Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ nhận được số lượt reset nhiều nhất từ hệ thống giới thiệu người chơi trong tuầntuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Giới thiệu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Resets
Bonuses
1 4yBa4ek Grand Master 40 40
2 XrysT Grand Master 34 35
3 -IGWT- Blade Master 25 30
4 Raves Blade Knight 25 25
5 IVANKILLER Blade Master 21 20
6 Kenji Blade Master 16 19
7 shuter Lord Emperor 15 18
8 Halux Duel Master 15 17
9 Borris Grand Master 14 16
10 MrDaniels Lord Emperor 13 15
11 yseraa Grand Master 13 14
12 RASKA Grand Master 12 13
13 BeatyFuLL Muse Elf 12 12
14 DT369 Blade Master 11 11
15 NOsOK Grand Master 11 10
16 LordLoky Dark Lord 11 9
17 HoaVinh High Elf 10 8
18 KoHb Elf 10 7
19 -RASKA- Lord Emperor 9 6
20 Koyi Blade Knight 9 5
21 Xoma Grand Master 9 5
22 GT-R Lord Emperor 8 5
23 Piaget Duel Master 8 4
24 Bulochka Soul Master 8 4
25 Irisu High Elf 8 4
26 ItsMe Duel Master 7 4
27 GODOFCHILL Dark Lord 7 3
28 starosta Blade Master 7 3
29 Christmas Elf 7 3
30 Artemis High Elf 6 3
31 TeachTesT Grand Master 6
32 Alzur Grand Master 6
33 Dpo4uJIuH Muse Elf 5
34 qBacca Lord Emperor 5
35 TheBigFish Blade Knight 5
36 salaga Blade Master 5
37 Culta High Elf 4
38 MrGold Blade Master 4
39 Meddness Blade Knight 4
40 Vesemir Soul Master 4
41 Rita High Elf 4
42 AmFeTaMuH Soul Master 4
43 ? Dark Wizard 4
44 Cheux Grand Master 3
45 Mullsanne Magic Gladiator 3
46 warpten Blade Master 3
47 SkypeouT Soul Master 3
48 NoobElf High Elf 3
49 ? Dark Wizard 3
50 1251251251 Dark Knight 2
51 M9lTA Lord Emperor 2
52 BleDun Grand Master 2
53 NGC3388 High Elf 2
54 tooold Grand Master 2
55 NoL3v Lord Emperor 2
56 mgLokY Magic Gladiator 2
57 ? Dark Wizard 2
58 NamiVN High Elf 1
59 Artfull Duel Master 1
60 XxAresxX Blade Master 1
61 gaupl4 Magic Gladiator 1
62 BINHNGUYEN Blade Master 1
63 RAIZ Blade Master 1
64 SuperHao Soul Master 1
65 -Owner- Blade Master 1
66 SmDw Soul Master 1
67 Lhasa High Elf 1
68 evolutiOn Lord Emperor 1
69 Shimpanzee Dark Wizard 1
70 SaraConor Muse Elf 1
71 ChiCha Magic Gladiator 1
72 HuongXinh Elf 1
73 Guppies Soul Master 1
74 Solazola Muse Elf 1
75 Checkmate Grand Master 1
76 Anh2 Blade Master 1
77 Tesane Soul Master 1
78 Baro Magic Gladiator 1
79 6yxapb Blade Knight 1
80 Tsuvu Magic Gladiator 1
81 cLay Blade Knight 1
82 CrazyVN Blade Master 1