Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ nhận được số lượt reset nhiều nhất từ hệ thống giới thiệu người chơi trong tuầntuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Giới thiệu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Resets
Bonuses
1 Done Magic Gladiator 70 40
2 LeftArm Soul Master 40 35
3 SoulBraker Soul Master 35 30
4 DongTa Dark Lord 31 25
5 Djubarry Lord Emperor 29 20
6 LightWiz Soul Master 28 19
7 PTStung Muse Elf 26 18
8 xexe Elf 24 17
9 JustFeel Muse Elf 23 16
10 -WOW- Duel Master 20 15
11 HellSMilEx Lord Emperor 20 14
12 cefiro High Elf 20 13
13 DEIVS Dark Lord 19 12
14 -OlympuS- Lord Emperor 18 11
15 Iobbuoi Duel Master 17 10
16 dwd213 Dark Wizard 17 9
17 horor Dark Lord 16 8
18 Tsefey Grand Master 15 7
19 0minaruj Grand Master 15 6
20 ZaVisTb Blade Master 14 5
21 Chambers Blade Master 14 5
22 Borodavka Elf 13 5
23 kimzuzu High Elf 12 4
24 YoujingBK Blade Knight 11 4
25 null Magic Gladiator 11 4
26 BeJI3uByJI Lord Emperor 11 4
27 TaoLaso1 Lord Emperor 10 3
28 Zaya Dark Lord 10 3
29 KakTak Soul Master 10 3
30 YourSin Duel Master 10 3
31 6a6aYaga High Elf 9
32 MainEvent Soul Master 9
33 KIYU Elf 9
34 America Soul Master 8
35 SKYUSD Muse Elf 8
36 KingOfLove Magic Gladiator 8
37 Sinks Grand Master 7
38 ReDLaDY High Elf 7
39 MaTuoc High Elf 7
40 Baku Soul Master 7
41 ? Dark Wizard 7
42 Edga Dark Lord 6
43 Tidus Magic Gladiator 6
44 Wave Soul Master 6
45 PSttung3 Dark Lord 6
46 Sanc4o Grand Master 6
47 TOTOdk Blade Knight 5
48 Whisper Lord Emperor 5
49 CCTV3 Grand Master 5
50 QuickFish Duel Master 5
51 -DareD- Lord Emperor 5
52 GustOfWind High Elf 5
53 eneelf High Elf 5
54 S4tana Grand Master 5
55 Myjik Grand Master 4
56 Senor Blade Master 4
57 embembels Lord Emperor 4
58 blackMail Grand Master 4
59 ReMB0 Blade Master 4
60 TopShop Dark Knight 4
61 Grec Duel Master 3
62 HUGE Blade Master 3
63 sawkag Grand Master 3
64 Paw3LO Blade Knight 3
65 Ukrop4ok Soul Master 3
66 WhyMango Magic Gladiator 3
67 GoldHunter Dark Lord 3
68 Diego Dark Lord 3
69 GiaLangVN Soul Master 3
70 ? Dark Wizard 3
71 BigCityBoy Dark Wizard 2
72 zxc12 Dark Knight 2
73 LikeQQ Blade Knight 2
74 startELF Elf 2
75 DeviLGoDs Blade Knight 2
76 Miyagi Grand Master 2
77 Jango Blade Master 2
78 ----JQK Grand Master 2
79 Prapor- Blade Master 2
80 Victoria High Elf 2
81 NeXTS Grand Master 2
82 MangusT Lord Emperor 2
83 bigballs Blade Master 2
84 MGCero Magic Gladiator 2
85 PIPELE High Elf 2
86 miLoRD Lord Emperor 2
87 Kiraygreen Blade Knight 2
88 Crong Blade Master 2
89 Blondfish High Elf 2
90 Momonga Duel Master 2
91 ? Dark Wizard 2
92 S1mka Muse Elf 1
93 Nomix Grand Master 1
94 ILYUS Muse Elf 1
95 DeDMazai Elf 1
96 ARTURKA Blade Master 1
97 TheCoin Dark Lord 1
98 RedHairr Duel Master 1
99 MrDuck Duel Master 1
100 YouCan Muse Elf 1