Xếp hạng
Master Origin Avalon Mega Deus Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành nhiều thời gian nhất trong trò chơi.

Xếp hàng Thời gian trực tuyến
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giờ
1 IamSmile Duel Master 27347 Offline
2 -DevI- Grand Master 23315 Online
3 Glatron Lord Emperor 22283 Online
4 -YEET- Grand Master 21689 Offline
5 SudjaDreD Lord Emperor 21024 Online
6 Jeannot High Elf 20033 Online
7 -CanDeoGi- Blade Master 19932 Offline
8 -RaZeR- Lord Emperor 19687 Online
9 Whizer Blade Master 19611 Online
10 Game4Funed Duel Master 19352 Online
11 -WipeOut- Grand Master 19197 Online
12 xSTRANGEx Duel Master 18730 Online
13 -DeviL- Blade Master 18312 Online
14 -Ryder Duel Master 18190 Offline
15 -bundz- Duel Master 17621 Offline
16 -HateMost- Blade Master 17533 Offline
17 -Domino- Grand Master 17323 Offline
18 PakSongHjp Grand Master 16643 Online
19 -Timeless- Grand Master 16354 Online
20 Salladin Lord Emperor 16245 Offline
21 BlueCat Grand Master 16226 Offline
22 Blad0zito Duel Master 16026 Offline
23 _King1652 High Elf 15918 Online
24 AnocToJI Blade Master 15764 Online
25 noviceg Duel Master 15746 Online
26 -PEASANT- Duel Master 15734 Offline
27 Wolf35 Grand Master 15700 Offline
28 roopert High Elf 15496 Online
29 -TOP- Grand Master 15488 Offline
30 DLvipphuoc Lord Emperor 15466 Online
31 _King1595 Duel Master 15440 Offline
32 KahataM Duel Master 15199 Online
33 TANKOGRAD Blade Master 15169 Online
34 BladOzito Grand Master 14972 Offline
35 Phanmond High Elf 14969 Offline
36 -colobok- High Elf 14766 Offline
37 xMUSTANGx Blade Master 14734 Offline
38 -Slayer Blade Master 14728 Offline
39 -GrayWolf- Lord Emperor 14722 Offline
40 iNCoGNiToN Grand Master 14630 Online
41 Sock0 Muse Elf 14588 Online
42 -BadBoyVN- Blade Master 14442 Online
43 AudiQ7 Lord Emperor 14308 Offline
44 -Zippy Lord Emperor 14305 Offline
45 -ConcordE- High Elf 14304 Online
46 -Daddy- Lord Emperor 14224 Online
47 -Violet- Duel Master 14154 Offline
48 ComandeR Lord Emperor 13962 Online
49 PsychoVN Grand Master 13907 Offline
50 Sovist Duel Master 13903 Online
51 BUXO Blade Master 13859 Offline
52 Trojan Duel Master 13838 Online
53 ThaiSalem Lord Emperor 13821 Online
54 VkHeo High Elf 13796 Online
55 DA-LacLoi Grand Master 13582 Online
56 Daddy-Rich Duel Master 13522 Online
57 -Ses- Duel Master 13439 Online
58 -KiCH- Blade Master 13375 Online
59 Logitech Magic Gladiator 13177 Offline
60 ESAV Muse Elf 13144 Online
61 Fulgrem Grand Master 13030 Offline
62 ususus Soul Master 12967 Online
63 zBunBo Grand Master 12927 Online
64 DocCoSau Duel Master 12869 Online
65 Rapid Muse Elf 12829 Offline
66 Sugarbaby High Elf 12806 Offline
67 CPAKOPBA4 Grand Master 12804 Offline
68 Cheff Grand Master 12776 Offline
69 Korky Blade Master 12676 Online
70 FireFly High Elf 12635 Online
71 -Salladin- Lord Emperor 12615 Offline
72 Cau3 Grand Master 12530 Offline
73 pohann Grand Master 12511 Online
74 tontonton Blade Knight 12505 Online
75 Medussa High Elf 12408 Offline
76 o0o7UPo0o High Elf 12345 Online
77 Sabour High Elf 12318 Online
78 Luxor27 Dark Lord 12304 Offline
79 embembels Lord Emperor 12262 Online
80 Freaky High Elf 12183 Online
81 LIZNA Grand Master 12174 Offline
82 xStrongeRx Blade Master 12006 Offline
83 B6789 Grand Master 11956 Offline
84 xNishee Blade Master 11927 Online
85 IHeineken Duel Master 11926 Offline
86 IGrigar2 Grand Master 11885 Offline
87 Harukane High Elf 11877 Offline
88 GoBlin Blade Master 11745 Online
89 MrsAvocado High Elf 11738 Offline
90 1231s Dark Knight 11729 Offline
91 TocDoMG Duel Master 11703 Offline
92 iphone5s Blade Master 11701 Online
93 NeCR0S1s Grand Master 11679 Online
94 longchym Dark Lord 11676 Online
95 zBunCua Muse Elf 11665 Online
96 colobok Grand Master 11616 Offline
97 StyleOfMe Lord Emperor 11589 Offline
98 -Invoker- Grand Master 11526 Online
99 PG-13 Duel Master 11378 Offline
100 VitaL Lord Emperor 11374 Offline