Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành nhiều thời gian nhất trong trò chơi.

Xếp hàng Thời gian trực tuyến
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giờ
1 NaturAI Blade Master 6022 Online
2 RASKA Grand Master 5992 Online
3 parti3an Grand Master 5891 Online
4 SenaFuiz High Elf 5807 Online
5 NGC3388 High Elf 5778 Online
6 Anh3 Magic Gladiator 5724 Online
7 Anh2Lua Duel Master 5697 Online
8 QuaDen Grand Master 5667 Online
9 MOHCTP Magic Gladiator 5629 Offline
10 edzayo Grand Master 5609 Online
11 zBaoBabie Duel Master 5597 Online
12 edness Lord Emperor 5580 Online
13 Sleazy Grand Master 5578 Online
14 MaximME High Elf 5559 Offline
15 Bently High Elf 5512 Online
16 SSKANDAL Lord Emperor 5484 Offline
17 MaximSM Grand Master 5479 Offline
18 MilkyWay High Elf 5463 Offline
19 Elyz Muse Elf 5425 Online
20 st1f Blade Master 5396 Online
21 -Minami- Grand Master 5386 Online
22 Thorngall Grand Master 5384 Offline
23 PallacHH Duel Master 5362 Online
24 NooBody Blade Master 5335 Online
25 Diamoncalm Lord Emperor 5323 Online
26 NOsOK Grand Master 5294 Online
27 -PyCCaK- Blade Master 5274 Online
28 qBacca Lord Emperor 5166 Online
29 VuChuTich Grand Master 5165 Online
30 TeachTesT Grand Master 5148 Online
31 Donut Duel Master 5148 Offline
32 -Download- Blade Master 5145 Offline
33 FAKETAXI Dark Lord 5109 Offline
34 Dimon4ik Magic Gladiator 5100 Offline
35 Xoma Grand Master 5096 Online
36 -DJ-LowD- Blade Master 5046 Online
37 tripSM Grand Master 5038 Offline
38 MgChatchoi Magic Gladiator 5037 Online
39 starosta Blade Master 5026 Offline
40 Mirage High Elf 5020 Online
41 Lesin High Elf 4950 Online
42 Moncler Blade Master 4949 Offline
43 comando Lord Emperor 4945 Online
44 RiTu Lord Emperor 4933 Offline
45 IMO-Saric Blade Master 4911 Online
46 BabyShark Lord Emperor 4909 Online
47 RAIZ Blade Master 4890 Online
48 NoobBK Blade Master 4887 Online
49 Lucky High Elf 4881 Offline
50 BORODA Lord Emperor 4878 Online
51 DCVBG Magic Gladiator 4862 Online
52 HoaVinh High Elf 4857 Online
53 HellsinG Blade Master 4814 Online
54 Anh2 Blade Master 4803 Online
55 Artemis High Elf 4793 Online
56 -SuperMg- Duel Master 4776 Offline
57 Anh2Ngo Soul Master 4731 Online
58 Anh2Khoai Soul Master 4731 Online
59 IMO-Slayer Grand Master 4717 Online
60 Leshrac Grand Master 4709 Offline
61 -BrytaL- Grand Master 4682 Offline
62 TipsyD High Elf 4675 Online
63 Culta High Elf 4671 Online
64 ostrich Dark Lord 4625 Offline
65 MrDJ Duel Master 4598 Offline
66 Chunn Duel Master 4577 Online
67 Halux Duel Master 4577 Offline
68 Mirx Soul Master 4558 Online
69 -GodRider- Lord Emperor 4552 Online
70 GOD-OF-WAR Grand Master 4549 Offline
71 tukyy Magic Gladiator 4542 Offline
72 ISBonBon Duel Master 4516 Offline
73 LandRover Soul Master 4511 Online
74 Floriental Grand Master 4470 Online
75 CadiIIac Soul Master 4448 Online
76 RawBlade Blade Master 4422 Offline
77 ROGxDW Grand Master 4415 Online
78 Zombie Lord Emperor 4349 Online
79 -HaiPhong- Duel Master 4313 Online
80 Neformal Lord Emperor 4306 Offline
81 Lang Grand Master 4298 Offline
82 -RASKA- Lord Emperor 4284 Online
83 Kayba Blade Master 4282 Offline
84 iGoTYoU Blade Master 4274 Offline
85 CaksNoris Dark Knight 4202 Online
86 Morozilkin Grand Master 4198 Offline
87 Zorro Duel Master 4175 Online
88 Mujik Blade Master 4160 Offline
89 -Atula- Blade Master 4156 Online
90 IceDraGon Blade Master 4155 Offline
91 sious Duel Master 4153 Online
92 -ALLARMO- Blade Master 4128 Online
93 Kellys Muse Elf 4122 Offline
94 asdasd22 Elf 4113 Offline
95 profesor High Elf 4107 Offline
96 saatans Grand Master 4100 Online
97 18A-HQV Lord Emperor 4083 Offline
98 Alzur Grand Master 4074 Offline
99 topovich High Elf 4073 Offline
100 1551 Dark Knight 4054 Offline