Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ nhận được số lượt reset nhiều nhất từ hệ thống giới thiệu người chơi trong tuầntháng.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Giới thiệu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Resets
Bonuses
1 Shelby Grand Master 69 150
2 WhatAHell Grand Master 55 125
3 Resonance Lord Emperor 30 100
4 Khezlat Duel Master 24 70
5 KillShot High Elf 20 60
6 KADUM Grand Master 10 50
7 Krakatao Duel Master 10 40
8 Aziko Lord Emperor 10 30
9 sLine1 Muse Elf 8 20
10 masyane4ka Grand Master 6 10
11 KAHOVKA23 Grand Master 6 10
12 -MaLdiTo- Blade Master 5 10
13 Infernalit Blade Master 5 10
14 Rebootcia High Elf 5 10
15 -V0VASIK- Lord Emperor 4 10
16 Invictus Grand Master 4
17 Lightview Grand Master 4
18 IIXMQ Duel Master 4
19 Xymeth Duel Master 3
20 -Nacht- Lord Emperor 3
21 -k0FFe- Grand Master 3
22 rpbl3yH Grand Master 2
23 Immortal Grand Master 2
24 M1nusOK Lord Emperor 2
25 Monstrik High Elf 2
26 Fedved Blade Master 2
27 NaMiChan High Elf 1
28 saSSadsd Dark Knight 1
29 OuKiE Grand Master 1
30 OzzzY Lord Emperor 1
31 CanserMe Grand Master 1
32 AvADW Soul Master 1
33 chigoga Blade Master 1
34 Mirmidon Muse Elf 1
35 ? Dark Wizard 1
36 ? Dark Wizard 1
37 ? Dark Wizard 1