Xếp hạng
Master Origin Avalon Mega Deus Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành nhiều thời gian nhất trong trò chơi.

Xếp hàng Thời gian trực tuyến
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giờ
1 NightHawk Grand Master 1747 Online
2 4yBa4ek Grand Master 1742 Online
3 Chunn Duel Master 1741 Online
4 SenaFuiz High Elf 1741 Online
5 TeHb Duel Master 1740 Online
6 KPacoTka High Elf 1737 Online
7 UnForSaken Duel Master 1736 Online
8 YunSam Muse Elf 1734 Online
9 XeKo Dark Lord 1734 Online
10 Velzevul Blade Knight 1731 Online
11 YunTroc Soul Master 1730 Online
12 KuTeo Duel Master 1729 Online
13 SQOWU High Elf 1729 Offline
14 Zipers Blade Master 1727 Online
15 Nefarian Soul Master 1727 Online
16 Rampage Duel Master 1723 Online
17 -RASKA- Lord Emperor 1719 Online
18 Dolores Muse Elf 1718 Online
19 KuTun Soul Master 1717 Online
20 Cancel Grand Master 1716 Online
21 Hami Grand Master 1716 Online
22 Andryz Duel Master 1714 Online
23 lggwpl Lord Emperor 1714 Online
24 IceDraGon Blade Master 1713 Online
25 sUkEbE Duel Master 1712 Online
26 TrumKS Lord Emperor 1710 Online
27 Daddy Lord Emperor 1707 Online
28 ZzKuanhzZ Soul Master 1706 Offline
29 Mazzaaa High Elf 1706 Online
30 Retch High Elf 1704 Online
31 Beasty Grand Master 1701 Online
32 Kosmodrom Dark Knight 1701 Online
33 slowGGrow High Elf 1700 Online
34 hajskgja Grand Master 1700 Online
35 -PyCCaK- Blade Master 1696 Online
36 starosta Blade Master 1695 Online
37 Gefest Blade Knight 1694 Online
38 Piano Grand Master 1694 Online
39 Anh3 Magic Gladiator 1694 Online
40 BigDad Lord Emperor 1693 Online
41 AveDeimos Grand Master 1693 Online
42 Maruko Muse Elf 1693 Offline
43 Biffa Blade Master 1692 Online
44 QuyKiemSau Blade Knight 1692 Online
45 NaruDasi Duel Master 1690 Online
46 ZaiZaii Grand Master 1690 Offline
47 ISTop Grand Master 1689 Online
48 xBLuSaXx High Elf 1688 Offline
49 DeepTry Magic Gladiator 1687 Online
50 Anem Grand Master 1687 Online
51 cosco Grand Master 1686 Online
52 NoobBK Blade Master 1686 Online
53 DeathDeal Duel Master 1686 Offline
54 20kkk Dark Lord 1685 Online
55 Pennywise Muse Elf 1685 Online
56 NOsOK Grand Master 1684 Online
57 repressed Duel Master 1683 Online
58 Berry Duel Master 1682 Online
59 BEPO Dark Lord 1682 Online
60 QuyTocTien Muse Elf 1682 Online
61 TrungAnh Soul Master 1682 Online
62 Thu6Ngay Dark Lord 1681 Online
63 PRAPOR Blade Master 1681 Online
64 TuQuy4444 Dark Lord 1681 Online
65 KuPi Magic Gladiator 1681 Online
66 GauVn Blade Master 1680 Online
67 5AeSiuNhan Dark Lord 1680 Online
68 ISnana High Elf 1680 Online
69 BanDo2003 Dark Wizard 1679 Online
70 9MuiRoi Dark Lord 1678 Online
71 zzNOBITAzz Dark Lord 1678 Online
72 Sleazy Grand Master 1677 Online
73 Anh7Ga Dark Lord 1676 Online
74 800kk Dark Lord 1675 Online
75 XaCuTaoRa Grand Master 1673 Online
76 Jaycee-M Duel Master 1673 Online
77 MOHCTP Magic Gladiator 1673 Online
78 Box4 Magic Gladiator 1673 Online
79 ooKuPioo Magic Gladiator 1673 Online
80 B0ris Soul Master 1672 Offline
81 10Diem Dark Lord 1670 Online
82 Anh2 Blade Master 1668 Online
83 Anh3Bao Dark Lord 1667 Online
84 ISBonBon Magic Gladiator 1665 Online
85 ThanhLong Blade Master 1665 Online
86 bunbeo Duel Master 1665 Online
87 2R1sT Soul Master 1664 Online
88 qBacca Lord Emperor 1663 Online
89 -J7- Blade Master 1663 Online
90 GiaHuy Lord Emperor 1663 Offline
91 YouMustDie Duel Master 1662 Online
92 TrieuHoiNe Dark Lord 1662 Online
93 Alpha Lord Emperor 1660 Online
94 DLMAP Dark Lord 1660 Online
95 suonse22 Dark Lord 1660 Online
96 Haze Duel Master 1659 Online
97 Cheux Soul Master 1658 Online
98 Morozilkin Grand Master 1656 Online
99 DAiNGU Soul Master 1656 Online
100 Cerber Grand Master 1655 Online