Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ nhận được số lượt reset nhiều nhất từ hệ thống giới thiệu người chơi trong tuầntuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Giới thiệu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Resets
Bonuses
1 -l-Ares-l- Duel Master 10 40
2 Pome4taem Soul Master 10 35
3 Zaya Lord Emperor 9 30
4 Sabretooth Grand Master 8 25
5 Gforce199 Duel Master 7 20
6 Hyperaktiv Lord Emperor 4 19
7 FireScream Lord Emperor 3 18
8 link92 Blade Master 3 17
9 Soricell Magic Gladiator 3 16
10 ? Dark Wizard 3 15
11 Ma3aFaka Grand Master 2 14
12 chaosME High Elf 2 13
13 lolas Blade Master 2 12
14 WeIrDo00 Grand Master 2 11
15 JustLuck Grand Master 2 10
16 ? Dark Wizard 2 9
17 CarDan Lord Emperor 1 8
18 -Kong High Elf 1 7
19 zongoDL Lord Emperor 1 6
20 CutTayDL Lord Emperor 1 5
21 IIOII Duel Master 1 5
22 DLNew Lord Emperor 1 5
23 Pariel Blade Master 1 4
24 Valerija High Elf 1 4
25 Chuwkan Dark Wizard 1 4
26 bober4ik1 Magic Gladiator 1 4
27 Earnell Soul Master 1 3
28 OShi1 Duel Master 1 3
29 Krock Soul Master 1 3