Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã giết nhiều quái vật nhất trong trò chơi.

Xếp hạng Thợ săn
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Quái vật
1 Only4me FightorDie Grand Master 75473385 Online
2 EllemenT Shelby Grand Master 62114428 Online
3 EllemenT Xaxa Grand Master 60940023 Offline
4 EllemenT narcoS Grand Master 60476757 Online
5 EllemenT -Fath3R- Duel Master 60129227 Online
6 Sviests Mercurial Duel Master 56636720 Online
7 RoyaL -Unknown- Grand Master 52007414 Online
8 EllemenT BurgerKing Duel Master 48555195 Online
9 RoyaL gradusnik Lord Emperor 47122482 Offline
10 HELLO pdismisser Grand Master 43642660 Offline
11 - WhatAHell Grand Master 43141101 Online
12 kakTAK Klerik Grand Master 42806944 Offline
13 - -DANGER- Grand Master 41919984 Offline
14 Sviests Lebovsky High Elf 40747885 Online
15 ZION -Bien- Lord Emperor 39565066 Online
16 Sviests -YEET- Grand Master 38582460 Online
17 EllemenT Khezlat Duel Master 38157312 Offline
18 OkyHari Arow Grand Master 36810163 Offline
19 - Doomy Blade Master 35620323 Offline
20 Sviests -Bonjour- Grand Master 34498047 Online
21 - -BLACK- Grand Master 34445435 Offline
22 HydrA FUNERAL Duel Master 33531153 Offline
23 EllemenT VergaRA Duel Master 33489911 Online
24 - Olyalya High Elf 33401847 Offline
25 Sviests BATTLESTAR High Elf 31692883 Online
26 EllemenT Psychopath Duel Master 31564753 Online
27 RoyaL -Dark- Duel Master 31330463 Offline
28 - kykyfs Magic Gladiator 31000760 Offline
29 - Monaxik Dark Knight 30043356 Offline
30 RoyaL -Ray- Grand Master 29708194 Offline
31 HydrA -EST- Lord Emperor 29706858 Online
32 HydrA XuTMAN Duel Master 29190570 Online
33 Sviests -Deadora- High Elf 28870344 Offline
34 HydrA Wili Lord Emperor 28577179 Online
35 Arktika mity2020 Grand Master 28214673 Offline
36 BatQuai DISCOVERY High Elf 28155819 Offline
37 HydrA -Soft- Duel Master 27946005 Offline
38 HELLO -RadoMF Duel Master 27764066 Offline
39 RoyaL KillShot High Elf 27141138 Online
40 HydrA BleDun Grand Master 26867541 Online
41 - oyky Blade Master 26422569 Offline
42 HydrA Zanyda Lord Emperor 25928739 Offline
43 MIDNIGHT CKBEPHA High Elf 25823265 Offline
44 MYMs MEGAS Lord Emperor 25717376 Offline
45 - z0lik Grand Master 25106496 Offline
46 Sviests Ever Blade Master 25102273 Offline
47 Sviests -ooOps Lord Emperor 25065194 Offline
48 - QuestMG2 Magic Gladiator 25063177 Offline
49 4y4a izverg Duel Master 25027231 Offline
50 ALFA Bilbo Duel Master 24922166 Online
51 HydrA -Ukraina- Grand Master 24649411 Online
52 RoyaL -Perfect- Grand Master 24421264 Online
53 RoyaL Deutscher Duel Master 24303835 Online
54 - -Kingsman- Blade Master 24260633 Online
55 RoyaL andree Grand Master 24217377 Offline
56 ALFA Wizzard Grand Master 24081936 Online
57 HydrA -OkyHb- Lord Emperor 23809785 Offline
58 RoyaL Magnitola High Elf 23681421 Offline
59 Sviests Redundant Lord Emperor 23589511 Offline
60 RoyaL Chief Lord Emperor 23544555 Offline
61 RoyaL Quee Lord Emperor 23102883 Offline
62 - -DoubleTop Lord Emperor 22996821 Offline
63 RoyaL Resshin Lord Emperor 22861900 Offline
64 Sviests -WarDogs- Lord Emperor 22837764 Online
65 - -MooN- Grand Master 22729944 Offline
66 RoyaL FATALYTY High Elf 22346519 Online
67 ALFA -Smile- Grand Master 22146915 Online
68 Sviests -BOSS- Blade Master 21941886 Offline
69 - Kroyli Duel Master 21888217 Offline
70 MIDNIGHT VoVaSiK Blade Master 21698309 Online
71 WILD Krimskiu Grand Master 21598846 Offline
72 HydrA OzzzY Lord Emperor 21506980 Online
73 Sviests Ramzes666 Grand Master 21359165 Offline
74 - Infernalit Blade Master 20924818 Offline
75 HELLO -Bear- Blade Master 20797003 Offline
76 MIDNIGHT KoJIxo3 Blade Master 20644188 Offline
77 Valhalla CbIPOK High Elf 20141526 Online
78 BroTherS ZheKoN4iK Lord Emperor 20092536 Online
79 GOLOVA Tactful Duel Master 20017188 Offline
80 GOLOVA ENIGMA Blade Master 19989987 Offline
81 - Agent007 Dark Lord 19487003 Offline
82 BoJIHa MuKoJIKa Duel Master 19197702 Online
83 WildLife Oriole Blade Master 19082879 Online
84 BoJIHa BuHTuk Duel Master 18993355 Online
85 - SAPFIR Blade Master 18938681 Offline
86 - _Prime0198 Elf 18609856 Offline
87 RoyaL kokoc- High Elf 18509350 Offline
88 HydrA Resonance Lord Emperor 18438407 Offline
89 WILD AlakAzAM Grand Master 18390922 Offline
90 - BladeMastr Dark Knight 18358089 Offline
91 GreenD Only4Hate Grand Master 18238661 Offline
92 Sviests groit Grand Master 18167670 Offline
93 Valhalla Dragonfly Blade Master 18093889 Online
94 HydrA MoonCat High Elf 18066431 Offline
95 LichKing Batman Grand Master 18005982 Offline
96 Sviests Wayne Lord Emperor 17953589 Offline
97 - qaad4 Blade Knight 17873195 Offline
98 - time Dark Lord 17751750 Offline
99 - Mangalor Grand Master 17679365 Offline
100 - Fandorin Grand Master 17647382 Offline