Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã đạt được nhiều điểm thành tích nhất. Thông tin thêm về hệ thống thành tích có thể được tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng Thành tích
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
1 -Pegas- Grand Master 204
2 Memphis High Elf 204
3 -Cerebrum- Lord Emperor 204
4 X6666 Blade Master 204
5 -MoRTReD- Lord Emperor 201
6 I-Candy-I Duel Master 199
7 DeadInside Grand Master 198
8 Steven Duel Master 198
9 Blumex Grand Master 196
10 NSFW Duel Master 195
11 anabolic Blade Master 195
12 KrausE Lord Emperor 192
13 -Just- Duel Master 192
14 Crypto Blade Master 192
15 bibi Blade Master 190
16 e6i6a Lord Emperor 189
17 TheHope Lord Emperor 189
18 SnoopDogg Duel Master 189
19 Comedy Grand Master 189
20 NoDef Grand Master 189
21 -Ballista- High Elf 189
22 Cosmos Blade Master 189
23 -Bruh- Blade Master 189
24 -AloooooE- Grand Master 187
25 Doughnut Lord Emperor 187
26 -Truninho- Blade Master 187
27 P1nch Grand Master 186
28 MoonCrazy Lord Emperor 186
29 -ConKuUnU- Blade Master 186
30 -General- Lord Emperor 183
31 -PATRON- Lord Emperor 183
32 KAXARD Dark Wizard 181
33 Jace Grand Master 181
34 -KewTiie- High Elf 181
35 -PvP- Blade Master 180
36 OutcasT High Elf 180
37 -atack- Grand Master 177
38 woeful High Elf 177
39 TheKing Grand Master 175
40 78968567 Magic Gladiator 173
41 Blockchain Duel Master 172
42 nonJlaBok Duel Master 171
43 karlsen Blade Master 170
44 JayLord Lord Emperor 168
45 hector Grand Master 168
46 MAN-SORRY Grand Master 165
47 Warsobr Lord Emperor 164
48 s3nsej Blade Master 163
49 HoChiMinh Blade Master 162
50 Kingg Grand Master 161
51 -IS-LOVE Duel Master 161
52 Yos6ko Duel Master 161
53 -Dynamite- Lord Emperor 159
54 -ByBLlK- Grand Master 159
55 AchlLLes Soul Master 158
56 MyAnh Grand Master 157
57 CoffeeJazz Duel Master 157
58 -ComMenT- Blade Master 156
59 Champ Blade Master 155
60 LexusLx600 Blade Master 155
61 MANSORY Blade Master 154
62 wizzy Grand Master 153
63 -Maliketh- Lord Emperor 151
64 -HeroiN- Blade Master 151
65 -Gau-Meo- Grand Master 150
66 Tauriel High Elf 150
67 -Asta- Duel Master 149
68 SteeL Grand Master 149
69 -GOVNINA- High Elf 148
70 21-Savage Lord Emperor 148
71 NhoXanh High Elf 148
72 TheMaHay High Elf 148
73 Kopaleto Blade Master 147
74 -Priest- Grand Master 147
75 DeDMorozZz Magic Gladiator 146
76 Tokyo Grand Master 145
77 SonAnka Grand Master 144
78 bOmjetto Duel Master 144
79 Sharkk4 Dark Lord 143
80 DarkVoodoo Grand Master 142
81 clickbait Grand Master 142
82 Maximum Grand Master 140
83 2JZ-GTE Blade Master 139
84 Dementor Lord Emperor 139
85 IlIIIllIlI Grand Master 138
86 -Xenomorph Blade Master 137
87 KyQuanSan Blade Master 136
88 -ManhQuan- Lord Emperor 135
89 -Prophet- Duel Master 133
90 PeTerPan Blade Master 132
91 MSLucifer Lord Emperor 130
92 JackyChan Blade Master 129
93 Elisa High Elf 127
94 -Shogun- Blade Master 127
95 AnNonLaGi Duel Master 126
96 Narobo Magic Gladiator 123
97 AnhhVN Grand Master 122
98 Dragonfly Blade Master 121
99 Treasures Grand Master 121
100 DubazZz High Elf 120