Bảo trì máy chủ 15:45~15:55
Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành nhiều thời gian nhất trong trò chơi.

Xếp hàng Thời gian trực tuyến
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giờ
1 IamSmile Duel Master 31678 Online
2 -DevI- Grand Master 27333 Online
3 Glatron Lord Emperor 26704 Online
4 -Panther- Lord Emperor 24507 Online
5 RaZeR- Lord Emperor 23552 Online
6 Whizer Blade Master 23360 Offline
7 -BadBoyVN- Blade Master 22809 Offline
8 -YeeZY350- Lord Emperor 22090 Online
9 AnaLizaToR High Elf 21681 Online
10 xSTRANGEx Duel Master 21041 Online
11 Game4Funny Blade Master 20340 Offline
12 -HateMost- Blade Master 20329 Online
13 -CanDeoGi- Blade Master 20204 Offline
14 noviceg Duel Master 19404 Online
15 _King1652 High Elf 19402 Online
16 TANKOGRAD Blade Master 19302 Online
17 roopert High Elf 19287 Online
18 -Cerberus- Duel Master 19279 Online
19 -Andy Blade Master 18958 Offline
20 Sock0 Muse Elf 18666 Online
21 -ViruSS- Blade Master 18150 Offline
22 CaMeDeatH Grand Master 17935 Offline
23 -bundz- Duel Master 17633 Offline
24 -Ryder Duel Master 17564 Offline
25 ThaiSalem Lord Emperor 17307 Online
26 SoIedad Duel Master 17277 Online
27 zBunBo Grand Master 17272 Online
28 BladOzito Grand Master 17225 Offline
29 Blad0zito Duel Master 17135 Offline
30 4fast Elf 17088 Offline
31 AnocToJI Blade Master 17042 Offline
32 TheDate Magic Gladiator 17015 Offline
33 Trojan Duel Master 17002 Offline
34 Sovist Duel Master 16985 Online
35 VoMiNuong Muse Elf 16951 Offline
36 -colobok- High Elf 16810 Online
37 TOLIFFE Dark Lord 16748 Offline
38 LroLro Magic Gladiator 16746 Offline
39 -BiGBoSS- Lord Emperor 16654 Offline
40 -Timeless- Grand Master 16636 Offline
41 OKEFINE High Elf 16561 Offline
42 Cammeo Magic Gladiator 16553 Offline
43 xCefiro Lord Emperor 16546 Offline
44 -KiCH- Blade Master 16340 Offline
45 VNIQuang Soul Master 16308 Offline
46 -TOP- Grand Master 16284 Offline
47 CEMO Duel Master 16260 Online
48 pohann Grand Master 16136 Online
49 Sbeut Magic Gladiator 16013 Offline
50 zBunCua High Elf 15996 Online
51 -GrayWolf- Lord Emperor 15964 Online
52 -Ev0kaT- Duel Master 15913 Online
53 Mus9 Muse Elf 15791 Offline
54 TAHK Duel Master 15653 Offline
55 Cau3 Grand Master 15596 Online
56 DocCoSau Duel Master 15574 Online
57 -Zippy Lord Emperor 15379 Online
58 xMUSTANGx Blade Master 15326 Offline
59 Order Lord Emperor 15298 Offline
60 farmerNXD Lord Emperor 15252 Offline
61 B6789 Grand Master 15232 Online
62 AudiQ7 Lord Emperor 15214 Offline
63 embembels Lord Emperor 14949 Offline
64 IHeineken Duel Master 14871 Offline
65 -DesiGn- Grand Master 14863 Online
66 Cheff Grand Master 14799 Offline
67 GoBlin Blade Master 14573 Offline
68 -Aluf- Lord Emperor 14504 Online
69 LIZNA Grand Master 14468 Online
70 -Scream- Duel Master 14274 Online
71 zRumble Blade Master 14242 Offline
72 BaTaPeuKa Duel Master 14109 Online
73 BUXO Blade Master 13958 Offline
74 PsychoVN Grand Master 13907 Offline
75 Fulgrem Grand Master 13891 Online
76 roalend Blade Master 13857 Offline
77 Korky Blade Master 13847 Offline
78 -Crash- Lord Emperor 13820 Online
79 -Saladin- Blade Master 13817 Offline
80 -Trojan- Duel Master 13770 Online
81 SudjaDreD Grand Master 13759 Online
82 PHaNToR Grand Master 13741 Offline
83 zBunOc Lord Emperor 13729 Online
84 Ciepina High Elf 13684 Offline
85 Merix Grand Master 13665 Offline
86 IGrigar2 Grand Master 13637 Offline
87 Sn0w High Elf 13590 Online
88 Freaky High Elf 13561 Online
89 AdoboGains Grand Master 13437 Online
90 BaLTaZaR Lord Emperor 13429 Online
91 -Wasabi- Grand Master 13298 Online
92 DimK Grand Master 13265 Online
93 codes Blade Master 13218 Online
94 -Time- Lord Emperor 13215 Offline
95 zBadBoyz Blade Master 13212 Offline
96 -BadBoy- Blade Master 13201 Offline
97 o0o7UPo0o High Elf 13106 Offline
98 BMap Dark Wizard 13089 Offline
99 LuckySmile Grand Master 13043 Offline
100 Bazuka Blade Master 12989 Online