Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ nhận được số lượt reset nhiều nhất từ hệ thống giới thiệu người chơi trong tuầntuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Giới thiệu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Resets
Bonuses
1 -NhatRi- Grand Master 146 40
2 FLATRA Lord Emperor 143 35
3 FortiS Grand Master 104 30
4 JayGT Blade Master 88 25
5 aesthetic Duel Master 88 20
6 Lecoq Soul Master 79 19
7 Mercedes Blade Master 66 18
8 ALLiN Lord Emperor 60 17
9 Aleefa High Elf 51 16
10 FoxKiller Lord Emperor 50 15
11 Arthas Lord Emperor 50 14
12 CKBuPTOHuT Lord Emperor 48 13
13 SPELL Grand Master 48 12
14 -Reload- Lord Emperor 44 11
15 Shizuka Duel Master 44 10
16 Memphis High Elf 43 9
17 CaveBuff High Elf 42 8
18 Slayer Blade Master 40 7
19 Youtube Muse Elf 37 6
20 NSFW Duel Master 36 5
21 LinhKz Muse Elf 33 5
22 fant1k Blade Master 30 5
23 ? Dark Wizard 27 4
24 -14KapaT- Grand Master 26 4
25 ? Dark Wizard 26 4
26 Beasty Grand Master 25 4
27 Vesemir Blade Master 24 3
28 Pinq High Elf 23 3
29 ? Dark Wizard 23 3
30 TopDogZZ Grand Master 22 3
31 xaxa High Elf 22
32 Pluie Grand Master 20
33 IZNSILOVAN Elf 20
34 GUCCIGANG Duel Master 18
35 moCbKa Grand Master 18
36 Droper Elf 18
37 aL13n Blade Master 18
38 -CeLine- Duel Master 17
39 bibi Blade Master 17
40 Russiawin Soul Master 17
41 Ling Grand Master 16
42 Garp Grand Master 16
43 Thek1NG Dark Wizard 16
44 Simp Blade Knight 16
45 Eross Magic Gladiator 15
46 nkc2506 High Elf 15
47 GOLDEN High Elf 15
48 BadBunny Soul Master 15
49 DarkElf Muse Elf 15
50 gfhfghfhf Dark Knight 14
51 HuyTranDT Magic Gladiator 14
52 clickbait Grand Master 14
53 SpringRoll Duel Master 14
54 EELLFF Elf 14
55 RAMMSTEIN Dark Lord 14
56 Leszczyk Muse Elf 14
57 Succubus Dark Lord 13
58 Shinobi Blade Master 13
59 SinLUZA Magic Gladiator 13
60 MyLord Lord Emperor 13
61 DEMONN Dark Knight 13
62 Alicha Muse Elf 13
63 Konopatbly Magic Gladiator 13
64 METADON High Elf 13
65 LittleHao Soul Master 13
66 Indiwu Elf 13
67 DFFDFD Dark Knight 13
68 ? Dark Wizard 13
69 ? Dark Wizard 13
70 Zoom Grand Master 12
71 -Kim- Blade Master 12
72 Harmon Dark Lord 12
73 trindetz Dark Knight 12
74 Archan Dark Lord 12
75 UnnameD Grand Master 12
76 TURK Soul Master 12
77 ? Dark Wizard 12
78 hector Grand Master 11
79 SALAMANCA Lord Emperor 11
80 Mihasch Magic Gladiator 11
81 Kaizenon Dark Wizard 10
82 i4Kiem Dark Wizard 10
83 Apower Lord Emperor 10
84 kakka Elf 10
85 Demolition Blade Knight 10
86 jjjjjj Dark Knight 10
87 ? Dark Wizard 10
88 Zaya Blade Knight 9
89 Elfthucsom Elf 9
90 Stora Muse Elf 9
91 Tro9N Grand Master 9
92 Delacroix Muse Elf 9
93 NOBAFF Elf 9
94 XoaiChua Muse Elf 9
95 TDayEu1TT Lord Emperor 9
96 ? Dark Wizard 9
97 TrangAToac Soul Master 8
98 DkCayChay Blade Knight 8
99 AKUMA Lord Emperor 8
100 Zen1987 Dark Wizard 8