Xếp hạng
Master Origin Mega Empire Deus Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã đạt được nhiều điểm thành tích nhất. Thông tin thêm về hệ thống thành tích có thể được tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng Thành tích
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
1 -Relog- Lord Emperor 183
2 Crypto Blade Master 177
3 -QuanVu- Blade Master 169
4 -Reload- Lord Emperor 168
5 Bully Blade Master 166
6 llGunnerll Lord Emperor 163
7 JayLord Lord Emperor 161
8 -IS-Vuong Grand Master 155
9 NSFW Duel Master 150
10 Prime Grand Master 146
11 IS-1st-113 Blade Master 145
12 GUCCIGANG Blade Master 143
13 SPELL Grand Master 141
14 Candy91 Duel Master 140
15 Boniface Blade Master 140
16 -Casanova- Lord Emperor 135
17 -AMV- Lord Emperor 134
18 TDayEu1TT Lord Emperor 132
19 MoonCrazy Lord Emperor 129
20 awdawdqwd Elf 129
21 FLATRA Lord Emperor 126
22 PoisoN Grand Master 126
23 -LIVE- Lord Emperor 126
24 Memphis High Elf 125
25 bibi Blade Master 125
26 MGPutin6 Magic Gladiator 121
27 Cortez Duel Master 121
28 Tendi Grand Master 120
29 -Death- Blade Master 120
30 Daddy- Duel Master 119
31 dsquared2 Grand Master 118
32 -ConKuUnU- Blade Master 116
33 -LogOut- High Elf 116
34 Balenciaga Blade Master 116
35 UnMersey Blade Master 115
36 DLQUESTMG Dark Lord 115
37 -IS-12bon Grand Master 113
38 Ryan Lord Emperor 113
39 -IS-AION Blade Master 111
40 TheHope Lord Emperor 111
41 BlueIvan Duel Master 109
42 OneOne Grand Master 108
43 SangSetSy1 Grand Master 107
44 -GOLDEN- Lord Emperor 106
45 GoldenRain Muse Elf 106
46 Maklion Blade Master 105
47 Wezmiolem Grand Master 104
48 SpringRoll Duel Master 104
49 hector Grand Master 104
50 H4Anh Grand Master 104
51 LamAchi Dark Lord 102
52 -4yHrAHb- High Elf 101
53 CAMOCBAJI Lord Emperor 100
54 DoubeLift Grand Master 100
55 Sterva High Elf 99
56 PVESum Lord Emperor 99
57 Dominic Lord Emperor 99
58 Zabuza Magic Gladiator 99
59 Tro9N Grand Master 97
60 repressed Duel Master 96
61 -Stee477 Duel Master 96
62 -atack- Grand Master 95
63 sese Muse Elf 94
64 -General- Lord Emperor 93
65 rechka Dark Wizard 93
66 -IS-LOVE Duel Master 91
67 Hagall Grand Master 91
68 xXBLuSaXx Lord Emperor 89
69 clickbait Grand Master 88
70 -Pegas- Grand Master 88
71 OutcasT High Elf 88
72 RiddicK Blade Master 88
73 AnneBoleyn Grand Master 87
74 Qwizzyxqt High Elf 87
75 Ninigf Elf 87
76 SALAMANCA Lord Emperor 86
77 koroed Lord Emperor 85
78 Wingssss High Elf 84
79 EvilKiss Lord Emperor 83
80 Yaevinn Grand Master 83
81 xinhgaiso1 Elf 81
82 PORADOX Magic Gladiator 81
83 Cosmos Blade Master 81
84 dreadful Muse Elf 80
85 Crusher Blade Master 80
86 BACHKIM Grand Master 80
87 Tzitzona Dark Lord 79
88 -CeLine- Duel Master 78
89 BraveHeart Blade Master 75
90 EvilLuck Dark Lord 75
91 M0NK Lord Emperor 74
92 Gojo Grand Master 74
93 Gogi Grand Master 73
94 karlsen Blade Master 72
95 JayBBBBBBB Dark Knight 72
96 TheMaHay High Elf 72
97 Pooo Magic Gladiator 72
98 lIMIl Grand Master 72
99 Magik High Elf 70
100 Garp Grand Master 70