Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã giết nhiều quái vật nhất trong trò chơi.

Xếp hạng Thợ săn
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Quái vật
1 SCREAM mood0 Grand Master 15672478 Online
2 GuarD parti3an Grand Master 14958919 Online
3 GuarD edness Lord Emperor 11995390 Online
4 GuarD NOsOK Grand Master 11990053 Online
5 GuarD -Hami- Grand Master 11381594 Online
6 - RASKA Grand Master 11291503 Online
7 MU4Life edzayo Grand Master 10804232 Online
8 LionKing VuChuTich Grand Master 10616233 Offline
9 Diamond zBaoBabie Duel Master 10458758 Offline
10 CAIBANG MgChatchoi Magic Gladiator 10416923 Online
11 MU4Life -OG- Lord Emperor 10256952 Online
12 GuarD qBacca Lord Emperor 10171498 Online
13 SCREAM -PyCCaK- Blade Master 9889552 Online
14 GuarD Bently High Elf 9572872 Online
15 RTMs DemetryBK Blade Master 9433684 Online
16 GuarD -BrytaL- Grand Master 9378951 Offline
17 MU4Life IMO-Slayer Grand Master 8936571 Online
18 HOTDOG Carnage Blade Master 8908639 Online
19 HOTDOG -HaiPhong- Duel Master 8904996 Offline
20 MU4Life DenzM Duel Master 8812249 Online
21 - Naharis Soul Master 8731885 Online
22 - Manda6 Dark Wizard 8572519 Offline
23 CAIBANG LandRover Soul Master 8570995 Offline
24 Family Anh3 Magic Gladiator 8560453 Offline
25 MU4Life makoUS Duel Master 8527156 Online
26 - -OniMoa- Grand Master 8439645 Offline
27 Sharks tripSM Grand Master 8392435 Online
28 MU4Life yseraa Grand Master 8209126 Online
29 MU4Life -Download- Blade Master 8203411 Offline
30 GuarD PallacHH Duel Master 8189766 Online
31 GuarD MilkyWay High Elf 8099477 Offline
32 GuarD Mirage High Elf 8097756 Online
33 - -Svolo4- Grand Master 7989456 Offline
34 MU4Life BabyShark Lord Emperor 7832469 Online
35 CAIBANG CadiIIac Soul Master 7824956 Online
36 GuarD NGC3388 High Elf 7775312 Online
37 GuarD BORODA Lord Emperor 7747493 Offline
38 GuarD TeachTesT Grand Master 7714779 Online
39 LionKing FostSena Lord Emperor 7712650 Offline
40 GuarD -ALLARMO- Blade Master 7692316 Online
41 MU4Life Sleazy Grand Master 7669502 Online
42 GuarD MrDJ Duel Master 7592020 Online
43 - Jark Duel Master 7507238 Offline
44 Family Anh2Khoai Soul Master 7497795 Offline
45 MU4Life IMO-Saric Blade Master 7472019 Online
46 MU4Life -Seven- Duel Master 7458407 Offline
47 - DCVBG Magic Gladiator 7431169 Offline
48 Mu2Life yttap Grand Master 7317178 Online
49 Family Anh2Ngo Soul Master 7218845 Offline
50 SDASA Anh2Lua Duel Master 7175400 Offline
51 MU4Life Irisu High Elf 7133680 Offline
52 CAIBANG Bentley Magic Gladiator 7115965 Online
53 - sdsdweds Dark Knight 7111952 Offline
54 ELITE Artemis High Elf 6994437 Offline
55 GuarD HellsinG Blade Master 6989964 Offline
56 Flawless Xoma Grand Master 6932183 Online
57 HopHoan NaturAI Blade Master 6904803 Online
58 HopHoan QuaDen Grand Master 6894347 Online
59 Diamond BilyBamBam Lord Emperor 6893087 Offline
60 GuarD starosta Blade Master 6887020 Online
61 MU4Life NooBody Blade Master 6847358 Offline
62 MU4Life RAIZ Blade Master 6815772 Online
63 MU4Life MrDaniels Lord Emperor 6697627 Offline
64 MU4Life RiTuBigWig Lord Emperor 6681678 Offline
65 HopHoan SenaFuiz High Elf 6569270 Online
66 GuarD -RASKA- Lord Emperor 6556660 Online
67 ELITE Faceless Lord Emperor 6498830 Offline
68 - TheElder Soul Master 6439178 Online
69 - NoobBK Blade Master 6413271 Offline
70 ELITE GoomanoiD Duel Master 6360832 Online
71 - Premium5 Magic Gladiator 6331720 Offline
72 MU4Life -Minami- Grand Master 6263193 Online
73 - ImSorry Blade Master 6221181 Online
74 - Premium6 Dark Lord 6187568 Offline
75 ELITE BORMOTUXA High Elf 6147587 Online
76 MU4Life HOLDSTRONG Grand Master 5954497 Offline
77 MU4Life shuter Lord Emperor 5950360 Offline
78 Diamond Linux High Elf 5867207 Offline
79 MU4Life CHemp1k Lord Emperor 5834469 Online
80 - zvizdad Dark Lord 5790829 Online
81 - iGoTYoU Blade Master 5785543 Offline
82 GuarD topovich High Elf 5781631 Offline
83 - sious Duel Master 5781152 Offline
84 - Nexus Muse Elf 5776823 Offline
85 GuarD SaNsEy777 Grand Master 5772830 Online
86 Mu2Life Unemployed Duel Master 5743344 Online
87 - -SuperMg- Duel Master 5694501 Offline
88 - SephaSSR Soul Master 5683683 Online
89 - Neformal Lord Emperor 5683491 Offline
90 Mu2Life RiTu Lord Emperor 5681838 Offline
91 - VoDanhHP Lord Emperor 5591144 Online
92 MU4Life Zombie Lord Emperor 5563748 Online
93 Mu2Life LanhLung Blade Master 5538640 Offline
94 MU4Life 18A-HQV Lord Emperor 5530504 Offline
95 Diamond Jeep Blade Master 5526208 Online
96 MU4Life HoaVinh High Elf 5486770 Online
97 Mu2Life nirolF Blade Master 5481604 Online
98 - oOSILVEROo Magic Gladiator 5461867 Offline
99 Diamond AION Blade Master 5448845 Offline
100 - NoobElf High Elf 5446107 Offline