Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành nhiều thời gian nhất trong trò chơi.

Xếp hàng Thời gian trực tuyến
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giờ
1 RoyaL -Unknown- Grand Master 49798 Online
2 RoyaL FightorDie Grand Master 43986 Online
3 - pdismisser Grand Master 42617 Offline
4 MIDNIGHT KabbaL Lord Emperor 42369 Online
5 EllemenT BurgerKing Duel Master 41909 Online
6 EllemenT -Fath3R- Duel Master 41152 Online
7 EllemenT Shelby Grand Master 39757 Online
8 RoyaL gradusnik Lord Emperor 38185 Online
9 EllemenT narcoS Grand Master 37083 Online
10 MIDNIGHT CKBEPHA High Elf 36459 Online
11 EllemenT Xaxa Grand Master 36192 Offline
12 Special Klerik Grand Master 35665 Online
13 BadBoys Azzazell Grand Master 34321 Offline
14 - EbOsHiT Muse Elf 34167 Offline
15 pentagon zwitter Blade Master 34152 Offline
16 HydrA Wili Lord Emperor 33537 Online
17 HydrA OzzzY Lord Emperor 33357 Online
18 RoyaL GoodNight Grand Master 33140 Online
19 - DoomsLight Duel Master 32544 Online
20 RoyaL andree Grand Master 31729 Online
21 HydrA -Ukraina- Grand Master 31308 Online
22 HelperS OzOn High Elf 31251 Online
23 - --Virus-- Duel Master 29655 Offline
24 HELLO izverg Duel Master 29555 Offline
25 RoyaL Mercurial Duel Master 28502 Online
26 HydrA -MaLdiTo- Blade Master 28147 Offline
27 LichKing Batman Grand Master 27997 Offline
28 MiGi BaTaKaT Grand Master 26890 Online
29 HydrA -Soft- Duel Master 26326 Online
30 RoyaL Chief Lord Emperor 26306 Offline
31 - 3aLiTblu Blade Master 26180 Offline
32 RoyaL Quee Lord Emperor 25922 Online
33 - Doomy Blade Master 25607 Online
34 HELLO BugzBunny Grand Master 25480 Online
35 ZION -Bien- Lord Emperor 25086 Online
36 - Diversion Grand Master 24754 Offline
37 pentagon KaHaT Grand Master 24589 Online
38 RoyaL kokoc- High Elf 24570 Online
39 HydrA WhatAHell Grand Master 24390 Online
40 - PhaetoN Lord Emperor 24246 Offline
41 HydrA BleDun Grand Master 24101 Online
42 LichKing Nikn High Elf 24073 Offline
43 RoyaL KillShot High Elf 24072 Online
44 HydrA -EST- Lord Emperor 23520 Online
45 Sviests -Kingsman- Blade Master 23273 Online
46 RoyaL -Dark- Duel Master 23229 Offline
47 EllemenT Khezlat Duel Master 23069 Online
48 pentagon remix Lord Emperor 23051 Offline
49 - Noobik Magic Gladiator 22886 Offline
50 pentagon Aspire High Elf 22355 Offline
51 HELLO -BLACK- Grand Master 22342 Online
52 HELLO Clyde Blade Master 22163 Offline
53 Sviests -YEET- Grand Master 21885 Offline
54 - Infernalit Blade Master 21686 Offline
55 - FATALYTY High Elf 21617 Offline
56 Sviests -HannibaL- Lord Emperor 21473 Offline
57 - sek01 Grand Master 21342 Offline
58 HydrA Makfiz Blade Master 20656 Offline
59 Sviests Ever Blade Master 20550 Online
60 Sviests -Deadora- High Elf 20257 Offline
61 - anesthetic High Elf 20208 Offline
62 WILD LOkosta Lord Emperor 20136 Online
63 - -MooN- Grand Master 20083 Offline
64 - Krimskiu Grand Master 19909 Offline
65 BroTherS LastHope High Elf 19758 Offline
66 Sviests Lebovsky High Elf 19723 Online
67 grgr MGkila Duel Master 19658 Offline
68 Sviests masyane4ka Grand Master 19553 Online
69 PLAGUE Vsadnik Blade Master 19518 Offline
70 RoyaL SAPFIR Blade Master 19313 Offline
71 - CyCJluk Grand Master 19310 Offline
72 Sviests Dragonfly Blade Master 19126 Online
73 HydrA -OkyHb- Lord Emperor 19106 Offline
74 HELLO -Perfect- Grand Master 19050 Online
75 - Prime High Elf 18967 Offline
76 - MukcTypKa Duel Master 18934 Offline
77 EllemenT VergaRA Duel Master 18886 Online
78 Family NaMiChan High Elf 18847 Online
79 CooL xBoPoHx Dark Lord 18787 Online
80 pentagon BenzarkeN Duel Master 18761 Offline
81 HELLO -Bear- Blade Master 18540 Offline
82 - Wehrmacht Duel Master 18496 Offline
83 HydrA Dumitra High Elf 18409 Offline
84 - -DoubleTop Lord Emperor 18399 Online
85 - -Rado- Duel Master 18376 Offline
86 HydrA Resonance Lord Emperor 18308 Offline
87 BoJIHa BuHTuk Duel Master 18293 Online
88 - -SM- Grand Master 18289 Offline
89 - MERSEDES Dark Knight 18243 Offline
90 Sviests CbIPOK High Elf 18198 Online
91 HydrA MoonCat High Elf 18159 Offline
92 BussTura mAPAH Blade Master 18086 Offline
93 Sviests Redundant Lord Emperor 17973 Offline
94 - pusto Dark Knight 17855 Offline
95 Sviests FOREX Duel Master 17810 Offline
96 BoJIHa MuKoJIKa Duel Master 17659 Offline
97 BroTherS ZheKoN4iK Lord Emperor 17655 Online
98 RoyaL TomShelby Lord Emperor 17630 Online
99 MYMs MEGAS Lord Emperor 17477 Offline
100 Sviests Saih Duel Master 17421 Offline