Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành nhiều thời gian nhất trong trò chơi.

Xếp hàng Thời gian trực tuyến
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giờ
1 Odal Lord Emperor 33917 Online
2 Bonnie High Elf 30153 Online
3 CKBEPHA High Elf 28227 Online
4 KabbaL Lord Emperor 27747 Online
5 BurgerKing Duel Master 26427 Online
6 Vigo Lord Emperor 23942 Offline
7 -aNOTher- Grand Master 23718 Online
8 -Templar- Lord Emperor 20949 Online
9 gradusnik Lord Emperor 20733 Offline
10 YOUshit Duel Master 20434 Online
11 Xaxa Grand Master 20137 Online
12 AnTe4KA Muse Elf 20033 Offline
13 FightorDie Grand Master 19833 Online
14 DarkCom Grand Master 19493 Online
15 -Gordex- Lord Emperor 18803 Offline
16 MuRdoc Blade Master 18760 Offline
17 MyMoll High Elf 18683 Online
18 bfndb Soul Master 18669 Offline
19 SRT8 Blade Master 18629 Online
20 ToreodoR Blade Master 18429 Offline
21 zwitter Blade Master 18303 Online
22 MEPJIuH Grand Master 18167 Online
23 Zanyda Lord Emperor 18035 Online
24 Skorp Blade Master 18030 Online
25 Makfiz Blade Master 17909 Offline
26 Arow Grand Master 17844 Online
27 KaPaMeJlb High Elf 17731 Online
28 Batman Soul Master 17706 Offline
29 brod9ga Duel Master 17675 Offline
30 MAHOMAX Magic Gladiator 17642 Offline
31 -Fath3R- Duel Master 17622 Online
32 Schnapps Blade Master 17616 Offline
33 Punisher High Elf 17542 Online
34 Nikn Muse Elf 17463 Offline
35 -Gavr- Blade Master 17441 Offline
36 osad Blade Master 17414 Offline
37 Wili Lord Emperor 17309 Offline
38 GoodNight Grand Master 17289 Online
39 Berzloy Blade Master 17041 Online
40 -Ego1st- Duel Master 16673 Online
41 MnegiNN Blade Master 16620 Online
42 -Daddy- Grand Master 16412 Online
43 Tw1x Soul Master 16056 Online
44 Nolik Dark Lord 16048 Offline
45 -MocaN- Lord Emperor 15923 Offline
46 KpeMeHb Blade Master 15893 Offline
47 DarkDream Duel Master 15865 Online
48 Faai Grand Master 15419 Offline
49 d666s2 Dark Knight 15355 Offline
50 Lexman Blade Master 15273 Online
51 MEGAS Lord Emperor 15225 Offline
52 KaHaT Grand Master 15168 Online
53 -Crazy- Blade Master 15157 Offline
54 Sunset Lord Emperor 15124 Online
55 -Sanch3z- Lord Emperor 15073 Online
56 VoVaSiK Duel Master 15068 Offline
57 IngeneR Grand Master 15065 Offline
58 Blume Grand Master 14979 Offline
59 narcoS Grand Master 14954 Online
60 -Xemmi- Lord Emperor 14918 Offline
61 Krimskiu Grand Master 14887 Online
62 -RiN- Blade Master 14760 Offline
63 MiLeDi High Elf 14586 Online
64 -ReDo High Elf 14578 Offline
65 LOkosta Lord Emperor 14565 Online
66 Alenka High Elf 14531 Online
67 osadnik Blade Master 14476 Offline
68 -nCuXomuK- Lord Emperor 14411 Online
69 6paToK Lord Emperor 14405 Online
70 LordTiTan High Elf 14295 Online
71 -KOKOH- High Elf 14262 Offline
72 npeLecTb Lord Emperor 14252 Online
73 GoldMember Soul Master 14147 Online
74 SAPFIR Blade Master 14130 Offline
75 OzzZ Duel Master 14052 Online
76 pelf High Elf 13966 Offline
77 MersCLK Dark Wizard 13940 Offline
78 JorjiK Grand Master 13939 Offline
79 -diez- Blade Master 13856 Online
80 mgJoe Duel Master 13853 Online
81 -CaesaR- Blade Master 13723 Offline
82 Magik Duel Master 13701 Online
83 Mercurial Duel Master 13560 Online
84 -KpaKeH- Blade Master 13545 Online
85 lllllIIII Soul Master 13493 Offline
86 burzum Lord Emperor 13393 Offline
87 SunRay Soul Master 13289 Offline
88 -Mercenary Lord Emperor 13275 Offline
89 -Deadora- High Elf 13267 Offline
90 Massive Dark Lord 13266 Offline
91 remix Lord Emperor 13248 Offline
92 Klerik Grand Master 13230 Online
93 -Zeus- Lord Emperor 13224 Offline
94 Aspire Muse Elf 13141 Online
95 -0dyvan4ik Lord Emperor 13128 Offline
96 CCleaner High Elf 13026 Online
97 LLIHYP Dark Lord 13009 Offline
98 xBoPoHx Dark Lord 12991 Online
99 Prime High Elf 12940 Online
100 Fandorin Grand Master 12937 Offline