Xếp hạng
Master Origin Mega Empire Deus Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành nhiều thời gian nhất trong trò chơi.

Xếp hàng Thời gian trực tuyến
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giờ
1 Shinichi Magic Gladiator 3430 Online
2 CoffeeJazz Duel Master 3422 Online
3 8888 Grand Master 3415 Online
4 BlueIvan Duel Master 3403 Online
5 bdSM Grand Master 3402 Online
6 CherryBoy Muse Elf 3399 Online
7 Unholysoul Duel Master 3397 Online
8 POHMAKAS Duel Master 3397 Online
9 Fors1K Grand Master 3379 Online
10 xXBLuSaXx Lord Emperor 3374 Online
11 1NaiChuoi9 Grand Master 3374 Online
12 -ConKuUnU- Blade Master 3359 Online
13 M0NK Lord Emperor 3357 Online
14 -Reload- Lord Emperor 3352 Online
15 nOxY High Elf 3347 Online
16 -General- Lord Emperor 3345 Online
17 Buritto Grand Master 3344 Online
18 BoyHere Soul Master 3340 Online
19 GhostHP Duel Master 3334 Online
20 BoSoMayQua Blade Master 3329 Online
21 llGunnerll Lord Emperor 3325 Online
22 -RASKA- Blade Master 3314 Online
23 Desst Dark Knight 3313 Offline
24 SexyTiger Blade Master 3306 Offline
25 Dksuper Blade Master 3291 Online
26 BACHKIM Grand Master 3283 Offline
27 MoonCrazy Lord Emperor 3282 Offline
28 Luzerito Lord Emperor 3275 Offline
29 repressed Duel Master 3266 Online
30 IIAJIMAJI Blade Master 3250 Online
31 -IS-12bon Grand Master 3249 Online
32 OutcasT High Elf 3244 Online
33 -IvErSoN- Grand Master 3239 Offline
34 tocba Dark Lord 3239 Online
35 Zabuza Magic Gladiator 3230 Online
36 fusama Dark Lord 3196 Online
37 Blockchain Duel Master 3193 Offline
38 Cosmos Blade Master 3186 Online
39 -4yHrAHb- High Elf 3183 Online
40 IS-1st-113 Blade Master 3172 Online
41 TDayEu1TT Lord Emperor 3168 Online
42 san9 Grand Master 3151 Online
43 VitaminA Soul Master 3145 Online
44 SpringRoll Duel Master 3138 Online
45 Yaevinn Grand Master 3124 Online
46 Cortez Duel Master 3123 Online
47 FAKETAXI Dark Lord 3123 Offline
48 GagariN High Elf 3122 Online
49 Hiema Magic Gladiator 3115 Online
50 Hagall Grand Master 3115 Offline
51 Valdi Soul Master 3112 Offline
52 -GOLDEN- Lord Emperor 3111 Online
53 Hzen1 Dark Lord 3111 Online
54 saean Blade Master 3109 Online
55 kakashi Magic Gladiator 3095 Offline
56 Laogia Duel Master 3095 Online
57 Monz Grand Master 3092 Online
58 RedDog Magic Gladiator 3086 Online
59 H4Anh Grand Master 3079 Online
60 Crypto Blade Master 3076 Online
61 VOLKA Dark Lord 3070 Online
62 TheMaHay High Elf 3069 Online
63 -Casanova- Lord Emperor 3066 Online
64 Beer High Elf 3062 Online
65 Desu Dark Lord 3059 Online
66 bibi Blade Master 3058 Offline
67 Cs113 Grand Master 3044 Online
68 -Dragon- Magic Gladiator 3041 Offline
69 Kurbads Blade Master 3040 Online
70 Cannawiz Grand Master 3031 Online
71 -Camila- Grand Master 3025 Online
72 Candy91 Duel Master 3025 Online
73 LaoLao8x Soul Master 3024 Online
74 kenz Grand Master 3023 Online
75 GamCabi Dark Lord 3022 Online
76 Bully Blade Master 3016 Online
77 Malamadre Blade Knight 3014 Online
78 PVESum Lord Emperor 3008 Online
79 -Relog- Lord Emperor 3007 Online
80 Tro9N Grand Master 2998 Online
81 AnneBoleyn Grand Master 2992 Online
82 CaveBuff High Elf 2990 Online
83 Extase Lord Emperor 2984 Online
84 DLcool Dark Lord 2978 Online
85 Hzen4 Dark Lord 2977 Online
86 LeeBao Blade Master 2962 Online
87 s4br3 Grand Master 2962 Online
88 KevinHoang Duel Master 2960 Online
89 Zoro Blade Master 2958 Online
90 BreaDown Dark Lord 2955 Offline
91 Steelz High Elf 2952 Online
92 TienHVT Duel Master 2948 Online
93 s265365 Duel Master 2944 Online
94 -atack- Grand Master 2944 Online
95 Klepa Lord Emperor 2943 Online
96 EvilTwin Blade Knight 2943 Online
97 RiddicK Blade Master 2939 Online
98 MarcoReus Magic Gladiator 2932 Online
99 SugarBabi High Elf 2930 Online
100 UnMersey Blade Master 2925 Offline