Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ nhận được số lượt reset nhiều nhất từ hệ thống giới thiệu người chơi trong tuầntuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Giới thiệu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Resets
Bonuses
1 Paparazzi Blade Master 36 40
2 Tauriel High Elf 28 35
3 Xoai Grand Master 27 30
4 AkosiLoki Blade Master 14 25
5 LeshaBK Blade Knight 14 20
6 marinoju Soul Master 12 19
7 RedVolT Soul Master 11 18
8 ? Dark Wizard 10 17
9 Rrrasch Blade Knight 9 16
10 Ouch High Elf 8 15
11 KenZo Grand Master 8 14
12 ? Dark Wizard 8 13
13 KoKoMi Lord Emperor 6 12
14 NaKe High Elf 5 11
15 HuTpO Grand Master 5 10
16 Flash High Elf 4 9
17 -Prophet- Duel Master 4 8
18 MaritoKids Duel Master 4 7
19 W1zarD Grand Master 4 6
20 MEPEH Blade Knight 4 5
21 Trigger Blade Master 3 5
22 MrKaKa Grand Master 3 5
23 -ByBLiK- Blade Master 3 4
24 pohooyou Grand Master 3 4
25 Noobsaybot Blade Master 2 4
26 -GauPi- Duel Master 2 4
27 Goldberg Dark Lord 2 3
28 Kiso008 Blade Knight 2 3
29 Wampella Blade Master 2 3
30 NoWizard Dark Wizard 2 3
31 GoodEvil Blade Master 1
32 AMCTEP Lord Emperor 1
33 Swipe Lord Emperor 1
34 TaoLaoVL Duel Master 1
35 JustELF Elf 1
36 Young Blade Master 1
37 westy Duel Master 1
38 WaKeUpMan Grand Master 1
39 MgOxygen Duel Master 1
40 d0k3r0k Blade Knight 1
41 Matt Magic Gladiator 1
42 estarosa Dark Lord 1
43 Louis Blade Knight 1
44 cirtcele Blade Knight 1
45 ? Dark Wizard 1