Xếp hạng
Master Origin Mega Empire Deus Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ nhận được số lượt reset nhiều nhất từ hệ thống giới thiệu người chơi trong tuầntuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Giới thiệu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Resets
Bonuses
1 begin Grand Master 92 40
2 iG15 Blade Master 90 35
3 Anneli High Elf 55 30
4 GAGAUZ Grand Master 51 25
5 DocCoSau Duel Master 48 20
6 Senor Blade Master 45 19
7 Zilean Grand Master 37 18
8 xXxLOVExXx High Elf 27 17
9 xmypii Soul Master 20 16
10 Cherub Lord Emperor 18 15
11 ssdfsfs Dark Lord 15 14
12 Chu2 Lord Emperor 15 13
13 -FortiS- Duel Master 14 12
14 Aparuw Lord Emperor 14 11
15 Gabz Dark Lord 12 10
16 SpeedWagon Lord Emperor 11 9
17 xMUSTANGx Blade Master 11 8
18 6aHguT Blade Master 11 7
19 TANKOGRAD Blade Master 10 6
20 Cero Soul Master 9 5
21 EternaL Lord Emperor 9 5
22 GoodDW Grand Master 9 5
23 Iscaria Elf 8 4
24 BadAngel Duel Master 7 4
25 TUMAMA Dark Knight 7 4
26 lNVOKER Soul Master 6 4
27 Kagami Soul Master 6 3
28 PlayBB Soul Master 5 3
29 ? Dark Wizard 5 3
30 Pizza Lord Emperor 4 3
31 RastaBoss Magic Gladiator 4
32 CHOPPER Magic Gladiator 4
33 tancik Duel Master 4
34 Hiredhel High Elf 4
35 Vcexorasho Magic Gladiator 3
36 12342342 Dark Lord 3
37 Hennesey Lord Emperor 3
38 embembels Lord Emperor 3
39 Angelus Grand Master 3
40 xStrongeRx Blade Master 3
41 maiir Grand Master 3
42 ? Dark Wizard 3
43 -ViruSS- Blade Master 2
44 -Valera Lord Emperor 2
45 D-Law Duel Master 2
46 ANUBISs Blade Master 2
47 sandziksLV Soul Master 2
48 pohann Grand Master 2
49 zBunBo Grand Master 2
50 Eleanora Muse Elf 2
51 ? Dark Wizard 2
52 Bladecito Grand Master 1
53 Zaya Lord Emperor 1
54 BlackDow Dark Knight 1
55 Sinks Grand Master 1
56 KimKim Elf 1
57 9GruboeD Blade Master 1
58 M0ire Soul Master 1
59 Briseis High Elf 1
60 CrysTall90 High Elf 1
61 noviceg Duel Master 1
62 manco3 Duel Master 1
63 ? Dark Wizard 1
64 ? Dark Wizard 1
65 ? Dark Wizard 1
66 ? Dark Wizard 1