Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành nhiều thời gian nhất trong trò chơi.

Xếp hàng Thời gian trực tuyến
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giờ
1 KyQuanSan Blade Master 12090 Offline
2 TrumDL Lord Emperor 12083 Online
3 BigTits High Elf 11725 Online
4 TheDeath Lord Emperor 11661 Offline
5 TheKing Grand Master 11660 Online
6 nonJlaBok Duel Master 11370 Online
7 Shroud High Elf 11369 Online
8 Noobsaybot Blade Master 11316 Online
9 VinaHeyy Lord Emperor 11190 Online
10 BoBo Duel Master 10931 Online
11 Gragora Grand Master 10891 Online
12 BangDi High Elf 10818 Online
13 -PG- Grand Master 10757 Online
14 Kolinz Blade Master 10739 Online
15 Sender Grand Master 10644 Online
16 -Asta- Duel Master 10161 Online
17 Gyurza Duel Master 10074 Offline
18 Gold-NiKa Lord Emperor 9947 Online
19 LoDitVN Duel Master 9857 Online
20 Tauriel High Elf 9636 Online
21 -Cheloo- Lord Emperor 9404 Offline
22 -An11stVN- Blade Master 9345 Online
23 -Cerebrum- Grand Master 9192 Offline
24 Koza4okDL Lord Emperor 9130 Online
25 Lsayros Grand Master 9075 Online
26 Sorry High Elf 9070 Online
27 Mghifi Duel Master 9069 Offline
28 BadBunny Blade Master 8925 Online
29 Armen Blade Master 8755 Offline
30 BparHapoga Grand Master 8692 Online
31 -Z-L-O- Grand Master 8653 Offline
32 LiangPeng Grand Master 8636 Online
33 -ManhQuan- Lord Emperor 8568 Offline
34 qwqxfgtrrt Dark Knight 8408 Offline
35 JENya High Elf 8377 Online
36 6i6iVN High Elf 8360 Offline
37 aaaaaaaaa Dark Wizard 8335 Offline
38 pots Lord Emperor 8254 Offline
39 Marchella Lord Emperor 8246 Online
40 Unicorn Magic Gladiator 8241 Offline
41 MAN-SORRY Grand Master 8203 Online
42 666555666 Elf 8201 Offline
43 sasasasasx Dark Knight 8178 Offline
44 Cosmos Blade Master 8172 Online
45 -PvP- Blade Master 8113 Offline
46 -General- Lord Emperor 8107 Online
47 HotSexToy Grand Master 8098 Online
48 Shinichi Magic Gladiator 8043 Offline
49 -AloooooE- Grand Master 8038 Online
50 BoyHere Grand Master 8009 Offline
51 Laogia Duel Master 7991 Online
52 -Dragon- Duel Master 7990 Online
53 Daddy- Duel Master 7952 Online
54 REF003 Soul Master 7881 Online
55 HappyM13 Grand Master 7866 Offline
56 -MoRTReD- Lord Emperor 7788 Offline
57 wizzy Grand Master 7780 Online
58 MPG9x Duel Master 7749 Offline
59 anabolic Blade Master 7688 Offline
60 bdSM Grand Master 7651 Offline
61 OutcasT High Elf 7631 Online
62 zBeKenz Grand Master 7610 Offline
63 Cannawiz Grand Master 7566 Offline
64 OhMyGod Lord Emperor 7546 Online
65 MyAnh Grand Master 7543 Offline
66 -SQWIRT- High Elf 7470 Online
67 KeHTyXa Soul Master 7422 Offline
68 BienghVN Muse Elf 7410 Online
69 X6666 Blade Master 7383 Online
70 Kopaleto Blade Master 7381 Online
71 -PATRON- Lord Emperor 7358 Online
72 zmeysmail Grand Master 7351 Offline
73 bibi Blade Master 7333 Online
74 Bulion Muse Elf 7308 Online
75 IIAJIMAJI Blade Master 7289 Online
76 Amino Grand Master 7288 Online
77 Doughnut Lord Emperor 7235 Online
78 SnoopDogg Duel Master 7224 Online
79 Bee3 Magic Gladiator 7204 Offline
80 DarkVoodoo Grand Master 7169 Online
81 Buritto Grand Master 7121 Offline
82 Marinator Muse Elf 7113 Online
83 SteeL Grand Master 7018 Online
84 TheHope Lord Emperor 7002 Offline
85 NiggaBytes Duel Master 6990 Offline
86 Nettle Muse Elf 6970 Online
87 CungTien Duel Master 6969 Offline
88 Maximum Grand Master 6962 Offline
89 Olympiacos Grand Master 6938 Online
90 MoonCrazy Lord Emperor 6924 Offline
91 Mint Muse Elf 6920 Online
92 Acacia Muse Elf 6919 Online
93 Vietnamess Magic Gladiator 6880 Offline
94 Swipe Lord Emperor 6874 Offline
95 Agathosma Muse Elf 6872 Online
96 Khayyam Elf 6862 Offline
97 NSFW Duel Master 6851 Offline
98 KrausE Lord Emperor 6850 Offline
99 Wlzard Soul Master 6846 Online
100 Sagebrush Muse Elf 6837 Online