Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành nhiều thời gian nhất trong trò chơi.

Xếp hàng Thời gian trực tuyến
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giờ
1 IamSmile Duel Master 12460 Online
2 Sense Lord Emperor 12148 Offline
3 -Graphene- Blade Master 11486 Offline
4 bundz Duel Master 11315 Online
5 3BEPU Duel Master 11297 Online
6 -RaZeR- Lord Emperor 10856 Online
7 Game4Fun Duel Master 10671 Online
8 TanTan Blade Master 10642 Offline
9 -Napoleon- Lord Emperor 10598 Online
10 7eleven High Elf 10495 Online
11 -GaladrieL High Elf 10463 Online
12 WanShot Blade Master 10438 Offline
13 Paseak Blade Master 10310 Online
14 -Optimus- Grand Master 10300 Online
15 BirdBoss Lord Emperor 10068 Offline
16 -BMW- Blade Master 9982 Offline
17 lololol Magic Gladiator 9876 Online
18 -BJIaguMup Grand Master 9814 Offline
19 asass Elf 9734 Offline
20 Vmt03 Dark Lord 9699 Online
21 KimoChi- Lord Emperor 9690 Online
22 Dominator Lord Emperor 9662 Online
23 ChamTuuKa Lord Emperor 9634 Online
24 -YEET- Grand Master 9586 Offline
25 -Destroyer Grand Master 9492 Online
26 -OMG-WTF- Lord Emperor 9474 Offline
27 ygjg Elf 9383 Online
28 keb4ik Grand Master 9353 Online
29 vnvjk Elf 9320 Online
30 5car Elf 9225 Online
31 KangGarry Grand Master 9130 Online
32 JEWEL03 Dark Knight 9078 Offline
33 prozet Lord Emperor 9078 Offline
34 KoKeeTe High Elf 9036 Offline
35 -Chip- Lord Emperor 9000 Offline
36 McDonalds Duel Master 8991 Online
37 Rastinen High Elf 8989 Offline
38 -SeafareR- Grand Master 8901 Online
39 hass Lord Emperor 8720 Offline
40 PyM9H4uK High Elf 8719 Offline
41 BlueCat Grand Master 8683 Online
42 -Time- Lord Emperor 8557 Offline
43 junnn Grand Master 8542 Online
44 -DevI- Grand Master 8482 Online
45 asais Dark Lord 8453 Offline
46 iZnoGouD Lord Emperor 8421 Offline
47 bmnv Elf 8318 Online
48 Courage Lord Emperor 8263 Offline
49 MinLuxury High Elf 8177 Online
50 K9Panda Blade Master 8147 Offline
51 Superman Blade Master 8126 Online
52 OKEFINE High Elf 8107 Offline
53 -K48-Fudo- Grand Master 8103 Online
54 Francisco Blade Master 8100 Online
55 xGiancOx Lord Emperor 8081 Offline
56 BladOzito Grand Master 8064 Offline
57 KarmaLT Duel Master 8054 Offline
58 -FakeLove- High Elf 8042 Offline
59 Dividend Blade Knight 8010 Online
60 ZoXaH Muse Elf 7925 Offline
61 -6IX9INE- Grand Master 7859 Online
62 Malibu-Inc Lord Emperor 7825 Online
63 GaZGoldeR Dark Lord 7820 Offline
64 BladOzita High Elf 7811 Offline
65 -MoishA- Grand Master 7769 Offline
66 -Mirana- High Elf 7711 Offline
67 caveking High Elf 7602 Online
68 -OG- Duel Master 7535 Online
69 NuKleR Grand Master 7518 Online
70 AJIuraToP Grand Master 7508 Offline
71 -Master- Blade Master 7494 Online
72 FIREWORKS Dark Lord 7475 Offline
73 BuXongLu High Elf 7421 Offline
74 MaF1a Duel Master 7380 Offline
75 AnocToJI Blade Master 7342 Online
76 Glatron Lord Emperor 7335 Online
77 cucgach1 Dark Wizard 7307 Online
78 Mercy High Elf 7297 Offline
79 MrAZ Lord Emperor 7296 Online
80 Korky Blade Master 7263 Offline
81 Legacy Lord Emperor 7255 Online
82 -HoruS- Grand Master 7241 Offline
83 9IHyKoBu4 Blade Knight 7240 Online
84 NebulaX High Elf 7225 Online
85 Rumble Grand Master 7204 Online
86 SweetDeva High Elf 7166 Offline
87 SpeedWagon Lord Emperor 7161 Offline
88 Pronto High Elf 7148 Offline
89 -AchilleS- Lord Emperor 7113 Online
90 KoKyS Dark Lord 7013 Offline
91 ILoveU High Elf 6950 Online
92 Anhdagia Soul Master 6930 Offline
93 EFLNungLol Muse Elf 6817 Offline
94 12daxc Dark Knight 6792 Offline
95 Medussa High Elf 6717 Online
96 -Saric Duel Master 6712 Offline
97 1231dsw1 Dark Knight 6667 Offline
98 DLAka2020 Lord Emperor 6631 Offline
99 -Nicaea- High Elf 6628 Offline
100 THINHVN High Elf 6611 Online