Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ nhận được số lượt reset nhiều nhất từ hệ thống giới thiệu người chơi trong tuầntuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Giới thiệu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Resets
Bonuses
1 ForOneW Lord Emperor 29 40
2 Ginnn Soul Master 26 35
3 ? Dark Wizard 26 30
4 Magno Duel Master 16 25
5 Guarana High Elf 13 20
6 ITACHI Blade Master 12 19
7 muuuuu Elf 10 18
8 JANKORN Lord Emperor 9 17
9 Hellspells Grand Master 9 16
10 CCTV1 Grand Master 7 15
11 Momonga Duel Master 7 14
12 MeChoiGame Grand Master 7 13
13 Gforce199 Duel Master 6 12
14 0Shi1 Magic Gladiator 5 11
15 MrDuck Duel Master 5 10
16 -n1ce- Grand Master 5 9
17 FONIKA Soul Master 5 8
18 America Grand Master 4 7
19 Ramus Grand Master 4 6
20 GeraMax Muse Elf 3 5
21 Darq High Elf 3 5
22 VuongLam Soul Master 3 5
23 Ever Lord Emperor 3 4
24 NiceElf Muse Elf 2 4
25 Mistycal Blade Master 2 4
26 caychoi Lord Emperor 2 4
27 Whisper Lord Emperor 2 3
28 IronMaiden Magic Gladiator 2 3
29 Myjik Grand Master 2 3
30 Hyperaktiv Lord Emperor 2 3
31 Lucius Blade Master 2
32 IIOII Duel Master 2
33 Urzael Grand Master 2
34 tgwetsg Soul Master 2
35 MUROM Grand Master 2
36 V1ktos Lord Emperor 2
37 Kryger Blade Master 2
38 XAHH Magic Gladiator 2
39 ProstoR Muse Elf 2
40 ? Dark Wizard 2
41 zBadBoyz Blade Master 1
42 Quester Dark Lord 1
43 Senor Blade Master 1
44 Mol4 Soul Master 1
45 EternaL Lord Emperor 1
46 Valerija High Elf 1
47 Tabletka High Elf 1
48 Game0ver Grand Master 1
49 SAYONARA High Elf 1
50 Constantin Grand Master 1
51 applesauce Lord Emperor 1
52 chaos Grand Master 1
53 eneelf High Elf 1
54 CoKoJI Grand Master 1
55 ? Dark Wizard 1