Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ nhận được số lượt reset nhiều nhất từ hệ thống giới thiệu người chơi trong tuầntuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Giới thiệu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Resets
Bonuses
1 Gamers Naruto Dark Lord 11 40 Online
2 SACURA COLT Grand Master 5 35 Online
3 BraTuKu -Juniors- Duel Master 5 30 Online
4 - GoldHunter Dark Wizard 3 25 Offline
5 StarPers Tw1x Blade Knight 3 20 Online
6 n00bs XePdAs Magic Gladiator 3 19 Online
7 - KhanhDaLat Grand Master 2 18 Online
8 TheAce NoName Grand Master 2 17 Online
9 - Trehtonnij Soul Master 2 16 Offline
10 - GIRMED Dark Lord 2 15 Online
11 - Scarecrow Elf 1 14 Offline
12 - bliksem Blade Knight 1 13 Offline
13 Flame SPANKWIRE Soul Master 1 12 Offline
14 StarPers YASUO20GG Duel Master 1 11 Online
15 TROY UNCZ Blade Master 1 10 Offline
16 - Dal7te Blade Knight 1 9 Offline
17 AtlantA 5EIemenT Soul Master 1 8 Online
18 Mayhem SQUAD Lord Emperor 1 7 Offline
19 VinaTaba SupperBK Blade Master 1 6 Online
20 AVENGERS DESP Grand Master 1 5 Online
21 Gamers LeStranger Duel Master 1 5 Offline
22 - BronInHeII Dark Lord 1 5 Online
23 Mayhem GBM0 Duel Master 1 4 Online
24 3oonaPK XperiA Duel Master 1 4 Online
25 StarPers selfinger Soul Master 1 4 Offline
26 BRAZIL Akartos Soul Master 1 4 Offline
27 TheAce -Mant1s- Grand Master 1 3 Offline
28 3oonaPK TPYCbI Duel Master 1 3 Offline
29 TheAce madZzy Grand Master 1 3 Online
30 Gamers Threw Grand Master 1 3 Online
31 TheAce Redison Grand Master 1 Online
32 POLAND ieshua Soul Master 1 Online
33 MaMen UiZaaa Soul Master 1 Online
34 TheAce Ynead Duel Master 1 Online
35 - AllastMG Magic Gladiator 1 Offline
36 TROY EnvyMee Lord Emperor 1 Online
37 StarPers Wolfrider Lord Emperor 1 Online
38 Gamers sim1201 Blade Master 1 Online
39 StarPers Alkawonok Soul Master 1 Online
40 TROY SalapeT Grand Master 1 Online
41 INKA RammsteiN Duel Master 1 Offline
42 POLAND Ganker Dark Lord 1 Online
43 POLAND iCanFly Dark Lord 1 Online
44 - GiangNgo Grand Master 1 Offline
45 - ? Dark Wizard 1 Offline
46 - ? Dark Wizard 1 Offline
47 - ? Dark Wizard 1 Offline