Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ nhận được số lượt reset nhiều nhất từ hệ thống giới thiệu người chơi trong tuầntuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Giới thiệu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Resets
Bonuses
1 MU4Life Charizard Blade Master 5 40 Online
2 10fps -Mulsanne- High Elf 5 35 Offline
3 - Dimasta Magic Gladiator 5 30 Offline
4 ELITE SanTaKlauS Grand Master 4 25 Offline
5 10fps starosta Blade Master 3 20 Offline
6 10fps MaksimysBM Blade Master 3 19 Online
7 POLONUS Thorngall Grand Master 2 18 Offline
8 Diamond zBaoBabie Duel Master 2 17 Offline
9 10fps 4eModaH Grand Master 2 16 Online
10 SGLang Rmagicglad Magic Gladiator 2 15 Offline
11 - F1aSko Blade Master 2 14 Online
12 HOTDOG POSTMALONE Blade Master 2 13 Online
13 MU4Life RAIZ Blade Master 1 12 Online
14 - Dominate Grand Master 1 11 Offline
15 10fps TeachTesT Grand Master 1 10 Offline
16 Freemen Serz Blade Knight 1 9 Online
17 ELITE Meddness Blade Master 1 8 Online
18 ELITE Cyber High Elf 1 7 Offline