Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã đạt được nhiều điểm thành tích nhất. Thông tin thêm về hệ thống thành tích có thể được tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng Thành tích
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
1 Buzzz -Oberon- Lord Emperor 204 Online
2 Buzzz TheHope Lord Emperor 204 Offline
3 12zen MON5TER Blade Master 204 Offline
4 12zen -Aluf- Lord Emperor 204 Online
5 MSCorp xStrongeRx Blade Master 204 Online
6 12zen -OG- Duel Master 204 Online
7 12zen MangusT Lord Emperor 204 Online
8 - PremiaL Blade Master 204 Online
9 GGwp -Cerebrum- Lord Emperor 204 Offline
10 Buzzz HUGE Blade Master 204 Online
11 Buzzz -ZiL- Lord Emperor 204 Online
12 GGwp P1nch Grand Master 204 Offline
13 - PG-13 Duel Master 204 Offline
14 12zen -Wasabi- Grand Master 204 Online
15 Buzzz -Zippy Lord Emperor 204 Offline
16 Buzzz BladOzito Grand Master 204 Online
17 12zen -colobok- High Elf 204 Offline
18 12zen ava7anche Grand Master 204 Offline
19 Buzzz Dementor Lord Emperor 204 Offline
20 - -CanDeoGi- Blade Master 204 Offline
21 - farmerino Dark Wizard 204 Offline
22 GGwp Kristy High Elf 204 Online
23 - Snappy Blade Master 204 Offline
24 - DLAka2020 Lord Emperor 204 Offline
25 - karlsen Blade Master 204 Online
26 Buzzz Sh1za Grand Master 204 Offline
27 - Zlobik Dark Knight 204 Offline
28 12zen NeverDie Blade Master 204 Online
29 Buzzz -BOSS- Blade Master 204 Offline
30 CHILL iphone4s Duel Master 204 Offline
31 Buzzz krown High Elf 204 Online
32 12zen -CRUSHER- Lord Emperor 204 Online
33 Buzzz CaMeDeatH Grand Master 204 Offline
34 12zen -Crazy- Blade Master 204 Offline
35 12zen -General- Lord Emperor 204 Online
36 Buzzz NUKE Duel Master 204 Offline
37 Buzzz IHeineken Duel Master 201 Online
38 Buzzz nosecandy Blade Master 201 Offline
39 CHILL -HateMost- Blade Master 201 Online
40 12zen MrPer4ik Duel Master 201 Online
41 12zen -DesiGn- Grand Master 201 Online
42 Testing --Hades-- Duel Master 201 Offline
43 - PsychoVN Grand Master 201 Offline
44 - farmerNXD Lord Emperor 201 Offline
45 - -Andy Blade Master 201 Offline
46 12zen NoDef Grand Master 201 Online
47 CREW DeadInside Grand Master 201 Offline
48 - MoonCrayzy Grand Master 201 Offline
49 4Fun -MakeColor Blade Master 201 Online
50 - -WipeOut- Grand Master 201 Offline
51 GGwp Krju4ok Blade Master 201 Online
52 GGwp bibi Blade Master 201 Offline
53 RaJoNaS ROKKO Blade Master 201 Offline
54 Buzzz -Ballista- High Elf 201 Online
55 GGwp -AloooooE- Grand Master 199 Online
56 4Fun -1St- Grand Master 199 Offline
57 AnhVsEm zPlayBoyz Duel Master 199 Online
58 MSCorp -HERO- Blade Master 199 Offline
59 - Order Lord Emperor 198 Offline
60 GGwp KrausE Lord Emperor 198 Offline
61 12zen -WkeT- Lord Emperor 198 Offline
62 GGwp -Trojan- Duel Master 198 Online
63 Buzzz SudjaDreD Grand Master 198 Online
64 - Pamela High Elf 198 Offline
65 Buzzz ReDLaDY High Elf 198 Online
66 - -ConKuUnU- Blade Master 198 Online
67 Buzzz MoonCrazy Lord Emperor 198 Offline
68 MSCorp KrasiteL Grand Master 198 Offline
69 CREW -Just- Duel Master 198 Offline
70 Buzzz Doughnut Lord Emperor 198 Offline
71 4Fun -TOP- Grand Master 198 Offline
72 - I-Candy-I Duel Master 198 Offline
73 MSCorp -ViruSS- Blade Master 198 Offline
74 ZZzzzzz IIIIlIllIl Elf 198 Offline
75 CREW -SadBoy- Blade Master 198 Offline
76 - Stariy Dark Knight 196 Offline
77 - Vedek Elf 196 Offline
78 coollive -Panther- Lord Emperor 196 Online
79 TRIBE -Maderos Lord Emperor 196 Online
80 CHILL -Whiskey- Duel Master 196 Online
81 12zen -FLAME- Blade Master 195 Online
82 GGwp e6i6a Lord Emperor 195 Offline
83 - America High Elf 195 Offline
84 GGwp nonJlaBok Duel Master 195 Online
85 - NSFW Duel Master 195 Offline
86 Buzzz SnoopDogg Duel Master 195 Offline
87 - Whizer Blade Master 195 Offline
88 - madcat Duel Master 195 Offline
89 12zen -LORDEX- Lord Emperor 195 Online
90 12zen Sabretooth Grand Master 195 Online
91 Buzzz TheKing Grand Master 195 Online
92 TEMPLlER Zaya Lord Emperor 195 Online
93 MSCorp -Sho-Gun- High Elf 193 Offline
94 GGwp -PvP- Blade Master 192 Offline
95 - IceShot High Elf 192 Offline
96 12zen classico High Elf 192 Online
97 CHILL -YeeZY350- Lord Emperor 192 Online
98 RaJoNaS -GoR- Lord Emperor 192 Offline
99 - TheMaHay High Elf 192 Offline
100 Buzzz Crypto Blade Master 192 Offline