Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành nhiều thời gian nhất trong trò chơi.

Xếp hàng Thời gian trực tuyến
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giờ
1 ConHoVN Grand Master 864 Online
2 VENOM Duel Master 858 Online
3 DeadInside Grand Master 857 Online
4 hiatus Blade Master 857 Online
5 Faai Lord Emperor 856 Online
6 RocknRolla Lord Emperor 855 Online
7 Korben Duel Master 852 Online
8 Tauriel High Elf 852 Online
9 sosok Blade Master 851 Online
10 MrOx Blade Master 848 Online
11 TienPro Duel Master 846 Online
12 AveryVN Blade Master 842 Online
13 topshop Grand Master 842 Online
14 from Lord Emperor 841 Online
15 KoKeeTe Muse Elf 840 Online
16 JadeVine Grand Master 839 Online
17 SolgerSM Soul Master 836 Online
18 perfect Duel Master 836 Online
19 Sosna Lord Emperor 833 Online
20 Cucold Blade Master 833 Online
21 iKonfetos Duel Master 833 Online
22 JustFeel Magic Gladiator 832 Online
23 BoJI4aPa Blade Master 831 Online
24 user Blade Master 831 Online
25 Bless Blade Knight 830 Online
26 Moderator Duel Master 829 Online
27 Qwizzyx High Elf 827 Online
28 LedoKol High Elf 826 Online
29 pots Lord Emperor 826 Online
30 Redo Muse Elf 825 Online
31 bulea Grand Master 824 Online
32 WindRuner Muse Elf 823 Online
33 SALAMANCA Lord Emperor 821 Online
34 Jlo63uK Blade Knight 821 Online
35 -Z-L-O- Grand Master 820 Online
36 V0GUE Magic Gladiator 819 Online
37 -Death- Lord Emperor 819 Online
38 MoRTReD Duel Master 819 Online
39 DropDeaD Lord Emperor 816 Online
40 -Another- Grand Master 815 Offline
41 Yukimura Blade Master 815 Online
42 Monarch Grand Master 813 Online
43 MrSpeeD Soul Master 813 Online
44 drovosek Blade Master 812 Online
45 thamMyVN Blade Master 812 Online
46 KhoaiTay High Elf 812 Online
47 Tokyo Soul Master 811 Online
48 befxke High Elf 808 Online
49 CAPSLOCK High Elf 808 Online
50 scuko Lord Emperor 802 Online
51 LuckyElf Elf 801 Online
52 tehniQ Blade Master 800 Online
53 NurmiK Soul Master 799 Online
54 -Lobster- Blade Master 798 Online
55 Feex Soul Master 797 Offline
56 DauTienVN Duel Master 796 Online
57 Darke Lord Emperor 795 Online
58 SatMocLong Duel Master 794 Online
59 Noobsaybot Blade Knight 793 Online
60 Cassomi High Elf 793 Online
61 kokomalu Lord Emperor 792 Online
62 Palle2k1 Soul Master 792 Online
63 AliGaTor Blade Master 791 Online
64 Morion Blade Master 790 Online
65 cucinja Blade Knight 787 Online
66 pemukc123 Grand Master 786 Online
67 Constantin Dark Wizard 786 Offline
68 TruongDN Lord Emperor 785 Offline
69 hoacuong Soul Master 784 Offline
70 KrausE Lord Emperor 783 Online
71 EExa High Elf 782 Online
72 Adonis Magic Gladiator 782 Online
73 Flex Dark Lord 779 Online
74 TieuPhuong Grand Master 778 Online
75 WestenT High Elf 776 Online
76 tuky Duel Master 775 Online
77 Borz Duel Master 774 Online
78 Tuch Blade Knight 773 Online
79 Kaido Blade Master 773 Online
80 NLAW Duel Master 773 Online
81 DarkLord Blade Master 772 Online
82 C0K0JI Duel Master 772 Online
83 KuRankVN High Elf 772 Online
84 MrSiro2020 Blade Knight 771 Online
85 TurcuMG Magic Gladiator 769 Offline
86 DienTuVN Grand Master 766 Online
87 Market Dark Wizard 766 Offline
88 Dislike Grand Master 762 Offline
89 DarkLordVN Dark Lord 762 Offline
90 hoavang Dark Knight 761 Offline
91 LuckyBoy High Elf 758 Online
92 GeraMax Duel Master 758 Offline
93 Rift Grand Master 757 Offline
94 mghoachauu Magic Gladiator 757 Offline
95 Bne3akona Dark Lord 756 Online
96 BilyBamBam Blade Master 755 Online
97 Drofa High Elf 755 Online
98 GrooT Soul Master 755 Offline
99 SummerBBQ Grand Master 753 Online
100 WinstoN Muse Elf 751 Offline