Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành nhiều thời gian nhất trong trò chơi.

Xếp hàng Thời gian trực tuyến
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giờ
1 kerasine Dark Lord 91 Online
2 Darkness Elf 91 Online
3 Stibazloo Dark Wizard 91 Online
4 xDrive Soul Master 91 Online
5 Darkana Muse Elf 91 Online
6 OffendeR Dark Lord 91 Online
7 oOOOo Magic Gladiator 91 Online
8 Zeus Soul Master 91 Online
9 neveragain Magic Gladiator 91 Online
10 neznaika Soul Master 91 Online
11 SaberX Soul Master 91 Online
12 SteelEggs Elf 91 Online
13 UnholyELF Muse Elf 91 Online
14 dobby Soul Master 91 Online
15 Cyka Muse Elf 91 Online
16 Tyxinh Elf 91 Online
17 MrBenGun Dark Lord 91 Online
18 Redison Dark Wizard 91 Online
19 JustFeel Magic Gladiator 91 Online
20 Holsen Dark Lord 91 Online
21 oJloB Dark Lord 91 Online
22 Elfs Muse Elf 91 Online
23 212121 Muse Elf 91 Online
24 Szebi Soul Master 91 Online
25 Summer Dark Lord 91 Online
26 UnholySM Soul Master 91 Online
27 adoore Soul Master 91 Online
28 SrJuanka Dark Lord 91 Online
29 Juiced Dark Lord 91 Online
30 Porosenok Muse Elf 91 Online
31 Hiroshima Magic Gladiator 91 Online
32 Unholysoul Blade Knight 91 Online
33 Valant1s Dark Lord 91 Online
34 Zeton Soul Master 91 Online
35 o0oo Muse Elf 91 Online
36 Zetaxx Blade Knight 91 Online
37 lilliilill Dark Lord 91 Online
38 BinJeee Dark Knight 91 Online
39 LionKing Elf 91 Online
40 PlusPlus Muse Elf 91 Online
41 Buffer Elf 91 Online
42 Diversion Soul Master 90 Online
43 rPe6eHb Soul Master 90 Online
44 cosco Muse Elf 90 Online
45 MikeThuys Soul Master 90 Online
46 Shin0bi Soul Master 90 Online
47 NordOst Magic Gladiator 90 Online
48 mIRC Muse Elf 90 Online
49 Bagration Soul Master 90 Online
50 BlackTea Soul Master 90 Online
51 F1rst Muse Elf 90 Online
52 wazzaey Muse Elf 90 Online
53 2R1sT Soul Master 90 Online
54 Svolo4 Muse Elf 90 Online
55 BlueSM Soul Master 90 Online
56 GiangNgo Soul Master 90 Online
57 StarLord Soul Master 90 Online
58 MACARENA Blade Knight 90 Online
59 eflb Elf 90 Online
60 Gloria Muse Elf 90 Online
61 KingSlayer Magic Gladiator 90 Online
62 DwDN Soul Master 90 Online
63 HaCiNaRu Magic Gladiator 90 Online
64 top1 Elf 90 Online
65 Odal Soul Master 90 Online
66 JoKerVN Soul Master 90 Online
67 liveTHEEND Magic Gladiator 90 Online
68 Zipers Soul Master 90 Online
69 GreenTea Muse Elf 90 Online
70 1DieuJett Dark Lord 90 Online
71 COLT Soul Master 90 Online
72 Brazilka Elf 90 Online
73 BleDun Dark Wizard 90 Online
74 FUNERAL Dark Lord 90 Online
75 SaMS Soul Master 90 Online
76 Priludia Elf 90 Online
77 Bandit Magic Gladiator 90 Online
78 SparTa Muse Elf 90 Online
79 NaMi Muse Elf 90 Online
80 Srentley Soul Master 90 Online
81 NhocRemix Muse Elf 90 Online
82 CTEPBA Muse Elf 90 Online
83 MGDN Magic Gladiator 90 Online
84 Rand0mHero Dark Lord 90 Online
85 Mulord Magic Gladiator 90 Online
86 BlueMG Magic Gladiator 90 Online
87 Fibonacci Blade Knight 90 Online
88 chipik Blade Knight 90 Online
89 BaoQuyen Dark Wizard 90 Online
90 CCxx11 Elf 90 Online
91 Tomato Dark Lord 90 Online
92 oTxoDoS Dark Lord 90 Online
93 Sambus Blade Knight 90 Online
94 6789 Soul Master 90 Online
95 GodBoss Magic Gladiator 90 Online
96 Goodge Blade Knight 90 Online
97 Sonic Blade Knight 90 Online
98 HoraHerpa Dark Lord 90 Online
99 ArPeCCoP Elf 90 Online
100 Baster Blade Knight 90 Online