Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ nhận được số lượt reset nhiều nhất từ hệ thống giới thiệu người chơi trong tuầntuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Giới thiệu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Resets
Bonuses
1 -Napoleon- Lord Emperor 69 40
2 H4Anh Duel Master 40 35
3 Liza High Elf 27 30
4 -Jackie- Blade Master 26 25
5 o0nobita0o Duel Master 24 20
6 ? Dark Wizard 24 19
7 -DevI- Grand Master 23 18
8 Guest Grand Master 19 17
9 SoulC Grand Master 15 16
10 -GaladrieL High Elf 15 15
11 Cell High Elf 14 14
12 Skuld Muse Elf 14 13
13 bundz Duel Master 13 12
14 PyM9H4uK High Elf 13 11
15 -Graphene- Blade Master 12 10
16 Green Grand Master 12 9
17 -Mirana- High Elf 10 8
18 Richter Magic Gladiator 7 7
19 Babie121 Muse Elf 7 6
20 Paseak Blade Master 6 5
21 BlueCat Grand Master 6 5
22 Apxi Lord Emperor 6 5
23 Cospri High Elf 5 4
24 Anneli High Elf 5 4
25 Groosha Lord Emperor 5 4
26 DA-LacLoi Grand Master 4 4
27 BeZBaWeHuy Grand Master 4 3
28 SuperONE Duel Master 4 3
29 -Timeless- Grand Master 3 3
30 o0o7UPo0o Muse Elf 3 3
31 -K48-Fudo- Grand Master 2
32 KJIu3Ma Lord Emperor 2
33 ACProDL02 Lord Emperor 2
34 Enzo Grand Master 2
35 -Bee- Lord Emperor 2
36 Tishina High Elf 2
37 ? Dark Wizard 2
38 ? Dark Wizard 2
39 thieuantoa Dark Lord 1
40 Kriminall Soul Master 1
41 -AchilleS- Lord Emperor 1
42 Marcella Dark Lord 1
43 Miracle1 Duel Master 1
44 junnn Grand Master 1
45 3BEPU Duel Master 1
46 ? Dark Wizard 1