Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành nhiều thời gian nhất trong trò chơi.

Xếp hàng Thời gian trực tuyến
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giờ
1 - efpro Muse Elf 496 Online
2 - dkga Blade Knight 495 Online
3 - eebuf Muse Elf 495 Online
4 Sharks Renchix Duel Master 494 Online
5 - dwcui Soul Master 494 Online
6 FOREVER Larrusso Grand Master 493 Online
7 - 1cell2 Muse Elf 493 Online
8 - ATOP Dark Knight 493 Online
9 - 1cell3 Soul Master 492 Online
10 Anchors HellCat High Elf 492 Online
11 ZurkaS GelDlaDywa Blade Master 491 Online
12 - xCHayQ2 Elf 491 Online
13 - BRAZzZiNO Magic Gladiator 490 Online
14 Anchors micoZ Blade Master 490 Online
15 ZurkaS Kiwi Lord Emperor 489 Online
16 INFINITY WeiWei Magic Gladiator 489 Online
17 ZurkaS Unholysoul High Elf 489 Online
18 Sharks Pupaina High Elf 489 Online
19 BRAZZERS Ketamine Soul Master 488 Online
20 - AYawqwqq Elf 488 Online
21 ZurkaS KakasPikuc Grand Master 487 Online
22 M1RAGE Pupik Grand Master 487 Online
23 meow RaKe High Elf 487 Online
24 - ElfPro Elf 487 Online
25 - Jama4 Dark Lord 487 Online
26 Unsolved MagicJ Soul Master 486 Online
27 BeerLoga GheChuaKia Grand Master 485 Online
28 Loli JQKA Soul Master 485 Online
29 OLDNORDS p1mple Blade Master 485 Online
30 BeerLoga LissandrA Muse Elf 485 Online
31 Sharks MadnesS Magic Gladiator 485 Online
32 ZurkaS Beasty Grand Master 484 Online
33 Anchors Dewin Soul Master 484 Online
34 Newbie DarkNight Grand Master 484 Online
35 Anchors APTBNORAQs High Elf 484 Online
36 - Alex3 Dark Lord 484 Online
37 OLDNORDS Wicked Grand Master 483 Online
38 ViNaTaBa EvilLuck Magic Gladiator 483 Online
39 Anchors CEOMUBLESS Magic Gladiator 483 Online
40 - Xoac Magic Gladiator 483 Online
41 - TrungAnh Soul Master 483 Offline
42 - BKcell7 Blade Knight 483 Online
43 - muoitam Elf 483 Online
44 - xHamster Soul Master 483 Online
45 - BachiLy Muse Elf 483 Online
46 meow DissonanSe Grand Master 482 Online
47 ZurkaS Sky7 Lord Emperor 482 Online
48 M1RAGE DeathSoul Duel Master 482 Online
49 Loli SmSely Grand Master 482 Online
50 VanguarD BDSM High Elf 482 Online
51 zBiG whitehair Soul Master 482 Online
52 M1RAGE Veser High Elf 482 Online
53 meow versusALL Grand Master 482 Online
54 Plus13 AmareAmare Soul Master 482 Online
55 - Phang Magic Gladiator 482 Online
56 - QuyTocTien Muse Elf 482 Offline
57 Requiem Luck Dark Lord 482 Online
58 ZurkaS pinq Duel Master 481 Online
59 meow scuko Lord Emperor 481 Online
60 zBiG suzuki Blade Knight 481 Online
61 DQAD Cave Muse Elf 481 Online
62 Selloff HAVANA Magic Gladiator 481 Online
63 VanguarD DiamonD Grand Master 480 Online
64 meow BeZuMeC Grand Master 480 Online
65 ZurkaS Kamal Blade Master 480 Online
66 BeerLoga HotDog Blade Knight 480 Online
67 INFINITY Acheron Blade Master 480 Online
68 - Traivn Blade Knight 480 Online
69 - xChayQ1 Elf 480 Online
70 KillTeam Priority Duel Master 479 Online
71 ZurkaS KPacoTka High Elf 479 Online
72 - DQADD Dark Lord 479 Online
73 DOEDAEM papaNja Grand Master 478 Online
74 ZurkaS TURK Grand Master 478 Online
75 SuperG SuperDW Soul Master 478 Online
76 VIcious Thrall Soul Master 478 Online
77 Anchors cosco Duel Master 477 Online
78 - Teak Grand Master 477 Online
79 meow IneraNET Blade Master 477 Online
80 A2PVE RITA Blade Master 477 Online
81 - MGcell4 Magic Gladiator 477 Online
82 Unsolved 2R1sT Grand Master 477 Online
83 - BoaHanCock Muse Elf 477 Online
84 ViNaTaBa MGpro Magic Gladiator 477 Online
85 - NhisVuong Magic Gladiator 477 Online
86 - Zen1 Elf 477 Online
87 Loli DLSum Dark Lord 477 Online
88 - Mattiead5 Elf 477 Online
89 INFINITY ZhurekK Grand Master 476 Online
90 A2PVE NHATRI Grand Master 476 Online
91 Pinoy T1996 Duel Master 476 Online
92 HoldTDie GaVN Grand Master 476 Online
93 Plus13 K3ROLEK Magic Gladiator 476 Online
94 - Zen3 Elf 476 Offline
95 - Zen2 Elf 476 Online
96 ViNaTab ViBiMaGi Duel Master 475 Online
97 Loli ILAWI Grand Master 475 Online
98 - Silvana Muse Elf 475 Online
99 - Michi2 Soul Master 475 Online
100 - SMcell12 Dark Wizard 475 Online