Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ nhận được số lượt reset nhiều nhất từ hệ thống giới thiệu người chơi trong tuầntháng.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Giới thiệu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Resets
Bonuses
1 Xaxa Grand Master 135 150
2 GoodNight Grand Master 32 125
3 XyJIuGaH Blade Master 24 100
4 Igross Blade Master 22 70
5 HayaShiro Grand Master 22 60
6 FedjaKvas High Elf 19 50
7 tatski Grand Master 17 40
8 SkyM Blade Master 15 30
9 EvilAngel Magic Gladiator 15 20
10 Skurczybyk Grand Master 10 10
11 KADUM Grand Master 9 10
12 FJIAKOH Duel Master 9 10
13 Gone Elf 8 10
14 BurgerKing Duel Master 8 10
15 Krakatao Duel Master 8 10
16 xemmi High Elf 7
17 KARI Soul Master 7
18 Ferguson Muse Elf 6
19 Predator Magic Gladiator 4
20 Vaneshing Muse Elf 4
21 DarkCom Grand Master 4
22 TheHawk Duel Master 4
23 valikk Muse Elf 4
24 GoodEvil Grand Master 4
25 Punisher High Elf 4
26 TonoT Blade Knight 4
27 xAsDx High Elf 4
28 DarckLord Dark Lord 4
29 ? Dark Wizard 4
30 Korn Duel Master 3
31 Xenon Blade Knight 3
32 Nochka Elf 3
33 eminem Grand Master 3
34 RoiellA High Elf 3
35 Alana Muse Elf 3
36 ? Dark Wizard 3
37 Ramzes666 Grand Master 2
38 SevenPain Magic Gladiator 2
39 mixpal Lord Emperor 2
40 Azzazell Grand Master 2
41 OzzZ Duel Master 2
42 MRSpectrus Lord Emperor 2
43 KumoDoy Blade Knight 2
44 Petrovich Soul Master 2
45 Rick Soul Master 2
46 Cavaliere Lord Emperor 2
47 gradusnik Lord Emperor 1
48 Doomy Blade Master 1
49 Dandy Blade Knight 1
50 Nancy High Elf 1
51 fseafes Dark Wizard 1
52 -3aKaTKa- Lord Emperor 1
53 -diez- Blade Master 1
54 -DaMpas- Duel Master 1
55 1DIN2VA3RI Lord Emperor 1
56 SRT8 Blade Master 1
57 SAPFIR Blade Master 1
58 WizardMan Soul Master 1
59 HandaKuhn Blade Master 1
60 BuTaxA Soul Master 1
61 Malafka High Elf 1
62 -nCuXomuK- Lord Emperor 1
63 12222222 Dark Knight 1
64 mozila Muse Elf 1
65 EnergyEE Muse Elf 1
66 Usyks Dark Lord 1
67 AXMAT Grand Master 1
68 Nite Grand Master 1
69 pashok Soul Master 1
70 -svetik76- Grand Master 1
71 MasterCard Blade Knight 1
72 -z1- Duel Master 1
73 ? Dark Wizard 1
74 ? Dark Wizard 1
75 ? Dark Wizard 1