Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành nhiều thời gian nhất trong trò chơi.

Xếp hàng Thời gian trực tuyến
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giờ
1 Odal Lord Emperor 39463 Online
2 KabbaL Lord Emperor 36985 Online
3 MEPJIuH Grand Master 36606 Online
4 BurgerKing Duel Master 35357 Offline
5 CKBEPHA High Elf 33620 Offline
6 andree Grand Master 28937 Online
7 FightorDie Grand Master 28878 Online
8 Azzazell Grand Master 28635 Online
9 WhatAHell Grand Master 28429 Online
10 gradusnik Lord Emperor 27641 Online
11 -Fath3R- Duel Master 26906 Online
12 narcoS Grand Master 25342 Online
13 Zanyda Lord Emperor 25012 Online
14 Arow Grand Master 24950 Online
15 -nCuXomuK- Lord Emperor 23795 Online
16 SRT8 Blade Master 23690 Offline
17 Xaxa Grand Master 23583 Online
18 Skorp Blade Master 23580 Offline
19 zwitter Blade Master 23267 Online
20 OzzzY Lord Emperor 23061 Online
21 OzzZ Duel Master 23009 Online
22 ApOnGold Lord Emperor 22971 Offline
23 OxoTHuK Soul Master 22849 Offline
24 MyMoll High Elf 22809 Offline
25 Diversion Grand Master 22621 Online
26 Chief Lord Emperor 22436 Offline
27 GoodNight Grand Master 22258 Online
28 Klerik Grand Master 22103 Online
29 Batman Grand Master 22069 Online
30 BOOYAH Grand Master 22001 Online
31 -6paToK- Lord Emperor 21631 Online
32 3aLiTblu Blade Master 21531 Offline
33 Gangster High Elf 21280 Offline
34 Nikn High Elf 21168 Online
35 -Daddy- Grand Master 21020 Online
36 OzOn High Elf 20940 Online
37 Wili Lord Emperor 20419 Offline
38 CTaKaH Lord Emperor 20291 Offline
39 izverg Duel Master 20109 Offline
40 -Whiskey- Lord Emperor 20094 Offline
41 BugzBunny Grand Master 20034 Offline
42 POLUMRAK Grand Master 19900 Offline
43 Makfiz Blade Master 19622 Offline
44 MnegiNN Blade Master 19463 Offline
45 Sunset Lord Emperor 19173 Offline
46 elefant Soul Master 19072 Online
47 MuRdoc Blade Master 19021 Offline
48 xAsDx High Elf 18980 Online
49 mity2020 Soul Master 18946 Online
50 -TigerR- Duel Master 18713 Offline
51 Tail Muse Elf 18626 Offline
52 -Mope- Lord Emperor 18446 Online
53 ToreodoR Blade Master 18437 Offline
54 HateRoyal Elf 18298 Online
55 -Sanch3z- Lord Emperor 18172 Offline
56 Krimskiu Grand Master 18144 Offline
57 CyCJluk Grand Master 18068 Offline
58 BleDun Grand Master 17906 Online
59 Dicember Duel Master 17471 Offline
60 Greta High Elf 17378 Offline
61 StallonEE High Elf 17313 Online
62 FATALYTY High Elf 17299 Online
63 LastHope High Elf 16960 Offline
64 PhaetoN Lord Emperor 16943 Online
65 Mamba High Elf 16942 Offline
66 mgJoe Duel Master 16758 Offline
67 SAPFIR Blade Master 16577 Online
68 LOkosta Lord Emperor 16548 Offline
69 Gorrdex Blade Master 16478 Offline
70 -Ego1st- Duel Master 16437 Online
71 osadnik Blade Master 16429 Offline
72 -TuMoH- Duel Master 16363 Offline
73 npeLecTb Lord Emperor 16353 Offline
74 Quee Lord Emperor 16238 Online
75 ancharmy Dark Knight 16173 Offline
76 Liesma High Elf 15976 Online
77 MGkila Duel Master 15908 Online
78 BaTaKaT Grand Master 15839 Online
79 Califa High Elf 15753 Offline
80 Prime High Elf 15722 Offline
81 mixpal Lord Emperor 15685 Offline
82 -Deadora- High Elf 15640 Offline
83 BacuJIucK Duel Master 15396 Online
84 pelf High Elf 15248 Offline
85 Soma Dark Lord 15062 Offline
86 -OkyHb- Lord Emperor 15009 Offline
87 -CaesaR- Blade Master 15003 Offline
88 KillShot High Elf 14929 Online
89 -BOG- Blade Master 14632 Online
90 Morph Lord Emperor 14559 Offline
91 Lans9Vans Grand Master 14555 Online
92 kokoc- High Elf 14555 Offline
93 baver Blade Master 14373 Offline
94 -ShElBi- Lord Emperor 14334 Offline
95 -BLACK- Grand Master 14274 Offline
96 MoonCat High Elf 14207 Online
97 MaGapbI4 Grand Master 14094 Offline
98 -Bien- Lord Emperor 14063 Online
99 -ooOps Lord Emperor 13938 Offline
100 PRAVAKATOR Blade Master 13771 Offline