Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ nhận được số lượt reset nhiều nhất từ hệ thống giới thiệu người chơi trong tuầntuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Giới thiệu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Resets
Bonuses
1 ZoroJuro Lord Emperor 32 40
2 TraderOK Dark Lord 30 35
3 koksm Grand Master 29 30
4 -VoldeMort Duel Master 27 25
5 -Zippy Lord Emperor 24 20
6 YamshaK Blade Master 24 19
7 ATJIAHT Blade Knight 24 18
8 BBk1 Dark Knight 23 17
9 Zaya Lord Emperor 21 16
10 Quasar Lord Emperor 20 15
11 CanThanBo Dark Lord 20 14
12 Exus Soul Master 17 13
13 StyleOfMe Lord Emperor 14 12
14 Grand1 Soul Master 13 11
15 KPEH Grand Master 12 10
16 Seiren Lord Emperor 12 9
17 -CyClone Blade Master 12 8
18 Unemployed Duel Master 11 7
19 -KLiNZ- Blade Master 10 6
20 Moorwen Blade Master 10 5
21 -Persona- Duel Master 9 5
22 Skylan Blade Master 9 5
23 Whizer Blade Master 9 4
24 EnInc Grand Master 8 4
25 DojaCat High Elf 7 4
26 Invidia Grand Master 7 4
27 Sinks Grand Master 5 3
28 caychoi Lord Emperor 5 3
29 Arven High Elf 5 3
30 LuckySmile Grand Master 5 3
31 Mellody Muse Elf 5
32 -PblCb- High Elf 4
33 zBunCua Muse Elf 4
34 7eleven High Elf 4
35 BKxBless Blade Master 4
36 -Ev0kaT- Duel Master 4
37 DLvipphuoc Lord Emperor 3
38 -Valera Lord Emperor 3
39 Devices Duel Master 3
40 ANUBISs Blade Master 3
41 ARMmino Dark Wizard 3
42 DocCoSau Duel Master 3
43 Esae Elf 3
44 inkmate0 High Elf 3
45 Phanmond High Elf 2
46 FkBlone Muse Elf 2
47 JiuJitsy Duel Master 2
48 PsyHoAE High Elf 2
49 CEKATOP Blade Master 2
50 ? Dark Wizard 2
51 -MR-X- Blade Master 1
52 BirdBoss Lord Emperor 1
53 lumpi Grand Master 1
54 Sn0w High Elf 1
55 pohann Grand Master 1
56 embembels Lord Emperor 1
57 Genzel Duel Master 1
58 xMUSTANGx Blade Master 1
59 Doktop Magic Gladiator 1
60 -BillyM- Blade Master 1
61 YakuzaELF High Elf 1
62 Alistar Dark Knight 1
63 HeshKe High Elf 1