Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ nhận được số lượt reset nhiều nhất từ hệ thống giới thiệu người chơi trong tuầntuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Giới thiệu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Resets
Bonuses
1 Game4Fun Duel Master 57 40
2 MegaRED Duel Master 21 35
3 KimoChi- Lord Emperor 15 30
4 Gono Elf 14 25
5 Tishina Muse Elf 12 20
6 Carver Soul Master 12 19
7 Amazonka Muse Elf 11 18
8 prozet Lord Emperor 9 17
9 Luchiano Duel Master 8 16
10 MMMickey Blade Knight 8 15
11 Face2Face Lord Emperor 7 14
12 BlueCat Grand Master 6 13
13 MiniMK Blade Knight 6 12
14 akulas Blade Master 6 11
15 PROBLEMS Dark Lord 6 10
16 ROLA Duel Master 6 9
17 Chocobi Dark Wizard 5 8
18 PsychoVN Grand Master 5 7
19 -Knight- Blade Master 5 6
20 drisch Blade Master 5 5
21 Anneli Muse Elf 5 5
22 ? Dark Wizard 5 5
23 Manazine Duel Master 4 4
24 Pronto High Elf 4 4
25 Glatron Lord Emperor 4 4
26 shadeUA Soul Master 4 4
27 CivicTypeR Magic Gladiator 4 3
28 Trickster Magic Gladiator 3 3
29 Paak Grand Master 3 3
30 CreditOn High Elf 3 3
31 9GruboeD Blade Master 3
32 xMUSTANGx Blade Master 3
33 ? Dark Wizard 3
34 -K48-Fudo Lord Emperor 2
35 oOo7UoOo Magic Gladiator 2
36 Karkysha Muse Elf 2
37 haste Blade Master 2
38 ? Dark Wizard 2
39 Magazik Dark Knight 1
40 BornRich Grand Master 1
41 Hintexide Soul Master 1
42 ponss High Elf 1
43 test222 Dark Knight 1
44 Kama Dark Lord 1
45 DoAnhBatDc Muse Elf 1
46 KarmaLT Duel Master 1
47 Bayaz Lord Emperor 1
48 Gatchina Duel Master 1
49 PrizrakDL Dark Lord 1
50 YouKnowWho Lord Emperor 1
51 KOHPAT Dark Wizard 1
52 Psychotic Soul Master 1
53 BladOzito Grand Master 1
54 ? Dark Wizard 1