Xếp hạng
Master Origin Avalon Mega Deus Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành nhiều thời gian nhất trong trò chơi.

Xếp hàng Thời gian trực tuyến
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giờ
1 -MangusT- Grand Master 62810 Online
2 sieraSM Grand Master 45270 Online
3 kotDL Lord Emperor 33667 Online
4 nogoHok Blade Master 33408 Offline
5 -TheEagle- Duel Master 33120 Online
6 maliw Grand Master 32105 Online
7 aanc Grand Master 31158 Online
8 Leeman Blade Master 30960 Online
9 BEPTEP Lord Emperor 28861 Online
10 LLlyJl3p Duel Master 27966 Online
11 PIKICA Grand Master 27810 Offline
12 frozen Blade Master 27146 Offline
13 NATURINO Grand Master 27133 Offline
14 xelena Blade Master 26253 Online
15 AndyMG Duel Master 26246 Offline
16 RO3A High Elf 25020 Online
17 ExeLLaNCe Grand Master 24839 Online
18 iMAGine Grand Master 24678 Offline
19 CyberFire Duel Master 24616 Online
20 V1NS Grand Master 24502 Offline
21 SkyBeT High Elf 24069 Offline
22 ImMPeRaToR Blade Master 24042 Online
23 -CannibaL- Blade Master 23998 Offline
24 HarNi Soul Master 23768 Offline
25 -Reload- Blade Master 23639 Offline
26 PaKoBuHa High Elf 23429 Offline
27 -Pashqa- Duel Master 23017 Online
28 -Bane- Grand Master 22955 Offline
29 DooMSlayeR Lord Emperor 22823 Offline
30 BlackDjek Grand Master 22669 Offline
31 -Hardy- Duel Master 22610 Offline
32 -KingSize- Lord Emperor 21810 Offline
33 otrok Duel Master 21690 Offline
34 -ElkaBM- Blade Master 21092 Offline
35 XanaX Blade Master 21047 Online
36 Promitei Grand Master 20872 Offline
37 TribiT Blade Master 20819 Offline
38 -Compadre- Grand Master 20485 Online
39 aluks12 Grand Master 20360 Offline
40 Horon Grand Master 20122 Online
41 SwordsAs Blade Knight 20096 Offline
42 Heddin Grand Master 19703 Offline
43 x30Chaos Dark Wizard 19581 Offline
44 I7aHga Duel Master 19386 Online
45 NIKOLAS23 Grand Master 19335 Offline
46 TraFlk Lord Emperor 19322 Offline
47 Elfiika85 High Elf 19259 Offline
48 gavrjuwa Grand Master 19024 Online
49 -Nalla- Lord Emperor 19018 Offline
50 Boncho Grand Master 18680 Offline
51 Bardelka Blade Master 18627 Online
52 Mardelka Duel Master 18607 Online
53 POCO Duel Master 18573 Online
54 Darnelka Lord Emperor 18557 Online
55 Elfeyka High Elf 18556 Online
56 Sardelka Grand Master 18542 Online
57 frfwrfwdf Dark Knight 18358 Offline
58 Viesulis Duel Master 18328 Online
59 LgOd Grand Master 18145 Online
60 iKapusta Grand Master 18071 Offline
61 Pise4ka High Elf 17587 Offline
62 123ad123 Dark Knight 17502 Offline
63 -aeIius- Grand Master 17338 Offline
64 Zacapa Lord Emperor 17333 Online
65 danidy Blade Master 17269 Offline
66 bogdanius Grand Master 17221 Online
67 -Hex- Lord Emperor 17110 Offline
68 Filito Grand Master 16967 Offline
69 -BonaPard- Lord Emperor 16966 Offline
70 xXGMXx Grand Master 16872 Offline
71 --B-E-S-- Blade Master 16837 Offline
72 Ebony High Elf 16683 Offline
73 -Gibon- Lord Emperor 16570 Offline
74 -EazyDre- High Elf 16537 Offline
75 SetRaysen Muse Elf 16537 Offline
76 PROTON Grand Master 16271 Offline
77 -Rover- Grand Master 16155 Online
78 Vitzli Blade Master 16120 Offline
79 -frozen- Grand Master 16109 Offline
80 -KOMATOZ- Blade Master 16084 Offline
81 PoBuy Soul Master 15993 Online
82 CyberLink Duel Master 15783 Offline
83 sTib Grand Master 15771 Offline
84 Safrol Blade Knight 15706 Offline
85 -Poseydon- Grand Master 15688 Offline
86 Polini Magic Gladiator 15543 Offline
87 ZEUSS Duel Master 15226 Offline
88 -Lecter- Lord Emperor 15225 Offline
89 -WaNsOn- Grand Master 15210 Offline
90 STRAGNIK Blade Master 15171 Offline
91 -ZXC- Lord Emperor 15006 Offline
92 Deduwka Lord Emperor 14993 Offline
93 -ToshiBa- Duel Master 14801 Offline
94 I7oPHoMeH Duel Master 14790 Online
95 DEMOHtbmbi Lord Emperor 14626 Offline
96 _Inf0486 Duel Master 14604 Offline
97 -Marko- Blade Master 14578 Offline
98 wowkaBM Blade Master 14572 Offline
99 -DarkSide- Lord Emperor 14572 Offline
100 Rx230 Duel Master 14499 Offline