Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã giết nhiều quái vật nhất trong trò chơi.

Xếp hạng Thợ săn
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Quái vật
1 Chu-Du High Elf 6847164
2 TheKing Grand Master 6721144
3 tienmyydon Dark Wizard 6625928
4 -mElya Grand Master 6137265
5 Noobsaybot Blade Master 5971139
6 MPG9x Duel Master 5703617
7 Mypo4ka Muse Elf 5695589
8 Gragora Grand Master 5680366
9 BoJI4aPa Blade Master 5592289
10 buffpro High Elf 5451320
11 -Z-L-O- Grand Master 5438966
12 Ebisu Magic Gladiator 5003994
13 Blumex Grand Master 4939223
14 -GauPi- Duel Master 4898828
15 4x4k Lord Emperor 4823706
16 Swipe Lord Emperor 4799974
17 scuko Lord Emperor 4749202
18 VOGUE Grand Master 4747538
19 Scizo Grand Master 4707601
20 1stVN-NR Duel Master 4703724
21 1102 Blade Master 4664485
22 skynet Grand Master 4561443
23 3a6aCTOBKA Magic Gladiator 4557644
24 Moderator Duel Master 4555318
25 Unicorn Magic Gladiator 4546813
26 nonJlaBok Duel Master 4399795
27 -Prophet- Duel Master 4367340
28 JavRed Magic Gladiator 4264399
29 Kalima Dark Lord 4226047
30 LLIaKaJI Duel Master 4181784
31 ObiWan Lord Emperor 4164572
32 westy Duel Master 4146747
33 Minsittar Duel Master 4031089
34 zBeKenz Grand Master 4028154
35 Khoi Duel Master 3999250
36 Redo Muse Elf 3909617
37 privet Blade Knight 3857623
38 -Vog- Blade Master 3829521
39 Ble4ch Dark Lord 3815787
40 Dire Grand Master 3812826
41 manzaizai Soul Master 3800222
42 Olympiacos Grand Master 3793645
43 -Another- Grand Master 3719510
44 MoRTReD Duel Master 3703849
45 Fraiks Magic Gladiator 3686041
46 kamlne Elf 3624330
47 zLam Muse Elf 3622884
48 MynzyVN Duel Master 3620239
49 Silverhead Grand Master 3614401
50 Summor Dark Wizard 3598870
51 zohhan Grand Master 3580650
52 LouisVNE Magic Gladiator 3577659
53 FukusimaDL Dark Lord 3576924
54 Guffi Lord Emperor 3575584
55 Toob High Elf 3570879
56 ap0s Soul Master 3554518
57 6i6iVN High Elf 3529530
58 BILLY Duel Master 3496379
59 APKAUM Duel Master 3462531
60 SieuMiss Soul Master 3445796
61 KeHTyXa Soul Master 3442472
62 Magenta Blade Knight 3369424
63 xlam2022 Dark Lord 3355687
64 NurmiK Grand Master 3346966
65 TBaPb Grand Master 3317110
66 KrausE Lord Emperor 3300262
67 Eternal Grand Master 3283101
68 emty Magic Gladiator 3263426
69 Nameless Grand Master 3260542
70 Rezak Lord Emperor 3191241
71 2bFunny Grand Master 3186238
72 VKL1990 Grand Master 3184423
73 Shinobi Duel Master 3173970
74 MyAnh Grand Master 3150364
75 ApexTwin Grand Master 3149300
76 kra3er Magic Gladiator 3147926
77 pupik Dark Wizard 3140774
78 Frank Grand Master 3139867
79 -ZHO- Duel Master 3130705
80 -game- Blade Master 3113413
81 -SKY- High Elf 3079191
82 TrainElite Dark Lord 3079171
83 MrCuong88 Duel Master 3067531
84 KappaMG Magic Gladiator 3063346
85 byMOKPblu Grand Master 3063255
86 FunnyGame Duel Master 3029195
87 wqweqqewqe Elf 3028078
88 NLAW Duel Master 3027526
89 eftbuff Elf 2969414
90 BachLong Duel Master 2951952
91 DarkMagic Duel Master 2950931
92 -14KapaT- Lord Emperor 2950698
93 LordSM Soul Master 2936350
94 -Yuki- Blade Master 2912508
95 asadasd2 Dark Lord 2910268
96 rolfton Blade Master 2900670
97 NeGaD Grand Master 2896181
98 -TAHK- Blade Master 2888860
99 Xpystik Grand Master 2888063
100 Weiss Blade Master 2879872