Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành nhiều thời gian nhất trong trò chơi.

Xếp hàng Thời gian trực tuyến
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giờ
1 IamSmile Duel Master 14480 Online
2 Sense Lord Emperor 13481 Online
3 A-Love-P Lord Emperor 13140 Online
4 -VoldeMort Duel Master 12990 Offline
5 bundz Duel Master 12788 Offline
6 7eleven High Elf 12469 Online
7 Phamond High Elf 12421 Online
8 -RaZeR- Lord Emperor 12248 Online
9 -Napoleon- Lord Emperor 12128 Online
10 -Charlies Duel Master 12052 Online
11 -GaladrieL High Elf 12034 Online
12 TanTan Blade Master 11839 Online
13 lololol Magic Gladiator 11652 Offline
14 KimoChi- Lord Emperor 11465 Online
15 Dominator Lord Emperor 11360 Online
16 Vmt03 Dark Lord 11329 Online
17 -Optimus- Grand Master 11073 Online
18 Vmt01 High Elf 11038 Online
19 -HoruS- Grand Master 11033 Offline
20 dfdghjkl Elf 10953 Online
21 McDonalds Duel Master 10932 Online
22 5cece Elf 10859 Online
23 -Chip- Lord Emperor 10704 Online
24 BlueCat Grand Master 10671 Online
25 -BJIaguMup Grand Master 10608 Online
26 keb4ik Grand Master 10556 Online
27 -DeviL- Blade Master 10529 Online
28 ChamTuuKa Lord Emperor 10512 Online
29 -Destroyer Grand Master 10487 Offline
30 WanShot Blade Master 10460 Offline
31 ProstoIMBA High Elf 10297 Offline
32 junnn Grand Master 10228 Online
33 Alariel High Elf 10070 Offline
34 -K48-Fudo- Grand Master 10010 Online
35 Autumn- Duel Master 10009 Online
36 -OMG-WTF- Lord Emperor 9927 Online
37 hfjg Elf 9841 Online
38 hass Lord Emperor 9794 Online
39 ZoXaH Muse Elf 9787 Online
40 Rastinen High Elf 9671 Online
41 Paseak Blade Master 9640 Online
42 BladOzito Grand Master 9563 Online
43 NuKleR Grand Master 9545 Offline
44 Malibu-Inc Lord Emperor 9432 Offline
45 nCoVi Duel Master 9426 Online
46 -SpaceX- Blade Master 9346 Online
47 BladOzita High Elf 9291 Online
48 caveking High Elf 9210 Online
49 qr23ewe Soul Master 9172 Offline
50 Superman Blade Master 9146 Offline
51 -FakeLove- High Elf 9095 Offline
52 iZnoGouD Lord Emperor 9088 Offline
53 Catch22 Dark Wizard 9087 Offline
54 -Anthony- High Elf 9081 Offline
55 Glatron Lord Emperor 8990 Online
56 Courage Lord Emperor 8898 Offline
57 AnocToJI Blade Master 8868 Online
58 -Time- Lord Emperor 8835 Online
59 MrAZ Lord Emperor 8822 Offline
60 -Hercules- Blade Master 8747 Offline
61 PyM9H4uK High Elf 8719 Offline
62 xMUSTANGx Blade Master 8672 Offline
63 NebulaX High Elf 8611 Offline
64 Medussa High Elf 8589 Offline
65 cucgach1 Dark Wizard 8530 Online
66 shura High Elf 8493 Offline
67 Mol4 Duel Master 8446 Offline
68 -CHICKEN- Duel Master 8349 Online
69 Francisco Blade Master 8312 Offline
70 -Saric Duel Master 8221 Offline
71 -AchilleS- Lord Emperor 8206 Offline
72 -MOFs- Lord Emperor 8195 Online
73 Korky Blade Master 8173 Offline
74 ILoveU High Elf 8150 Offline
75 BuXongLu High Elf 8123 Online
76 DLAka2020 Lord Emperor 8114 Offline
77 zZTheOwlZz Duel Master 8088 Online
78 SoJiSub Blade Knight 7944 Online
79 Fulgrem Grand Master 7881 Offline
80 SHOXi Duel Master 7783 Offline
81 NETxMewMew Duel Master 7701 Offline
82 CivicTypeR Duel Master 7693 Offline
83 Maderos Blade Master 7676 Offline
84 DKNungCac Blade Knight 7674 Offline
85 Boyyy Duel Master 7671 Online
86 ghjkldd Elf 7650 Offline
87 DLAK2020 Dark Lord 7605 Offline
88 SpeedWagon Lord Emperor 7586 Online
89 fgdfgdfguj Dark Knight 7584 Offline
90 THINHVN1 Blade Knight 7551 Online
91 5GocXoai Lord Emperor 7521 Online
92 Green Grand Master 7509 Offline
93 -Nicaea- High Elf 7492 Online
94 Mercy High Elf 7369 Offline
95 Joinzz Dark Knight 7364 Offline
96 THINHVN2 Dark Wizard 7351 Online
97 Iron Duel Master 7320 Online
98 ChimCuMeo Soul Master 7299 Online
99 Leno4ka Elf 7284 Offline
100 tuanha Grand Master 7265 Offline