Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ nhận được số lượt reset nhiều nhất từ hệ thống giới thiệu người chơi trong tuầntuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Giới thiệu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Resets
Bonuses
1 Facebook Cancel Grand Master 12 40 Online
2 - KykyEPTA High Elf 12 35 Offline
3 Facebook Carnage Blade Master 9 30 Offline
4 MU4Life IMO-Saric Blade Master 8 25 Offline
5 Diamond zBaoBabie Duel Master 6 20 Offline
6 - Dimon4ik Magic Gladiator 6 19 Online
7 10fps Borris Grand Master 5 18 Offline
8 10fps 4eModaH Grand Master 4 17 Offline
9 ExGen AyiewiZ14 Grand Master 3 16 Online
10 10fps POSTMALONE Blade Master 3 15 Online
11 10fps NGC3388 High Elf 3 14 Offline
12 LeVeL1 SexySlave High Elf 3 13 Online
13 - Scotch Muse Elf 3 12 Offline
14 ELITE -Shu1tUP- Lord Emperor 2 11 Offline
15 10fps LanhLung Blade Master 2 10 Offline
16 - ELEPHANT Grand Master 2 9 Online
17 POLONUS Thorngall Grand Master 2 8 Offline
18 Facebook Floriental Grand Master 2 7 Online
19 Mu2Life Nestle High Elf 1 6 Offline
20 - CMM02 Dark Lord 1 5 Offline
21 ELITE 6yxapb Blade Master 1 5 Online
22 ELITE Meddness Blade Master 1 5 Online
23 - izmir Blade Master 1 4 Online