Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành nhiều thời gian nhất trong trò chơi.

Xếp hàng Thời gian trực tuyến
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giờ
1 IamSmile Duel Master 9984 Online
2 Sense Lord Emperor 9648 Online
3 -RaZeR- Lord Emperor 9459 Offline
4 -Graphene- Blade Master 9173 Online
5 prozet Lord Emperor 9077 Offline
6 bundz Duel Master 9041 Online
7 -Knight- Blade Master 8880 Offline
8 -K48-Fudo Lord Emperor 8805 Online
9 -Lucifer- Lord Emperor 8655 Online
10 TanTan Blade Master 8626 Online
11 -AlexLion- Blade Master 8590 Online
12 -GaladrieL High Elf 8510 Online
13 BornRich Grand Master 8482 Online
14 -BJIaguMup Grand Master 8386 Offline
15 7eleven High Elf 8369 Online
16 Game4Fun Duel Master 8140 Online
17 PyM9H4uK High Elf 8100 Offline
18 WanShot Blade Master 7976 Online
19 -OMG-WTF- Lord Emperor 7957 Offline
20 -YEET- Grand Master 7889 Online
21 Regina High Elf 7834 Online
22 PakSongHjp Grand Master 7823 Online
23 -Gordex- High Elf 7805 Online
24 Dominator Lord Emperor 7762 Offline
25 -SeafareR- Grand Master 7749 Online
26 lololol Magic Gladiator 7738 Online
27 KoKeeTe High Elf 7726 Offline
28 KimoChi- Lord Emperor 7706 Online
29 Suuklis Blade Master 7655 Online
30 VR444 Blade Master 7620 Offline
31 -KaMyHucT- Grand Master 7595 Online
32 llll Blade Master 7580 Offline
33 Andrej High Elf 7538 Offline
34 KarmaLT Duel Master 7424 Online
35 PsychoVN Grand Master 7423 Offline
36 hass Lord Emperor 7421 Offline
37 Supern0vA Lord Emperor 7394 Offline
38 Paak Grand Master 7381 Offline
39 2tare Elf 7351 Online
40 NHOCBUON Grand Master 7349 Offline
41 loterry Elf 7192 Offline
42 akulas Blade Master 7170 Offline
43 Rastinen High Elf 7109 Online
44 Infinity20 Duel Master 7047 Online
45 7conga Elf 7035 Online
46 3caca Elf 7030 Online
47 Mercy Muse Elf 7007 Online
48 -Destroyer Grand Master 6994 Online
49 Four11 Elf 6978 Online
50 FORT Duel Master 6962 Offline
51 H4Anh Duel Master 6957 Online
52 Feniks Muse Elf 6944 Offline
53 3BEPU Duel Master 6912 Online
54 5trenf Elf 6871 Online
55 Courage Lord Emperor 6797 Online
56 oeoeoe Elf 6783 Online
57 keb4ik Grand Master 6773 Online
58 MagicDaD Magic Gladiator 6761 Online
59 Pronto High Elf 6755 Offline
60 Korky Blade Master 6689 Online
61 xGiancOx Lord Emperor 6689 Offline
62 matvei Elf 6607 Offline
63 dfsdffsddf Dark Knight 6523 Offline
64 Sale High Elf 6503 Online
65 OkyHb Lord Emperor 6460 Offline
66 Anhdagia Soul Master 6458 Online
67 junnn Grand Master 6441 Online
68 BlueCat Grand Master 6415 Online
69 Fries Blade Knight 6408 Online
70 Zhubite Elf 6407 Offline
71 Kolumbs23 Dark Lord 6366 Offline
72 -Sephera- High Elf 6358 Offline
73 Adept Grand Master 6318 Offline
74 Sesshomaru Grand Master 6316 Online
75 StasDL Lord Emperor 6234 Offline
76 -MoishA- Grand Master 6218 Online
77 -OG- Duel Master 6205 Offline
78 ZoXaH Muse Elf 6180 Offline
79 CsRAY Blade Master 6163 Offline
80 MaF1a Duel Master 6144 Online
81 -AchilleS- Lord Emperor 6143 Online
82 BiBo Blade Master 6039 Online
83 -6IX9INE- Grand Master 6038 Online
84 KoKyS Dark Lord 6030 Online
85 -DevI- Grand Master 5984 Online
86 longvuong Duel Master 5939 Offline
87 -HoruS- Grand Master 5935 Offline
88 akyc Grand Master 5927 Offline
89 SRT8 Blade Master 5913 Offline
90 ARM023 Dark Lord 5889 Offline
91 SpeedWagon Lord Emperor 5869 Offline
92 yKyPaK Blade Knight 5856 Online
93 MyDung Dark Lord 5852 Offline
94 BladOzito Grand Master 5833 Online
95 Medussa High Elf 5814 Online
96 Rumble Grand Master 5810 Online
97 b9kb9k Lord Emperor 5784 Offline
98 iZnoGouD Lord Emperor 5755 Offline
99 Francisco Blade Master 5739 Online
100 -MoHaX- Grand Master 5725 Offline