Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã giết nhiều quái vật nhất trong trò chơi.

Xếp hạng Thợ săn
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Quái vật
1 IamSmile Duel Master 64507981
2 -BTP- Duel Master 25622673
3 -Timeless- Grand Master 23339941
4 BlueCat Grand Master 21016862
5 -DevI- Grand Master 20693926
6 Game4Funed Duel Master 19985499
7 -Lucifer- Lord Emperor 19454461
8 keb4ik Grand Master 19360550
9 Ever Lord Emperor 18779540
10 -bundz- Duel Master 18379226
11 OKEFINE High Elf 18182377
12 -colobok- High Elf 17731818
13 BladOzito Grand Master 17491850
14 AudiQ7 Lord Emperor 17470857
15 -Charlies Duel Master 17413964
16 Sense Lord Emperor 17370050
17 Whizer Blade Master 17061696
18 Phanmond High Elf 16737330
19 -STI- Blade Master 15535848
20 -Persona- Duel Master 15101987
21 Dominator Lord Emperor 14965067
22 applesauce Lord Emperor 14944358
23 -Violet- Duel Master 14796691
24 PG-13 Duel Master 14689729
25 Anneli High Elf 14421205
26 Sovest Duel Master 14407531
27 u3Bepr Duel Master 14058400
28 Unforgiven Soul Master 13730074
29 Zephyrus Grand Master 13651601
30 -Domino- Grand Master 13578839
31 NebulaX High Elf 13572404
32 -YEET- Grand Master 13552884
33 -Zippy Lord Emperor 13009013
34 NuKleR Grand Master 12949152
35 Infinity20 Duel Master 12788975
36 TanTann Blade Master 12733052
37 ReDLaDY High Elf 12664700
38 -OMG-WTF- Lord Emperor 12629679
39 sdeddf Magic Gladiator 12489736
40 COONF Grand Master 12474617
41 -Stinger- High Elf 12470130
42 -TMH- Blade Master 12452089
43 xGiancOx Lord Emperor 12366482
44 zBadBoyz Blade Master 12350161
45 Hyperaktiv Lord Emperor 12232325
46 -MR-X- Blade Master 12188547
47 -Stinger Duel Master 11973359
48 SpeedWagon Lord Emperor 11870357
49 Th4tS4uD0i Grand Master 11818018
50 KrasiteL Grand Master 11815516
51 CarDan Lord Emperor 11786170
52 McDonalds Duel Master 11751269
53 TripleXXX Lord Emperor 11651737
54 StyleOfMe Lord Emperor 11465524
55 ChamTuuKa Lord Emperor 11403248
56 Devices Duel Master 11400467
57 EvilEvilBA Soul Master 11196393
58 -HateMost- Blade Master 11063448
59 StoneS Blade Master 11002070
60 Whisper Lord Emperor 10949981
61 -G1N- Duel Master 10941770
62 -Invoker- Grand Master 10918023
63 AxeBalrog Muse Elf 10863905
64 -SpaceX- Blade Master 10849337
65 Korky Blade Master 10789098
66 xNishee Blade Master 10785848
67 -CHICKEN- Duel Master 10561693
68 LexzQQ Blade Master 10545853
69 Inquzitor Blade Master 10500801
70 manymy High Elf 10217609
71 -Game4Fun- Grand Master 10208596
72 Courage Lord Emperor 10153159
73 lollolll Magic Gladiator 10099896
74 -Panther- Lord Emperor 10023255
75 -Time- Lord Emperor 9969556
76 noviceg Duel Master 9925165
77 Glatron Lord Emperor 9900930
78 DuyMichael Grand Master 9871619
79 LIZNA Grand Master 9844403
80 -FakeLove- High Elf 9835345
81 AMERlCA Grand Master 9773609
82 Busichka Grand Master 9753783
83 -Daddy- Lord Emperor 9650125
84 AJIuraToP Grand Master 9631529
85 Holy Blade Master 9626557
86 -Darius- Lord Emperor 9535459
87 Sinks Grand Master 9411392
88 MikhailSM Grand Master 9346385
89 TheFox Magic Gladiator 9334568
90 -Osla- Grand Master 9303808
91 EnInc Grand Master 9259140
92 Daddy-Rich Duel Master 9214860
93 -BadBoy- Blade Master 9212889
94 SetASHCROW Blade Knight 9170035
95 -Graphene- Blade Master 9159235
96 BAYERS Duel Master 9147553
97 7eleven High Elf 9143776
98 KimoChi- Lord Emperor 9118120
99 aiNon High Elf 9102426
100 NeXTS Grand Master 9086352