Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ nhận được số lượt reset nhiều nhất từ hệ thống giới thiệu người chơi trong tuầntháng.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Giới thiệu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Resets
Bonuses
1 RoyaL ForWarD Grand Master 102 150 Online
2 - ATALANTA High Elf 88 125 Offline
3 EllemenT Shelby Grand Master 48 100 Online
4 - -MARVEL- Dark Lord 22 70 Offline
5 RoyaL TomShelby Lord Emperor 18 60 Online
6 EllemenT Khezlat Duel Master 12 50 Offline
7 - Spikul Magic Gladiator 8 40 Offline
8 BroTherS LastHope High Elf 7 30 Offline
9 MIDNIGHT El-Diablo Duel Master 7 20 Online
10 RoyaL -Witcher- Lord Emperor 7 10 Online
11 MIDNIGHT -Nacht- Lord Emperor 6 10 Online
12 Sviests -HannibaL- Lord Emperor 6 10 Online
13 BroTherS Lightview Grand Master 6 10 Online
14 Sviests Dragonfly Blade Master 5 10 Online
15 - Aziko Lord Emperor 4 10 Online
16 HORDE KADUM Grand Master 3 Offline
17 GIANTS Monstrik High Elf 3 Offline
18 UKRAINA KAHOVKA23 Grand Master 3 Online
19 - ZevS12 Lord Emperor 2 Online
20 Special IIXMQ Duel Master 2 Online
21 - Morse Blade Knight 2 Offline
22 Special AMON-RA Grand Master 2 Online
23 - prology Soul Master 2 Online
24 NoStress Bowee Muse Elf 2 Offline
25 - RadoMF Grand Master 2 Offline
26 Sviests Ramzes666 Grand Master 1 Offline
27 Sviests masyane4ka Grand Master 1 Online
28 Sviests Lebovsky High Elf 1 Online
29 District ukureni1 Grand Master 1 Online
30 RoyaL Stefance Grand Master 1 Online
31 - Xenomorph- Grand Master 1 Online
32 Special blacklabel Muse Elf 1 Offline
33 - ROYALONDON Grand Master 1 Online
34 - Tymakk Dark Wizard 1 Offline
35 Special tam-tam Lord Emperor 1 Online
36 Special Necrophos Grand Master 1 Online
37 MupyMup Fedved Blade Master 1 Online