Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã đạt được nhiều điểm thành tích nhất. Thông tin thêm về hệ thống thành tích có thể được tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng Thành tích
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
1 aesthetic Duel Master 48
2 FortiS Grand Master 41
3 UnnameD Grand Master 38
4 -CeLine- Duel Master 35
5 Swandive Blade Master 29
6 ALLMUSTDIE Grand Master 28
7 FoxKiller Lord Emperor 28
8 FLATRA Lord Emperor 26
9 DolboGnom Grand Master 24
10 Tro9N Grand Master 24
11 -SCHWARZ- Lord Emperor 24
12 HaruNaga Grand Master 24
13 MrDrusso Duel Master 24
14 SpringRoll Duel Master 23
15 Shinobi Blade Master 23
16 dfghdfghdf Duel Master 23
17 NSFW Duel Master 22
18 Saber Duel Master 22
19 moCbKa Grand Master 21
20 clickbait Grand Master 21
21 woeful Grand Master 21
22 Deore Grand Master 21
23 Sterva High Elf 21
24 36Coffee Duel Master 20
25 SPELL Grand Master 20
26 Yasuo Blade Master 20
27 SCARLET Grand Master 19
28 Pinq High Elf 19
29 TopDogZZ Grand Master 19
30 No0p Duel Master 19
31 Ling Grand Master 18
32 -NhatRi- Grand Master 18
33 CKBuPTOHuT Dark Lord 18
34 TPAKTOP Grand Master 17
35 Memphis High Elf 17
36 CAMOCBAJI Duel Master 17
37 Succubus Dark Lord 17
38 bibi Blade Master 17
39 NhoXanh High Elf 16
40 HienYeu092 Soul Master 16
41 Beasty Grand Master 15
42 Garp Grand Master 15
43 AKUMA Lord Emperor 15
44 79EvilGod Duel Master 15
45 12121r1r Elf 15
46 Mihasik Soul Master 15
47 Berkut Dark Lord 14
48 BIGNUTS Blade Master 14
49 PoisoN Grand Master 14
50 BaoPanda Soul Master 14
51 IIIkypa High Elf 14
52 Mercedes Blade Knight 14
53 JayGT Blade Master 14
54 Whis Blade Master 14
55 DarkIvan Lord Emperor 13
56 Flour Grand Master 13
57 -Kim- Blade Knight 13
58 Apower Lord Emperor 13
59 UnMersey Blade Master 13
60 Slayer Blade Master 13
61 xaxa High Elf 12
62 Olympus Dark Lord 12
63 PHaNToR Soul Master 12
64 Paranoik Grand Master 12
65 Sods High Elf 12
66 antony7a Grand Master 12
67 KoCamXuc Soul Master 11
68 MGTV Magic Gladiator 11
69 SummerEnds Duel Master 11
70 Arthas Dark Lord 11
71 -Reload- Lord Emperor 11
72 xxxMrTxxx Dark Lord 11
73 Pato Soul Master 11
74 fant1k Blade Master 11
75 Qwizzyxqt High Elf 10
76 lati Blade Knight 10
77 RuKa Muse Elf 10
78 kkkk Elf 10
79 ALLiN Lord Emperor 10
80 Simp Blade Knight 10
81 Vicious Blade Knight 9
82 SALAMANCA Dark Lord 9
83 truestrike Blade Master 9
84 Shizuka Duel Master 9
85 nkc2506 Muse Elf 9
86 BaphomeT Grand Master 8
87 Vsepytem Duel Master 8
88 ElLorD Blade Knight 8
89 SoColD Soul Master 8
90 Hooli Muse Elf 8
91 LeNioVieNe Muse Elf 8
92 Hagall Soul Master 8
93 0928693999 Muse Elf 8
94 CharlesIII Blade Knight 8
95 dqeasfadf Elf 8
96 GauVn Blade Knight 8
97 PuTinDaiDe Blade Master 8
98 Number1 Dark Lord 7
99 -14KapaT- Grand Master 7
100 H4Anh Soul Master 7