Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành nhiều thời gian nhất trong trò chơi.

Xếp hàng Thời gian trực tuyến
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giờ
1 FightorDie Grand Master 17856 Online
2 Arow Grand Master 16141 Online
3 -W1nTeR- Blade Master 14430 Offline
4 B-E-L-A-Z Blade Master 14311 Online
5 Faai Grand Master 13898 Online
6 METEOR Grand Master 12924 Online
7 6paToK Lord Emperor 12829 Online
8 -Witcher- Blade Master 12826 Offline
9 LordTiTan High Elf 12598 Online
10 -KpbIca- Lord Emperor 12569 Online
11 poccu9ka Blade Master 12163 Online
12 Clarity High Elf 11938 Online
13 GideoN Duel Master 11682 Offline
14 Mercurial Duel Master 11579 Online
15 -MocaN- Lord Emperor 11560 Offline
16 DarkPower Lord Emperor 11400 Offline
17 aesthetic Duel Master 11326 Offline
18 Klerik Grand Master 11264 Online
19 Graphica High Elf 11083 Offline
20 MrPer4ik Duel Master 11058 Online
21 MiaKhalifa High Elf 10685 Online
22 Takker Grand Master 10622 Offline
23 makingDK Blade Master 10569 Online
24 Zero Duel Master 10537 Online
25 XuMkA Muse Elf 10434 Offline
26 ALEXX Dark Lord 10431 Offline
27 RescueME High Elf 10354 Offline
28 KillShot High Elf 10310 Offline
29 -meth0d- Blade Master 10306 Offline
30 DLmaster Lord Emperor 10293 Online
31 BugzBunny Grand Master 10007 Online
32 Lacrimosa Lord Emperor 10002 Online
33 Rebootcia High Elf 9951 Offline
34 Lada Muse Elf 9885 Offline
35 -OkyHb- Lord Emperor 9600 Online
36 BessPredel Duel Master 9465 Online
37 -ZZippo- Duel Master 9335 Online
38 -Z-L-O- Grand Master 9332 Online
39 KovaL Grand Master 9075 Online
40 NaGibaToR Grand Master 9046 Online
41 -Wasabi- Blade Master 8882 Online
42 NyxaiBebru Lord Emperor 8861 Offline
43 Marikiz Grand Master 8808 Offline
44 Trickster Duel Master 8802 Offline
45 _Tita0552 Dark Wizard 8772 Offline
46 -Happy- Blade Master 8661 Offline
47 -KrausE- Lord Emperor 8570 Online
48 Frida High Elf 8570 Offline
49 Xenomorph- Grand Master 8556 Online
50 -TheEnd- High Elf 8556 Offline
51 -ReDo High Elf 8512 Online
52 BeZuMeC Grand Master 8468 Offline
53 xGAZx Grand Master 8443 Online
54 BlessedEE High Elf 8422 Offline
55 Zalupa Dark Lord 8383 Offline
56 -ExPro- Blade Master 8338 Online
57 -Chance- Duel Master 8337 Offline
58 EverlasT Blade Master 8317 Offline
59 Re3ak Lord Emperor 8310 Online
60 k1nder Grand Master 8250 Online
61 KoKeTkA High Elf 8215 Offline
62 -KOCMOC- Blade Master 8153 Offline
63 DL666 Dark Lord 8094 Offline
64 DoZoR Grand Master 7928 Offline
65 DarkDream Duel Master 7905 Online
66 theKIDD Lord Emperor 7873 Offline
67 SurgeoN Grand Master 7849 Offline
68 SexyElf High Elf 7809 Offline
69 MarvelRain Grand Master 7748 Offline
70 NoNameEkb Duel Master 7683 Online
71 Cpakare3 Grand Master 7646 Online
72 -IceQueen- High Elf 7621 Offline
73 MrDarkness Dark Lord 7614 Offline
74 LabRat Blade Master 7530 Offline
75 JuicyFruit High Elf 7489 Online
76 -BOSS- Blade Master 7481 Online
77 Aliancer Grand Master 7314 Offline
78 -GGWP- Blade Master 7223 Offline
79 mich Lord Emperor 7104 Offline
80 guMka Grand Master 7010 Offline
81 MisterEn Grand Master 7005 Offline
82 -NooB- Grand Master 6908 Online
83 RamzeS High Elf 6829 Offline
84 -AlexCroSs Blade Master 6808 Offline
85 Covid-19 High Elf 6737 Online
86 -Unknown- Grand Master 6712 Offline
87 Dicember Duel Master 6673 Offline
88 SkyD Grand Master 6669 Offline
89 Dryadalis High Elf 6637 Online
90 Ry4noiKot Magic Gladiator 6557 Offline
91 Hokage Lord Emperor 6465 Offline
92 Jafar Grand Master 6339 Offline
93 -Abaddon- Lord Emperor 6308 Offline
94 -LOL- Lord Emperor 6296 Offline
95 popik13 Grand Master 6285 Offline
96 Babka High Elf 6236 Online
97 scuko Blade Master 6168 Offline
98 _Tita0106 Elf 6003 Online
99 RaKe Duel Master 5922 Offline
100 markanduk Blade Master 5894 Online