Master 204
77 -Sandman- Grand Master 204
78 -Poseydon- Grand Master 204
79 -MeJloMaH- Grand Master 204
80 LASKA High Elf 204
81 -Z-L-O- Grand Master 204
82 -RiddicK- Lord Emperor 204
83 -spLinter- Lord Emperor 204
84 KoJIo6oK Grand Master 202
85 anto Lord Emperor 202
86 DooMSlayeR Lord Emperor 202
87 BacKWatteR Grand Master 201
88 Ubiquity Duel Master 201
89 -Ebosan- Blade Master 201
90 pasel Dark Lord 201
91 Ebony High Elf 201
92 --ALF-- Blade Master 201
93 -ZuZu- High Elf 201
94 -TheEagle- Duel Master 201
95 Heddin Grand Master 201
96 PaKoBuHa High Elf 201
97 Sayori High Elf 201
98 --JuRzAn-- Grand Master 201
99 e6i6a Lord Emperor 201
100 Krabinko Soul Master 201