Xếp hạng
Master Origin Mega Empire Deus Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành nhiều thời gian nhất trong trò chơi.

Xếp hàng Thời gian trực tuyến
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giờ
1 Odal Lord Emperor 42608 Offline
2 KabbaL Lord Emperor 39861 Offline
3 BurgerKing Duel Master 39027 Offline
4 FightorDie Grand Master 34741 Online
5 CKBEPHA High Elf 33909 Offline
6 Shelby Grand Master 32997 Online
7 Valkiria High Elf 32649 Online
8 -Fath3R- Duel Master 32412 Offline
9 gradusnik Lord Emperor 30850 Offline
10 narcoS Grand Master 30531 Online
11 Arow Grand Master 29835 Offline
12 andree Grand Master 29163 Offline
13 Xaxa Grand Master 28843 Online
14 zwitter Blade Master 28345 Online
15 GoodNight Grand Master 28025 Online
16 Zanyda Lord Emperor 27450 Offline
17 Klerik Grand Master 27383 Offline
18 -6paToK- Lord Emperor 27008 Offline
19 SRT8 Blade Master 26714 Offline
20 -nCuXomuK- Lord Emperor 25796 Offline
21 DarkCom Grand Master 25785 Offline
22 MyMoll High Elf 25629 Offline
23 Skorp Blade Master 25418 Offline
24 izverg Duel Master 24815 Online
25 OzzZ Duel Master 24746 Online
26 Punisher High Elf 24720 Offline
27 OzzzY Lord Emperor 24673 Online
28 KapguHaJI Grand Master 24599 Offline
29 Chief Lord Emperor 24219 Offline
30 mity2020 Grand Master 23872 Online
31 Batman Grand Master 23598 Offline
32 Glayd Grand Master 23093 Offline
33 3aLiTblu Blade Master 22875 Offline
34 OzOn High Elf 22539 Online
35 Wili Lord Emperor 22262 Offline
36 Doomy Blade Master 22262 Offline
37 Nikn High Elf 21910 Offline
38 -Mope- Lord Emperor 21800 Offline
39 -Whiskey- Lord Emperor 21599 Offline
40 BugzBunny Grand Master 21524 Online
41 BaTaKaT Grand Master 21355 Online
42 BleDun Grand Master 21085 Offline
43 VooDoo High Elf 21043 Offline
44 -MaLdiTo- Blade Master 21018 Online
45 KaHaT Grand Master 20963 Online
46 -Sanch3z- Lord Emperor 20815 Offline
47 PhaetoN Lord Emperor 20516 Offline
48 time Dark Lord 20437 Offline
49 Quee Lord Emperor 20364 Online
50 Makfiz Blade Master 20145 Offline
51 Aspire High Elf 19909 Offline
52 remix Lord Emperor 19868 Online
53 -YEET- Grand Master 19849 Offline
54 MuRdoc Blade Master 19706 Offline
55 FATALYTY High Elf 19670 Offline
56 LOkosta Lord Emperor 19660 Offline
57 Mercurial Duel Master 19315 Online
58 -BMaster- Blade Master 19288 Offline
59 Krimskiu Grand Master 19190 Offline
60 MGkila Duel Master 19149 Online
61 -Ego1st- Duel Master 18877 Online
62 -Dark- Duel Master 18779 Online
63 CyCJluk Grand Master 18521 Offline
64 Wehrmacht Duel Master 18495 Offline
65 -MooN- Grand Master 18201 Offline
66 LastHope High Elf 18146 Offline
67 -Bien- Lord Emperor 18143 Online
68 -BLACK- Grand Master 18113 Online
69 -TuMoH- Duel Master 18098 Offline
70 KillShot High Elf 17998 Offline
71 -DANGER- Blade Master 17824 Offline
72 SAPFIR Blade Master 17808 Offline
73 -Bear- Blade Master 17744 Offline
74 PingBox Elf 17731 Offline
75 sek01 Grand Master 17641 Offline
76 MrPer4ik Magic Gladiator 17551 Offline
77 Greta High Elf 17470 Offline
78 AlakAzAM Grand Master 17247 Offline
79 -Cuapp- Grand Master 16810 Online
80 MoonCat High Elf 16762 Offline
81 WhatAHell Grand Master 16758 Online
82 Ever Blade Master 16671 Offline
83 Prime High Elf 16664 Offline
84 -enigma- High Elf 16664 Online
85 I7poka3Huk Blade Master 16662 Online
86 -EST- Lord Emperor 16618 Online
87 MEGAS Lord Emperor 16559 Offline
88 -Deadora- High Elf 16498 Offline
89 -OkyHb- Lord Emperor 16438 Online
90 npeLecTb Lord Emperor 16430 Offline
91 VoVaSiK Blade Master 16223 Offline
92 kokoc- High Elf 16122 Online
93 -DiwaTa- High Elf 16085 Offline
94 Califa High Elf 16066 Offline
95 Trembita Blade Master 16035 Offline
96 Muzap Duel Master 15690 Offline
97 BacuJIucK Duel Master 15624 Offline
98 MukcTypKa Duel Master 15476 Online
99 BenzarkeN Duel Master 15474 Online
100 Morph Lord Emperor 15399 Offline