Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành nhiều thời gian nhất trong trò chơi.

Xếp hàng Thời gian trực tuyến
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giờ
1 Relax IamSmile Duel Master 36923 Online
2 Color -DevI- Grand Master 32417 Online
3 TRIBE Glatron Lord Emperor 31678 Online
4 HOMIE -ArtemiS- High Elf 27808 Online
5 - RaZeR- Lord Emperor 26881 Offline
6 - -CanDeoGi- Blade Master 25307 Online
7 - Feathers Grand Master 25206 Online
8 Color -DeviL- Blade Master 23969 Offline
9 - Marcinko Duel Master 23963 Online
10 Buzzz -HateMost- Blade Master 23434 Offline
11 - xSTRANGEx Duel Master 23253 Offline
12 - AnaLizaToR High Elf 22884 Offline
13 TRIBE noviceg Duel Master 22792 Online
14 HydrA zBunBo Grand Master 22593 Online
15 TRIBE roopert High Elf 22592 Online
16 Buzzz -Cerberus- Duel Master 21939 Offline
17 - Glad1ator Blade Knight 21861 Offline
18 - Sock0 Muse Elf 21800 Offline
19 AnhVsEm -VNSmile- Duel Master 21579 Online
20 - ThaiSalem Lord Emperor 21258 Offline
21 HydrA zBunCua High Elf 21088 Online
22 - -HaNoi-VN- Blade Master 20937 Offline
23 Buzzz TheHope Lord Emperor 20661 Offline
24 - WaNsOn Lord Emperor 20451 Online
25 Buzzz CaMeDeatH Grand Master 20375 Offline
26 Buzzz BladOzito Grand Master 20357 Offline
27 - Game4Funny Blade Master 20346 Offline
28 12zen -DesiGn- Grand Master 20143 Online
29 Buzzz -Andy Blade Master 20062 Offline
30 TEMPLlER Sovist Duel Master 19999 Offline
31 RaJoNaS PHaNToR Grand Master 19995 Online
32 CHILL SmeKerU Lord Emperor 19834 Online
33 TRIBE pohann Grand Master 19775 Online
34 Rule8bot -Cefi- High Elf 19632 Online
35 Recover Morv Duel Master 19600 Online
36 CHILL wolv3rin Duel Master 19575 Offline
37 Buzzz -Eclat- Grand Master 19380 Offline
38 GODS KoKeeTe High Elf 19330 Offline
39 - -Ses- Duel Master 19244 Offline
40 12zen -Aluf- Lord Emperor 19149 Offline
41 ALLSTARS TrumDL Lord Emperor 19076 Online
42 12zen -colobok- High Elf 19021 Offline
43 HOMIE -MrPakHjp- Grand Master 18983 Offline
44 Recover IronSoul Grand Master 18962 Online
45 - -RAMBO- Blade Master 18948 Online
46 - Doctor High Elf 18935 Offline
47 MSCorp -Panther- Lord Emperor 18927 Online
48 - MuoMuo Magic Gladiator 18911 Offline
49 RaJoNaS BaLTaZaR Lord Emperor 18903 Online
50 - 21life Dark Knight 18749 Offline
51 ALLSTARS BigTits High Elf 18721 Online
52 - aadasd Elf 18659 Offline
53 HOMIE TheKing Grand Master 18587 Online
54 Tribute MidilackY Grand Master 18533 Online
55 - GaoNau Grand Master 18246 Online
56 - tontonton Blade Master 18234 Offline
57 HydrA zBunOc Lord Emperor 18184 Online
58 12zen -Wasabi- Grand Master 18126 Online
59 RaJoNaS DimK Grand Master 18057 Online
60 Buzzz SudjaDreD Grand Master 18021 Offline
61 - AMERlCA Grand Master 17977 Offline
62 TRIBE -GrayWolf- Lord Emperor 17876 Offline
63 - -SauCoDoc Duel Master 17795 Offline
64 RaJoNaS LIZNA Grand Master 17786 Offline
65 ALLSTARS -PG- Grand Master 17725 Online
66 Buzzz -Zippy Lord Emperor 17633 Online
67 - farmerNXD Lord Emperor 17576 Offline
68 - _Orig1083 Dark Wizard 17565 Offline
69 - Berry Lord Emperor 17299 Online
70 GGwp -Trojan- Duel Master 17259 Offline
71 - -RamzeS- Blade Master 17149 Offline
72 GGwp -nuBo- High Elf 17114 Online
73 12zen MrPer4ik Duel Master 17039 Online
74 RaJoNaS xxSELLxx High Elf 17032 Online
75 Mordor Merix Grand Master 16985 Offline
76 12zen -BiGBoSS- Lord Emperor 16982 Offline
77 - asaaqq Dark Knight 16915 Offline
78 TeamEt -Fire- Lord Emperor 16905 Offline
79 TRIBE -Timeless- Grand Master 16865 Online
80 AnhVsEm Quasar Lord Emperor 16819 Online
81 OnlyFarm embembels Lord Emperor 16819 Offline
82 ALLSTARS LoDitVN Duel Master 16791 Online
83 - Raca High Elf 16778 Online
84 - PlayerDead Blade Master 16516 Offline
85 Lexus PG-13 Duel Master 16508 Offline
86 ALLSTARS -An11stVN- Blade Master 16367 Online
87 RaJoNaS HuDiNiS Duel Master 16313 Online
88 HOMIE Quan-Vu Blade Master 16312 Offline
89 12zen Sabretooth Grand Master 16001 Offline
90 GGwp Noobsaybot Blade Master 15936 Online
91 Skull Fulgrem Grand Master 15754 Offline
92 Buzzz -Napoleon- Lord Emperor 15732 Offline
93 Rule8bot Metaverse Duel Master 15711 Online
94 12zen -Legion- Lord Emperor 15664 Offline
95 TRIBE -Scream- Duel Master 15639 Offline
96 12zen Freaky High Elf 15563 Online
97 AnhVsEm -BadBoy- Blade Master 15554 Offline
98 GORILLA roalend Blade Master 15537 Offline
99 AnhVsEm zPlayBoyz Duel Master 15535 Offline
100 Mordor Zubik Blade Master 15510 Offline