Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ nhận được số lượt reset nhiều nhất từ hệ thống giới thiệu người chơi trong tuầntuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Giới thiệu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Resets
Bonuses
1 - ViBiMaGi Duel Master 4 40 Online
2 6paTBa cosco Duel Master 3 35 Online
3 - Ahihihihi Muse Elf 3 30 Offline
4 Loli SmSely Grand Master 2 25 Online
5 CARTEL MarakaneC Grand Master 2 20 Online
6 - TeRaN Blade Knight 2 19 Online
7 6paTBa myltik Grand Master 2 18 Online
8 - Bambi Elf 2 17 Offline
9 CARTEL Rhino Duel Master 2 16 Online
10 - Zombie Blade Knight 1 15 Offline
11 - Itsmytime Blade Master 1 14 Offline
12 EstaLoca topovich High Elf 1 13 Online
13 - SSASSAS Magic Gladiator 1 12 Offline
14 Flash MasterX Lord Emperor 1 11 Online
15 18Plus Eviq High Elf 1 10 Online
16 Flash 4EPT Blade Master 1 9 Online
17 - Lexus Muse Elf 1 8 Online
18 - macaroni Dark Lord 1 7 Offline
19 ZurkaS XuMuK Blade Master 1 6 Online
20 GreyWolf ILAWLEEI Grand Master 1 5 Online
21 Pinoy T1996 Duel Master 1 5 Online
22 Smile EvilAkuma Duel Master 1 5 Online
23 GreyWolf zBomBom High Elf 1 4 Online
24 Smile SandVN High Elf 1 4 Online
25 - khurty Dark Knight 1 4 Offline
26 GuMiSiE sped1991 Grand Master 1 4 Online
27 FeatherC Aster Duel Master 1 3 Online
28 - TPfono Dark Lord 1 3 Offline
29 - sMuto Muse Elf 1 3 Offline
30 HISPANIC Klausinfer Duel Master 1 3 Online
31 GreyWolf elSAPADO Grand Master 1 Online
32 CityBoy HoaVinhh Grand Master 1 Online
33 - LeWis Soul Master 1 Online
34 Guild Drunken2 Grand Master 1 Online
35 - Akali Elf 1 Offline
36 PeleS BeZuMeC Grand Master 1 Online
37 - Nooman Magic Gladiator 1 Offline
38 - Chris Muse Elf 1 Online
39 zBangz whitehair Grand Master 1 Online
40 - ? Dark Wizard 1 Offline