Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành nhiều thời gian nhất trong trò chơi.

Xếp hàng Thời gian trực tuyến
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giờ
1 Gogi Soul Master 1277 Online
2 ZADROT Duel Master 1277 Online
3 JustDoit Grand Master 1277 Online
4 Mike Soul Master 1275 Online
5 FingerGunn Grand Master 1274 Online
6 r41z Duel Master 1270 Online
7 Bavaria Grand Master 1267 Online
8 Swe3zy Lord Emperor 1266 Online
9 Sofa Muse Elf 1264 Online
10 NASEKOMOE High Elf 1261 Online
11 Alia High Elf 1260 Online
12 BigDaddy Lord Emperor 1259 Online
13 Elita Muse Elf 1258 Online
14 -Putin- Grand Master 1257 Online
15 Agryxa Soul Master 1257 Online
16 Toffer Soul Master 1256 Online
17 Luzzerito Dark Lord 1255 Online
18 BOOYAH Lord Emperor 1255 Online
19 1stVN-GT Duel Master 1254 Online
20 HellSpells Soul Master 1254 Online
21 Shanks Blade Knight 1254 Online
22 -GoD- Grand Master 1253 Online
23 miezis Lord Emperor 1253 Online
24 method Grand Master 1252 Online
25 MILLENIUM Magic Gladiator 1252 Online
26 OneShot Blade Knight 1251 Online
27 livanIId2I Soul Master 1250 Online
28 ASDADADA High Elf 1250 Online
29 Summit Lord Emperor 1249 Online
30 MrPer4ik Duel Master 1249 Online
31 KLON Soul Master 1249 Online
32 lvacaca Magic Gladiator 1248 Online
33 Lafler Blade Knight 1248 Online
34 Almighty Grand Master 1246 Online
35 xMuTanTx Blade Knight 1246 Online
36 s4br3 Grand Master 1245 Offline
37 Talon Muse Elf 1245 Online
38 livanIIFII Muse Elf 1244 Online
39 ibiza Muse Elf 1242 Online
40 ZoZo Dark Knight 1242 Offline
41 GOLDEN Blade Knight 1242 Online
42 GideoN Lord Emperor 1242 Online
43 Crash Dark Lord 1242 Online
44 EmXinh High Elf 1242 Online
45 ABOBUS Blade Master 1241 Online
46 ZaiZaiPhuc Blade Master 1241 Online
47 Nyaa Muse Elf 1241 Online
48 Tphao Muse Elf 1240 Online
49 iBUYPOWER Duel Master 1239 Online
50 FourTwenny Duel Master 1239 Online
51 Moldo Grand Master 1239 Online
52 Meliodas Blade Knight 1239 Online
53 BooMDjet Magic Gladiator 1238 Online
54 MakMG Magic Gladiator 1237 Online
55 -Z-L-O- Duel Master 1237 Online
56 Sw33tl0v3 Soul Master 1236 Online
57 6yxapb Grand Master 1235 Online
58 Haze Lord Emperor 1235 Online
59 bibi High Elf 1234 Online
60 ElProblema Grand Master 1233 Online
61 koZelensky Blade Knight 1233 Online
62 Kynep Soul Master 1232 Online
63 CoKamepHuk Soul Master 1231 Online
64 kokoc High Elf 1231 Online
65 Daddy Lord Emperor 1230 Online
66 Tyxinh Muse Elf 1229 Online
67 OyBoy Grand Master 1228 Online
68 BANDANA Grand Master 1227 Online
69 1stVN-Leo Grand Master 1227 Online
70 eternaL Blade Master 1227 Online
71 MarvelRain Grand Master 1226 Offline
72 Umasou Duel Master 1226 Online
73 b9kb9k Lord Emperor 1226 Online
74 ReDLaDY High Elf 1226 Online
75 MyLord Dark Lord 1225 Online
76 Murder Grand Master 1224 Online
77 NiaTa Duel Master 1224 Online
78 SRT8 Blade Master 1224 Online
79 KissMeDead Blade Master 1224 Online
80 GobinXit Dark Lord 1224 Online
81 RaiDo High Elf 1223 Online
82 chipukaka Duel Master 1223 Offline
83 4eRnoboLb Muse Elf 1223 Online
84 -Aluf- Lord Emperor 1222 Online
85 ExitDW Grand Master 1221 Online
86 Sacombank Magic Gladiator 1221 Online
87 KolGan Duel Master 1221 Online
88 wannaCRY Lord Emperor 1220 Online
89 Laco Grand Master 1220 Online
90 MORBIUS Grand Master 1220 Online
91 Spawn Lord Emperor 1219 Online
92 Anem Blade Master 1218 Online
93 -dudis- Lord Emperor 1218 Online
94 CypherH Lord Emperor 1217 Online
95 Pluie Grand Master 1216 Online
96 -FortiS- Blade Master 1216 Online
97 MaZayka Muse Elf 1216 Online
98 ROCKYOU Grand Master 1215 Online
99 MonKk Duel Master 1215 Online
100 DANTIST Lord Emperor 1215 Online