Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành nhiều thời gian nhất trong trò chơi.

Xếp hàng Thời gian trực tuyến
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giờ
1 Odal Lord Emperor 41960 Offline
2 -cTpAx- Blade Master 38355 Offline
3 BurgerKing Duel Master 37770 Offline
4 FightorDie Grand Master 31832 Online
5 Tw1x Grand Master 30802 Online
6 Valkiria High Elf 30445 Offline
7 -Fath3R- Duel Master 29811 Online
8 andree Grand Master 29086 Offline
9 Mysterio Lord Emperor 29038 Offline
10 narcoS Grand Master 27958 Online
11 Arow Grand Master 27608 Online
12 Zanyda Lord Emperor 26995 Offline
13 Xaxa Grand Master 26371 Online
14 zwitter Blade Master 25812 Online
15 -nCuXomuK- Lord Emperor 25796 Offline
16 GoodNight Grand Master 25207 Online
17 Skorp Blade Master 25113 Offline
18 SRT8 Blade Master 25040 Offline
19 Klerik Grand Master 25011 Online
20 -6paToK- Lord Emperor 24582 Online
21 ApOnGold Lord Emperor 24349 Online
22 DarkCom Grand Master 24152 Offline
23 MyMoll High Elf 24060 Offline
24 Punisher High Elf 23732 Online
25 Chief Lord Emperor 23372 Offline
26 Batman Grand Master 22640 Offline
27 izverg Duel Master 22504 Online
28 Glayd Grand Master 22493 Offline
29 3aLiTblu Blade Master 22484 Offline
30 POLUMRAK Grand Master 22480 Online
31 -Daddy- Grand Master 21885 Offline
32 elefant Soul Master 21850 Online
33 Doomy Blade Master 21535 Online
34 Nikn High Elf 21366 Offline
35 mity2020 Soul Master 21310 Online
36 -Whiskey- Lord Emperor 20970 Offline
37 Wili Lord Emperor 20947 Offline
38 -Mope- Lord Emperor 20595 Online
39 BugzBunny Grand Master 20591 Offline
40 Dumitra High Elf 20318 Offline
41 -TigerR- Duel Master 20002 Online
42 KaHaT Grand Master 19966 Online
43 PhaetoN Lord Emperor 19842 Online
44 MnegiNN Blade Master 19772 Offline
45 Makfiz Blade Master 19736 Offline
46 MuRdoc Blade Master 19678 Offline
47 Sunset Lord Emperor 19532 Offline
48 -YEET- Grand Master 19531 Offline
49 3kcTpaCeHc Magic Gladiator 19362 Offline
50 -BMaster- Blade Master 19071 Offline
51 FATALYTY High Elf 18883 Online
52 BaTaKaT Grand Master 18703 Online
53 Monstrik High Elf 18495 Offline
54 Krimskiu Grand Master 18458 Offline
55 Aspire High Elf 18432 Online
56 -MaLdiTo- Blade Master 18252 Online
57 MGkila Duel Master 18159 Online
58 brod9ga Duel Master 17772 Offline
59 -Templar- Lord Emperor 17755 Online
60 Quee Lord Emperor 17681 Offline
61 toksin Dark Knight 17565 Offline
62 VavereDRop Dark Knight 17565 Offline
63 Gorrdex Blade Master 17561 Offline
64 Dicember Duel Master 17552 Offline
65 rtgh345nb Elf 17550 Offline
66 Mamba High Elf 17541 Offline
67 Liesma High Elf 17497 Offline
68 LastHope High Elf 17494 Offline
69 -Ego1st- Duel Master 17221 Offline
70 LOkosta Lord Emperor 17163 Offline
71 SAPFIR Blade Master 17085 Offline
72 pelf High Elf 16504 Offline
73 Mercurial Duel Master 16500 Online
74 MoonCat High Elf 16450 Offline
75 KillShot High Elf 16448 Online
76 -SM- Grand Master 16401 Offline
77 FartPridi Dark Knight 16355 Offline
78 -MooN- Grand Master 16277 Online
79 -Bien- Lord Emperor 16052 Online
80 Prime High Elf 16008 Offline
81 Califa High Elf 16001 Offline
82 -Deadora- High Elf 15926 Offline
83 BuZZukin Soul Master 15781 Online
84 -BLACK- Grand Master 15775 Offline
85 IngeneR Grand Master 15757 Offline
86 e1emeNt Grand Master 15680 Offline
87 BacuJIucK Duel Master 15588 Offline
88 KEHTABP Lord Emperor 15551 Offline
89 kokoc- High Elf 15513 Offline
90 Kano Grand Master 15357 Offline
91 MiLeDi High Elf 15194 Offline
92 myster Blade Master 15186 Online
93 -CaesaR- Blade Master 15152 Offline
94 ZloyBK Blade Knight 15139 Offline
95 Soma Dark Lord 15070 Offline
96 Morph Lord Emperor 15022 Offline
97 Darklaw Lord Emperor 14943 Offline
98 JohnnyDepp Grand Master 14907 Online
99 ASCENDING Duel Master 14839 Offline
100 KANAB1S Duel Master 14782 Offline