Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành nhiều thời gian nhất trong trò chơi.

Xếp hàng Thời gian trực tuyến
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giờ
1 Tyxinh Muse Elf 510 Online
2 ORGNLbuffe Muse Elf 508 Online
3 topppppELF Elf 508 Online
4 ForestGump Magic Gladiator 507 Online
5 01MuakiUc Magic Gladiator 507 Online
6 MrVucis Soul Master 506 Online
7 02MuaKyUc Blade Knight 506 Online
8 10MGNoTop Magic Gladiator 505 Online
9 04NopaTe Magic Gladiator 505 Online
10 11Bachgia Blade Knight 505 Online
11 qBacca Soul Master 504 Online
12 13MGchien Magic Gladiator 504 Online
13 kakashi Magic Gladiator 504 Online
14 Kurbads Blade Knight 504 Online
15 05HikLuck Blade Knight 504 Online
16 08Hicklen Blade Knight 504 Online
17 12AnhKha Soul Master 504 Online
18 TesterMG Duel Master 503 Online
19 VuGia Dark Lord 503 Online
20 STOMATOLOG Dark Lord 503 Online
21 Steelz Muse Elf 503 Online
22 15SMprokie Soul Master 503 Online
23 14DayGoid Blade Knight 503 Online
24 Gogi Grand Master 502 Online
25 Oyster Duel Master 502 Online
26 Unholysoul Magic Gladiator 502 Online
27 03QuaKhoHi Soul Master 502 Online
28 LeNioVieNe Muse Elf 502 Online
29 OneOne Grand Master 501 Online
30 07MghuyDa Magic Gladiator 501 Online
31 Harmon Dark Lord 501 Online
32 06BryCot Soul Master 501 Online
33 09Thacanh Soul Master 501 Online
34 enc0re Muse Elf 501 Online
35 moCbKa Grand Master 500 Online
36 Beasty Grand Master 500 Online
37 Zabuza Magic Gladiator 500 Online
38 Olympus Lord Emperor 500 Online
39 Palle2k1 Soul Master 500 Online
40 BaphomeT Grand Master 499 Online
41 TpaBKa Blade Knight 499 Online
42 NightFurry Dark Lord 499 Online
43 N9SH Soul Master 499 Online
44 Tro9N Grand Master 498 Online
45 1NaiChuoi9 Soul Master 498 Online
46 truestrike Blade Master 498 Online
47 FLATRA Lord Emperor 498 Online
48 Lalk Soul Master 498 Online
49 Dktes Blade Knight 498 Online
50 OnePince Muse Elf 498 Online
51 Terdl Muse Elf 498 Online
52 DolboGnom Grand Master 497 Online
53 DoTp Dark Lord 497 Online
54 Athena Muse Elf 497 Online
55 AphexTwin Soul Master 497 Online
56 UnnameD Grand Master 496 Online
57 KrIsTaL Grand Master 496 Online
58 -Reload- Lord Emperor 496 Online
59 nOxY Muse Elf 496 Online
60 LittleHao Soul Master 496 Online
61 SALAMANCA Lord Emperor 496 Online
62 TrungKien Dark Lord 496 Online
63 SexyTiger Blade Master 496 Online
64 Bobra Soul Master 496 Online
65 Revenson Blade Knight 496 Online
66 8888 Soul Master 495 Online
67 aL13n Blade Master 495 Online
68 zYuNz Soul Master 495 Online
69 METADON High Elf 495 Online
70 NhoEm Blade Knight 495 Online
71 HankizOmar Muse Elf 495 Online
72 Zoom Grand Master 494 Online
73 Fedot Grand Master 494 Online
74 Ling Grand Master 494 Online
75 Qwizzyxqt High Elf 494 Online
76 TURK Soul Master 494 Online
77 N2SH Muse Elf 494 Online
78 bibi Blade Master 494 Online
79 MILFA High Elf 494 Online
80 GhostHP Magic Gladiator 494 Online
81 romantic Magic Gladiator 494 Online
82 SuperHao Blade Knight 494 Online
83 repressed Duel Master 493 Online
84 -SCHWARZ- Lord Emperor 493 Online
85 r0nz Soul Master 493 Online
86 KILIAN Dark Lord 493 Online
87 NhoAnh Muse Elf 493 Online
88 aesthetic Duel Master 492 Online
89 s4br3 Grand Master 492 Online
90 MEGALOCK High Elf 492 Online
91 Deore Grand Master 491 Online
92 antony7a Grand Master 491 Online
93 Buritto Soul Master 491 Online
94 BIGNUTS Blade Master 491 Online
95 XePdAs Magic Gladiator 491 Online
96 KvaZeMoDa Lord Emperor 491 Online
97 Norda Muse Elf 491 Online
98 -OG- Duel Master 490 Online
99 -NhatRi- Grand Master 490 Online
100 Luzerito Dark Lord 490 Online