Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã giết nhiều quái vật nhất trong trò chơi.

Xếp hạng Thợ săn
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Quái vật
1 TROY kerasine Lord Emperor 10999120 Offline
2 - IHeineken Blade Master 10226734 Online
3 TheAce XpeHBaMa Duel Master 10145099 Online
4 AVENGERS DESP Grand Master 9315608 Online
5 Mayhem akorotkihE High Elf 9287242 Online
6 TheAce Redison Grand Master 9239423 Online
7 Mayhem akorotkih Blade Master 9216133 Online
8 Mayhem -Zeus- Duel Master 8924343 Online
9 TROY OHuKC Duel Master 8898220 Online
10 Mayhem voltah Duel Master 8885592 Offline
11 BraTuKu Vomper Grand Master 8865941 Offline
12 TROY Agresywne High Elf 8556780 Online
13 AVENGERS -K-A-T- Blade Master 8532642 Online
14 Mayhem DeLight Lord Emperor 8525926 Online
15 - BTC-MOON Duel Master 8450735 Online
16 Mayhem Shinigami High Elf 8423058 Online
17 - NoobBK Blade Knight 8206031 Offline
18 TheAce NoName Grand Master 8169645 Online
19 - 123654 Muse Elf 8133176 Offline
20 Mayhem -OnlyMe- Duel Master 8132035 Online
21 Mayhem BlueELF High Elf 8050735 Online
22 Mayhem eternaL Duel Master 7865441 Online
23 ChillOUT INVICTUS Lord Emperor 7853615 Online
24 TROY Kahex Grand Master 7723673 Online
25 Mayhem Stronghold Grand Master 7693673 Offline
26 SACURA COLT Grand Master 7684381 Online
27 TROY Odal Grand Master 7671429 Online
28 TROY GraM Grand Master 7654523 Online
29 Abducted -Monkey- Duel Master 7534856 Online
30 TROY KOCMOH4FT Duel Master 7485914 Online
31 - PhoGiamDoc Blade Master 7457705 Offline
32 Mayhem -MindBody- Blade Master 7423518 Online
33 Mayhem -Culi- Lord Emperor 7404148 Online
34 TROY Porosenok High Elf 7166031 Online
35 DarkS1DE KeKhongTen Grand Master 7118146 Online
36 TROY -Crystal- Blade Master 7096318 Online
37 TROY SalapeT Grand Master 7036128 Online
38 massive Vesais Grand Master 7022851 Online
39 WhyNot RexHunt Grand Master 6943736 Online
40 BraTuKu Kicker Duel Master 6863069 Offline
41 Babaujab Anskil High Elf 6817933 Online
42 BRAZIL Rebus Blade Knight 6803164 Offline
43 TheAce TomCat Blade Master 6596012 Online
44 TROY wopp1k Blade Master 6509544 Offline
45 - SkyMag Grand Master 6442686 Offline
46 Babaujab Vampire Duel Master 6417795 Online
47 StarPers SparTa High Elf 6416929 Offline
48 TROY korDL Lord Emperor 6361226 Offline
49 AVENGERS Borman Grand Master 6323999 Offline
50 TheAce -MORBIUS- Grand Master 6319414 Online
51 - Sicario Grand Master 6294576 Offline
52 - name Grand Master 6287116 Offline
53 TheAce Naxx Duel Master 6251140 Online
54 Mayhem Timeless Lord Emperor 6238980 Online
55 - BENJAMEN1 Grand Master 6226826 Offline
56 - Nnyx Grand Master 6215618 Offline
57 3oonaPK Stibazloo Grand Master 6149272 Offline
58 Mayhem Data Duel Master 6126111 Online
59 Mayhem Ronny Blade Master 6068851 Offline
60 - Boki Grand Master 6054146 Offline
61 - BANAKAL Blade Knight 6022132 Online
62 - Mhrrr Duel Master 5977806 Offline
63 - Threw Grand Master 5958673 Online
64 TROY MrBenGun Lord Emperor 5901851 Offline
65 - WaDz Muse Elf 5832680 Offline
66 Mayhem lmbalance Grand Master 5801588 Online
67 Mayhem -MAXiMUS- Grand Master 5731153 Online
68 TROY BinLaden High Elf 5720114 Online
69 Mayhem DEZOMORFIN Lord Emperor 5699393 Online
70 INKA RammsteiN Duel Master 5691556 Offline
71 Mayhem OSTEO Duel Master 5689122 Offline
72 - wellthis Grand Master 5638044 Offline
73 AVENGERS -KIP- High Elf 5587117 Online
74 TROY -LasVegaS- Blade Master 5557426 Online
75 - Rava Grand Master 5510664 Offline
76 - filiposha Soul Master 5453750 Online
77 - NoNo1 Elf 5423748 Offline
78 BRAZIL Rodz Grand Master 5410718 Online
79 Mayhem Aenemel Blade Master 5406297 Online
80 WhyNot JIMMI666 Grand Master 5394457 Offline
81 TROY XcomiR Blade Master 5374932 Online
82 TROY Agresywny Lord Emperor 5365214 Online
83 Abducted use-a-gun Grand Master 5357603 Online
84 TheAce Mottorhead Lord Emperor 5352275 Online
85 - tukyy Duel Master 5349010 Offline
86 TheAce -Iks- Blade Master 5286016 Online
87 - ljyboipers Dark Knight 5279283 Offline
88 StarPers GBM0 Duel Master 5274824 Offline
89 - xTeddy Grand Master 5264751 Offline
90 StarPers 79-EvilGod Grand Master 5194579 Offline
91 - WizziePie Grand Master 5178906 Offline
92 WhyNot XperiA Duel Master 5122243 Online
93 - Avavava112 Dark Wizard 5112218 Offline
94 AVENGERS EquIibrium Blade Master 5081854 Online
95 AVENGERS Warrior01 Lord Emperor 5072755 Online
96 BLRFARM Bylkan Magic Gladiator 5057811 Online
97 - UNCZ Blade Master 5035580 Offline
98 AVENGERS Feea High Elf 4976125 Online
99 AtlantA Reyzer Duel Master 4962820 Offline
100 - GoDxoFxWiz Grand Master 4945933 Offline