Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành nhiều thời gian nhất trong trò chơi.

Xếp hàng Thời gian trực tuyến
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giờ
1 Mirotic Magic Gladiator 2021 Online
2 NASEKOMOE Grand Master 2008 Online
3 ZaiZaiPhuc Blade Master 2005 Offline
4 NeverSmile Grand Master 1998 Online
5 Ever Lord Emperor 1994 Offline
6 AthoS Dark Lord 1992 Online
7 MGKing Duel Master 1991 Online
8 kAze Blade Master 1986 Online
9 Police113 Magic Gladiator 1984 Online
10 HOLDSTRONG Grand Master 1979 Online
11 JANKORN Lord Emperor 1979 Online
12 BESSS Lord Emperor 1978 Online
13 KLON Grand Master 1967 Online
14 AtoM Magic Gladiator 1966 Online
15 DLcool Dark Lord 1960 Online
16 MonteCarlo Grand Master 1955 Online
17 SeaBass Blade Master 1954 Online
18 melz Grand Master 1950 Online
19 GOLDEN Duel Master 1935 Online
20 COLUMBIA High Elf 1925 Online
21 MangusT Lord Emperor 1923 Online
22 KbIC9I High Elf 1921 Online
23 Iobbuoi Duel Master 1913 Online
24 Belfius Duel Master 1913 Online
25 xXBLuSaXx Duel Master 1912 Online
26 LyZeRiTo Lord Emperor 1909 Online
27 porscher91 Dark Lord 1908 Online
28 Aventador Dark Lord 1905 Online
29 jockcuong Grand Master 1905 Offline
30 KingPK Duel Master 1904 Online
31 Vorlo Grand Master 1903 Online
32 CCTV3 Soul Master 1902 Online
33 Bentley Dark Lord 1901 Online
34 DKLoxt3 Dark Knight 1899 Online
35 JewelVaut Dark Lord 1897 Online
36 Lexus570 Dark Lord 1896 Online
37 L0STDL Dark Lord 1896 Online
38 ELLiX Duel Master 1895 Online
39 Unemployed Duel Master 1893 Online
40 Dystopia Duel Master 1891 Offline
41 -BillyM- Blade Master 1886 Online
42 toto Soul Master 1885 Online
43 DKL02 Blade Knight 1885 Online
44 MrNhatRi Lord Emperor 1884 Online
45 CCTV7 Magic Gladiator 1882 Online
46 Neoo Soul Master 1882 Online
47 StreamOFF Duel Master 1882 Online
48 OpuYm Grand Master 1878 Online
49 CCTV5 Muse Elf 1877 Offline
50 CCTV1 Soul Master 1875 Online
51 CCTV4 Dark Lord 1872 Online
52 -KuK-A- Blade Master 1870 Online
53 6nurik High Elf 1868 Offline
54 BlizcranK High Elf 1864 Online
55 CTR7 Lord Emperor 1863 Online
56 DropD1ller Dark Lord 1862 Online
57 LadyCute High Elf 1858 Online
58 Fixed Blade Master 1854 Offline
59 Aluf Lord Emperor 1853 Online
60 Lode Muse Elf 1846 Offline
61 WlGame Grand Master 1839 Online
62 McClarenn Dark Lord 1838 Online
63 ReDLaDY High Elf 1836 Online
64 LuXuBu High Elf 1835 Online
65 Maybe Grand Master 1835 Online
66 ScreaMy High Elf 1835 Online
67 AHHA Muse Elf 1834 Online
68 Anna High Elf 1833 Online
69 RiddicK Blade Master 1832 Online
70 Aravas Lord Emperor 1831 Online
71 BlackBull Grand Master 1830 Online
72 Reno2 Grand Master 1822 Online
73 Xmz01 Duel Master 1822 Online
74 KENT Grand Master 1782 Online
75 LED9 Soul Master 1780 Online
76 Dimania High Elf 1776 Online
77 CCTV6 Blade Knight 1771 Online
78 Vihlyn Dark Lord 1767 Online
79 sImple Duel Master 1765 Offline
80 SRT8 Duel Master 1761 Online
81 -WOW- Duel Master 1760 Online
82 HoaBiNgan High Elf 1747 Online
83 IOWA Duel Master 1747 Online
84 -Yasuo- Blade Master 1745 Online
85 -AveRa- Grand Master 1743 Online
86 Dragonfly High Elf 1742 Online
87 TAHK Lord Emperor 1738 Online
88 Miyagi Soul Master 1737 Offline
89 Mescaline Grand Master 1731 Online
90 Quasar Lord Emperor 1720 Offline
91 FckMachine Duel Master 1718 Online
92 Pegas Lord Emperor 1716 Online
93 arfad Grand Master 1711 Online
94 trot Grand Master 1705 Online
95 QuynhAh Grand Master 1701 Offline
96 77777 Soul Master 1695 Online
97 AnGeL Grand Master 1692 Online
98 NewTon Lord Emperor 1690 Online
99 DrZLO Blade Master 1690 Online
100 chatchoi Soul Master 1687 Online