Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành nhiều thời gian nhất trong trò chơi.

Xếp hàng Thời gian trực tuyến
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giờ
1 -Unknown- Grand Master 38075 Offline
2 Breaking Grand Master 33743 Offline
3 CKBEPHA High Elf 32692 Online
4 KabbaL Lord Emperor 32176 Online
5 BurgerKing Duel Master 30725 Online
6 andree Grand Master 27114 Online
7 equlibrium High Elf 24815 Online
8 FightorDie Grand Master 24199 Online
9 gradusnik Lord Emperor 24125 Online
10 Xaxa Grand Master 24074 Online
11 -Fath3R- Duel Master 22059 Online
12 zwitter Blade Master 21989 Offline
13 pdismisser Grand Master 21628 Offline
14 DarkCom Grand Master 21284 Offline
15 Zanyda Lord Emperor 21012 Online
16 Arow Grand Master 20890 Online
17 Skorp Blade Master 20842 Online
18 Berzloy Duel Master 20783 Offline
19 Tw1x Grand Master 20492 Online
20 SRT8 Blade Master 20369 Offline
21 MyMoll High Elf 20362 Offline
22 -Gordex- Lord Emperor 20323 Offline
23 APOCAL Grand Master 20192 Offline
24 GoodNight Grand Master 19895 Offline
25 Rong Duel Master 19434 Offline
26 MEPJIuH Grand Master 19348 Offline
27 narcoS Grand Master 19341 Online
28 -Gordex-- Lord Emperor 19266 Offline
29 Banshee Muse Elf 19085 Online
30 Sunset Lord Emperor 19072 Offline
31 Batman Soul Master 19040 Offline
32 -nCuXomuK- Lord Emperor 18892 Online
33 MuRdoc Blade Master 18891 Offline
34 Punisher High Elf 18873 Online
35 POLUMRAK Grand Master 18764 Offline
36 Wili Lord Emperor 18743 Offline
37 Makfiz Blade Master 18741 Offline
38 Nikn Muse Elf 18553 Offline
39 -Daddy- Grand Master 18466 Offline
40 OzzzY Lord Emperor 18445 Online
41 ToreodoR Blade Master 18436 Offline
42 OzzZ Duel Master 18378 Online
43 -YEET- Grand Master 18076 Online
44 -6paToK- Lord Emperor 17880 Online
45 Mercurial Duel Master 17845 Online
46 Ananasik High Elf 17833 Offline
47 DaDWdA Soul Master 17778 Offline
48 Schnapps Blade Master 17617 Offline
49 -TigerR- Duel Master 17507 Online
50 Klerik Grand Master 17475 Online
51 Dicember Duel Master 17464 Offline
52 MrPer4ik Duel Master 17161 Online
53 GraDys Duel Master 17137 Offline
54 Gorrdex Blade Master 17016 Offline
55 -Sanch3z- Lord Emperor 16798 Offline
56 Aspire High Elf 16775 Offline
57 Sirka Grand Master 16603 Offline
58 elefant Soul Master 16595 Online
59 remix Lord Emperor 16594 Offline
60 -LiTMaN- Grand Master 16560 Online
61 Magik Duel Master 16420 Offline
62 izverg Duel Master 16328 Offline
63 OzOn High Elf 16326 Online
64 BugzBunny Grand Master 16277 Online
65 LOkosta Lord Emperor 16256 Online
66 nafania Dark Lord 15867 Offline
67 IVANICH Lord Emperor 15841 Offline
68 npeLecTb Lord Emperor 15815 Offline
69 -KuVaLDa- Grand Master 15798 Offline
70 ancharmy Dark Knight 15749 Offline
71 LastHope High Elf 15710 Online
72 MoLb Grand Master 15654 Offline
73 mgJoe Duel Master 15580 Online
74 GideoN Lord Emperor 15501 Offline
75 Califa High Elf 15476 Offline
76 SAPFIR Blade Master 15406 Online
77 BacuJIucK Duel Master 15394 Offline
78 Blume Grand Master 15337 Offline
79 IngeneR Grand Master 15290 Offline
80 kyky Elf 15072 Offline
81 vesel4ak Dark Lord 14870 Offline
82 Prime High Elf 14833 Offline
83 MiLeDi High Elf 14802 Offline
84 spens1k Duel Master 14797 Offline
85 osadnik Blade Master 14703 Offline
86 -Deadora- High Elf 14610 Online
87 Dilvish Dark Wizard 14590 Offline
88 Hanter Magic Gladiator 14580 Offline
89 mixpal Lord Emperor 14561 Online
90 mity2020 Soul Master 14545 Offline
91 pelf High Elf 14303 Offline
92 StallonEE High Elf 14245 Offline
93 xAsDx High Elf 14073 Online
94 FATALYTY High Elf 14067 Offline
95 -TuMoH- Duel Master 13872 Online
96 aszzzzz Dark Knight 13849 Offline
97 Dumitra High Elf 13796 Online
98 -enigma- High Elf 13647 Offline
99 MsRozvrat High Elf 13610 Offline
100 -Ego1st- Duel Master 13534 Offline