Xếp hạng
Master Origin Avalon Mega Deus Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã giết nhiều quái vật nhất trong trò chơi.

Xếp hạng Thợ săn
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Quái vật
1 Beasty Grand Master 4536072
2 DeepTry Magic Gladiator 4372400
3 DiCaprio Duel Master 4296100
4 BlessArena Grand Master 4265652
5 Cerber Grand Master 4116392
6 4yBa4ek Grand Master 4085042
7 cosco Grand Master 4078398
8 Piano Grand Master 3969367
9 NOsOK Grand Master 3955297
10 IS-JingAn Grand Master 3918669
11 Got1ks Grand Master 3852901
12 -BOSS- Lord Emperor 3844424
13 PutinSM Soul Master 3770700
14 Daddy Lord Emperor 3627722
15 Insomnia Grand Master 3613997
16 pupok Grand Master 3475797
17 -PyCCaK- Blade Master 3463133
18 MLEM Duel Master 3442546
19 Emperor Grand Master 3361889
20 MadderSky Lord Emperor 3351935
21 Anem Grand Master 3336043
22 Haze Duel Master 3309286
23 Hami Grand Master 3297980
24 -W12- Blade Master 3285980
25 Morozilkin Grand Master 3249199
26 ISTop Grand Master 3191213
27 Yxyevwii Grand Master 3179657
28 ABCx Grand Master 3162292
29 tuky Duel Master 3120930
30 Wanheada Duel Master 3118292
31 StriKe Grand Master 3099147
32 ISBonBon Magic Gladiator 3085086
33 TeHb Duel Master 3076931
34 Kaido Grand Master 3071242
35 Goodge Grand Master 3070162
36 Andryz Duel Master 3057801
37 79EvilGod Duel Master 3047040
38 Striker Grand Master 3020955
39 burN1ng Grand Master 2971873
40 MegaladoN Grand Master 2929809
41 Seth Grand Master 2922339
42 -DWNice- Grand Master 2877810
43 lggwpl Lord Emperor 2865842
44 TurnBM Blade Master 2824277
45 -BIBA- High Elf 2786881
46 Sleazy Grand Master 2764920
47 18A-HQV Lord Emperor 2753804
48 TrumKS Lord Emperor 2749789
49 MrJinn Blade Master 2729644
50 Sennat0r Grand Master 2721275
51 Winckler Duel Master 2715501
52 Teddy Grand Master 2713757
53 Silviu Grand Master 2705969
54 Yuki Grand Master 2667722
55 0hThatGuy Grand Master 2654170
56 Luzerito Grand Master 2623299
57 Cebbbbbb Grand Master 2622602
58 Athir Duel Master 2617223
59 DADofGOBIN Duel Master 2616987
60 Lang Grand Master 2614158
61 qBacca Lord Emperor 2612699
62 Atlantida High Elf 2586722
63 Cortez Duel Master 2586309
64 AveDeimos Grand Master 2577115
65 -CAPS- High Elf 2569808
66 Rampage Duel Master 2559574
67 Zealot Lord Emperor 2535680
68 Renchix Grand Master 2534706
69 Dep03 Muse Elf 2513528
70 PLAYBOY Lord Emperor 2509872
71 DemetryBK Blade Master 2509621
72 Umasou Grand Master 2506482
73 Jaycee-M Duel Master 2492747
74 Venom Grand Master 2481896
75 MyBad Lord Emperor 2481281
76 IS-Mafia Duel Master 2474398
77 Cancel Grand Master 2467759
78 Sheila Grand Master 2457038
79 SmellyWind Grand Master 2423727
80 BasonMG Duel Master 2421639
81 IceDraGon Blade Master 2421022
82 Alpha Lord Emperor 2417403
83 Cheux Soul Master 2407766
84 whatsup Dark Lord 2393659
85 -14KapaT- Lord Emperor 2388733
86 BilyBamBam Lord Emperor 2375069
87 GiaBao Duel Master 2373606
88 slowGGrow High Elf 2361341
89 Zipers Blade Master 2348473
90 Resistance Dark Lord 2341275
91 DarkCry Grand Master 2340762
92 Parazit Blade Master 2336604
93 repressed Duel Master 2328443
94 sfvsdfsdf Dark Knight 2321158
95 -McLaren- Lord Emperor 2321118
96 DALAILAMA Grand Master 2308644
97 Partizanu Grand Master 2306234
98 PallacHH Lord Emperor 2303986
99 BigDad Lord Emperor 2302874
100 Laco Lord Emperor 2297694