Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã giết nhiều quái vật nhất trong trò chơi.

Xếp hạng Thợ săn
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Quái vật
1 Relax IamSmile Duel Master 104072074 Online
2 Color -DevI- Grand Master 46370852 Online
3 12zen -0nE- Grand Master 41819041 Online
4 12zen -DesiGn- Grand Master 41400527 Online
5 TEMPLlER Sovist Duel Master 38035444 Offline
6 12zen -colobok- High Elf 31916996 Offline
7 RaJoNaS DimK Grand Master 30343809 Online
8 RaJoNaS PHaNToR Grand Master 30285229 Online
9 MSCorp -HaNoi-VN- Blade Master 30049297 Offline
10 Buzzz TheKing Grand Master 29417069 Online
11 Buzzz BladOzito Grand Master 29040745 Offline
12 12zen -Wasabi- Grand Master 28762412 Offline
13 Buzzz -Cerberus- Duel Master 28545687 Offline
14 Buzzz TheHope Lord Emperor 28255867 Offline
15 GGwp Kristy High Elf 27552478 Online
16 TRIBE pohann Grand Master 26669411 Offline
17 - Online24h Blade Knight 25903700 Offline
18 GGwp Noobsaybot Blade Master 25620130 Offline
19 12zen MrPer4ik Duel Master 25251920 Offline
20 TRIBE Glatron Lord Emperor 24919522 Online
21 Tribute MidilackY Grand Master 24684460 Online
22 Manipura PyM9H4uK High Elf 24638014 Online
23 CHILL -YeeZY350- Lord Emperor 24575270 Online
24 RaJoNaS LIZNA Grand Master 24093648 Offline
25 HydrA zBunBo Grand Master 23950627 Online
26 Buzzz -Andy Blade Master 23685695 Online
27 - Dogman Blade Master 23533870 Online
28 12zen -Aluf- Lord Emperor 23362061 Online
29 - iphone4s Duel Master 23197821 Offline
30 - SudjaDreD Grand Master 22908928 Online
31 TRIBE noviceg Duel Master 22483386 Offline
32 - PlayerDead Blade Master 22417790 Offline
33 Buzzz -Zippy Lord Emperor 22390604 Offline
34 - -WipeOut- Grand Master 22188867 Offline
35 coollive -CHICKEN- Duel Master 21700559 Online
36 - dasa Dark Knight 21571034 Online
37 - -SauCoDoc Duel Master 21529298 Offline
38 Mordor Merix Grand Master 21440450 Online
39 RaJoNaS BaLTaZaR Lord Emperor 20910093 Online
40 Yahoo -TOP- Grand Master 20605988 Offline
41 - 456re Magic Gladiator 20598035 Offline
42 - Ankambaris Grand Master 20494707 Offline
43 12zen -General- Lord Emperor 20166617 Online
44 - _Orig1083 Dark Wizard 20148479 Offline
45 Buzzz -HateMost- Blade Master 20113050 Offline
46 GGwp -Trojan- Duel Master 19837517 Online
47 GGwp Krju4ok Blade Master 19797478 Offline
48 AnhVsEm zBadBoyz Blade Master 19778535 Offline
49 TCCL B6789 Grand Master 19762327 Offline
50 - AudiQ7 Lord Emperor 19676677 Offline
51 12zen -CRUSHER- Lord Emperor 19281443 Offline
52 - -BiGBoSS- Lord Emperor 19156734 Offline
53 - applesauce Lord Emperor 18809474 Offline
54 Buzzz -BadBoyVN- Blade Master 18696510 Offline
55 - Xa6u6 Magic Gladiator 18671280 Offline
56 GGwp -AloooooE- Grand Master 18620089 Offline
57 AnhVsEm zPlayBoyz Duel Master 18496642 Offline
58 RaJoNaS xxSELLxx High Elf 18379455 Online
59 GGwp P1nch Grand Master 18275005 Offline
60 RaJoNaS -RamzeS- Blade Master 18213293 Offline
61 TRIBE -RAMBO- Blade Master 18203533 Online
62 - xSTRANGEx Duel Master 18044043 Offline
63 TRIBE -Timeless- Grand Master 17998023 Online
64 Buzzz CaMeDeatH Grand Master 17625316 Offline
65 - spellaz1 Grand Master 17538935 Online
66 - BaTaPeuKa Duel Master 17367531 Offline
67 Buzzz -Ballista- High Elf 17088068 Offline
68 12zen EVRO Lord Emperor 17037568 Offline
69 CHILL -StoneR- Grand Master 17030770 Online
70 12zen classico High Elf 16959345 Offline
71 Buzzz IHeineken Duel Master 16956505 Online
72 Buzzz HUGE Blade Master 16846575 Offline
73 Recover OShi1 Duel Master 16783675 Online
74 - -Napoleon- Lord Emperor 16658252 Offline
75 CHILL Armen Blade Master 16528734 Offline
76 - _Blank1433 Lord Emperor 16525458 Offline
77 - DL19Zjw Dark Lord 16506316 Online
78 12zen RaZeR- Lord Emperor 16470073 Offline
79 Buzzz -BOSS- Blade Master 16181411 Offline
80 - PG-13 Duel Master 16165709 Offline
81 GORILLA roalend Blade Master 16103649 Offline
82 - DL13Zjw Dark Lord 16095639 Online
83 - JewelVaut Dark Lord 16060467 Online
84 TeamEt -Fire- Lord Emperor 16014225 Offline
85 12zen ava7anche Grand Master 15882872 Online
86 - BparHapoga Grand Master 15870911 Offline
87 - PsychoVN Grand Master 15864714 Offline
88 12zen -Crazy- Blade Master 15732623 Online
89 - Order Lord Emperor 15704146 Offline
90 - DL11Zjw Dark Lord 15663716 Online
91 TRIBE -Scream- Duel Master 15590607 Offline
92 - DL20Zjw Dark Lord 15562657 Online
93 Buzzz Hit-4Fun Blade Master 15509190 Online
94 - DL17Zjw Dark Lord 15477895 Online
95 OnlyWay MAN-SORRY Grand Master 15462110 Offline
96 - Cloudy High Elf 15409667 Online
97 - MarioKing Duel Master 15395118 Online
98 Blue zRumble Blade Master 15391062 Offline
99 12zen MangusT Lord Emperor 15337150 Offline
100 CCCP J0inT Grand Master 15331344 Online