Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ nhận được số lượt reset nhiều nhất từ hệ thống giới thiệu người chơi trong tuầntháng.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Giới thiệu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Resets
Bonuses
1 Xaxa Grand Master 56 150
2 narcoS Grand Master 32 125
3 GoodNight Grand Master 16 100
4 -Fath3R- Duel Master 16 70
5 3aKoHDL Dark Lord 16 60
6 Korshun Blade Knight 15 50
7 Hearts Grand Master 15 40
8 -Ego1st- Duel Master 11 30
9 pelf High Elf 10 20
10 Sandeen Grand Master 8 10
11 Mercurial Duel Master 7 10
12 StallonEE High Elf 6 10
13 Potatoes Blade Master 5 10
14 tatski Grand Master 5 10
15 -Mushu- Lord Emperor 5 10
16 -diez- Blade Master 4
17 Cross Grand Master 4
18 RoiellA High Elf 4
19 Oishi Soul Master 4
20 Avenger Lord Emperor 4
21 EaGl Blade Knight 4
22 -Wasabi- Blade Master 4
23 Punisher High Elf 4
24 -3aKaTKa- Lord Emperor 3
25 Xecos Grand Master 3
26 valikk Muse Elf 3
27 -Witcher- Blade Master 3
28 -AMYR- Blade Master 3
29 Arow Grand Master 3
30 Bucknasty Blade Master 3
31 MogecT Lord Emperor 3
32 -MPA3b- Lord Emperor 3
33 Krakatao Duel Master 3
34 sertianise Muse Elf 3
35 --Mutilate Grand Master 3
36 milleniumi Soul Master 3
37 FJIAKOH Duel Master 3
38 quest300 Muse Elf 2
39 -inslde Duel Master 2
40 xGAZx Grand Master 2
41 Macri High Elf 2
42 Player Grand Master 2
43 AndreyK Lord Emperor 2
44 Arizona Grand Master 2
45 misyou High Elf 2
46 predator Grand Master 2
47 RioT High Elf 2
48 Hani Magic Gladiator 2
49 I7oDLsD Blade Knight 2
50 NatahaMG Magic Gladiator 2
51 Gogu Muse Elf 2
52 ? Dark Wizard 2
53 ? Dark Wizard 2
54 -ApTeC- Grand Master 1
55 DoZoR Grand Master 1
56 MuRdoc Blade Master 1
57 FedjaKvas High Elf 1
58 6paToK Lord Emperor 1
59 Clarity High Elf 1
60 SRT8 Blade Master 1
61 Kjazis Grand Master 1
62 pinQkio Magic Gladiator 1
63 -Happy- Blade Master 1
64 DoomsLight Duel Master 1
65 Xenon Blade Knight 1
66 Darklaw Lord Emperor 1
67 BloodyHawk Duel Master 1
68 YOUshit Duel Master 1
69 KaPaMeJlb High Elf 1
70 hardstyLE Lord Emperor 1
71 lave Soul Master 1
72 IngeneR Grand Master 1
73 Narkoz Magic Gladiator 1
74 OuKiE Grand Master 1
75 Rick Soul Master 1
76 Hillary Soul Master 1
77 pashok Soul Master 1
78 welldone Duel Master 1
79 SlimShady Dark Lord 1
80 Apu3oHa Magic Gladiator 1
81 DEEPSHIIT Soul Master 1
82 GangBang Magic Gladiator 1
83 Ernesto Soul Master 1
84 KaPblTo Lord Emperor 1
85 Huyaka Blade Knight 1
86 Negromancy Soul Master 1
87 ExPro Grand Master 1
88 tigare Elf 1
89 ? Dark Wizard 1
90 ? Dark Wizard 1
91 ? Dark Wizard 1
92 ? Dark Wizard 1
93 ? Dark Wizard 1