Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ nhận được số lượt reset nhiều nhất từ hệ thống giới thiệu người chơi trong tuầntháng.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Giới thiệu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Resets
Bonuses
1 Tw1x Grand Master 44 150
2 WhatAHell Grand Master 40 125
3 GoodNight Grand Master 24 100
4 Khezlat Duel Master 24 70
5 TOMMY Grand Master 15 60
6 FUNERAL Duel Master 12 50
7 -Skeleton- Blade Master 10 40
8 Justone Grand Master 10 30
9 -ExPro- Blade Master 8 20
10 Prodigy Blade Master 7 10
11 UZBAGOIN High Elf 6 10
12 FightorDie Grand Master 5 10
13 KoronaVIR Duel Master 5 10
14 Zanyda Lord Emperor 4 10
15 Anax Magic Gladiator 4 10
16 Gelbong Blade Master 3
17 -MaLdiTo- Blade Master 3
18 Aika36 Grand Master 3
19 TanSan Magic Gladiator 3
20 GoldenFLY High Elf 3
21 MonStarS Blade Knight 3
22 ExPro Grand Master 3
23 Naste4ka Dark Lord 3
24 HayaShiro Grand Master 3
25 FATALYTY High Elf 2
26 Hubik Blade Master 2
27 Aziko Dark Lord 2
28 Francess19 High Elf 2
29 AJIADuN Soul Master 2
30 -I3adI3oy- Blade Master 2
31 Igross Blade Master 2
32 Derpy Soul Master 2
33 Nancy High Elf 1
34 -SrGustavo Lord Emperor 1
35 -Bien- Lord Emperor 1
36 SuperMariO Duel Master 1
37 Baraqiel Grand Master 1
38 Mangalor Grand Master 1
39 Huntress High Elf 1
40 CTPEJIOK High Elf 1
41 -747- Lord Emperor 1
42 FOREX Duel Master 1
43 Shinobu Soul Master 1
44 Epsilon Grand Master 1
45 --Mutilate Grand Master 1
46 CriziS Soul Master 1
47 SaveM Lord Emperor 1
48 -Bonjour- Grand Master 1
49 Badangel Blade Knight 1
50 Dragonfly Blade Master 1
51 MrSens Soul Master 1
52 4yPkA Magic Gladiator 1
53 couraMax Grand Master 1
54 Rino Duel Master 1
55 --Sylver-- Duel Master 1
56 Medusa High Elf 1
57 ? Dark Wizard 1