Xếp hạng
Master Origin Mega Empire Deus Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã giết nhiều quái vật nhất trong trò chơi.

Xếp hạng Thợ săn
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Quái vật
1 sieraSM Grand Master 68044919
2 -MangusT- Grand Master 67259833
3 -TheEagle- Duel Master 53379425
4 esceng12 Grand Master 50895074
5 BEPTEP Lord Emperor 50476182
6 V1NS Grand Master 48839827
7 4el9ga Lord Emperor 46234116
8 NATURINO Grand Master 41900438
9 POCO Duel Master 40793581
10 Mentoll Blade Master 40448758
11 -Compadre- Grand Master 39121082
12 otrok Duel Master 37869073
13 XanaX Blade Master 37393315
14 Heddin Grand Master 37170336
15 gavrjuwa Grand Master 36387676
16 kotDL Lord Emperor 35592723
17 PIKICA Grand Master 31508017
18 -ZuZu- High Elf 31400971
19 Promitei Grand Master 30188334
20 SetRaysen Muse Elf 30130524
21 CyberFire Duel Master 29994909
22 I7aHga Duel Master 29342592
23 UnhoIysoul Duel Master 28676635
24 --X-A-M-- Duel Master 28094635
25 AMOMAMA Duel Master 27082595
26 LgOd Grand Master 25438439
27 LLlyJl3p Duel Master 25334373
28 DKSlo Blade Master 25287402
29 Deduwka Lord Emperor 24866336
30 BlackDjek Grand Master 24774048
31 -Bane- Grand Master 24486320
32 -EGOIST- Blade Master 24090328
33 -Devil- Blade Master 23919343
34 Horon Grand Master 23751776
35 Wanderer Lord Emperor 23725810
36 ShadeWar Grand Master 23603899
37 Clary High Elf 23480133
38 TribiT Blade Master 22864977
39 -Nalla- Lord Emperor 22188173
40 --MeXaH-- Lord Emperor 21901049
41 frozen Blade Master 21730433
42 Avokado Blade Master 21722739
43 -EazyDre- High Elf 21349486
44 PaKoBuHa High Elf 20937357
45 MexHo Grand Master 20261601
46 Leeman Blade Master 19639239
47 -Rover- Grand Master 19499526
48 EchoDW Grand Master 19489148
49 Jrec Duel Master 19382071
50 CyberLink Duel Master 19332205
51 Heets Blade Master 19223992
52 AndyMG Duel Master 18996568
53 KabuL Grand Master 18715071
54 BaJleT Grand Master 18698177
55 xelena Blade Master 18583062
56 -ZXC- High Elf 18431749
57 -ToshiBa- Duel Master 18425447
58 1970 Grand Master 18027936
59 limonade90 Dark Wizard 17853677
60 Zacapa Lord Emperor 17803383
61 CannySlay Grand Master 17715578
62 Viesulis Duel Master 17518845
63 -ReDLaDY- High Elf 17476412
64 -meth0d- Grand Master 17315516
65 KlonZen Grand Master 17293774
66 -NeGaT1Ve- Grand Master 17143345
67 CroxaMG Duel Master 17017540
68 -Leader- Lord Emperor 16916848
69 sTib Grand Master 16689881
70 GoldBoy Blade Master 16407707
71 Rx230 Duel Master 16146509
72 MadMaxMG Duel Master 16140177
73 Homelander Lord Emperor 16126804
74 Elfiika85 High Elf 16088469
75 SannyClay Lord Emperor 16079665
76 -Rudolf- Grand Master 16025837
77 bogdanius Grand Master 15773108
78 -Shaka- Lord Emperor 15768887
79 -Crypto- Blade Master 15716962
80 NIKOLAS23 Grand Master 15703207
81 -Reload- Blade Master 15684096
82 ninja01 Duel Master 15675086
83 -Saifer- Grand Master 15401160
84 ExeLLaNCe Grand Master 15394911
85 sdfgfdhaf Dark Knight 15303901
86 Gionixxx Blade Master 15144361
87 Hegpyr Grand Master 15109658
88 WhYb Duel Master 14931230
89 -CannibaL- Blade Master 14786795
90 Fnat1cMG Duel Master 14714009
91 Altruist Lord Emperor 14678728
92 UJUJUUJ Dark Lord 14649315
93 DLApec Lord Emperor 14640906
94 AntiKilerX Duel Master 14621629
95 Dmini Grand Master 14609872
96 -PsixGM- Grand Master 14586568
97 BmPsIx Grand Master 14567944
98 -FORPOST- Lord Emperor 14504697
99 I7oPHoMeH Duel Master 14498875
100 aluks12 Grand Master 14268440