Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành nhiều thời gian nhất trong trò chơi.

Xếp hàng Thời gian trực tuyến
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giờ
1 Swipe Lord Emperor 3823 Online
2 Redo Muse Elf 3815 Online
3 Unicorn Magic Gladiator 3777 Online
4 manzaizai Soul Master 3772 Online
5 scuko Lord Emperor 3739 Online
6 Noobsaybot Blade Master 3648 Online
7 Gragora Grand Master 3639 Online
8 westy Duel Master 3613 Offline
9 BoJI4aPa Blade Master 3550 Offline
10 -game- Blade Master 3531 Online
11 SieuMiss Soul Master 3485 Online
12 NurmiK Grand Master 3472 Offline
13 -Z-L-O- Grand Master 3454 Online
14 ObiWan Lord Emperor 3454 Online
15 nonJlaBok Duel Master 3450 Online
16 Shroud High Elf 3449 Online
17 MPG9x Duel Master 3430 Online
18 1102 Blade Master 3419 Online
19 -MORBIUS- Grand Master 3410 Online
20 tienmyydon Dark Wizard 3404 Offline
21 -Vog- Blade Master 3394 Offline
22 Scizo Grand Master 3370 Online
23 GooD Lord Emperor 3369 Online
24 Magenta Blade Knight 3366 Online
25 knight8x Grand Master 3361 Offline
26 TieuLyTu Duel Master 3360 Online
27 LiangPeng Grand Master 3355 Offline
28 NLAW Duel Master 3349 Offline
29 -GauPi- Duel Master 3325 Online
30 raccoon Blade Knight 3308 Online
31 wqweqqewqe Elf 3290 Offline
32 TheKing Grand Master 3289 Online
33 Minsittar Duel Master 3287 Online
34 KoKoMi Lord Emperor 3281 Online
35 TrumDL Lord Emperor 3254 Online
36 kamlne Elf 3251 Offline
37 Gyurza Duel Master 3232 Online
38 zBeKenz Grand Master 3215 Online
39 4x4k Lord Emperor 3201 Offline
40 JavRed Magic Gladiator 3165 Online
41 KeHTyXa Soul Master 3153 Online
42 3a6aCTOBKA Magic Gladiator 3146 Offline
43 -Po- Grand Master 3143 Online
44 shara Muse Elf 3137 Offline
45 buffpro High Elf 3111 Online
46 KappaMG Magic Gladiator 3108 Offline
47 Obelisk Blade Master 3107 Online
48 -Another- Grand Master 3097 Online
49 zDLz Grand Master 3095 Offline
50 LLIaKaJI Duel Master 3092 Offline
51 KrausE Lord Emperor 3082 Online
52 Thu7AVe Blade Master 3060 Online
53 Kalima Dark Lord 3054 Offline
54 TruongDN Lord Emperor 3054 Offline
55 Moderator Duel Master 3037 Online
56 VOGUE Grand Master 3031 Offline
57 ZzDaoTaczZ Grand Master 3025 Offline
58 Quaterback Soul Master 3023 Online
59 pots Lord Emperor 3022 Offline
60 Mghifi Duel Master 3020 Online
61 LuckyBoy High Elf 3009 Online
62 rwqrsdf Dark Knight 3000 Offline
63 DrTerapevt Grand Master 2972 Offline
64 Khoi Duel Master 2968 Online
65 -Home-ADM Blade Master 2968 Online
66 Quest1 Elf 2961 Offline
67 reck1ess Blade Master 2960 Offline
68 BigTits High Elf 2957 Online
69 Ebisu Magic Gladiator 2950 Offline
70 Armen Blade Master 2944 Online
71 Fraiks Magic Gladiator 2943 Online
72 VioletBox Dark Lord 2936 Online
73 Elizum Grand Master 2935 Online
74 Lazada Blade Knight 2934 Offline
75 MoRTReD Duel Master 2930 Offline
76 Extreme Blade Master 2927 Online
77 HoangTyHon Blade Master 2925 Offline
78 Shark2 High Elf 2924 Online
79 Shark1 Blade Master 2918 Online
80 Shark3 Duel Master 2915 Online
81 kiralow Blade Master 2915 Offline
82 KoKeeTe High Elf 2908 Offline
83 Arci High Elf 2901 Online
84 Draken Magic Gladiator 2900 Offline
85 Duzes Grand Master 2893 Online
86 Kyoh High Elf 2887 Offline
87 Tauriel High Elf 2880 Online
88 AMCTEP Lord Emperor 2877 Offline
89 Shark4 Lord Emperor 2872 Online
90 MUZHIKOV Duel Master 2871 Online
91 -TAHK- Blade Master 2863 Online
92 MrCuong88 Duel Master 2858 Offline
93 6i6iVN High Elf 2858 Online
94 Khayyam Elf 2856 Offline
95 GraKast High Elf 2855 Offline
96 ForeverVN Blade Master 2851 Offline
97 -MoRTReD- Lord Emperor 2828 Offline
98 -Tirpukas- Duel Master 2825 Offline
99 ZZippO Duel Master 2823 Online
100 RyanTanker Blade Knight 2821 Offline